Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Distributie Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunățățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribui

Distributie Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici  și agenții economici, astfel :

17.04.2024 , intervalul orar 10:00-16:00 – PTCZ Rovimcon(terț) , PTAB Uzimet lndustry(terț), PTCZ BATS Rovinari(tert), PTA Pompe Apă UREX(terț)

  Anunt_Distributie_Oltenia.pdf (3,0 MiB, 9 hits)

   NR.14100/29.03.2024

                                                           ANUNȚ

 

         Având în vedere prevederile art.185 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

,, La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante, următoarele înlesniri la plată:

  1. b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

        Primarul orașului Rovinari, dl. Robert Dorin Filip a susținut și s-au aprobat prin HCL nr. 50/27.03.2024, scutirile la plata majorărilor de întarziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice.

Relații suplimentare la Primăria oraș Rovinari, birou I.T.L.și la telefon 0253/371095, interior 106.

Primar,

Robert – Dorin Filip

  Model_cerere_scutire.pdf (175,1 KiB, 40 hits)

 

ANUNȚ

 

         Cu ocazia Sărbătorilor Pascale,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda tichete sociale cu o valoare de 150 lei/tichet, conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, care nu realizează venituri sau ale căror venituri nete lunare/membru de familie, în luna anterioară depunerii cererii, nu depășesc  suma de 700 lei.

       Înscrierile se efectuează în perioada 01.04.2024-22.04.2024, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartiment Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetelor sociale în data programării.

               Acte necesare:

 – cererea și declarația pe propria răspundere;

 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 – acte de stare civilă;

– documente care să ateste venitul (adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverință de șomaj);

 -hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – certificat de încadrare în grad de handicap;

– adeverință de elev, eliberată în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii;

– adeverințe eliberate de AJOFM Gorj din care să rezulte că persoanele apte de muncă și care nu realizează venituri salariale se află în evidența acestei instituții în căutarea unui loc de muncă;

-persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.
       Tichetele sociale se vor distribui după cum urmează:

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – două tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Primar,                                                Director Executiv DPAS,                Întocmit,

Robert-Dorin Filip                             Ion – Cristian Milea             cons. Loredana Pupăzan

 

                                  

        Aparegio Gorj S.A. – CED Rovinari anunță întreruperea furnizării apei  potabile în data de 20.03.2024, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Tineretului și Termocentralei, precum și cei din Aleile: Mesteacănului, Crinului, Zambilelor, Zorilor, ca urmare a lucrărilor de montare vane în cămine de sectorizare în instalația de distribuție a orașului Rovinari.

  Anunt_oprire_apa.pdf (349,9 KiB, 42 hits)
Citeste tot »

Vă informăm că în data de 20.03.2024, în intervalul orar 09:00-14:00, Distribuție Energie Oltenia anunță o întrerupere programată  pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite, la locul de consum din strada JIULUI, Nr.13, CASA CULTURĂ ROVINARI.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                                                      ANUNȚ
                     În data de 28.02.2024, în intervalul orar 10.00-11.00, se va desfășura antrenamentul/exercițiul de alarmare publică denumit generic ,,MIERCUREA ALARMELOR” pentru verificarea sistemului de alarmare publică.

În cadrul acestui exercitiu se vor acţiona sirenele electrice.

Nu intraţi în panică la auzul acestor avertismente, întrucât este doar un exerciţiu de alarmare publică!

Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                                                                                                                                                   Nr.7650/21.02.2024

                                                                      ANUNȚ

Stimați cetățeni, având în vedere adresa Nr.7000 din 19.02.2024 înaintată de către Compania de Apă Oltenia, prin care ni se comunică faptul că în perioada 26.02.2024, ora 00.00 – 02.03.2024, ora 00:00, alimentarea cu apă pe aducțiunea Isvarna  – Craiova va fi oprită în totalitate în vederea montării bypass-urilor necesare cuplării Firului I existent cu Firul II Isvarna – Craiova, vă facem cunoscut faptul că deși majoritatea localităților de pe firul aducțiunii vor fi afectate în totalitate pe parcursul celor 6 zile, prin adresa Nr.7488/21.02.2024 înaintată de către Aparegio Gorj – CED Rovinari, am fost notificați că în perioada amintită, în orașul Rovinari (cu excepția cartierului Vârț) se va încerca asigurarea alimentării cu apă, în condițile unui consum responsabil, din rezevoarele proprii ale ApaRegio, la program, în intervalele orare 05:00-09:00 – 17:00-21:00.

