Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

 

84.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.84_din_16.04.2024.pdf (686,4 KiB, 0 hits)

83.HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”- rest de executat

  Hotararea_Nr.83_din_15.04.2024.pdf (654,5 KiB, 0 hits)

82. HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului „Înființarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.82_din_04.04.2024.pdf (115,6 KiB, 0 hits)

81. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.81_din_04.04.2024.pdf (129,0 KiB, 0 hits)

80. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului„Regenerarea spațiilor publice urbane din orașul Rovinari – zona canalelor Roșia-Prundurel – componenta I și cheltuielilor aferente proiectului”

  Hotararea_Nr.80_din_29.03.2024.pdf (92,7 KiB, 5 hits)

79. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (proiect tehnic), a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare aferenși investiției  „Regenerarea spațiilor publice urbane din orașul Rovinari – zona canalelor Roșia-Prundurel – componenta I și Amenajare zonă agrement cana Roșia-Prundurel”

  Hotararea_Nr.79_din_29.03.2024.pdf (17,0 MiB, 6 hits)

78. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul  de investiții Amenajare parcare de reședință  în zona  blocului P3, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.78_din_27.03.2024.pdf (141,3 KiB, 5 hits)

77. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere parcare în zona blocurilor Ml-M2”

  Hotararea_Nr.77_din_27.03.2024.pdf (109,7 KiB, 4 hits)

76. HOTĂRÂRE privind  însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.76_din_27.03.2024.pdf (255,9 KiB, 4 hits)

75. HOTĂRÂRE privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din oraș ul Rovinari, în perioada 01.04.2024- 22.04.2024, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale în valoare de 150 lei/tichet, cu ocazia sărbătorilor pascale 2024

  Hotararea_Nr.75_din_27.03.2024.pdf (95,8 KiB, 4 hits)

74. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vânzării locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Castanilor, nr.5, bl.D2, sc.2, et.parter, ap.22, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 42,50 mp., la pretul de 53.200 lei, respectiv 10.900 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 7.980 lei, reprezentand 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 334,49 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Călin Ionica

  Hotararea_Nr.74_din_27.03.2024.pdf (91,0 KiB, 5 hits)

73. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vânzării locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Termocentralei, nr.15, bl.S4, sc.2, et.2, ap.25, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 52,90 mp., la prețul de 70.300 lei, respectiv 14.500 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 10.545 lei, reprezentând 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 442,00 lei, pe o perioada de 15 ani, conform scadențarului de rate, domnului Gornoavă Doru

  Hotararea_Nr.73_din_27.03.2024.pdf (91,5 KiB, 5 hits)

72. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare pe verticală și racordare la utilități – Grădinița cu program normal pentru 4 săli de grupă – Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.72_din_27.03.2024.pdf (198,7 KiB, 4 hits)

71. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parcare Școala Gimnazială Nr.1 Rovinari”

  Hotararea_Nr.71_din_27.03.2024.pdf (193,0 KiB, 7 hits)

70. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Organigramei   și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.70_din_27.03.2024.pdf (902,5 KiB, 8 hits)

69. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_27.03.2024.pdf (737,5 KiB, 7 hits)

68. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.68_din_27.03.2024.pdf (1.016,9 KiB, 7 hits)

67. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL 

  Hotararea_Nr.67_din_27.03.2024.pdf (723,0 KiB, 8 hits)

66. HOTĂRÂRE  privind acordarea unui ajutor de urgență domnului .…..în sumă de 8000 lei pentru investigații medicale

  Hotararea_Nr.66_din_27.03.2024.pdf (57,5 KiB, 5 hits)

65. HOTĂRÂRE  privind plata cotizației pentru anul 2024 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare- „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.65_din_27.03.2024.pdf (52,7 KiB, 9 hits)

64. HOTĂRÂRE  privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Jiului, județul Gorj

  Hotararea_Nr.64_din_27.03.2024.pdf (68,6 KiB, 4 hits)

63. HOTĂRÂRE  privind dezmembrarea terenului în suprafață de 16858 mp, având numărul cadastral 36968, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.63_din_27.03.2024.pdf (69,8 KiB, 6 hits)

62. HOTĂRÂRE  privind dezmembrarea terenului în suprafață de 5018 mp, având numărul cadastral 36969, situat în orașul Rovinari, tarlaua 21, parcelele 1, 2, 3, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.62_din_27.03.2024.pdf (71,1 KiB, 7 hits)

61. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Tineretului, nr.6, bl.G3, sc.4, et.3, ap.14, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 47,10 mp., la prețul de 70.000 lei, respectiv 14.400 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 10.500 lei, reprezentand 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 440,11 lei, pe o perioada de 15 ani, conform scadențarului de rate, domnului Chisăr Aurel

  Hotararea_Nr.61_din_27.03.2024.pdf (92,0 KiB, 7 hits)

 60. HOTĂRÂRE privind  plata cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ADIA  Gorj

  Hotararea_Nr.60_din_27.03.2024.pdf (49,4 KiB, 7 hits)

59. HOTĂRÂRE privind plata cotizației pentrn anul 2024 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.59_din_27.03.2024.pdf (48,8 KiB, 7 hits)

58. HOTĂRÂRE privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentului financiar

  Hotararea_Nr.58_din_27.03.2024.pdf (209,5 KiB, 6 hits)

57. HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiții „Confecționare sală post-operatorie la adapostul câinilor fără stăpân”

  Hotararea_Nr.57_din_27.03.2024.pdf (102,1 KiB, 1 hits)

56. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei pietonale în zona cuprinsă între bl.R4, R5 și strada slt.Constantin Laurențiu Lixandru”

  Hotararea_Nr.56_din_27.03.2024.pdf (111,7 KiB, 7 hits)

55. HOTĂRÂRE privind   aprobarea vânzîrii locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, Aleea Școlii, nr.6, bl.G7, sc.3, et.parter, ap.41, jud. Gorj, compusă din 1 (una) cameră,în suprafață utilă de 26,90 mp., la prețul de 37.300 lei, respectiv 7.700 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 5.595 lei, reprezentând 15% din valoarea locuinței și rate lunare egale în sumă de 321,00 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Dumitru Ionela

  Hotararea_Nr.55_din_27.03.2024.pdf (93,2 KiB, 4 hits)

54. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea vânzării locuinței cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Muncii, nr.3, bl.B7, sc.1, et.4, ap.14, jud. Gorj, compusă din 3(trei) camere, în suprafață utilă de 64,70 mp., la prețul de 75.300 lei, respectiv 15.500 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 11.295 lei, reprezentând 15% din valoarea locuinței  și rate lunare egale în sumă de 473,44 lei, pe o perioadii de 15 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Ionele Luminița

  Hotararea_Nr.54_din_27.03.2024.pdf (92,8 KiB, 6 hits)

53. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței, cu rezerva dreptului de proprietate, situată la adresa oraș Rovinari, str. Plopilor, nr.12, bl.C3, sc.2, et.4, ap.30, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 48,90 mp., la prețul de 61.300 lei, respectiv 12.600 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu un avans de 9.195 lei, reprezentand 15% din valoarea locuinței și rate lunare egale în sumă de 385,41 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform scadențarului de rate, doamnei Szabo Aurica

  Hotararea_Nr.53_din_27.03.2024.pdf (91,8 KiB, 7 hits)

52. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței situată la adresa oraș Rovinari, strada Tineretului,nr.29, bl.T6, sc.2, et.1, ap.23, jud. Gorj, compusă din 3 (trei) camere, în suprafață utilă 66,30 mp., la prețul de 80600 lei, respectiv 16600 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu plata integrală, doamnei Puțanu Mariana

  Hotararea_Nr.52_din_27.03.2024.pdf (84,0 KiB, 8 hits)

51. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuinței situată în orașul Rovinari, str. Termocentralei, nr.5, bl.Tl, sc.l, et.4, ap.19, jud. Gorj, compusă din 2 (două) camere, în suprafață utilă de 47,30 mp., la prețul de 58300 lei, respectiv 12000 euro, stabilit prin raportul de evaluare nr.36260/ 09.11.2020, cu plata integrală, doamnei Bobocel Florina

  Hotararea_Nr.51_din_27.03.2024.pdf (84,7 KiB, 3 hits)

50. HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite  și taxe locale, redevențe  și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice

  Hotararea_Nr.50_din_27.03.2024.pdf (165,0 KiB, 7 hits)

49. HOTĂRÂRE  privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025

  Hotararea_Nr.49_din_27.03.2024.pdf (52,3 KiB, 6 hits)

48. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.48_din_27.03.2024.pdf (41,0 KiB, 7 hits)

47. HOTĂRÂRE privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2024

  Hotararea_Nr.47_din_27.03.2024.pdf (79,8 KiB, 7 hits)

46. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.46_din_29.02.2024.pdf (952,3 KiB, 23 hits)

45. HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.45_din_29.02.2024.pdf (472,5 KiB, 26 hits)

44. HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2024 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.44_din_29.02.2024.pdf (65,8 KiB, 10 hits)

43. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Orașului Rovinari 2021-2027- varianta actualizată ianuarie 2024

  Hotararea_Nr.43_din_29.02.2024.pdf (2,8 MiB, 18 hits)

42. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Rovinari 2023-2030 

  Hotararea_Nr.42_din_29.02.2024.pdf (3,7 MiB, 19 hits)

41. HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investiții în sistemele informatice  și în infrastructura digitala a Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2024.pdf (66,9 KiB, 9 hits)

40. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2024.pdf (473,2 KiB, 19 hits)

39. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul2024 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2024.pdf (916,7 KiB, 24 hits)

38. HOTĂRÂRE privind împuternicirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local” pentru  încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, precum   și acordarea unui mandat reprezentantului UATO Rovinari în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru a vota  și semna contractul de delegare a gestiunii, în numele   și pe seama acesteia

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2024.pdf (70,8 KiB, 19 hits)

37. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023

  Hotararea_Nr.27_din_27.02.2024.pdf (76,5 KiB, 8 hits)

36. HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii sportivilor   și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care  obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2024

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2024.pdf (70,5 KiB, 11 hits)

35. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2024.pdf (462,0 KiB, 8 hits)

34. HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2024-31.12.2024  

33. HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru locuințele ce aparținând unitatii administrativ teritoriale Oraș Rovinari, precum și pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

  Hotararea_Nr.33_din_27.02.2024.pdf (62,7 KiB, 19 hits)

32. HOTĂRÂRE privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață  de 43mp, cu număr cadastral 35445, aparținaâd domeniului privat, situat în oraș Rovinari, str.Termocentralei, nr.7, județul Gorj, în favoarea domnului Corici Constantin Cosmin 

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2024.pdf (79,4 KiB, 16 hits)

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale privind protecția  și promovarea drepturilor copilului

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2024.pdf (424,6 KiB, 13 hits)

30. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2024.pdf (37,6 KiB, 10 hits)

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Natională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începand cu luna martie 2024

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2024.pdf (820,5 KiB, 12 hits)

28. HOTĂRÂRE privind dezmembrarea terenului în suprafață de 6213 mp, avand numarul cadastral 35516, situat în orașul Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr.2, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 11 hits)

27. HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu oneros a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 5 mp, cu număr cadastral 36658, respectiv în suprafata de 11 mp, cu număr cadastral 36659, aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, strada Muneii, lângă bl.H4, sc.l, județul Gorj, de la Caruceriu Corneliu la  Șteaburdea Ion

  Hotararea_Nr.27_din_27.02.2024.pdf (76,5 KiB, 8 hits)

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor  și persoanelor care se află în stare de necesitate

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2024.pdf (359,7 KiB, 12 hits)

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2024.pdf (807,3 KiB, 27 hits)

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului  de acordare a unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 25 de ani, 50 de ani  și 75 de ani de casătorie neîntreruptă

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2024.pdf (198,1 KiB, 26 hits)

23. HOTĂRÂRE privind  darea în administrare a  autobuzelor electrice cu stații de încărcare  și sisteme ticketing , către Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii

  Hotararea_Nr.23_din_12.02.2024.pdf (657,8 KiB, 38 hits)

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli  al UATO ROVINARI pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 și a Programului de investiții pe anul 2024

  Hotararea_Nr.22_din_12.02.2024.pdf (961,3 KiB, 19 hits)

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.21_din_12.02.2024.pdf (4,7 MiB, 17 hits)

20.HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.15/30.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.20_din_12.02.2024.pdf (674,3 KiB, 21 hits)

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general a indicatorilor tebnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bloc P7”

  Hotararea_Nr.19_din_30.01.2024.pdf (82,0 KiB, 11 hits)

18. HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției primarului nr. 1.356/20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_30.01.2024.pdf (54,0 KiB, 13 hits)

17. HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari, pentru activitatea desfășurataîn anul 2023

  Hotararea_Nr.17_din_30.01.2024.pdf (34,6 KiB, 11 hits)

16. HOTĂRÂRE privind prelungirca  contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.16_din_30.01.2024.pdf (41,2 KiB, 15 hits)

15. HOTĂRÂRE privind utilizarea  excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023, în sumă de 18.439,54lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

  Hotararea_Nr.15_din_30.01.2024.pdf (56,3 KiB, 11 hits)

14. HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației unei suprafețe de 1358,85mp din clădirea internat școlar, situat în orașul Rovinari, str.Jiului nr.6, ce aparține Liceului „Gheorghe Tătărescu”, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație

  Hotararea_Nr.14_din_30.01.2024.pdf (54,5 KiB, 7 hits)
 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2024, a sumelor alocate pentru aceste manifestări și a sumelor pentru achiziția de servicii artistice pentru Ansamblul artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.13_din_30.01.2024.pdf (369,0 KiB, 8 hits)

12. HOTĂRÂRE privind  majorarea sumei de la 1200 lei/16 ore/lună  la 1500 lei/16/ore/lună reprezentând contravaloare servicii artistice pentru membrii Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.12_din_30.01.2024.pdf (37,9 KiB, 10 hits)

11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Calendarului activităților de primăvă 2024 și Calendarul activitităților de vară-toamnă 2024, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Scrvicii Publiee Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.11_din_30.01.2024.pdf (336,7 KiB, 24 hits)

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2024 

  Hotararea_Nr.10_din_30.01.2024.pdf (138,7 KiB, 26 hits)

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a unei locuințe sociale din blocul B2 (camera 35, etaj 2), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.9_din_30.01.2024.pdf (94,2 KiB, 18 hits)

8. HOTĂRÂRE privind  alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.8_din_30.01.2024.pdf (29,5 KiB, 8 hits)

7.  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.7_din_30.01.2024.pdf (150,2 KiB, 22 hits)

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_30.01.2024.pdf (35,5 KiB, 13 hits)

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.5_din_30.01.2024.pdf (135,4 KiB, 15 hits)

4. HOTĂRÂRE privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari  și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.4_din_30.01.2024.pdf (192,1 KiB, 21 hits)
 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari” și a cheltuielilor legate de proiect

  Hotararea_Nr.3_din_26.01.2024.pdf (672,0 KiB, 30 hits)

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan Rovinari”

  Hotararea_Nr.2_din_26.01.2024.pdf (571,9 KiB, 11 hits)

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2024-2025 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.1_din_12.01.2024.pdf (161,4 KiB, 38 hits)

  REGISTRU_PENTRU_EVIDENTA_PROIECTELOR_DE_HOTARARI_PE_ANUL_2024.pdf (189,2 KiB, 10 hits)
  REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2023 (349,8 KiB, 0 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.211_din_19.12.2023.pdf (469,1 KiB, 80 hits)

210. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.01.2020 pentru cabinetul medical ce funcționează  în spațiului nr.10 din imobilul „internat” al Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.210_din_19.12.2023.pdf (422,3 KiB, 11 hits)

209. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de priorități privind locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării  prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut

  Hotararea_Nr.209_din_19.12.2023.pdf (543,6 KiB, 17 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2024-29.02.2024

  Hotararea_Nr.208_din_19.12.2023.pdf (929,3 KiB, 23 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2023

  Hotararea_Nr.207_din_19.12.2023.pdf (581,1 KiB, 24 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.206_din_19.12.2023.pdf (407,0 KiB, 17 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.205_din_19.12.2023.pdf (444,9 KiB, 10 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind validarea  Dispozitiei primarului orașului Rovinari nr. 1257/06.12.2023  

  Hotararea_Nr.204_din_19.12.2023.pdf (584,2 KiB, 22 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind acordul în favoarea ADIS Gorj pentru aprobarea procedurii de prelungire  a contractului nr.555/29.12.2022, prin încheierea unui act adițional

  Hotararea_Nr.203_din_19.12.2023.pdf (409,7 KiB, 22 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.202_din_19.12.2023.pdf (405,3 KiB, 37 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Rovinari pentru comisia de concurs și a doi reprezentanti ai Consiliului Local al Orașului Rovinari pentru comisia de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției de director financiar contabil la Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_19.12.2023.pdf (508,5 KiB, 20 hits)

200. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului  pentru ocuparea funcției de director financiar contabil la Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.200_din_19.12.2023.pdf (3,2 MiB, 10 hits)

199. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 37mp, cu număr cadastral 37069, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, str.Prieteniei, nr.34, județul Gorj, în favoarea doamnei Ciobanu Elena

  Hotararea_Nr.199_din_19.12.2023.pdf (583,0 KiB, 20 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Amenajare toaletă publică, spațiu de joacă, alei și zonă aferentă sălii de sport Rovinari”

  Hotararea_Nr.198_din_19.12.2023.pdf (643,5 KiB, 14 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2024

  Hotararea_Nr.197_din_19.12.2023.pdf (411,1 KiB, 20 hits)

196.HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului

  Hotararea_Nr.196_din_19.12.2023.pdf (7,0 MiB, 30 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.195_din_14.12.2023.pdf (6,7 MiB, 12 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind aderarea, susținerea  și participarea Orașului Rovinari, județul Gorj la parteneriatul constituit de Asociația Grupul de Acțiune Locală Sudul Gorjului cu denumirea „Parteneriat LEADER Sudul Gorjului”, aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SUDUL GORJULUI

  Hotararea_Nr.194_din_07.12.2023.pdf (537,2 KiB, 25 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului cu titlul „Construire bloc locuințe sociale și amenajare zonă aferentă, precum și Amenajare zonă centrală pietonală oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.193_din_07.12.2023.pdf (545,7 KiB, 29 hits)

192. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.192_din_04.12.2023.pdf (1,5 MiB, 47 hits)

191. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 206  tichete sociale în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.600 lei cu TVA  și a unui număr de 350 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 80 lei/pachet cu TVA, în sumă de 28.000 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sarbătorilor de iamă 2023

  Hotararea_Nr.191_din_27.11.2023.pdf (53,5 KiB, 31 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții  și Regulamentului de organizare  și funcționare pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari2016”, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023

  Hotararea_Nr.190_din_27.11.2023.pdf (735,9 KiB, 28 hits)

189. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare  și Funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023

  Hotararea_Nr.189_din_27.11.2023.pdf (7,9 MiB, 0 hits)

188. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei

  Hotararea_Nr.188_din_27.11.2023.pdf (54,3 KiB, 19 hits)

187. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.187_din_27.11.2023.pdf (728,7 KiB, 22 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind privind încetarea contractului de concesiune nr.14727/23.06.2011 încheiat între Orașul Rovinari, în calitate de concedent și Dumitrescu Dănuț, în calitate de concesionar

  Hotararea_Nr.186_din_27.11.2023.pdf (55,6 KiB, 12 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind aprobarea alocării de la bugetul local, în condițiiile legislației în vigoare, a sumei de 16.000 lei (fără TVA) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie- Ziua Naționalăa României

  Hotararea_Nr.185_din_27.11.2023.pdf (51,0 KiB, 15 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2023

  Hotararea_Nr.184_din_27.11.2023.pdf (66,2 KiB, 15 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 6), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.183_din_27.11.2023.pdf (101,4 KiB, 17 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind actualizarea Consiliului tehnico-economic 

  Hotararea_Nr.182_din_27.11.2023.pdf (56,6 KiB, 19 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Programului operativ al pregătirilor de iarnă 2023-2024 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.181_din_27.11.2023.pdf (275,5 KiB, 29 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite  și taxe locale pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.180_din_27.11.2023.pdf (2,3 MiB, 48 hits)

179. HOTĂRÂRE – privind aprobarea, depunerea proiectului, precum și probarea valorii totale a proiectului „Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.179_din_14.11.2023.pdf (86,8 KiB, 32 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.178_din_14.11.2023.pdf (6,4 MiB, 0 hits)

177. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, Str. Sporturilor nr. 6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.177din_09.11.2023.pdf (596,5 KiB, 28 hits)
 

176. HOTĂRÂRE – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Primaria Orașului  Rovinari împreună cu Primaria Orașului  Corabia, Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni  și Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist

  Hotararea_Nr.176_din_09.11.2023.pdf (3,2 MiB, 11 hits)

175. HOTĂRÂRE – privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară convocată de îndată din 09 noiembrie 2023

  Hotararea_Nr.175_din_09.11.2023.pdf (404,3 KiB, 26 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local nr.130/23.08.2023,  nr.189/28.09.2022 și nr.207/25.11.2021

  Hotararea_Nr.174_din_30.10.2023.pdf (240,2 KiB, 36 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.129/23.08.2023 și nr.188/28.09.2022 

  Hotararea_Nr.173_din_30.10.2023.pdf (238,9 KiB, 22 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.172_din_30.10.2023.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

 171. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.171_din_30.10.2023.pdf (235,0 KiB, 28 hits)

170. HOTĂRÂRE – privind  modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.170_din_30.10.2023.pdf (237,0 KiB, 18 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.169_din_30.10.2023.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a apartamentului nr.9, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr.3, bl.L4, sc.1, et.3, județul Gorj, proprietate privată a UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.168_din_30.10.2023.pdf (7,2 MiB, 0 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț din cadrul orașului Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.167_din_30.10.2023.pdf (1.020,8 KiB, 0 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

  Hotararea_Nr.166_din_30.10.2023.pdf (1,6 MiB, 0 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.271/03.10.2023/38302/06.10.2023, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1155mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 9, Parcela 53/1, 59/1, județul Gorj

  Hotararea_Nr.165_din_30.10.2023.pdf (410,7 KiB, 12 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind  demararea procedurii de înscriere a cetățenilor orașului Rovinari în perioada 01.11.2023-24.11.2023,  în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2023

  Hotararea_Nr.164_din_30.10.2023.pdf (424,1 KiB, 10 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de 4263mp cu destinația ”Cimitir localitatea Vârț”, situat în  intravilanul orașului Rovinari, T21, P303, 304, județul Gorj

  Hotararea_Nr.163_din_30.10.2023.pdf (686,7 KiB, 15 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.162_din_30.10.2023.pdf (989,7 KiB, 0 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.161_din_11.10.2023.pdf (184,3 KiB, 36 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de funcții  pentru Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, valabile începand cu data de 01 octombrie 2023

  Hotararea_Nr.160_din_25.09.2023.pdf (425,7 KiB, 63 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind alocarea din bugetul local a sumei de 114.000 lei cu TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.159_din_25.09.2023.pdf (51,4 KiB, 36 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea  și Asigurarea Calității la  școala Gimnazială Nr.l Rovinari

  Hotararea_Nr.158_din_25.09.2023.pdf (52,9 KiB, 15 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.157_din_25.09.2023.pdf (831,4 KiB, 38 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari   și serviciilor publice fără personalitate juridică  aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.156_din_25.09.2023.pdf (517,0 KiB, 40 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, pentru blocurile C7, H2, H3, D6, R4, S6, S3, El, G2, G3, T6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.155_din_25.09.2023.pdf (144,3 KiB, 61 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Caliății la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_25.09.2023.pdf (52,0 KiB, 43 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea  Calității la Liceul „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.153_din_25.09.2023.pdf (52,3 KiB, 35 hits)

152. HOTĂRÂRE –  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al  școlii Gimnaziale Nr. 3 Rovinari

  Hotararea_Nr.152_din_25.09.2023.pdf (54,6 KiB, 16 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari

  Hotararea_Nr.151_din_25.09.2023.pdf (54,7 KiB, 23 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind  constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 100 mp, cu număr cadastral 37048, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A

  Hotararea_Nr.150_din_25.09.2023.pdf (81,4 KiB, 13 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,,JIUL Rovinari 2016″ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.30/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare

  Hotararea_Nr.149_din_25.09.2023.pdf (137,6 KiB, 26 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii Gimnaziale Nr.l Rovinari

  Hotararea_Nr.148_din_25.09.2023.pdf (54,7 KiB, 20 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație  al Liceului „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.147_din_25.09.2023.pdf (52,3 KiB, 29 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.146_din_25.09.2023.pdf (39,5 KiB, 14 hits)

145. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2023

  Hotararea_Nr.145_din_25.09.2023.pdf (75,8 KiB, 21 hits)

144. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.144_din_06.09.2023.pdf (1,6 MiB, 42 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării ”Programul pentru școli al României în perioada 2023-2029”, pentru perioada 2023-2029

  Hotararea_Nr.143_din_06.09.2023.pdf (398,5 KiB, 16 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic-detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile de locuințe – bloc R2, R6, T5, T4, S5, S4, S2, H5, Gl, F3, Fl, E3, D2, C6, C5, C4,  și C1, oraș Rovinari, județ Gorj”

  Hotararea_Nr.142_din_23.08.2023.pdf (973,8 KiB, 16 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investitii în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.141_din_23.08.2023.pdf (550,1 KiB, 17 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 23  și camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.140_din_23.08.2023.pdf (548,7 KiB, 26 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.25/27.02.2014 privind atribuirea unui drept de superficie către S.C. ROVIMOB S.R.L. pentru terenul în suprafață de 84 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, între blocul A7  și A8

  Hotararea_Nr.139__din_23.08.2023.pdf (318,5 KiB, 24 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.138_din_23.08.2023.pdf (1,5 MiB, 19 hits)
  

137. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.137_din_23.08.2023.pdf (4,6 MiB, 13 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind modificarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotararea Consiliului Local Rovinari  nr.103/25.09.2014

  Hotararea_Nr.136_din_23.08.2023.pdf (473,2 KiB, 27 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind  însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.135_din_23.08.2023.pdf (1,1 MiB, 29 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 46mp, cu numar cadastral 35127, apartinând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii nr.7, județul Gorj, în favoarea doamnei Sărăcin Eugenia

  Hotararea_Nr.134_din_23.08.2023.pdf (550,7 KiB, 16 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_23.08.2023.pdf (501,8 KiB, 20 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, judțetul Gorj

  Hotararea_Nr.132_din_23.08.2023.pdf (349,7 KiB, 14 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a terenului în suprafață de 6190 mp, număr cadastral 36706, situat în orașul Rovinari, str.Autoliv, județ Gorj, către Societates Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.131_din_23.08.2023.pdf (476,9 KiB, 26 hits)

130. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian-Florin din AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL  și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.130_din_23.08.2023.pdf (396,1 KiB, 23 hits)

129. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian -Florin din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL  și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.129_din_23.08.2023.pdf (399,5 KiB, 17 hits)

128. HOTĂRÂRE  – privindprivind aprobarea contului de executie al bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2023 

  Hotararea_Nr.128_din_23.08.2023.pdf (481,2 KiB, 11 hits)

127. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală la Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari”

