Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

13. D I S P O Z I Ț I A  NR. 733 privind interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din oraşul Rovinari, jud.Gorj cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale și pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 09 iunie 2024

  D_I_S_P_O_Z_I_T_I_A__Nr.733_din_03.06.2024.pdf (479,4 KiB, 0 hits)

Dragi copii,

Pe 1 Iunie, vă invităm să petrecem împreună clipe de neuitat!

În prima parte a zilei, așa cum v-am obișnuit de câțiva ani, sunteți invitați la o partidă de pescuit sportiv. Aveți totul inclus. Transport, ustensile de pescuit cu care veți rămâne la finalul zilei, premii și diplome care să vă ateste calitatea de pescar iscusit.

Concursul este destinat copiilor din orașul Rovinari, cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.

Înscrierile pentru concurs se vor face la sediul Primariei Rovinari, la numărul de telefon 0253371095, sau printr-un e-mail la adresa office@primariarovinari.ro, până cel târziu la data de 31.05.2024, ora 14.00.

 

  Regulament_concurs_pescuit_1_iunie_2024.pdf (427,0 KiB, 43 hits)

În cea de-a doua parte a zilei, între orele 16:00 și 19:00, continuăm cu o distracție pe cinste pe Platoul Casei de Cultură.

Vă așteptăm cu drag!

Primar,

Robert-Dorin Filip

 

Start vot!– “Un Oraş Verde – Cea mai frumoasă grădină cu flori, aferentă caselor de locuit şi blocurilor de locuinţe”.

Votați aici:  https://www.facebook.com/primarierovinari

Grădina Nr.1

 

Grădina Nr.2

Grădina Nr.3

Grădina Nr.4

Grădina Nr.5

Grădina Nr.6

Grădina Nr.7

Grădina Nr.8

Grădina Nr.9

 

Grădina Nr.10

Grădina Nr.11

Grădina Nr.12

Grădina Nr.13

Grădina Nr.14

Grădina Nr.15

Grădina Nr.16

Grădina Nr.17

Grădina Nr.18

Grădina Nr.19

Grădina Nr.20

Grădina Nr.21

Grădina Nr.22

În perioada 07.05.2024- 03.06.2024, Batalionul 24 Infanterie Târgu-Jiu scoate la concurs în garnizoana Targu-Jiu posturi de soldat profesionist pentru arma auto  și infanterie.

Soldații și gradații profesioniști constituie cel mai numeros corp de personal din armată, fiind destinat îndeplinirii misiunilor de executție specifice luptiătorilor  și specialiști lor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă sau grupă. Soldații și gradații profesioniști participă nemijlocit la procesul de instrucție individuală și colectivă din cadrul unităților militare, asigură exploatarea și întretinerea tehnicii și arrmamentului din dotare și execută paza și apărarea obiectivelor militare.

Ne adresăm persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniti, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire, absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior, în condițiile prevăzute de Legea educație naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care dorești să fii militar, dar vrei sa alegi o alta armă, sau categorie de personal, vino la Biroul informare recrutare situat în Targu Jiu, bulevardul Republicii nr.13 ,în zilele de luni, miercuri, joi și vineri, între orele 08:00-16:00 și marți între orele 08:00-18:00 și interesează-te acolo.

Pentru alte detalii sună la numărul de telefon 0253215563.

 

 DISPOZIȚIA  NR. 573 din 10.05.2024 privind delimitarea secțiilor de votare la nivelul orașului Rovinari, județul Gorj, în vederea alegerilor pentru autoritatile administratției publice locale din data de 09 iunie 2024  și a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

  Dispozitia_Nr.573_din_10.05.2024.pdf (1,4 MiB, 112 hits)

 

Am dat startul unei noi ediții a concursului – Rovinari “Un Oraş Verde” – Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă caselor de locuit şi blocurilor de locuinţe”.

Înscrierea în concurs se va face la sediul Primăriei Rovinari, printr-o cerere care va cuprinde datele personale, la care se va ataşa şi o copie a cărții de identitate.

Pozele cu grădinile înscrise în concurs vor fi postate pe site-ul Primăriei Rovinari la adresa www.primariarovinari.ro
și pe pagina de Facebook „Primăria Rovinari”.

După jurizare, câştigătorii vor primi din partea autorităţilor locale premii în bani şi diplome, astfel:

Premiul I – 2000 lei;

Premiul II – 1500 lei;

Premiul III – 1000 lei;

Premiul IV – 700 lei, precum și 16 mențiuni în valoare de 400 de lei fiecare.

Scopul concursului este acela de a îmbunătăți aspectul urbanistic al orașului și al microclimatului urban, precum și pentru a trezi interesul cetățeanului pentru întreținerea spațiilor de locuit și împrejurimile acestora.

Regulamentul concursului poate fi consultat aici:   Regulament_concurs_-_Un_oras_verde_2024.pdf (239,1 KiB, 201 hits)

ANUNȚ

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 09.05.2024, în intervalul orar 18:-22:00, pe raza orașului Rovinari va avea loc o amplă acțiune de dezinsecție.

