Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Dragi copii, stimați părinți,

Vă invităm joi, 1 iunie, să sărbătorim împreună “Ziua internațională a copilului”.

În prima parte a zilei, Primăria și Consiliul Local al orașului Rovinari, în colaborare cu „Balta Cocorenilor”, organizează concursul de pescuit, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, –  „MICUL PESCAR” – Ediția a III-a, al cărui regulament complet îl găsiți   aici (117,3 KiB, 11 hits)

Înscrierea în concurs se va face:

– prin e-mail, la adresa cultura@primariarovinari.ro, până cel târziu miercuri, 31.05.2023, ora 16:00;

– la numărul de telefon 0253.371.095, în zilele lucrătoare, între orele 8-16, până cel târziu miercuri 31.05.2022, ora 16:00.

În cea de-a doua parte a zilei, între orele 16:00 – 19:00,  copiii din Rovinari sunt așteptați în Parcul Central, unde vor avea parte de o mulțime de surprize:

 • spectacol de animație – Alice în Țara Minunilor și Pălărierul nebun împreună cu prietenii, personaje de poveste: Trolli, Masha și Ursul Wednesday,  Mascotele Mickey și Minnie, Jasmin, Eroi în pijamale, Sophie și mulți alții, care vor interacționa cu publicul prezent  prin diferite jocuri ale copilăriei (limbo, șotron, trage sfoara,țară tară vrem ostași , statuie muzicală);

 • confetti și dansuri;

 • picturi pe față -,,face painting”;

 • tobogane gonflabile de diferite forme;

 • numere de magie;

 • PAPER PARTY – DISCOTECA DE HÂRTIE;

 • BUBLE SHOW – BALON GIGANT DE SĂPUN;

 • VÂNĂTOAREA DE BOMBOANE.

Vă așteptăm cu drag!

13986/05.04.20

 

 ANUNȚ, 

                      cu privire la distribuirea ajutoarelor POAD – PRODUSE ALIMENTARE

 

       Primăria Orașului Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială distribuie, începând cu data de 06.04.2023, ajutoarele POAD constând in produse  alimentare.

       Persoanele eligibile pentru aceste ajutoare sunt:

            – beneficiarii  alocației de susținere a familiei;

           – beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

           – persoanele cu dizabilități.                                 

      Persoanele care se încadrează în ambele categorii beneficiază de pachete cu produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării ajutoarelor ( art.3, alin 2 din H.G.784/2018) .

       Persoanele îndreptățite sunt așteptate zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în incinta Spațiului  de Agrement  din  Parcul Central ( fost PT) .

       Actele necesare pentru ridicarea pachetului cu produse alimentare POAD sunt:

 • cartea de identitate;

 • certificatul de încadrare în grad de handicap(unde este cazul).

    

 Primar,                              Director Executiv, DPAS,       Grup de lucru,

 Robert-Dorin Filip            Cristian Milea                             Loredana Pupăzan                                                                                                                  Elena Sapun

23

                                                                 

Acum poți să obții DIPLOMA RAPID și FĂRĂ PARTICIPARE LA CURS.

Ai până în 29 de ani, nu ești la școală și nici angajat însă CUNOȘTI O MESERIE? Înscrie-te în proiectul nostru – „Educația Ludică a Resurselor pentru Ocuparea NEETS Durabilă – ID 153261” și vino la evaluare.
 
Vom testa GRATUIT cunoștințele tale în baza cărora primești CERTIFICATUL DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ.
 
În curând salariul de încadrare va fi mult mai mare pentru că ai o CALIFICARE, șansele sunt sigure pentru angajarea ta atât în țară cât și în străinatate.
DIPLOMA este eliberată de MINISTERUL MUNCII prin Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscută și în U E.
 
IT
1) Operator introducere, validare și prelucrare date
 
PAZĂ ȘI SECURITATE
1) Agent de securitate
 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
1) Barman
2) Brutar
3) Bucătar
4) Lucrător comercial
5) Ospătar(Chelner) Vânzător
6) Patiser
7) Măcelar
 
CONSTRUCŢII
1) Asfaltator
2) Dulgher, tamplar, parchetar
3) Electrician in constructii
4) Fierar-betonist
5) Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
6) Lucrator finisor pentru constructii
7) Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
8 ) Pavator
9) Zidar rosar – tencuitor
 
AUTO
1) Mecanic auto
2) Tractorist
 
SĂNĂTATE
1) Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
2) Ingrijitor bolnavi la domiciliu
3) Ingrijitor de copii
 
TEXTILE
1) Confecționer asamblor articole din textile
 
AGRICULTURĂ ȘI CREȘTEREA ANIMALELOR
1) Lucrător în creșterea animalelor
2) Lucrător în cultura plantelor

Detalii privind inscrierea la ✆ 0722.553.332

office@sanseegale.eu

 

ANUNȚ

          Având în vedere prevederile art.185 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

,, La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

 1. b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

        Primarul orașului, dl. Robert Dorin Filip a susținut și s-au aprobat prin HCL nr. 27/27.02.2023, scutirile la plata majorărilor de întarziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice.

Relații suplimentare la Primăria oraș Rovinari, birou I.T.L. sau la telefon 0253/371095, interior 106.