  Hotararea_Nr.127_din_02.08.2023.pdf (2,3 MiB, 16 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe disponibile din  fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.126_din_24.07.2023.pdf (678,5 KiB, 25 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Bolborea A.Daria Alexandra (Școala Gimnazială nr.1) de pe raza UATO Rovinari care a obținut rezultate deosebite (media 10,00) la examenul de Evaluare Națională 2023

  Hotararea_Nr.125_din_24.07.2023.pdf (678,4 KiB, 42 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.124_din_24.07.2023.pdf (751,9 KiB, 27 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_24.07.2023.pdf (3,8 MiB, 22 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament  în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.122_din_24.07.2023.pdf (678,9 KiB, 19 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.70/27.04.2023 privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.121_din_24.07.2023.pdf (678,5 KiB, 0 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/27.02.2023 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.120_din_24.07.2023.pdf (930,2 KiB, 16 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.119_din_24.07.2023.pdf (6,8 MiB, 76 hits)

118. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 67mp, cu număr cadastral 35466, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, lângă bloc G10, nr.14, județul Gorj,  în favoarea domnului Butură Vasile Geani

  Hotararea_Nr.118_din_24.07.2023.pdf (682,9 KiB, 22 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 14mp, cu număr cadastral 35808, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc R2, nr.14A, județul Gorj,  în favoarea doamnei Berbecel Daniela

  Hotararea_Nr.117_din_24.07.2023.pdf (510,5 KiB, 19 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 520mp, cu număr cadastral 36663, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, FN, județul Gorj, de la Bardan Vasile și Bardan Mihaela la S.C. REVEGE S.R.L.

  Hotararea_Nr.116_din_24.07.2023.pdf (682,8 KiB, 22 hits)

115. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 72mp, cu număr cadastral 36867, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.16, județul Gorj, în favoarea S.C. CLADEMAL S.R.L.

  Hotararea_Nr.115_din_24.07.2023.pdf (510,7 KiB, 14 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.114_din_24.07.2023.pdf (409,4 KiB, 23 hits)

113. HOTĂRÂRE- privind alipirea terenului în suprafață de 9495mp, cu număr cadastral 35988, cu terenul în suprafață de 9500mp, cu număr cadastral 35989mp, situate în orașul Rovinari, strada Jiului, nr.6, județul Gorj

  Hotararea_Nr.113_din_24.07.2023.pdf (681,1 KiB, 15 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 34mp, cu număr cadastral 35799, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea IE1, nr.5, județul Gorj, în favoarea S.C. TOLMIN S.R.L.

  Hotararea_Nr.112_din_24.07.2023.pdf (510,6 KiB, 9 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL, valabile începând cu 01 iulie 2023

  Hotararea_Nr.111_din_28.06.2023.pdf (1,4 MiB, 36 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind completarea art.l lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.05.2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.110_din_28.06.2023.pdf (503,7 KiB, 25 hits)
 

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și a Statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de  01.07.2023

  Hotararea_Nr.109_din_28.06.2023.pdf (1,6 MiB, 31 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

   Hotararea_Nr.108_din_28.06.2023.pdf (1,1 MiB, 24 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea anulării din evidențele analitice a unor creanțe bugetare reprezentând chirii și penalități datorate de persoane fizice decedate

  Hotararea_Nr.107_din_28.06.2023.pdf (566,1 KiB, 17 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P2 Rovinari, județul Gorj”

   Hotararea_Nr.106_din_28.06.2023.pdf (843,7 KiB, 19 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului National de lnvestiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.105_din_28.06.2023.pdf (2,3 MiB, 17 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.104_din_28.06.2023.pdf (4,1 MiB, 10 hits)

103. HOTĂRÂRE- privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 57mp, cu număr cadastral 35569, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii, lângă bloc C lO, județul Gorj, în favoarea doamnei Cărămidă Luiza

  Hotararea_Nr.103_din_28.06.2023.pdf (547,7 KiB, 11 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii în vederea achiziționării terenului în suprafață de 1155mp din suprafata de 3989mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, tarlaua 9- parcelele 53/1; 59/1, tarlaua 10- parcela 59/2, județul Gorj, înscris în CF 36629, cu numar cadastral 36629

   Hotararea_Nr.102_din_28.06.2023.pdf (451,1 KiB, 19 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.101_din_28.06.2023.pdf (526,3 KiB, 24 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.100_din_28.06.2023.pdf (253,1 KiB, 21 hits)

99. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2023

  Hotararea_Nr.99_din_28.06.2023.pdf (497,8 KiB, 20 hits)

98. HOTĂRÂRE  – privind declararea de uz  și interes public a unor terenuri situate în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.98_din_30.05.2023.pdf (232,0 KiB, 41 hits)

97. HOTĂRÂRE  – privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.236/14.11.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.l.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea  și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția Il.B.- Construirea de insule ecologice digitalizate 

  Hotararea_Nr.97_din_30.05.2023.pdf (186,5 KiB, 33 hits)

96. HOTĂRÂRE  – privind încetarea contractului de concesiune nr.27609/01.08.2019  și concesionarea către S.C. NEURO HEALING S.R.L. a spațiului nr.4, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Titarescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_30.05.2023.pdf (151,4 KiB, 28 hits)

95. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.95_din_30.05.2023.pdf (1,0 MiB, 70 hits)

94. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea efectuării în anul 2023 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2022, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_30.05.2023.pdf (98,7 KiB, 31 hits)

93. HOTĂRÂRE  – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.93_din_30.05.2023.pdf (484,5 KiB, 31 hits)

92. HOTĂRÂRE  – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc locuinte sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.92_din_30.05.2023.pdf (238,5 KiB, 30 hits)

91. HOTĂRÂRE  – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.91_din_30.05.2023.pdf (1,3 MiB, 18 hits)

90. HOTĂRÂRE  – privind acordarea normei de hrană personanului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.90_din_30.05.2023.pdf (165,9 KiB, 28 hits)

89. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.A2 -P7, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.89_din_30.05.2023.pdf (236,7 KiB, 22 hits)

88. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P7, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.88_din_30.05.2023.pdf (225,4 KiB, 20 hits)

87. HOTĂRÂRE  – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.87_din_30.05.2023.pdf (150,7 KiB, 31 hits)

86. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Serviciului Social „CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTNICE – „CLUBUL SENIORILOR”

  Hotararea_Nr.86_din_30.05.2023.pdf (1,3 MiB, 40 hits)

85. HOTĂRÂRE  – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.64/27.04.2023

  Hotararea_Nr.85_din_30.05.2023.pdf (87,3 KiB, 19 hits)

84. HOTĂRÂRE  – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 56mp, cu număr cadastral 37045, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, FN, judetul Gorj, în favoarea doamnei Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.84_din_30.05.2023.pdf (175,9 KiB, 20 hits)

83. HOTĂRÂRE  – prin care se ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 și aprobă ca pierderea contabilă să fie recuperatădin profitul anului 2023 pentru Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL 

  Hotararea_Nr.83_din_30.05.2023.pdf (2,0 MiB, 26 hits)

82. HOTĂRÂRE  – prin care se ia act  de situațiile financiare la 31 decembrie 2022  și stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.82_din_30.05.2023.pdf (2,5 MiB, 38 hits)

81. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, încheiate la data de 31.03.2023

  Hotararea_Nr.81_din_30.05.2023.pdf (109,1 KiB, 22 hits)

80. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea Strategiei Energetice a Orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.80_din_30.05.2023.pdf (5,2 MiB, 29 hits)

79. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUDEȚULUI GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15:Educație

  Hotararea_Nr.79_din_10.05.2023.pdf (864,2 KiB, 53 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare – Reabilitare   și modernizare centro de asistență școlara afterschool și creșă oraș Rovinari”

   Hotararea_Nr.78_din_27.04.2023.pdf (274,6 KiB, 30 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de invcstiții „Extindere modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor Nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.77_din_27.04.2023.pdf (248,3 KiB, 37 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, Str. Sporturilor nr. 6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.76_din_27.04.2023.pdf (450,2 KiB, 0 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării UATO Rovinari în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu

  Hotararea_Nr.75_din_27.04.2023.pdf (528,4 KiB, 67 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021

  Hotararea_Nr.74_din_27.04.2023.pdf (149,8 KiB, 28 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind modificarea anexei nr.10065/08.03.2023 la Hotărârea Consiliului Local nr.47129.03.2023 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023

  Hotararea_Nr.73_din_27.04.2023.pdf (147,9 KiB, 20 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joacă, zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.72_din_27.04.2023.pdf (311,5 KiB, 21 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Ravinari

  Hotararea_Nr.71_din_27.04.2023.pdf (1,3 MiB, 23 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-tcritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.70_din_27.04.2023.pdf (629,0 KiB, 0 hits)

69. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Cercelaru Ion-Viorel din AGA la Societatea  Serviciul de Bază Pază și Protecție  și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.69_din_27.04.2023.pdf (99,8 KiB, 35 hits)

68. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Cercelaru Ion-Viorel din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprczentant în AGA

  Hotararea_Nr.68_din_27.04.2023.pdf (113,1 KiB, 26 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investișii  „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale – bloc T1, L1  și H4”

  Hotararea_Nr.67_din_27.04.2023.pdf (323,7 KiB, 26 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind 66.HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.66_din_27.04.2023.pdf (2,3 MiB, 27 hits)

