Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Anunţuri

Pentru mai multe detalii urmati linkul de mai jos:

  Dispozitie nr, 1174 (471,8 KiB, 289 hits)

 

3455_001_page_1 3455_001_page_2

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aduce la cunoștintă publică inițiativa primarului orașului Rovinari, dl. Robert Dorin Filip, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Rovinari pentru perioada 2015-2020.

Textul completat al Proiectului de act administrativ mai sus menționat, împreună cu expunerea de motive și referatul de aprobare privind necesitatea adoptării acestuia, va fi afisat la sediul Primăriei orașului Rovinari, respectiv pe pagina web: www.primariarovinari.ro, începând cu data de 11.10.2016.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conținând și numele, prenumele, domiciliul si nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la sediul Primăriei orașului Rovinari, Compartimentul Centru de Informare a Cetățeanului sau la adresa e-mail: office@primariarovinari.ro până la data de 22.10.2016, ora 10:00, la care se va organiza, la sediul Primăriei Rovinari, în sala de ședință, o dezbatere publică cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Rovinari pentru perioada 2015-2020.

3441_001_page_2

  Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Rovinari 2015-2020 (3,1 MiB, 1.430 hits)

3417_001

Atenție! Dosarele se depun la Clubul Vârstnicilor din Rovinari începând cu data de 3.10.2016.3340_001_page_1 3340_001_page_2

 

 

 

3341_001

Primaria Rovinari infomează utilizatorii serviciilor de alimentare cu apa ca, in perioada 17.09.2016 orele 00:00 AM si 06:00 AM se va opri furnizarea cu apa in vederea executarii lucrarilor de igienizare si curatare a conductelor de pe raza orașului.
Primaria Rovinari roaga utilizatorii de apa potabila sa-si asigure rezerve de apa pentru nevoile curente in intervalul de timp mentionat, cetatenii sunt rugati sa nu foloseasca apa timp de 10 minute dupa pornirea instalatiilor, pana la limpezirea acesteia.

Primaria Rovinari va participa alături de “Asociatia Viitorul in Zori București”, Cancelaria Primului Ministru al Romaniei, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor, Garda Națio nala de Mediu – Comisariatul Agenției pentru Protecția Mediului Romsilva, in vederea implementarii proiectului Let’s Do It, Romania, cel mai mare proiect de implicare socială organizat pană in prezent in Romania, care iși propune curațarea mormanelor de gunoaie generate de oameni in areaele naturale ale țării, intr-o singură zi.

Pe aceasta cale Primaria Rovinari, invita locuitorii orasului, agenti economici, institutile publice, sa participe la “Ziua Nationala de Curatenie”, alaturi de Primaria Rovinari in data de 24 Septembrie 2016 la ora 08:00, la sediul Primariei.
 
Inscrierile pentru participarea la aceasta actiune se pot face pana la data de 23.09.2016, ora 12:00 in sediul Primariei Rovinari ( Str. Florilor, nr. 2).

13735645_1208447995843869_271458698093822071_o1

Din motive tehnice apa este inca oprita pentru lucrarile de mentenanta, distributia apei va fi reluata incepand cu orele 11:00 – 14.09.2016.

Am inceput lucrarile de modernizare la statia de apa, igienizarea bazinului de apa si inlocuirea magistralei de apa in zona cu probleme.

In scurt timp se vor finaliza lucrarile iar locuitorii Orasului Rovinari vor beneficia din nou de apa dorita!

Va multumim pentru intelegere!

img_5801 img_5805

OMV Petrom in colaborare cu Primaria Rovinari organizeaza in data de 20.09.2016 o actiune de recrutare personal barbati/femei pentru angajare operatori statii peco in Tg-Jiu dar si in restul judetului. Pentru mai multe informatii va asteptam in sediul Primariei Rovinari pentru depunerea CV-urilor!