  Anunț oprire alimentare cu apă (419,5 KiB, 79 hits)
  Adresa_Aparegio_-_CED_Rovinari.pdf (302,4 KiB, 70 hits)
  Adresa_Compania_de_Apa_Craiova.pdf (566,7 KiB, 60 hits)

 

                                                                                                                                                            Nr. 5029 din 05.02.2024

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA RAPORTULUI DE EVALUARE

            Prin prezenta, referitor la cota care se aplică pentru calculul impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice și pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru anul 2024, conform art. 460, alin. (8) din Legea nr. 227/2015, pentru rapoartele de evaluare depuse la organul fiscal  local în anul 2024, având termen de referință 31.12.2023, vă aducem la cunoștință următoarele:

Citeste tot »

          Vă facem cunoscut că U.A.T. Rovinari vinde apartamentele din Fondul locativ de stat, titularilor contractelor de închiriere, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului nr. 43440/06.11.2023, aprobat prin H.C.L. Rovinari nr. 196/19.12.2023.

anunt vanzare

Primăria Rovinari desfășoară etapa de consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari este o documentație de planificare strategică a mobilității și local necesară pentru realizarea unui plan investițional al proiectelor de mobilitatea urbană durabilă. Acest plan de mobilitate va ilustra viziunea de dezvoltare urbană durabilă, inteligentă și ecologică prin prisma mobilității urbane și a serviciilor de transport.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PMUD, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.01.2024 – 26.02.2024.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro

Documentul poate fi consultat aici:

https://www.primariarovinari.ro/PMUD%20Rovinari_2023%20varianta%20pentru%20consultare%20publica.pdf   

Primăria Rovinari desfășoară etapa de consultare publică a proiectului privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Rovinari 2021 – 2027.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Rovinari 2021 – 2027 este o documentație care ilustrează cadrul de dezvoltare al orașului Rovinari în următorii ani şi cuprinde, totodată, o listă de proiecte aşezate în context local, regional, naţional, un concept de dezvoltare, precum şi direcţiile prioritare de acţiune.

Documentul are la bază datele colectate de la factorii interesați din Orașul Rovinari, instituții, autorități publice, organizații neguvernamentale, societate civilă, operatori economici, cetățeni.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a SIDU, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.01.2024 – 26.02.2024.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro.

 

  SIDU Rovinari (2,4 MiB, 162 hits)

                                                                                                      

49.365/13.12.2023

                                     Comunicat de presă

Primăria Orașului Rovinari a derulat începând cu 14.03.2020 (termen de finalizare 31.12.2023) proiectul ”Bunicii Comunității – Rovinari” POCU/436/4/4/127708.

Obiectivul general al proiectului a constat in reducerea numarului de persoane aflate in situatie de vulnerabilitate, cu vârsta peste 65 de ani la nivelul orasului Rovinari, prin sprijinirea accesului a 165 de seniori, dintre care 90 de femei, la servicii sociale integrate, in vederea pastrarii si prelungirii independentei lor si pentru depasirea dificultatilor caracteristice acestei categorii de populatie.

Rezultatele obtinute prin implementarea proiectului se concretizeaza în faptul că 199 persoane din grupul țintă au beneficiat de un serviciu social licentiat “Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club)” destinat persoanelor varstnice – “Clubul Seniorilor”, prin participarea la activitati diverse de socializare si petrecere a timpului liber și de terapie ocupationala prin arte si activitati de dezvoltare personala. Din totalul de 199 beneficiari, 100 de persoane au depașit situatia de vulnerabilitate, urmare a sprijinului oferit prin proiect.

”Bunicii comunității” a fost un proiect care a schimbat viața seniorilor din orașul Rovinari printr-o serie de activități care le-au adus din nou bucuria și zâmbetul și i-au revigorat. Cele 199 de persoane beneficiare, cu risc de excluziune socială din comunitate, au participat la activități diverse de socializare și petrecere a timpului liber într-un mediu plăcut și sigur, de evitare a izolării și singurătății, de îmbunătățire a stării fizice și mentale, de optimizare a tonusului, de stimulare a încrederii în sine.

Pentru aceștia,in cadrul activitatilor din proiect s-au desfasurat ateliere de creație, ateliere culinare/ ateliere de plante medicinale, ateliere culturale, istorice, târguri și expoziții realizate pe diverse teme, sărbătorirea zilelor internaționale ( a familiei, a Europei, a cărții), activitati privind informații comunicate de reprezentanții primăriei, activități de dezvoltare personale ( quilling, terapia prin mandala, digitalizare, English club), activitati de miscare/ consultatii medicale,  integrame, sudoku,  rebusuri, sarbatorirea zilei aniversare, jocuri de societate, audiții muzicale, vizionare filme/ documentare, intalniri cu instituțiile partenere din proiect,spectacole, excursii de 1 zi (Cazanele Dunarii, Manastirile din jud. Valcea, Castelul Corvinilor), excursii cu cazare la manastirile din Moldova.

