| Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

177. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui Parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 110 MW- Halda interioară Rovinari-Est Cariera Rovinari, incinta 2_6 oraș Rovinari, județul Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

  Hotararea_Nr.177_din_14.09.2022.pdf (455,8 KiB, 3 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.176_din_14.09.2022.pdf (657,2 KiB, 13 hits)
 

175. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.175_din_14.09.2022.pdf (667,3 KiB, 12 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.174_din_14.09.2022.pdf (1,2 MiB, 26 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană  pentru „Serviciul Mobil de Acordare a Hranei – Masa pe Roți”

  Hotararea_nr.173_din_14.09.2022.pdf (266,3 KiB, 5 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Caruceriu Corneliu și vacantarea locului de consilier local

  Hotararea_Nr.172_din_30.08.2022.pdf (444,0 KiB, 13 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu numar cadastral 36900

  Hotararea_Nr.171_din_30.08.2022.pdf (530,5 KiB, 5 hits)

170.HOTĂRÂRE – privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_30.08.2022.pdf (354,0 KiB, 4 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Baza Paza și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.169_din_30.08.2022.pdf (488,7 KiB, 5 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.168_din_30.08.2022.pdf (522,0 KiB, 10 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliu de Administrație al  Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.167_din_30.08.2022.pdf (301,1 KiB, 8 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.166_din_30.08.2022.pdf (994,5 KiB, 7 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.165_din_30.08.2022.pdf (6,2 MiB, 25 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022

  Hotararea_Nr.164_din_30.08.2022.pdf (973,7 KiB, 4 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de priorități privind locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut

  Hotararea_nr.163_din_30.08.2022.pdf (437,4 KiB, 12 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021

  Hotararea_Nr.162_din_30.08.2022.pdf (448,8 KiB, 6 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  PV_al_sedintei_ordinare_a_Consiliului_Local_Rovinari_din_data_de_24.02.2021.pdf (701,3 KiB, 205 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Orașului Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022

  Hotararea_Nr.160_din_30.08.2022.pdf (443,1 KiB, 7 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achizitionarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.159_din_30.08.2022.pdf (434,1 KiB, 4 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinita cu Program prelungit, oraș Rovinari- modificări exterioare/interioare – Construire scară exterioară de evacuare”

  Hotararea_Nr.158_din_30.08.2022.pdf (739,5 KiB, 4 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinița cu Program prelungit, oraș Rovinari- Sistem de detecție”

  Hotararea_Nr.157_din_30.08.2022.pdf (698,2 KiB, 4 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare și autorizare ISU Gradinița cu Program normal „Degețica”- oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.156_din_30.08.2022.pdf (672,0 KiB, 3 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp, cu număr cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, nr.7, între blocurile B5-B6, județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Marian

  Hotararea_Nr.155_din_30.08.2022.pdf (559,1 KiB, 4 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_30.08.2022.pdf (3,2 MiB, 7 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al oraș ului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.153_din_30.08.2022.pdf (586,2 KiB, 3 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.152_din_30.08.2022.pdf (845,7 KiB, 5 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe sociale P+4E  și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.151_din_30.08.2022.pdf (553,7 KiB, 8 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat in orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.150_din_30.08.2022.pdf (543,8 KiB, 8 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui numar de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzarii

  Hotararea_Nr.149_din_30.08.2022.pdf (691,3 KiB, 8 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”

  Hotararea_Nr.148_din_29.08.2022.pdf (670,6 KiB, 7 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații  de reîncărcare pentru vehicule electrice  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de invcstiții ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”

   Hotararea_Nr.147_din_09.08.2022.pdf (889,4 KiB, 12 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul  Gorj

  Hotararea_Nr.146_din_18.07.2022.pdf (153,2 KiB, 36 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  organigramei  și statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.145_din_18.07.2022.pdf (265,2 KiB, 14 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.144_din_18.07.2022.pdf (346,5 KiB, 16 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind însușirea  inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.143_din_18.07.2022.pdf (238,6 KiB, 13 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.142_din_18.07.2022.pdf (138,2 KiB, 11 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.73/29.03.2022, privind instrumentarea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2022, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI):  „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI

  Hotararea_Nr.141_din_18.07.2022.pdf (9,5 MiB, 0 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004

  Hotararea_Nr.140_din_18.07.2022.pdf (77,8 KiB, 15 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”,  pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022

  Hotararea_Nr.139_din_18.07.2022.pdf (132,0 KiB, 11 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în conditiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2  și a terenului în suprafață de 1683mp,număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj

  Hotararea_Nr.138_din_18.07.2022.pdf (63,4 KiB, 14 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.137_din_18.07.2022.pdf (60,3 KiB, 16 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari, pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.136_din_18.07.2022.pdf (4,3 MiB, 0 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat

  Hotararea_Nr.135_din_18.07.2022.pdf (64,5 KiB, 20 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la Gherlan Adrian la Gherlan Gheorghe, teren situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, Nr.11, județul Gorj

  Hotararea_Nr.134_din_18.07.2022.pdf (77,4 KiB, 13 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_18.07.2022.pdf (69,5 KiB, 13 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alegerea președinteluii de  ședință pentru  ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022

  Hotararea_Nr.132_din_18.07.2022.pdf (46,8 KiB, 13 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.131_din_12.07.2022.pdf (896,8 KiB, 16 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție  publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.130_din_12.07.2022.pdf (672,4 KiB, 10 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare  și alei pietonale zona blocului Bl, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.129_din_12.07.2022.pdf (1,2 MiB, 77 hits)

128. HOTĂRÂRE –   privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.128_din_12.07.2022.pdf (611,7 KiB, 13 hits)

127. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Racordare la utilități platou Casa de Cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor scctoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.127_din_12.07.2022.pdf (3,6 MiB, 11 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_nr.126_din_12.07.2022.pdf (248,9 KiB, 11 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarca  devizului  general  actualizat, a indicatorilor  tehnico-economici  actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2- Alee  bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.125_din_12.07.2022.pdf (257,3 KiB, 10 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea  devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea  prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor   de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.124_din_12.07.2022.pdf (2,0 MiB, 13 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.123_din_12.07.2022.pdf (4,4 MiB, 6 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale  din Anexa 1, art.465- Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9, din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021

  Hotararea_Nr.122_din_29.06.2022.pdf (274,4 KiB, 14 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind dezmcmbrarea terenului în suprafață de 21876 mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartca funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situat în orașul Rovinari, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.121_din_29.06.2022.pdf (449,1 KiB, 12 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind declararea imobilului Sălii de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586 mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138 mp, ca bun de uz și interes public local

  Hotararea_Nr.120_din_29.06.2022.pdf (473,3 KiB, 13 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv

,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.07.202231.07.2022

  Hotararea_Nr.119_din_29.06.2022.pdf (783,1 KiB, 14 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.118_din_29.06.2022.pdf (3,1 MiB, 23 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.117_din_29.06.2022.pdf (226,3 KiB, 14 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022

  Hotararea_Nr.116_din_29.06.2022.pdf (449,0 KiB, 12 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

  Hotararea_Nr.115_din_22.06.2022.pdf (5,8 MiB, 14 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva  Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari 2016

  Hotararea_Nr.114_din_22.06.2022.pdf (427,5 KiB, 14 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.113_din_22.06.2022.pdf (665,0 KiB, 13 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455 /18.05.2022

  Hotararea_Nr.112_din_25.05.2022.pdf (1,0 MiB, 12 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/10.09.2021 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.111_din_25.05.2022.pdf (2,0 MiB, 14 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.110_din_25.05.2022.pdf (5,0 MiB, 12 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari la data de 31.03.2022

  Hotararea_Nr.109_din_25.05.2022.pdf (526,9 KiB, 9 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală pietonală Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.108_din_25.05.2022.pdf (1.004,6 KiB, 10 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.107_din_25.05.2022.pdf (1.022,6 KiB, 9 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.106_din_25.05.2022.pdf (8,6 MiB, 8 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia, pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.105_din_25.05.2022.pdf (9,4 MiB, 13 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind modificarca art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021 

  Hotararea_Nr.104_din_25.05.2022.pdf (567,5 KiB, 15 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.103_din_25.05.2022.pdf (6,8 MiB, 11 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor

  Hotararea_Nr.102_din_25.05.2022.pdf (60,3 KiB, 12 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022

  Hotararea_Nr.101_din_25.05.2022.pdf (1,2 MiB, 12 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Florilor, FN, între blocul A 1  și nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea  domnului  Stamatoiu Ovidiu

  Hotararea_Nr.100_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 9 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, nr.7, lîngă bloc E3, sc.1, ap.1, județul Gorj, în favoarea doamnei Muntean Marinela Nicoleta

  Hotararea_Nr.99_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 11 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr  cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia

  Hotararea_Nr.98_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 19 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.4 (lângă Oficiul Romtelecom), județul Gorj, în favoarea doamnci Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.97_din_25.05.2022.pdf (87,9 KiB, 10 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_25.05.2022.pdf (73,5 KiB, 0 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari „

  Hotararea_Nr.95_din_23.05.2022.pdf (4,6 MiB, 17 hits)

94. HOTĂRÂRE –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_10.05.2022.pdf (4,3 MiB, 19 hits)

93. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organizării unui concurs cu tema „Un oraș verde”

