Acordare de rechizite pentru anul scolar 2016-2017 | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

În perioada 01 – 16.09.2016 vor avea loc actiunile ce se vor derula in vederea acordarii rechizitelor scolare conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 (conform Anexei 4 la O.M.E.C.T.S nr. 4385 din 07.06.2012).

Precizări privind acordarea rechizitelor şcolare gratuite

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite şcolare elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară*. (cf. Art. 1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012 – Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare).
La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din îndemnizaţiile de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, îndemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, acordate în condiţiile legii. (cf. Art. 3 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012 – Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare)
*În luna iulie 2016 salariul de bază minim brut pe ţară a fost de 1250 lei,deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2016, poate fi de maximum 625 lei.
ACTE NECESARE:
– Cerere
– Copie certificate de nastere ale tuturor copiilorin intretinere
– Copie C.I.parinti, tutore legal.
– Ancheta sociala (Serviciul Public de Asistenta Sociala) – Primaria Rovinari
– Adeverinta de la fisc.
– Adeverinta de la registrul agricol.
– Adeverinta de salariat cu salariul net pe ultima luna incasat.
– Cupon alocatie complementara.
– Hotarare judecatoareasca de incredintare a minorilor si pensie alimentara stabilita (daca este cazul).

Dosarele se depun la secretariatele unitatilor de invatamant in perioada 01-16.09.2016.

    
Cauta
Retele Sociale