Beneficiile oferite de furnizarea acestor activitati catre grupul tinta au fost de diminuare a nivelului de vulnerabilitate, de stimulare a increderii în sine, menite sa le aduca bucurie si sa le imbunatateasca abilitatile stimulandu-le  sentimentul de valorizare, cresterea stimei de sine si reducerea sentimentului de inutilitate.

În data de 20.12.2023, ora 15:00 va avea loc conferința de închidere a proiectului, in locatia restaurant President, oras Rovinari. La eveniment vor participa reprezentanți ai Primăriei Orașului Rovinari, beneficiari ai proiectului, parteneri locali și echipa de implementare a proiectului.

Conferința are ca scop prezentarea rezultatelor obținute pe parcursul proiectului, împărtășirea experiențelor și discuții despre viitoarele inițiative destinate creșterii și dezvoltării serviciilor sociale integrate în orașul nostru.

Pentru informații suplimentare și confirmări de participare la conferința de închidere vă rugăm să contactați:

Augustin Spineanu – Manager proiect

augustin.spineanu@gmail.com sau office@primariarovinari.ro

Valoarea totală a proiectului: 2.700.853,74 lei

Valoarea finanțării primite prin Programul Operațional Capital Uman: 2.295.725,67 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

comunicat de presa închidere proiect

ANUNȚ

       Având în vedere prevederile HCL Rovinari nr. 180/27.11.2023, prin care a fost aprobat Regulamentul pentru stabilirea procedurii și criteriile de acordare a facilităților fiscale pentru anul 2024, vă comunicăm faptul că termenul pentru depunerea dosarelor privind scutirea la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren este cuprins în  intervalul 05.12.2023-29.12.2023

Acte necesare:

  • declarație pe propria răspundere  din care să rezulte că nu au alte venituri, nu sunt asociați, administratori, nu dețin acțiuni la societăți comerciale;

  • acte identitate pentru toți membrii familiei – copie;

  • certificat fiscal / adeverință eliberat(ă) de Administrația Financiară Rovinari din care să rezulte că nu au alte venituri (pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani).

  • adeverință de venit pentru fiecare membru al familiei ( venitul brut);

  • pentru cei care realizează venituri care constau în ajutor social, pensii, ajutor de somaj și/sau pensie de asistență socială, dovada se face cu documentele eliberate de organele abilitate.

     Scutirile se acordă pe baza cererii însoțită de documentele justificative, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

                                       Primar, Robert-Dorin Filip

”START Urban – antreprenoriat pentru incluziune socială”

– analiză privind dezvoltarea economiei sociale în mediul urban.

 Vă invităm să completați Chestionarul privind Dezvoltarea Economiei Sociale în Mediul Urban.

Chestionarul face parte din realizarea unui studiu privind dezvoltarea anteprenoriatului social și incluziunii sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, iar obiectivul principal al acestui studiu este identificarea noilor oportunități de anteprenoriat social în mediul urban și a nevoilor sociale din cadrul comunităților din mediul urban.

Chestionarul este destinat persoanelor care locuiesc în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și au împlinit vârsta de 18 ani.

Durata de completare a acestui chestionar este de aproximativ 10 minute.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSclvOxTCUn…/viewform…

Va mulțumim pentru sprijinul oferit!

 ANUNȚ   

       Nr:42.121/31.10.2023                 

         Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2023,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda  tichete sociale cu o valoare de 100 lei/tichet cu T.V.A. și pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 80 lei/pachet cu T.V.A., conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 634 lei/luna (limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010).                       

       Înscrierile se efectuează în perioada 01.11.2023-24.11.2023, între orele 10:00-15:00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta în data programării persoana înscrisă la distribuirea tichetelor sociale și a pachetelor cu dulciuri.

               Acte necesare :

 – cerere și declarație pe propria răspundere;

 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 – acte de stare civilă;

 – certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 -hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlara  în care se va menționa forma de învațământ;

 – veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate,etc ;

– contract locuință (act proprietate, contract închiriere, comodat,etc) ;

 – persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă, vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

       Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – două tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

       Pachetele cu dulciuri se vor distribui doar copiilor proveniți din familiile beneficiare de tichete sociale până la vârsta de 18 ani, inclusiv pentru cei care fac dovada că frecventează cursuri liceale sau cursuri de școli profesionale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere !

 

 

        Primar,                                                    Director Executiv DPAS,              

        Robert-Dorin Filip                                   Ion Cristian Milea                       Întocmit, Loredana Pupăzan    

                                                                                                                                                      

Cauta
Retele Sociale