Agenţii economici din oraş, rugaţi să-şi vizeze autorizaţiile de funcţionare | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Primăria şi Consiliul Local Rovinari roagă toţi agenţii comerciali care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului fără a avea vizată autorizaţia de funcţionare să se prezinte la Compartimentul Autorizaţii din cadrul primăriei pentru a-şi viza autorizaţia de funcţionare.

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru punctele de lucru ale agenţilor economici:

Durata valabilităţii autorizaţiei
Autorizaţia de funcţionare este valabilă începând cu data eliberării acesteia de către Primăria Oraşului Rovinari şi până la sfârşitul anului respectiv, indiferent de perioada rămasă până la finalul anului fiscal, urmând a fi vizată anual până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs.

Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare
1.
Taxa de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificaţiei activităţilor din economia naţională – CAEN, clasa 5610- Restaurante şi 5630- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor este de 300 de lei, iar taxa pentru viza anuală este de 100 de lei.
2. Taxa de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care desfăşoară altfel de activităţi economice decât cele menţionate la punctul 1 este de 50 lei iar taxa pentru viza anuală acestora este de 25 lei.
Plata taxei se face în momentul solicitării eliberării/vizării autorizaţiei de funcţionare la casieria instituţiei sau în contul de Trezorerie RO16TREZ34021160203XXXXX.
Taxele se pot modifica anual conform codului fiscal.

Amenzi
1. Desfășurarea activității comerciale pe raza orașului Rovinari fără a deține  Autorizației de Funcționare  se sancționează conform legii cu amendă de la 200 la 2000 lei;
2. Neavizarea Autorizației de Funcționare  se sancționează conform legii cu amendă de la 200 la 2000 lei.

    
Cauta
Retele Sociale