Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Informaţii publice

Primarul oraşului Rovinari a emis în data de 11.04.2012 dispoziţia nr.301 privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul oraşului Rovinari, judeţul Gorj, în vederea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice local din 10 iunie 2012.

Astfel, la nivelul oraşului Rovinari s-au constituit 9(nouă) secţii de votare.

Pentru mai multe informaţii consultaţi conţinutul acesteia accesând link-ul de mai jos:

  Dispoziţie delimitare secţii de votare.pdf (90,2 KiB, 927 hits)

Primăria şi Consiliul Local al oraşului Rovinari vă informează că începând cu data de 1 octombrie 2011, se aplică prevederile articolului 286 alin. (8) din Codul Fiscal, potrivit cărora proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare a acestora pe cheltuială proprie, pot fi scutiţi de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de minim 7 ani.

Această scutire a impozitului este acordată de Consiliul Local cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor finalizării lucrărilor de reabilitare. Actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea acestor facilităţi sunt următoarele: documente care să ateste plata lucrărilor, procesul verbal de recepţie a lucrărilor, copia autorizaţiei de construire,  certificatul de performanţă energetică şi cererea de scutire a plăţii impozitului. Acestea vor fi ulterior depuse la Registratura Primăriei Rovinari.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi HCL nr.129/29.11.2011.

Primăria Rovinari va organiza licitaţie publică privind atribuirea locuitorilor din parcarea de reşedinţă cu barieră electronică din zona blocurilor L1 – G3 în data de 14.10.2011.

Documente necesare :

Dosar cu şină;

Cerere tip;

Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate;

Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului /autovehiculelor deţinute în proprietate;

Citeşte tot articolul »

Pentru a veni în sprijiunul cetăţenilor care îşi asigură locuinţele, Primăria Rovinari a întocmit o situaţie cu anii în care au fost construite imobilele din oraşul Rovinari.

În momentul încheierii unei poliţe de asigurare a locuinţei, unele firme de asigurări, pe lângă suprafaţa locuinţei asigurate, solicită şi anul în care a fost construit imobilul – locuinţa.

Situaţia poate fi vizualizată dând click pe linkul de mai jos.

  Ani construcţie imobile Rovinari (162,3 KiB, 1.058 hits)

Primarul Dorin Filip a iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012. Proiectul este postat mai jos, fiind supus spre dezbatere publică.

  Proiect de hotărâre - impozite şi taxe locale 2012 (434,7 KiB, 1.999 hits)

Aşteptăm propunerile şi sugestiile dumneavoatră la sediul primăriei sau pe adresa de e-mail.

Primăria şi Consiliul Local Rovinari doresc reactualizarea Planului Urbanistic General. Conţinutul noului P.U.G. se află în fişierele de mai jos şi este supus spre dezbatere publică, urmând ca în perioada imediat următoare să fie prezentat spre dezbatere consiliului local.

Aşteptăm opiniile dumneavoastră pe adresa primăriei, pe email, telefonic sau chiar la sediul instituţiei noastre.

Citeşte tot articolul »

În data de 7 Ianuarie 2011, ora 14:00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, s-a publicat la avizierul Primăriei oraşului Rovinari Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Rovinari (inclusiv lista de investiţii propusă) şi ale serviciilor publice din subordine pentru anul 2011.

Acesta poate fi consultat fie prin intermediul avizierului Primăriei oraşului Rovinari, fie accesând link-ul de mai jos.

  Proiect buget 2011 (286,9 KiB, 1.212 hits)

Proiectul este supus spre dezbatere publică, astfel aşteptăm sugestiile şi propunerile dumneavoastră folosind următoarele mijloace:
–    adresă depusă la Registratura Primăriei oraşului Rovinari;
–    mail transmis la adresa office@primariarovinari.ro;
–    comentariu la acest articol.

Citeşte tot articolul »

Primăria Rovinari împreună cu Şcoala Generală Nr. 3 Rovinari, anunţă începerea înscrierilor pentru programul „A DOUA SANSĂ” – Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate.

Programul se adresează persoanelor care nu au reuşit să absolve 8 clase, oferindu-le acestora posibilitatea finalizării studiilor.

Relaţii la telefon: 0253371205 între orele 08.00 – 15.00

Consiliul Local a aprobat HCL nr. 131/25.11.2010 privind impozitele şi taxele locale care se vor aplica în anul 2011. În cea mai mare parte a lor, taxele şi impozitele sunt aceleaşi ca în anul 2010, dar sunt şi câteva excepţii:

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice în mediul urban va fi redusă la 50 lei.

Taxa pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică va fi redusă la 300 lei.

Taxa pentru ocuparea terenurilor cu garaje pentru anul 2011 va fi 150 lei/15 mp/an.

Trebuie reţinut faptul că, persoanele fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

Citeşte tot articolul »

Joi, 2 decembrie 2010  începe operaţiunea de culegere în teren a datelor Recensământului General Agricol, primul desfăşurat în România după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, recensământul este organizat în conformitate cu metodologia europeană şi înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă.