65. HOTĂRÂRE – completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotarârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021 

  Hotararea_Nr.65_din_27.04.2023.pdf (423,6 KiB, 29 hits)

64. HOTĂRÂRE – concesionarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr.cadastral 37036  și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.64_din__27.04.2023.pdf (192,4 KiB, 23 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind însușirea  rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj 

  Hotararea_Nr.63_din_27.04.2023.pdf (153,5 KiB, 21 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din AGA la SC APA CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL și se numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.62_din_27.04.2023.pdf (115,3 KiB, 29 hits)

 61. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745,746, situat în intravilanul orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.61_din_27.04.2023.pdf (189,3 KiB, 37 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.60_din_27.04.2023.pdf (104,8 KiB, 31 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 300 tichete sociale, în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă totală de 30.000 lei cu TVA, cu ocazia sarbatorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.59_din_29.03.2023.pdf (103,9 KiB, 44 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.4 alin.2 și alin.5 lit.b) din Regulamentul privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2023.pdf (158,6 KiB, 36 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind încetarea dreptului de folosință gratuită (comodat) dintre Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor care au făcut obiectul anexei nr.21455/18.05.2022 la Hotărârea Consiliului Local nr.112/25.05.2022 și anexei nr.46497/18.10.2022 la Hotararea Consiliului Local nr.’228/25.10.2022

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2023.pdf (142,5 KiB, 29 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind modificarea anexei nr.22657/23.06.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/29.06.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2023.pdf (157,1 KiB, 24 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.55_din_29.03.2023.pdf (1,5 MiB, 27 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea  și funcționarea activității de voluntariat din cadrul UATO Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.54_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 34 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, conform prevederilor art.265 din Legea. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările  și completările ulterioare

  Hotararea_Nr.53_din_29.03.2023.pdf (1,2 MiB, 45 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Protocolului de colaborare privind proiectul „HUB de servicii MMSS- SII MMSS”, cod MySmis 130963, între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UATO Rovinari prin Direcția Publică de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.52_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 36 hits)

51. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu nr.cadastral 37034, proprietate privată a orașului Rovinari, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, FN, lângă bl.G4, județul Gorj

  Hotararea_Nr.51_din_29.03.2023.pdf (168,5 KiB, 28 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind alipirea terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 35861, cu terenul în suprafață de 35mp, cu numar cadastral 35968 , proprietate privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.50_din_29.03.2023.pdf (160,9 KiB, 39 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Compa1ty SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.49_din_29.03.2023.pdf (175,7 KiB, 37 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință 

  Hotararea_Nr.48_din_29.03.2023.pdf (74,6 KiB, 35 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședinte al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023

  Hotararea_Nr.47_din_29.03.2023.pdf (145,3 KiB, 39 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.46_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 48 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr. cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr. cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.45_din_6.03.2023.pdf (99,4 KiB, 45 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind cesiunea părților sociale deținute de SC APĂ CANAL SALUBRITATE SRL, prin lichidator judiciar SIOMAX SPLR, către ORAȘUL ROVINARI prin CONSILIUL LOCAL ROVINARI și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.44_din_6.03.2023.pdf (1,3 MiB, 0 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.43_din_6.03.2023.pdf (549,9 KiB, 0 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.42_din_6.03.2023.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2023 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2023.pdf (704,6 KiB, 41 hits)

40. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea concesionării, prin licitație publică, a unor terenuri situate în extravilanul orașului Rovinari, zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval de Termocentrala Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2023.pdf (814,8 KiB, 35 hits)

39. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității  administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2023.pdf (1,7 MiB, 45 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari  și declararea de uz  și interes public a terenului în suprafață de 4134mp din acte, respectiv 4138mp suprafața masurată, cu numar cadastral 35269, înscris în cartea funciară 35269, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2023.pdf (711,2 KiB, 38 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hanu Ana, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu silicon

  Hotararea_Nr.37_din_27.02.2023.pdf (506,0 KiB, 40 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2023.pdf (6,2 MiB, 42 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 06.03.20223- 24.03.2023, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2023.pdf (1.016,7 KiB, 39 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.34_din_27.02.2023.pdf (7,2 MiB, 94 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Publice Locale SRL

   Hotararea_Nr.33_din_27.02.2023.pdf (6,9 MiB, 51 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2023.pdf (4,4 MiB, 36 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 art.470, alin. 2, coloana 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.259/21.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite ș taxe locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2023.pdf (823,0 KiB, 44 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2023.pdf (5,2 MiB, 124 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor  și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2023

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2023.pdf (724,0 KiB, 40 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.28_din_27.02.2023.pdf (2,1 MiB, 58 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite  și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice

  Hotararea_Nr.27__din_27.02.2023.pdf (1,3 MiB, 40 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2023

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2023.pdf (4,8 MiB, 88 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș  Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș  Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2023.pdf (673,7 KiB, 36 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.251/24.11.2022 și Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.4/20.01.2023

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2023.pdf (453,1 KiB, 35 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul   Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.23_din_27.02.2023.pdf (9,1 MiB, 105 hits)

22. HOTĂRÂRE – privind modificarea Anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr.49/27.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.02.2023.pdf (262,3 KiB, 52 hits)

21. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2023 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.21_din_27.02.2023.pdf (388,3 KiB, 39 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al  Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.20_din_27.02.2023.pdf (605,1 KiB, 38 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare, „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.19_din_27.02.2023.pdf (505,6 KiB, 50 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.18_din_27.02.2023.pdf (504,1 KiB, 41 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.17_din_03.02.2023.pdf (443,5 KiB, 51 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și a Programului de invetiții pe anul 2023.

  Hotararea_Nr.16_din_02.02.2023.pdf (1,8 MiB, 58 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directiei Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.15_din_26.01.2023.pdf (3,7 MiB, 60 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.14_din_26.01.2023.pdf (835,1 KiB, 65 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de 01 februarie 2023

  Hotararea_Nr.13_din_26.01.2023.pdf (972,8 KiB, 50 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.12_din_26.01.2023.pdf (293,3 KiB, 54 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023

  Hotararea_Nr.11_din_26.01.2023.pdf (751,9 KiB, 39 hits)

10. HOTĂRÂRE –privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2023 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2023, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.10_din_26.01.2023.pdf (934,9 KiB, 50 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023

  Hotararea_Nr.9_din_26.01.2023.pdf (875,8 KiB, 45 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat deSocietatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.8_din_26.01.2023.pdf (588,9 KiB, 57 hits)

7. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de tarifele prestate de serviciul de salubritate la nivel ADIS Gorj pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.7_din_26.01.2023.pdf (547,2 KiB, 75 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022  privind aprobarea Regulamentului privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici  și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_26.01.2023.pdf (478,7 KiB, 64 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2023-2024, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.5_din_26.01.2023.pdf (714,0 KiB, 42 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.4_din_20.01.2023.pdf (1,4 MiB, 55 hits)

3.HOTĂRÂRE – privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local”

  Hotararea_Nr.3_din_20.01.2023.pdf (6,0 MiB, 69 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.260/21.12.2022, privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.2_din_20.01.2023.pdf (535,4 KiB, 54 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022, în sumă de 5.877.534,20  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023 

  Hotararea_Nr.1_din_20.01.2023.pdf (567,3 KiB, 62 hits)


 

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2022

 

NR.

ACT

DATA TITLUL ACTULUI OBSERVAȚII
55707 16.12.2022 Proiect de hotărâre  privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețeua sanitară proprie – Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
55711 16.12.2022 Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.167/ 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
55685 16.12.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
55675 16.12.2022 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari și declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de  7767mp, cu număr cadastral 36725, înscris în cartea funciară 36725, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.18, județul Gorj.  
55181 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2023-31.01.2023.  
55187 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în  40 de localități din județul Gorj” și ”Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile”.  
55206 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
55202 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2022.  
55209 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
54661 09.12.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/ 31.01.2020 pentru cabinetul medical ce funcționează  în spațiului nr.10 din imobilul „internat” al  Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
54361 08.12.2022 Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață de 1683mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Trăistaru Elena.  
54096 07.12.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 37007, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc T3, sc.4, ap.50, județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Vasile.  
54039 06.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. nr.51894/387/ 18.11.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 3000mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 100, Parcela 741,745,746, județul Gorj.  
53959 06.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.  
54388 08.12.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori ”JIULEȚUL”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/26.05.2021.  
54383 08.12.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 din Regulamentului de organizare și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/ 29.03.2022.  
55195 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2023 și sumele alocate pentru aceste manifestări.  
54168 07.12.2022 Proiect de hotărâre privind  scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
55777 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
51783 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023.  
53705 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari  pentru trimestrul I al anului 2023.  
53712 05.12.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
55189 14.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Construire și dotare Centru Comunitar integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari”.  
52894 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
52887 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază proiect tehnic-detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ”Branșament apă și racord canal bl.L2, oraș Rovinari”.  
52891 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
52895 25.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii unui numar de 367  tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 22.020 lei cu TVA și a unui număr de 466 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 27.960 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022.  
51788 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
51679 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumul și numărul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat (burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social) din orașul Rovinari, în anul școlar 2022-2023.  
51683 17.11.2022 Proiect de hotărâre  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL.  
51652 17.11.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, prevăzute pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, precum și în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023 în Orașul Rovinari.  
51406 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.12.2022-31.12.2022.  
51496 16.11.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.76/19.04.2022.  
51449 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.09.2022.  
51387 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor economici – rest de executat la obiectivul de investiții ”Amenajare platou casa de cultură, oraș Rovinari”.  
51344 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți    obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vîrț, oraș Rovinari.  
50787 10.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construirea unui parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75 MW pe depozitul de zgură și cenușă Cilani Vest și Beterega I+II din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, jud.Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.  
51334 15.11.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra  unor terenuri aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea …….  
51135 14.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui număr de 5 apartamente în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj.  
51133 14.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
50784 10.11.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de  5 mp, cu număr cadastral 37017, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Castanilor, lângă bloc…….., județul Gorj, în favoarea ……..  
 