Primar,

Jur. Filip Robert Dorin

  model_cerere_scutire_majorari_intarziere.pdf (258,6 KiB, 36 hits)

                                                                                                                                                  9983/08.03.2023

ANUNȚ      

        Primăria Orașului Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj,   anunță publicul interesat că începând cu data de 08.03.2023 scoate la concesiune terenul în suprafață de 132932 mp cu nr. cadastral 37036, înscris în cartea funciară nr.37036, respectiv terenul  în suprafață de 6076 mp cu nr. cadastral 37037, înscris în cartea funciară nr.37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, în zona albiei majore a Râului Jiu, în aval față de Termocentrala Rovinari, jud. Gorj.

      Pe aceste terenuri se pot edifica anexe ale exploatațiilor agricole, spații pentru cazare temporară și instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile.                                                 

      Persoanele/societățile interesate în vederea concesionării acestora pot depune la sediul Primăriei oraș Rovinari, în scris manifestarea fermă și serioasă a intenției de concesionare.

     Cererea va cuprinde obligatoriu obiectul concesiunii și va fi însoțită de  planul de afaceri ce trebuie să fie fundamentat din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu, conform prevederilor art.308 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

      Mai multe informații pot fi obținute de la sediul Primăriei Oraș Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, telefon 0253/371011.

                                                                                                Nr:8957/28.02.2023

ANUNȚ

          Cu ocazia sărbătorilor Pascale 2023,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda  tichete sociale cu o valoare de 100 lei/tichet cu T.V.A., conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 559 lei/ luna (limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010).                       

       Înscrierile se efectuează în perioada 06.03.2023-24.03.2023, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetului în data programării.

               Acte necesare :

 –  cererea și declarația pe propria răspundere;

 –  acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 –  acte de stare civilă;

 –  certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 – hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlara  în care se va menționa  forma de invațământ;

 – veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate, etc;

–  contract de proprietate al imobilului ( închiriere, comodat,etc) ;

 – persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă, vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

  Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – doua tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

ANUNȚ

 

          Miercuri, 01 martie 2023, în intervalul orar 10:00-11:00, va avea loc exercițiul național de alarmare publică, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, prin care sunt verificate echipamentele dedicate de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, precum și gradul de acoperire acustică al acestora.

              Având în vedere că este doar un exercițiu, vă rugăm să NU intrați în panică!

         Pe raza orașului Rovinari sunt instalate 5 sirene de alarmare civilă, după cum urmează:

 • Școala Gimnazială Nr.1

 • Spitalul orășenesc „Sfântul Ștefan”

 • Bloc R4

 • Școala cartier Vârț

 • Termocentrala Rovinari

 

 Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                Primar,

                        Robert-Dorin Filip

👉 Sistem de iluminat public modern și eficient în Rovinari, printr-un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020!

📌 Proiectul, al cărui beneficiar este Primaria Rovinari, are o valoare totală de peste 8,1 milioane de lei, din care 7,9 milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile.
Rezultatele, pe scurt:
✅ 1.050 de lămpi cu led montate;
✅ 700 de stâlpi montați;
✅ rețea extinsă cu 1,2 kilometri;
✅ sistem integrat de dimming și telegestiune;
✅ instalații electrice reabilitate.
ℹ️ Investițiile sunt finanțate în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

   Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

 Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR,   www.returosgr.ro

 Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau  comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.

Procedura de înregistrare este una simplă

 • Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.

 • După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.

 • După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR – completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

Ulterior înregistrării,  se va trece la următoarea etapă, semnarea contractului cu administratorul SGR, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., de asemenea pe site-ul returosgr.ro.

Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR  atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.

Sistemul Garanție-Returnare este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării și va deveni funcțional începând cu 30 noiembrie 2023. Începând cu această dată, consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. SGR reprezintă un sistem în care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal.

Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, primul pas pentru atingerea acestor ținte fiind înregistrarea în sistem și încheierea contractului cu RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. Aceștia nu vor mai putea să-și vândă produsele consumatorilor din România dacă nu s-au înregistrat în prealabil în baza de date a SGR. Înregistrarea se face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/producer

 • Este considerat producător sau importator în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste produse și le introduce pe piața românească. Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: returosgr.ro/info-producatori

 

Comercianții de băuturi, precum și companiile care activează în domeniul ospitalității (HoReCa), vor fi responsabili să se asigure că băuturile pe care le vând pe piața românească provin de la un producător înregistrat în SGR, și vor percepe o garanție de 0,50 RON la vânzarea fiecărei băuturi. De asemenea, comercianții  trebuie să organizeze puncte de returnare a ambalajelor de băuturi, în cadrul cărora  să ofere serviciul de preluare a ambalajelor și returnare a garanției către consumatori. Primul pas pentru indeplinirea responsabilităților legale este înregistrarea în baza de date a SGR și o pot face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/retailer

 • Este considerat comerciant în scopul SGR orice persoană juridică ce desfășoară activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii finali, inclusiv activități din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, unităţi care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi. 

Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-comercianti

Este important ca toate companiile vizate să introducă în sistem toate datele solicitate cu o acuratețe cât mai mare. Aceste date sunt esențiale pentru configurarea optimă a sistemului în raport cu nevoile reale de colectare a ambalajelor la nivel teritorial și, în final, implementarea cu succes a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

 

Cauta
Retele Sociale