Citeşte tot articolul »

Primarul oraşului Rovinari, Dorin Filip, a iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011. Proiectul  se adresează atât persoanelor fizice cât şi juridice plătitoare de taxe şi impozite, şi este supus spre dezbatere publică, urmând ca în perioada imediat următoare să fie prezentat spre dezbatere consiliului local.

  Proiectul de hotărâre (419,7 KiB, 1.335 hits)

Aşteptăm propunerile şi sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail office@primariarovinari.ro, la registratura primăriei, sau ca şi comentarii la acest articol.

Pentru a nu fi luaţi prin surprindere de eventualele ninsori, Primăria şi Consiliul Local Rovinari au început pregătirile pentru iarna ce urmează. În acest sens s-au achiziţionat pentru început 120 metri cubi de nisip şi 9 tone de clorură de calciu, mai mult decât atât, un buldoexcavator şi un tractor cu lamă sunt pregătite pentru deszăpezire.

Zilele trecute a fost montată şi instalaţia care va lumina oraşul în perioada sărbătorilor de iarnă, care va fi aprinsă în seara de 1 Decembrie. Tot legat de sărbătorile de iarnă Consiliul Local Rovinari a aprobat acordarea şi distribuirea unui număr de 3000 de pachete în valoare de 60 lei/pachet constând în alimente, pentru persoanele domiciliate în Rovinari, cu venituri de până la 600 lei/lună/membru de familie.

Consiliul local nu a uitat nici de elevii care studiază în unităţile de învăţământ din oraşul Rovinari, pentru care a aprobat achiziţionarea a 3180 pachete de dulciuri, cu valoare nominală de 60 de lei, în vederea acordării în perioada sărbătorilor de iarnă.

Consiliul local a mai aprobat alocarea sumei de 15000 lei în vederea organizării în data de 01.12.2010 a Zilei Naţionale a României.

Citeşte tot articolul »

Consiliul Local Rovinari a adoptat H.C.L. nr. 89/27.08.2010 prin care oferă posibilitatea persoanelor fizice şi juridice să închirieze autospeciala cisternă, tractorul, pompa cisternă, şi două motopompe.

Astfel cetăţenii interesaţi de închirierea acestora trebuie să solicite printr-o cerere scrisă ce anume doresc să închirieze (autospeciala cisternă, tractorul, pompa cisternă, motopompa Novus sau motopompa Honda) precum şi durata închirierii. Cererile se depun la Registratura Primăriei Rovinari, iar după aprobarea acestora solicitantul va plăti la casieria primăriei taxa de închiriere.

Tarife închiriere:

–    autospecială cisternă = 1,9 lei/oră;
–    tractor = 25,81 lei/oră;
–    pompă cisternă = 44,82 lei/oră;
–    motopompă Novus = 22,79 lei/oră;
–    motopompă Honda = 24,64 lei/oră.

Primăria oraşului Rovinari a întreprins unele măsuri în vederea prevenirii şi combaterii situaţiilor de risc  ce ar putea fi determinate de infectarea cu virusul West Nile. În acest sens s-a trecut la dezinsecţia zonelor cu parcuri şi spaţii verzi din oraş – Parcul Central, Str. Jiului, Str. Tineretului, Str. Muncii, Str. 22 Decembrie, Aleea Şcolii, Str. Plopilor, spaţiile verzi din jurul Şcolilor Generale Nr. 1, Nr. 3, Grupului Şcolar Industrial şi Creşei Rovinari. Urmează în zilele următoare şi dezinsecţia altor zone din localitate.

Având în vedere datele comunicate de Ministerul Sănătăţii privind apariţia unor cazuri sporadice de infecţie cu virusul West Nile, în urma cărora au fost înregistrate primele decese în România, specialiştii Ministerului Sănătăţii recomandă populaţiei să ia măsuri de protecţie. Astfel, cetăţenii sunt sfătuiţi să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente de ţânţari, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă şi să asigure desecarea băltirilor de apă din jurul gospodăriilor, să îndepărteze recipientele de apă stătută.

Citeşte tot articolul »

Vineri 20 august 2010 a avut loc prezentarea şi predarea contractului de execuţie de lucrări şi a contractului de dirigenţie privind realizarea obiectivului Reabilitare Strada Constructorilor. La acest eveniment au luat parte ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri Adriean Videanu, prefectul judeţului Gorj Liviu Andrei, Marcel Hoară preşedintele Agenţiei Române pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale şi consilierii locali.

Ministrul a fost întâmpinat de primarul oraşului Rovinari cu pâine şi sare la intersecţia dintre Strada Constructorilor şi Aleea Constructorilor unde i-a fost înmânată cheia de aur a oraşului. Imediat după predarea şantierului, a avut loc o adunare cetăţenească, între locuitorii interesaţi, autorităţile locale şi reprezentanţi ai ARDDZI, adunare ce a avut loc în Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor Rovinari. În cadrul acestei adunări constructorul a prezentat contractul viitoarei construcţii şi s-a stabilit Comitetul Cetăţenesc pentru Urmărirea Execuţiei Lucrărilor.
Citeşte tot articolul »

Retele Sociale
Sondaj de opinie:

Care din urmatoarele specializari in cadrul Colegiului "Gheorghe Tatarescu" sunt oportune elevilor nostrii?

Arată Rezultatele

Loading ... Loading ...
Etichete