HEALTHY LIFESTYLE’S EDUCATION – Curs de limba engleză | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Cursul de limbă engleză a avut ca principal obiectiv dezvoltarea competenţelor lingvistice  ale profesorilor, consilierilor responsabili cu activitatea educativă din cadrul Consiliului Local  Rovinari şi   membrilor CECIS. Cursul s-a desfășurat pe parcursul a 4 module, a câte 25 de ore fiecare.

Modulul I s-a axat pe construirea noţiunilor de bază în gramatică şi în vocabular, cum ar fi: formulele de salut şi prezentare, exprimarea propoziţiilor simple referitoare la propria persoana, familie şi dialoguri de zi cu zi. Cursanţii pot acum să utilizeze corect prezentul verbelor regulate şi al verbelor auxiliare, articolul hotărât şi nehotărât, pluralul substantivelor, pronumele personale. Deasemenea, participanţii au dobândit abilităţi de  citire și intelegere de  texte scurte, de a pune întrebări şi răspunde cu ușurința în cadrul conversaţiilor uzuale.

Modulul II a desăvârşit notiunile acumulate in modulul anterior, a lărgit  baza de vocabular și a prezentat structuri gramaticale noi, precum: aspectul continuu al verbelor, timpurile prezent, trecut si viitor. La finalul acestui modul, cursantii au dobândit un vocabular variat, pot inţelege fără dificultate texte simple, pot conversa cu uşurinţă despre locuri, timpuri, activități, călătorii, activităţi cotidiene şi pot  exprima corect cerinţe, preferinţe, opinii. Astfel, pot depăși problemele ce apar în timpul călătoriilor în străinătate și pot oferi informații despre evenimentele din viața lor.

Modulul III a reluat  aspectele de vocabular si gramatica discutate in modulul anterior si dezvoltând ambele categorii. Cursanții  participanți au învăţat cele mai importante timpuri ale verbelor din limba engleză, dar şi structuri frazeologice complexe. Abilităţile de vorbire şi comunicare s-au dezvoltat prin îmbunătăţirea consistentă a vocabularului, ca în final, să fie capabili de a oferi  informaţii clare şi detaliate despre anumite subiecte. Cursanţii pot raspunde redând idei proprii sau aspecte pozitive sau negative. De asemenea,  pot redacta corect şi coerent texte de dificultate medie, folosind dicționarul.

Modulul IV a recapitulat elementele de gramatică însuşite anterior şi a aprofundat latura practică. Pe lângă abilităţile specifice modulelor precedente, cursanţii se pot exprima fluent în situaţii de viaţă autentice şi variate, cu un limbaj bogat.  Pot folosi corect aspectele gramaticale şi au  un bagaj bogat de expresii pe care le vor folosi în contexte adecvate. Participanţii pot redacta corect un text de dificultate medie, cu ajutorul dicţionarului. Acest modul s-a ocupat de actualizarea fluenţei în vorbire, cu toate aspectele ei practice – rapiditate, accent, viteza de reacție.

Cele 4 module au avut ca finalitate dobândirea competentelor de bază, scris /citit,  în utilizarea limbii engleze. Familiarizarea celor implicaţi în  derularea proiectului  cu diversitatea lingvistică şi culturală  a condus la o mai bună racordare la schimburile de bune practici, la vizitele de studiu, reuniunile de proiect sau activitățile de învăţare din timpul mobilităţilor realizate în cadrul proiectului.

    
Cauta
Retele Sociale