14263977_542962232562505_3260706514998362044_n1

Administraţia locală a investit în învăţământul rovinarean, pentru că a dorit să creeze copiilor medii plăcute, medii corespunzătoare pentru desfăşurarea activitatilor scolare.
In acest an investim in modernizarea bazelor sportive din incinta Scolii Generale nr. 1 si Colegiului “Gheorghe Tatarescu” dar si in dotarile corespunzatoare functionarii normale a unitatilor de invatamant.
“Dragi copii,
Vă doresc să începeţi anul şcolar optimisti în forţele voastre şi cu ambitia de a demonstra că sunteţi capabili să fiţi responsabili.
Trebuie să fiţi conştienţi pentru că şcoala este foarte importantă in viitorul vostru şi să vă gândiţi că după terminarea anilor scolari veţi fi nevoiţi să vă descurcaţi si fără ajutorul părinţilor.
Aveţi sprijinul meu, al cadrelor didactice şi al părinţilor în activităţile educationale pe care vreţi să le desfăşuraţi in acest an scolar.
Aveţi la dispoziţie cadre didactice pregătite, precum şi săli de clasă moderne care asigură confortul necesar pentru desfăşurarea orelor, iar ceea ce trebuie voi să aveţi în vedere este să ascultaţi de domnii profesori şi de părinţi, pentru că ei sunt în măsură să vă ofere o educaţie potrivită.
Vă urez un an şcolar incantator, cu rezultate cât mai bune şi mult succes cadrelor didactice şi elevilor în desfăşurarea activităţii şcolare.”
Primarul Orasului Rovinari,
Robert Dorin FILIP

img_5705 img_5719 img_5755 img_5788

Primaria Orasului Rovinari  anuntă publicul interesat ca intentionează sa acceseze Programul Operational Regional (POR 2014-2020), axa 5.2 “Reabilitarea de activitati destinate imbunatatirii mediului urban “, drept pentru care detinatorii (proprietarii) de terenuri din zona bloc D1-D5-G12, pot depune la registratura Primariei orasului Rovinari incepand cu data de 25.08.2016, adrese prin care anunta intentia de a vinde terenurile proprietate.

Se vor depune urmatoarele documente:

– adresa prin care anunta intentia de a vinde teren cu suprafata de …. cu localizarea certa

– plan de amplasament si delimitare a bunului imobil (cadastru).

– extras de carte funciara.

– plan de incadrare in zona terenului.

– documente din care sa reiese dreptul de proprietate asupra imobilului (contract de vanzare cumparare, donatie, etc.)

3150_001

În perioada 01 – 16.09.2016 vor avea loc actiunile ce se vor derula in vederea acordarii rechizitelor scolare conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 (conform Anexei 4 la O.M.E.C.T.S nr. 4385 din 07.06.2012).

Precizări privind acordarea rechizitelor şcolare gratuite

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite şcolare elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară*. (cf. Art. 1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012 – Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare).
La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din îndemnizaţiile de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, îndemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, acordate în condiţiile legii. (cf. Art. 3 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012 – Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare)
*În luna iulie 2016 salariul de bază minim brut pe ţară a fost de 1250 lei,deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2016, poate fi de maximum 625 lei.
ACTE NECESARE:
– Cerere
– Copie certificate de nastere ale tuturor copiilorin intretinere
– Copie C.I.parinti, tutore legal.
– Ancheta sociala (Serviciul Public de Asistenta Sociala) – Primaria Rovinari
– Adeverinta de la fisc.
– Adeverinta de la registrul agricol.
– Adeverinta de salariat cu salariul net pe ultima luna incasat.
– Cupon alocatie complementara.
– Hotarare judecatoareasca de incredintare a minorilor si pensie alimentara stabilita (daca este cazul).

Dosarele se depun la secretariatele unitatilor de invatamant in perioada 01-16.09.2016.

Retele Sociale
Sondaj de opinie:

Care din urmatoarele specializari in cadrul Colegiului "Gheorghe Tatarescu" sunt oportune elevilor nostrii?

Arată Rezultatele

Loading ... Loading ...