Consiliul Local acordă pachete cu alimente familiilor cu venituri reduse | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Primăria şi Consiliul Local Rovinari acordă pachete cu alimente persoanelor singure şi familiilor domiciliate în Rovinari, al căror venit se situează până la 670lei/luna/membru de familie.

Înscrierile se efectuează la Clubul Vârstnicilor, începând cu data de 05.12.2011. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea pachetele în data menţionată pe acesta.

Actele necesare în vederea obţinerii pachetelor cu alimente sunt:

1. Copii după B.I./C.I. ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani;
2. Copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani;
3. Copie după certificatul de căsătorie;
4. Acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii pentru susţinerea familiei sau extras de cont, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare, după caz;
5. Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ;
6. Copie certificat de deces, hotărâre judecătorească de încredinţare copii, după caz;
7. Persoanele majore care nu realizează venituri vor declara pe propria răspundere în faţa juristului din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, faptul că nu realizează venituri din nici o sursă.

Procedura de acordare a pachetelor de alimente constă în însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul membrilor familiei. Beneficiază de pachete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se  situează până la 670 lei/membru.

Persoanele singure = 1 pachet cu alimente
Familiile compuse din 2-3 membrii = 2 pachete cu alimente
Familiile compuse din 4-6 membrii = 3 pachete cu alimente
Familiile cu peste 6 membrii = 4 pachete cu alimente

PROGRAM ÎNSCRIERI
LUNI-VINERI 9-17
SÂMBĂTĂ 9-16

    
Cauta
Retele Sociale