  Hotararea_Nr.93_din_10.05.2022.pdf (594,4 KiB, 19 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind completarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea  și eficientizarea sistcmului  de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.92_din_10.05.2022.pdf (614,7 KiB, 15 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind actualizarca devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de invcstiții „Dezvoltarca mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.91_din_10.05.2022.pdf (1,5 MiB, 21 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.90_din_10.05.2022.pdf (1,1 MiB, 14 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarca sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2″ ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.89_din_19.04.2022.pdf (423,8 KiB, 20 hits)

88. HOTĂRÂRE – privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public  și privat de interes local către  Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.88_din_19.04.2022.pdf (6,9 MiB, 14 hits)

87. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de invcstiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.87_din_19.04.2022.pdf (1,9 MiB, 16 hits)

86. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_19.04.2022.pdf (3,7 MiB, 10 hits)

85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltara mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”

  Hotararea_Nr.85_din_19.04.2022.pdf (1,0 MiB, 14 hits)

84. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar

  Hotararea_Nr.84_din_19.04.2022.pdf (581,5 KiB, 17 hits)

83. HOTĂRÂRE – privind încetarea  aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017

  Hotararea_Nr.83_din_19.04.2022.pdf (295,9 KiB, 16 hits)

82. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat in oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.82_din_19.04.2022.pdf (535,0 KiB, 18 hits)

81. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.81_din_19.04.2022.pdf (762,9 KiB, 11 hits)

80. HOTĂRÂRE – privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/10.10.2017

  Hotararea_Nr.80_din_19.04.2022.pdf (456,2 KiB, 14 hits)

79. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_19.04.2022.pdf (346,7 KiB, 17 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022

  Hotararea_Nr.78_din_19.04.2022.pdf (875,0 KiB, 8 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.77_din_19.04.2022.pdf (432,3 KiB, 13 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.76_din_19.04.2022.pdf (272,9 KiB, 27 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021

  Hotararea_Nr.75_din_19.04.2022.pdf (500,1 KiB, 15 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități  și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_06.04.2022.pdf (480,8 KiB, 12 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind instrumentarea proiectului: „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”  cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile, obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a LucrĂrilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA  SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎNSPITALUL ORĂȘENESC „SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”

   Hotararea_Nr.73_din_29.03.2022.pdf (999,1 KiB, 33 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.72._din_29.03.2022.pdf (317,0 KiB, 10 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL 

  Hotararea_Nr.71_din_29.03.2022.pdf (3,5 MiB, 13 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.70_din_29.03.2022.pdf (2,9 MiB, 12 hits)

69. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_29.03.2022.pdf (1,1 MiB, 22 hits)

68. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Varț, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.68_din_29.03.2022.pdf (690,7 KiB, 23 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual, salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului LocalRovinari

   Hotararea_Nr.67_din_29.03.2022.pdf (453,2 KiB, 26 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022

  Hotararea_Nr.66_din_29.03.2022.pdf (868,2 KiB, 24 hits)

65. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.65_din_29.03.2022.pdf (542,2 KiB, 13 hits)

64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii, ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură

  Hotararea_Nr.64_din_29.03.2022.pdf (746,1 KiB, 18 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari, începand cu data de 01.04.2022

  Hotararea_Nr.63_din_29.03.2022.pdf (6,4 MiB, 15 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-cconomice  și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea   și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.62_din_29.03.2022.pdf (687,1 KiB, 17 hits)

61. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuinte sociale P+4E  și amenajare zona aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.61_din_29.03.2022.pdf (645,9 KiB, 22 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață  de 1000 mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la SC Palanta SRL la SC Paogroup SRL

  Hotararea_Nr.60_din_29.03.2022.pdf (427,1 KiB, 14 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176mp, cu număr cadastral 36137, aparținând  domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj, de la Antonie Gheorghe la Antonie Diana Maria

   Hotararea_Nr.59_din_29.03.2022.pdf (544,0 KiB, 18 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind declararea unor imobile ca bunuri de uz  și interes public local

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2022.pdf (860,1 KiB, 11 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind alegerea prședintelui de ședință

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2022.pdf (236,4 KiB, 16 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2022.pdf (467,5 KiB, 23 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.55_din_21.03.2022.pdf (4,7 MiB, 31 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice  și Administrației prin Compania Natională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului   și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.54_din_23.02.2022.pdf (91,5 KiB, 21 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/21.12.2021

  Hotararea_Nr.53_din_23.02.2022.pdf (76,1 KiB, 12 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei   și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022

  Hotararea_Nr.52_din_23.02.2022.pdf (400,9 KiB, 18 hits)
 

51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică

  Hotararea_Nr.51_din_23.02.2022.pdf (56,6 KiB, 20 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA 

  Hotararea_Nr.50_din_23.02.2022.pdf (990,0 KiB, 13 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor – Phare 2004 număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei, către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.49_din_23.02.2022.pdf (140,9 KiB, 16 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.48_din_23.02.2022.pdf (107,2 KiB, 9 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agentia Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022

  Hotararea_Nr.47_din_23.02.2022.pdf (623,2 KiB, 16 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind completarea proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli inițial al UATO Rovinari pe anul 2022 la Secțiunea  Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii2023-2025

  Hotararea_Nr.46_din_23.02.2022.pdf (7,3 MiB, 31 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, lângă blocul A7, județul Gorj, în favoarea S.C. ULVILANCONS IMOB S.R.L.

