Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dez­voltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă descentralizată şi ineficientă, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma iraţional resurse preţioase. Procesul de planificare strategică vizează în general definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5 până la 10 ani, având ca etape metodologice principale: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentu­lui strategic în maniera evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor prioritare ce se impun a fi derulate. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui manage­ment strategic integrat, performant la toate nivelurile, ca­pabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

Capacitatea Primăriei şi a Consiliului Local de a înţelege contex­tele economic, legislativ şi al fenomenului de globalizare, de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare, angajarea reformelor necesare şi proi­ectelor concrete, atragerea şi motivarea societăţii civile, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor publice, a unui cadru instituţional şi a unui mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii şi inves­titorii privaţi, protejare şi valorizare a me­diului şi resurselor locale şi zonale, ame­najare a spaţiului comunitar şi de sporire a calităţii sale ambientale şi integrarea în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe).

Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strat­egie de dezvoltare pentru oraşul Rovinari revine Consiliului Local, şi respectiv Primarului, ca instituţie executivă, în con­formitate cu atribuţiile lor legale.

Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea nivelului de autonomie locală măreşte atât libertatea de decizie a Consiliului Local cât şi responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi sociale în care este chemat să joace un rol esenţial, în strâns partenariat cu societatea civilă şi cu mediul antreprenorial.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Rovinari a fost iniţiat în ideea elaborării unui demers strategic, şi s-a făcut pe două paliere de analiză, luând în calcul toate dimensiunile şi caracteristicile factorilor endogeni si exogeni cu care comunitatea se află în relaţii de interdependenţă. Au fost efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat documente strategice sectoriale, iar re­zultatele obţinute au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie şi alte analize efectuate în teren.

Obiectivele generale ale strategiei:

 • Modernizarea infrastructurii de transport
 • Drumuri şi poduri
 • Transport în comun
 • Gări şi autogări
 • Alte nevoi de infrastructură
 • Îmbunătăţirea managementului urban
 • Reducerea poluării
 • Reorientarea industrială prin diversificarea activităţilor economice
 • Reabilitarea infrastructurii socio-educaţionale
 • Infrastructură de sănătate
 • Infrastructură de locuire
 • Spaţii verzi
 • Turism şi agrement
 • Infrastructură educaţională
 • Infrastructură socială
 • Infrastructură de sport
 • Infrastructură culturală
 • Reabilitarea terenurilor afectate de exploatarea minieră
  Strategia de Dezvoltare 2009-2019 (1,0 MiB, 6.818 hits)
Cauta
Retele Sociale