51059

14.11.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
50794 10.11.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate.  
47775 25.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022.  
47550 24.10.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9280mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705.  
47547 24.10.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2500mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518.  
47263 20.10.2022 Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei  de priorități rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.  
46653 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
46628 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri rezidențiale din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023.  
46540 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII VERZI ALEEA TRANDAFIRILOR”.  
46510 18.10.2022 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022.  
46401 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
46424 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022 și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari nr.11/27.01.2022.  
46263 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022.  
46045 14.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Rovinari, județul Gorj.  
46275 17.10.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări  
45546 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022.  
45539 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile legislației în vigoare, a sumei de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.  
45521 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari.  
44789 10.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.  
45656 13.10.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.  
45959 14.10.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari,  județul Gorj, în favoarea ……..  
45378 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea………….  
45383 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.  
45422 12.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria de folosință STRĂZI.  
45825 13.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale  pentru obiectivul de investiție „Renovarea energetică a clădirii Centru de asistență școlară after school și creșă în orașul Rovinari”.  
45660 13.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare- Reabilitare și modernizare centru de asistență școlară after school și creșă oraș Rovinari”.  
44649 10.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție „ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 2”.  
44646 10.10.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 1”.  
42417 27.09.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud.Gorj.  
42415 27.09.2022 Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
42420 27.09.2022 Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Extindere modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
41802 23.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
40969 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023.  
41331 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexa nr.32176/ 04.08.2022 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022.  
41335 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  
41310 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/ 28.08.2019  
41250 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.  
41153 21.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”.  
41116 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022.  
41095 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
40996 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv, FN, județul Gorj,  în patru loturi.  
40941 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972 mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18,P20,  județul Gorj,  în două loturi.  
40902 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
40426 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții  în suprafață de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, str. Termocentralei, județul Gorj.  
39611 14.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. 31645/262/ 01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj.  
39511 14.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.31646/263/ 01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj.  
41045 20.09.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
40493 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea Consiliului tehnico-economic  
40405 19.09.2022 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului :::::::::: din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA .  
40376 19.09.2022 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului………….. din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA.  
38897 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
38883 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari.  
38864 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceului ”Gheorghe Tătărescu”.  
38831 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari .  
38821 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari.  
38722 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari.  
38715 13.09.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului ”Gheorghe Tătărescu”  
38237 12.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022.  
38243 12.09.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
40554 19.09.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.  
37941 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 110MW- halda interioară Rovinari-Est, Cariera Rovinari, incinta 2_6, oraș Rovinari, județ Gorj, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A  
37819 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari.  
37814 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”.  
37811 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari.    
37808 09.09.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru ”Serviciul Mobil de Acordare a Hranei-  Masa pe roți”.  
35514 29.08.2022 Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului ………….. și vacantarea locului de consilier local.  
356333 30.08.2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu număr cadastral 36900.  
35095 25.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj.  
35499 29.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
35496 29.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
34931 25.08.2022 Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
34863 24.08.2022 Proiect de hotarare privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  
31925 03.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari.  
34475 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022  
34457 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități privind  locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării  prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut  
34443 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 21.12.2021  
34452 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
34440 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022  
34450 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj   
34433 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU -Grădinița cu Program prelungit, oraș Rovinari – modificări exterioare/interioare –Construire scară exterioară de evacuare”.  
34428 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU – Grădinița cu Program prelungit, oraș Rovinari – Sistem de detecție”.  
34422 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Avizare și autorizare ISU Grădinița cu Program normal ”Degețica” – oraș Rovinari”  
34482 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp cu nr.cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în orașul Rovinari, județul Gorj, în favoarea  …….  
34480 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari.  
33263 11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
34420 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”  
34417 23.08.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
33160 11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
31927 03.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui număr de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzării.  
35241 26.08.2022 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea în format GIS  a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”.  
32499 08.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”.  
29255 18.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.  
29111 15.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL.  
29181 15.07.2022 Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL.  
29072 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
28983 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj.  
29033 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/29.03.2022 privind instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORAȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTILOR ÎN SPITALUL ORAȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
28923 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei.  
28915 14.07.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022  
28345 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022.  
28046 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață de 1683mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj.  
28252 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/ 31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C.RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L. (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
28230 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027.  
28083 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat.  
27589 05.07.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la ………la………, teren situat în oraș Rovinari, județul Gorj.  
27521 05.07.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj.  
 28661 12.07.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
 28634 12.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru  
28488 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B1, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28468 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.    
28430 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Racordare la utilități platou casa de cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28424 11.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28167 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2-Alee bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28124 08.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
28090 07.07.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.  
25886 24.06.2022 Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din Anexa1, art.465 – Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9 din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021.  
25869 24.06.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 21876mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în două loturi.  
25520 22.06.2022 Proiect de hotărâre privind declararea imobilului Sală de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138mp, ca bun de uz și interes public local.  
25428 21.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2022-31.07.2022.  
25359 21.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
24206 09.06.2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  
24203 09.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022  
25270 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, Județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.  
25228 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari.  
25284 20.06.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
21960 23.05.2022 Proiect de hotărâre  privind proiectului de hotărâre  privind  darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455/18.05.2022.  
22035 23.05.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/ 10.09.2022 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
21452 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
21155 16.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.03.2022.  
21480 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă central pietonală, Oraș Rovinari” .  
21433 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”.  
21411 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil si repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.  
21421 18.05.2022 Proiect de hotărâre privind  situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari.  
21350 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 21.12.2021.  
21240 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari  
21278 17.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/ instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor.  
21188 16.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022.  
20230 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea domnului ……….  
20225 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea……  
19991 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea ……….  
18812 29.04.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea…….  
19989 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj.  
21793 20.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții ”Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”.  
20217 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”.  
20215 10.05.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții ”Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”.  
20176 09.05.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
19899 06.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs cu tema ”Un oraș verde”.  
19901 06.05.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
17666 19.04.2022 Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții ”Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj.  
17676 19.04.2022 Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
17576 18.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
16882 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari.  
16848 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”.  
16850 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar.  
16802 12.04.2022 Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017.  
16601 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul ”internat” al   Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
16552 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/ 27.10.2021.  
16084 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/ 25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/ 10.10.2017.  
16080 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
16584 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022.  
16133 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj  
16078 06.04.2022 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.  
16578 11.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare incheiate la data de 31.12.2021.  
15932 05.04.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții ”Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor, nr.7, jud.Gorj.    
14850 29.03.2022 Proiect de hotărâre  privind  instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SF. ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”.  
14833 29.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA,  cu ocazia sarbatorilor pascale 2022.  
14126 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL.  
14121 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.  
14066 23.03.2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari.  
14264 24.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare pietonale și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
13855 22.03.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/ 30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari.  
12850 17.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022.  
11617 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.  
12623 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură.  
13568 21.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.04.2022.  
13235 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  faza „Modificare temă de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/13.04.2020” pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”.  
13379 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”.  
12440 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață de 1000mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la ……la ………  
13309 18.03.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176 mp, cu număr cadastral 36137, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, de la………. la ……..  
12377 15.03.2022 Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de uz și interes public local.  
11609 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind privind alegerea președintelui de ședință.  
11603 09.03.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022.  
12.786 16.03.2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului  local al UATO ROVINARI pe anul 2022.  
9175 23.02.2022 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”.  
8986 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232 din 21.12.2021.  
8872 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022.  
8819 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică.  
8859 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA.  
8778 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004, număr de inventar 21245001, valoare 1838031,00 lei și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
8284 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”.  
8434 18.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022.  
8674 22.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea proiectului  Bugetului  local de venituri și cheltuieli inițial  al UATO ROVINARI pe anul 2022 la Secțiunea de Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii 2023-2025.  
8004 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea …….  
7982 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021.  
7983 16.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari valabil începând cu 01.03.2022.  
7869 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2022.  
7808 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022.   
7828 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari și a caietului de sarcini pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari.  
7654 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General.  
7647 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/ 01.03.2021 privind concesionarea către ……. a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, jud.Gorj.  
7508 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021.    
7544 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj.  
7541 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7514 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate în orașul Rovinari,  județul Gorj.  
7512 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.    
7792 15.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022.  
7632 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în cazurile de violență.  
7631 14.02.2022 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022.    
6794 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6700 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6790 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.  
6780 08.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .  
5966 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România.  
5964 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios.  
6252 04.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al UATO ROVINARI pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022 și a numărului de personal pentru anul 2022.  
3598 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului oraș Rovinari.  
2898 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de personal ale Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
3503 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4 mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea …….  
3443 19.01.2022 Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea ……  
2288 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021  
1783 12.01.2022 Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari.  
1570 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022.  
1541 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2022 și Calendarului activităților de vară-toamnă 2022, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
1212 10.012022 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi.  
1993 13.01.2022 Proiect de hotărâre  privind  prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/ 31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj  
 

1798

12.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12, strada Sporturilor, oraș Rovinari ”  
3477 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/ 24.02.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.  
3538 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022.  
3489 20.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022.  
1996 13.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări.  
2868 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari.  
2847 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL  
2841 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.  
2869 18.01.2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO S.A.  
2281 14.01.2022 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de 120.437,00  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare în anul 2022.  
48316 24.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
1485 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.  