  Hotararea_Nr.45_din_23.02.2022.pdf (83,3 KiB, 9 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021 

  Hotararea_Nr.44_din_23.02.2022.pdf (73,7 KiB, 14 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.03.2022 

  Hotararea_Nr.43_din_23.02.2022.pdf (607,9 KiB, 17 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale, în cursul anului 2022

  Hotararea_Nr.42_din_23.02.2022.pdf (79,9 KiB, 9 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022

  Hotararea_Nr.41_din_23.02.2022.pdf (157,5 KiB, 18 hits)
 

40. HOTĂRÂRE – privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari   și a caietului de sarcini pentru reactualizarea acestuia

  Hotararea_Nr.40_din_23.02.2022.pdf (437,1 KiB, 12 hits)
 

39. HOTĂRÂRE – privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General

  Hotararea_Nr.39_din_23.02.2022.pdf (56,2 KiB, 8 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/01.03.2021 privind concesionarea către  SC SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.38_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 10 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.37_din_23.02.2022.pdf (250,8 KiB, 23 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj

  Hotararea_Nr.36_din_23.03.2022.pdf (65,1 KiB, 15 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.35_din_23.02.2022.pdf (76,8 KiB, 9 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate in orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.34_din_23.02.2022.pdf (80,1 KiB, 14 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.33_din_23.02.2022.pdf (63,1 KiB, 17 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.32_din_23.02.2022.pdf (565,2 KiB, 13 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativitații  și permanenței în cazurile de violență

  Hotararea_Nr.31_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 10 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.30_din_23.02.2022.pdf (105,2 KiB, 16 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.29_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 14 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.28_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 24 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare  și tratarea apelor uzate în localitatca Vârț, oraș  Rovinari „, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.27_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 26 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/ 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale localitatea  Vârț, oraș Rovinari „, pentru  finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Invcstiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.26_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 18 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.25_din_09.02.2022.pdf (357,9 KiB, 23 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.24_din_09.02.2022.pdf (585,7 KiB, 27 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022

  Hotararea_Nr.23_din_09.02.2022.pdf (22,6 MiB, 0 hits)

22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 39 hits)

21. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea   Școlii nr.ll, langa blocul P2, scara 1, ap.3, județul Gorj, în favoarea domnului Negru Gheorghiță

  Hotararea_Nr.21_din_27.01.2022.pdf (1,0 MiB, 39 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu numar cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea Societății PENTRU MARFURI   ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A.

  Hotararea_Nr.20_din_27.01.2022.pdf (1,1 MiB, 13 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.19_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 25 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_27.01.2022.pdf (2,8 MiB, 21 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni  și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022

  Hotararea_Nr.17_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 24 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2022 si Calendarul activitatilor de vară-toamna 2022, cuprinzând lucrarile de intreținere  și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.16_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 19 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700 mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi

  Hotararea_Nr.15_din_27.01.2022.pdf (976,5 KiB, 24 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp din imobilul internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.14_din_27.01.2022.pdf (880,2 KiB, 20 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12”, strada Sporturilor, oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.13_din_27.01.2022.pdf (1,5 MiB, 12 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/24.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Social „Centrul de zi de socializare  și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.12_din_27.01.2022.pdf (984,7 KiB, 37 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.11_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 20 hits)

10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022

  Hotararea_Nr.10_din_27.01.2022.pdf (1,8 MiB, 20 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumelor alocate pentru aceste manifestari

  Hotararea_Nr.9_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 20 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secrctarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.8_din_27.01.2022.pdf (558,4 KiB, 25 hits)

7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de paza practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protectie SRL

  Hotararea_Nr.7_din_27.01.2022.pdf (586,4 KiB, 26 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Socictatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.6_din_27.01.2022.pdf (585,8 KiB, 20 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.5_din_27.01.2022.pdf (681,2 KiB, 29 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind  utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, in suma de 120.437,00  lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

  Hotararea_Nr.4_din_27.01.2022.pdf (944,9 KiB, 24 hits)

3. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei  școlare pentru anul  școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.3_din_27.01.2022.pdf (1,3 MiB, 14 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.2_din_27.01.2022.pdf (2,0 MiB, 11 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional  SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.1_din_11.01.2022.pdf (525,7 KiB, 45 hits)
    
Cauta
Retele Sociale