Tichete sociale acordate nevoiaşilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Primaria si Consiliul Local Rovinari acorda tichete sociale persoanelor singure si familiilor domiciliate în Rovinari, al caror venit se situeaza pâna la 700lei/luna/membru de familie.

Înscrierile se efectueaza la Cantina de Ajutor Social, începând cu data de 03.12.2012. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea pachetele în data mentionata pe acesta.

Acte necesare:

1. Copii B.I./C.I., carte provizorie de identitate, ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani;

2. Copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani;

3. Copii după certificatul de căsătorie, certificatul de deces, unde este cazul;

4. Acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii pentru susţinerea familiei sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor, după caz;

5. Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ;

6. Copie hotărâre definitivă a adopţiei, hotărâre de plasament familial al minorului, hotărâre judecătorească din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, după caz;

7. Persoanele majore care nu realizează venituri vor declara pe propria răspundere în faţa juristului din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, faptul că nu realizează venituri din nici o sursă.

Procedura de acordare a pachetelor de alimente se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei. Beneficiază de pachete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se  situează până la 700 lei/membru.

Persoanele singure = tichete sociale în valoare de 60 de lei;

Familiile compuse din 2-3 membrii = tichete sociale în valoare de 120 de lei;

Familiile compuse din 4-6 membrii = tichete sociale în valoare de 180 de lei;

Familiile cu peste 6 membrii = tichete sociale în valoare de 240 de lei;

PROGRAM ÎNSCRIERILUNI-VINERI 9.30-16.00

    
Cauta
Retele Sociale