 

 

 

278. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs/examen  și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețeua sanitară proprie­ Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.278_din_21.12.2022.pdf (69,5 KiB, 54 hits)

277. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.167/30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliul de Administrație al  Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari  

  Hotararea_Nr.277_din_21.12.2022.pdf (59,0 KiB, 43 hits)

276. HOTĂRÂRE – privind  alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.276_din_21.12.2022.pdf (73,8 KiB, 52 hits)

275. HOTĂRÂRE – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari  și declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de 7767mp, cu număr cadastral 36725, inscris în cartea funciară 36725, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.l8, județul Gorj

  Hotararea_Nr.275_din_21.12.2022.pdf (69,9 KiB, 76 hits)

274. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.01.2023-31.01.2023

  Hotararea_Nr.274_din_21.12.2022.pdf (352,6 KiB, 41 hits)

273. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în 40 de localități din județul Gorj” și „Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile”

  Hotararea_Nr.273_din_21.12.2022.pdf (85,5 KiB, 57 hits)

272. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.272_din_21.12.2022.pdf (733,2 KiB, 53 hits)

271. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor pnblice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2022

  Hotararea_Nr.271_din_21.12.2022.pdf (68,8 KiB, 42 hits)

270. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.270_din_21.12.2022.pdf (246,6 KiB, 46 hits)

269. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.01.2020 pentru cabinetul medical ce functionează în spațiul nr.10 din imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat in oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.269_din_21.12.2022.pdf (67,8 KiB, 34 hits)

268. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafața de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafața de 1683 mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situat în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Trăistaru Elena

  Hotararea_Nr.268_din_21.12.2022.pdf (100,2 KiB, 48 hits)

267. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 37007, apartinând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc T3, sc.4, ap.50 județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Vasile

  Hotararea_Nr.267_din_21.12.2022.pdf (89,3 KiB, 52 hits)

266. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.51894/387/18.11.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 3000mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 100, Parcela 741,745,746, județul Gorj

  Hotararea_Nr.266_din_21.12.2022.pdf (68,9 KiB, 54 hits)

265. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.265_din_21.12.2022.pdf (75,1 KiB, 61 hits)

264. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/26.05.2021

  Hotararea_Nr.264_din_21.12.2022.pdf (60,0 KiB, 40 hits)

263. HOTĂRÂRE – privind  modificarea art.7 din Regulamentul de organizare  și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/29.03.2022

  Hotararea_Nr.263_din_21.12.2022.pdf (60,7 KiB, 50 hits)

262. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2023 și sumele alocate pentru aceste manifestări

  Hotararea_Nr.262_din_21.12.2022.pdf (461,7 KiB, 51 hits)

261. HOTĂRÂRE – privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  Hotararea_Nr.261_din_21.12.2022.pdf (51,5 KiB, 36 hits)

260. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.260_din_21.12.2022.pdf (81,0 KiB, 43 hits)

259. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.259_din_21.12.2022.pdf (2,6 MiB, 180 hits)

258. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de  ședinte al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2023

  Hotararea_Nr.258_din_21.12.2022.pdf (81,2 KiB, 50 hits)

257.HOTARARE –  privind alegerea președintelui de ședință

   Hotararea_Nr.257_din_21.12.2022.pdf (43,1 KiB, 49 hits)

256. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului ”Construire și dotare Centru Comunitar integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.256_din_15.12.2022.pdf (527,9 KiB, 65 hits)

255. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.255_din_28.11.2022.pdf (400,5 KiB, 141 hits)

254. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico – economice  faza proiect tehnic detalii de execuție pentru obiectivul de invcstiții „Branșament apă și racord canal bl. L2 oraș Rovinari „

  Hotararea_Nr.254_din_28.11.2022.pdf (405,0 KiB, 39 hits)

253. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.253_din_28.11.2022.pdf (673,9 KiB, 83 hits)

252. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 367  tichete sociale în valoare de 60 de lei/ tichet, în sumă de 20.020 lei cu TVA  și a unui număr de 466 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 60 de lei/pachet cu TVA,  în sumă  de 27.960  lei cu  TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărăbtorilor de iarnă.

  Hotararea_Nr.252_din_28.11.2022.pdf (423,5 KiB, 56 hits)

251. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.251_din_24.11.2022.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

250. HOTĂRÂRE – privind privind cuantumul și numărul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul  preuniversitar de stat (burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social) din orașul Rovinari, în anul școlar 2022-2023

  Hotararea_Nr.250_din_24.11.2022.pdf (693,0 KiB, 51 hits)

249. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296mp, cu număr cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5·A6, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL

  Hotararea_Nr.249_din_24.11.2022.pdf (809,0 KiB, 55 hits)

248. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, prevăzute pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, precum  și în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023 în Orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.248_din_24.11.2022.pdf (1,4 MiB, 44 hits)

247. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.12.2022-31.12.2022

  Hotararea_Nr.247_din_24.11.2022.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

246. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.76/19.04.2022

  Hotararea_Nr.246_din_24.11.2022.pdf (453,7 KiB, 43 hits)

245. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.09.2022

  Hotararea_Nr.245_din_24.11.2022.pdf (628,8 KiB, 42 hits)

244. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației și a indicatorilor economici- rest de executat la obiectivul de investiții „Amenajare platou casa de cultură, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.244_din_24.11.2022.pdf (903,3 KiB, 0 hits)

243. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vîrț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.243_din_24.11.2022.pdf (1.013,3 KiB, 0 hits)

242. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75 MW pe depozitul de zgură  și cenușa Cicani Vest și Beterega 1+11 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, jud.Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 

  Hotararea_Nr.242_din_24.11.2022.pdf (681,8 KiB, 42 hits)

241. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra unor terenuri aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea SC MADOFIL STAR SRL

  Hotararea_Nr.241_din_24.11.2022.pdf (1.000,8 KiB, 56 hits)

240. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui număr de 5  apartamente în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.240_din_24.11.2022.pdf (705,2 KiB, 47 hits)
 

239. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.239_din_24.11.2022.pdf (508,3 KiB, 38 hits)

238. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 5 mp, cu număr cadastral 37017, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Castanilor, lângă bloc E2, sc.2, ap.l, județul Gorj, în favoarea domnului Vavora Cosmin Marinel

  Hotararea_Nr.238_din_24.11.2022.pdf (829,5 KiB, 41 hits)

237. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.237_din_14.11.2022.pdf (883,1 KiB, 42 hits)

236. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate

  Hotararea_Nr.236_din_14.11.2022.pdf (792,6 KiB, 52 hits)

235. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022

   Hotararea_Nr.235_din_25.10.2022.pdf (4,2 MiB, 67 hits)

234. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9280mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj,înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705

   Hotararea_Nr.234_din_25.10.2022.pdf (7,4 MiB, 71 hits)

233. HOTĂRÂRE – privind privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2500mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518

   Hotararea_Nr.233_din_25.10.2022.pdf (7,4 MiB, 67 hits)

232. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei de priorități, rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe

   Hotararea_Nr.232_din_25.10.2022.pdf (1,7 MiB, 33 hits)

231. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj

   Hotararea_Nr.231_din_25.10.2022.pdf (769,3 KiB, 39 hits)

230. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri rezidențiale din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.230_din_25.10.2022.pdf (479,5 KiB, 38 hits)

229. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare pe verticală și amenajare spații verzi Aleea Trandafirilor”

   Hotararea_Nr.229_din_25.10.2022.pdf (1,0 MiB, 43 hits)

228. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022

   Hotararea_Nr.228_din_25.10.2022.pdf (974,5 KiB, 91 hits)

227. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.227_din_25.10.2022.pdf (6,3 MiB, 36 hits)

226. HOTĂRÂRE – privind modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022 și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari nr.11/27.01.2022

   Hotararea_Nr.226_din_25.10.2022.pdf (2,0 MiB, 51 hits)

225. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022

   Hotararea_Nr.225_din_25.10.2022.pdf (1,1 MiB, 37 hits)

224. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.224_din_25.10.2022.pdf (16,4 MiB, 54 hits)

223. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru aceste manifestări

  Hotararea_Nr.223_din_25.10.2022.pdf (600,8 KiB, 39 hits)

222. HOTĂRÂRE – privind aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuiriide beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022

  Hotararea_Nr.222_din_25.10.2022.pdf (969,0 KiB, 46 hits)

221. HOTĂRÂRE – privindaprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile legislației în vigoare, a sumei de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României

  Hotararea_Nr.221_din_25.10.2022.pdf (436,6 KiB, 35 hits)

220. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.220_din_25.10.2022.pdf (897,9 KiB, 52 hits)

219. HOTĂRÂRE – privinda probarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.219_din_25.10.2022.pdf (668,5 KiB, 52 hits)

218. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.218_din_25.10.2022.pdf (1,1 MiB, 37 hits)

217. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Jiului, lângă bloc I3, sc.2,  județul Gorj, în favoarea doamnei Chirilă Carmen

   Hotararea_Nr.217_din_25.10.2022.pdf (792,3 KiB, 39 hits)

216. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.20, lângă bloc G5, județul Gorj, în favoarea S.C. MADOFIL STAR S.R.L.