Astfel, toate spațiile verzi din oraș vor fi supuse unui tratament cu substanțe profesionale, eficiente în combaterea insectelor.

Substanțele utilizate nu sunt dăunătoare pentru oameni sau animale, dar se recomandă evitarea contactului direct, inhalarea sau ingerarea acestora.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Distributie Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunățățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribui

Distributie Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici  și agenții economici, astfel :

17.04.2024 , intervalul orar 10:00-16:00 – PTCZ Rovimcon(terț) , PTAB Uzimet lndustry(terț), PTCZ BATS Rovinari(tert), PTA Pompe Apă UREX(terț)

  Anunt_Distributie_Oltenia.pdf (3,0 MiB, 107 hits)

   NR.14100/29.03.2024

                                                           ANUNȚ

 

         Având în vedere prevederile art.185 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

,, La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante, următoarele înlesniri la plată:

  1. b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

        Primarul orașului Rovinari, dl. Robert Dorin Filip a susținut și s-au aprobat prin HCL nr. 50/27.03.2024, scutirile la plata majorărilor de întarziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice.

Relații suplimentare la Primăria oraș Rovinari, birou I.T.L.și la telefon 0253/371095, interior 106.

Primar,

Robert – Dorin Filip

  Model_cerere_scutire.pdf (175,1 KiB, 113 hits)

 

ANUNȚ

 

         Cu ocazia Sărbătorilor Pascale,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda tichete sociale cu o valoare de 150 lei/tichet, conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, care nu realizează venituri sau ale căror venituri nete lunare/membru de familie, în luna anterioară depunerii cererii, nu depășesc  suma de 700 lei.

       Înscrierile se efectuează în perioada 01.04.2024-22.04.2024, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartiment Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetelor sociale în data programării.

               Acte necesare:

 – cererea și declarația pe propria răspundere;

 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 – acte de stare civilă;

– documente care să ateste venitul (adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverință de șomaj);

 -hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – certificat de încadrare în grad de handicap;

– adeverință de elev, eliberată în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii;

– adeverințe eliberate de AJOFM Gorj din care să rezulte că persoanele apte de muncă și care nu realizează venituri salariale se află în evidența acestei instituții în căutarea unui loc de muncă;

-persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.
       Tichetele sociale se vor distribui după cum urmează:

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – două tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Primar,                                                Director Executiv DPAS,                Întocmit,

Robert-Dorin Filip                             Ion – Cristian Milea             cons. Loredana Pupăzan

 

                                  

        Aparegio Gorj S.A. – CED Rovinari anunță întreruperea furnizării apei  potabile în data de 20.03.2024, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Tineretului și Termocentralei, precum și cei din Aleile: Mesteacănului, Crinului, Zambilelor, Zorilor, ca urmare a lucrărilor de montare vane în cămine de sectorizare în instalația de distribuție a orașului Rovinari.

  Anunt_oprire_apa.pdf (349,9 KiB, 95 hits)
Citeste tot »

Vă informăm că în data de 20.03.2024, în intervalul orar 09:00-14:00, Distribuție Energie Oltenia anunță o întrerupere programată  pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite, la locul de consum din strada JIULUI, Nr.13, CASA CULTURĂ ROVINARI.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                                                      ANUNȚ
                     În data de 28.02.2024, în intervalul orar 10.00-11.00, se va desfășura antrenamentul/exercițiul de alarmare publică denumit generic ,,MIERCUREA ALARMELOR” pentru verificarea sistemului de alarmare publică.

În cadrul acestui exercitiu se vor acţiona sirenele electrice.

Nu intraţi în panică la auzul acestor avertismente, întrucât este doar un exerciţiu de alarmare publică!

Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                                                                                                                                                   Nr.7650/21.02.2024

                                                                      ANUNȚ

Stimați cetățeni, având în vedere adresa Nr.7000 din 19.02.2024 înaintată de către Compania de Apă Oltenia, prin care ni se comunică faptul că în perioada 26.02.2024, ora 00.00 – 02.03.2024, ora 00:00, alimentarea cu apă pe aducțiunea Isvarna  – Craiova va fi oprită în totalitate în vederea montării bypass-urilor necesare cuplării Firului I existent cu Firul II Isvarna – Craiova, vă facem cunoscut faptul că deși majoritatea localităților de pe firul aducțiunii vor fi afectate în totalitate pe parcursul celor 6 zile, prin adresa Nr.7488/21.02.2024 înaintată de către Aparegio Gorj – CED Rovinari, am fost notificați că în perioada amintită, în orașul Rovinari (cu excepția cartierului Vârț) se va încerca asigurarea alimentării cu apă, în condițile unui consum responsabil, din rezevoarele proprii ale ApaRegio, la program, în intervalele orare 05:00-09:00 – 17:00-21:00.

  Anunț oprire alimentare cu apă (419,5 KiB, 131 hits)
  Adresa_Aparegio_-_CED_Rovinari.pdf (302,4 KiB, 123 hits)
  Adresa_Compania_de_Apa_Craiova.pdf (566,7 KiB, 128 hits)

 

Cauta
Retele Sociale