   Hotararea_Nr.216_din_25.10.2022.pdf (809,1 KiB, 53 hits)

215. HOTĂRÂRE – privindmodificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

  Hotararea_Nr.215_din_25.10.2022.pdf (729,9 KiB, 0 hits)

214. HOTĂRÂRE – privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria de folosință STRĂZI

   Hotararea_Nr.214_din_25.10.2022.pdf (697,5 KiB, 49 hits)

213. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  proiectului și a valorii  totale pentru obiectivul de investiție „Renovarea energetică a cladirii Centru de asistență  școlară after school și creșă în orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.213_din_14.10.2022.pdf (3,3 MiB, 66 hits)

212. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației  tehnico-economice și a indicatorilor  tehnico­ economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare – Reabilitare  și modernizare centru de asistență  școlară after school și creșă oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.212_din_14.10.2022.pdf (694,7 KiB, 43 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului  și a valorii totale pentru obiectivul de investiție”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUlNȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 2″

  Hotararea_Nr.211_din_10.10.2022.pdf (2,2 MiB, 0 hits)

210. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului  și a valorii totale pentru obiectivul de investiție”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUlNȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 1″

  Hotararea_Nr.210_din_10.10.2022.pdf (2,3 MiB, 0 hits)

 209. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp, înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.209_din_28.09.2022.pdf (311,0 KiB, 49 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A.,  a amplasamentului  și asigurarea  condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, str. Sporturilor, nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

    Hotararea_Nr.208_din_28.09.2022.pdf (531,9 KiB, 33 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, str. Sporturilor, nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.207_din_28.09.2022.pdf (1,7 MiB, 49 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.206_din_28.09.2022.pdf (429,7 KiB, 51 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind stabilirca cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale  și nerezidențiale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.205_din_28.09.2022.pdf (427,5 KiB, 37 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale din anexa nr.32176/04.08.2022 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022

  Hotararea_Nr.204_din_28.09.2022.pdf (409,6 KiB, 45 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.203_din_28.09.2022.pdf (287,7 KiB, 58 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind modificarca și completarea art.1, alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/28.08.2019

  Hotararea_Nr.202_din_28.09.2022.pdf (426,6 KiB, 48 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_28.09.2022.pdf (3,1 MiB, 52 hits)

 200. HOTĂRÂRE – privind aprobarca organigramei  și statului de funcții pentru Clubul  Sportiv  „JIUL  Rovinatii  2016”

  Hotararea_Nr.200_din_28.09.2022.pdf (944,8 KiB, 70 hits)
 

199. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022

  Hotararea_Nr.199_din_28.09.2022.pdf (848,2 KiB, 40 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.198_din_28.09.2022.pdf (447,6 KiB, 46 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv FN, județul Gorj,  în patru loturi

  Hotararea_nr.197_din_28.09.2022.pdf (471,1 KiB, 39 hits)

196. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972 mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18, P20, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.196_din_28.09.2022.pdf (451,8 KiB, 32 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale Rovinari

  Hotararea_Nr.195_din_28.09.2022.pdf (1,2 MiB, 40 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții din suprafața totală de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei nr.12, județul Gorj, de la Geică Aurelia la Ișfan Dumitru Florian

  Hotararea_Nr.194_din_28.09.2022.pdf (488,6 KiB, 40 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind aprobare raportului de evaluare nr.31645/262/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683 mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.193_din_28.09.2022.pdf (318,4 KiB, 41 hits)

192. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.31646/263/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.192_din_28.09.2022.pdf (317,9 KiB, 44 hits)

 191. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.191_din_28.09.2022.pdf (3,2 MiB, 46 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind actualizarea Consiliului tehnico-economic

  Hotararea_Nr.190_din_28.09.2022.pdf (389,5 KiB, 38 hits)

189. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.189_din_28.09.2022.pdf (462,4 KiB, 39 hits)

188. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.188_din_28.09.2022.pdf (478,7 KiB, 43 hits)

 187. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din  cadrul  Direcției Publice de Politie Locală

  Hotararea_Nr.187_din_28.09.2022.pdf (511,9 KiB, 43 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială Nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.186_din_28.09.2022.pdf (270,5 KiB, 35 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceul  „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.185_din_28.09.2022.pdf (270,7 KiB, 42 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari

  Hotararea_Nr.184_din_28.09.2022.pdf (282,9 KiB, 50 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.183_din_28.09.2022.pdf (282,7 KiB, 34 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari

  Hotararea_Nr.182_din_28.09.2022.pdf (283,5 KiB, 47 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului  „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.181_din_28.09.2022.pdf (282,4 KiB, 34 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind aprobarea graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022 

  Hotararea_Nr.180_din_28.09.2022.pdf (451,1 KiB, 42 hits)

179. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.179_din_28.09.2022.pdf (230,2 KiB, 52 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.178_din_28.09.2022.pdf (418,6 KiB, 53 hits)

177. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui Parc Fotovoltaic cu o putere instalată de cca 110 MW- Halda interioară Rovinari-Est Cariera Rovinari, incinta 2_6 oraș Rovinari, județul Gorj”, beneficiar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

  Hotararea_Nr.177_din_14.09.2022.pdf (455,8 KiB, 47 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.176_din_14.09.2022.pdf (657,2 KiB, 58 hits)
 

175. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.175_din_14.09.2022.pdf (667,3 KiB, 79 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din cadrul Primăriei oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.174_din_14.09.2022.pdf (1,2 MiB, 100 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană  pentru „Serviciul Mobil de Acordare a Hranei – Masa pe Roți”

  Hotararea_nr.173_din_14.09.2022.pdf (266,3 KiB, 60 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a domnului Caruceriu Corneliu și vacantarea locului de consilier local

  Hotararea_Nr.172_din_30.08.2022.pdf (444,0 KiB, 58 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 103989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu numar cadastral 36900

  Hotararea_Nr.171_din_30.08.2022.pdf (530,5 KiB, 40 hits)

170.HOTĂRÂRE – privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică/privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_30.08.2022.pdf (354,0 KiB, 40 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului administratorului Societății Serviciul de Baza Paza și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.169_din_30.08.2022.pdf (488,7 KiB, 46 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatului unui administrator al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.168_din_30.08.2022.pdf (522,0 KiB, 54 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari în Consiliu de Administrație al  Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.167_din_30.08.2022.pdf (301,1 KiB, 60 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.166_din_30.08.2022.pdf (994,5 KiB, 44 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.165_din_30.08.2022.pdf (6,2 MiB, 117 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.09.2022-30.09.2022

  Hotararea_Nr.164_din_30.08.2022.pdf (973,7 KiB, 60 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de priorități privind locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut

  Hotararea_nr.163_din_30.08.2022.pdf (437,4 KiB, 60 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021

  Hotararea_Nr.162_din_30.08.2022.pdf (448,8 KiB, 67 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.161_din_30.08.2022.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Orașului Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022

  Hotararea_Nr.160_din_30.08.2022.pdf (443,1 KiB, 41 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achizitionarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745, 746, situat în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.159_din_30.08.2022.pdf (434,1 KiB, 37 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinita cu Program prelungit, oraș Rovinari- modificări exterioare/interioare – Construire scară exterioară de evacuare”

  Hotararea_Nr.158_din_30.08.2022.pdf (739,5 KiB, 38 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare  și autorizare ISU – Gradinița cu Program prelungit, oraș Rovinari- Sistem de detecție”

  Hotararea_Nr.157_din_30.08.2022.pdf (698,2 KiB, 33 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici faza de proiectare pentru obiectivul de investiții „Avizare și autorizare ISU Gradinița cu Program normal „Degețica”- oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.156_din_30.08.2022.pdf (672,0 KiB, 32 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 33mp, cu număr cadastral 36756, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, nr.7, între blocurile B5-B6, județul Gorj, în favoarea domnului Mihai Marian

  Hotararea_Nr.155_din_30.08.2022.pdf (559,1 KiB, 59 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.1363/14.01.2021 a Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.8/27.01.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_30.08.2022.pdf (3,2 MiB, 68 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al oraș ului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.153_din_30.08.2022.pdf (586,2 KiB, 46 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Vârț oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.152_din_30.08.2022.pdf (845,7 KiB, 35 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuințe sociale P+4E  și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.151_din_30.08.2022.pdf (553,7 KiB, 48 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat in orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.150_din_30.08.2022.pdf (543,8 KiB, 42 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de SC CONSULTING COMPANY SRL pentru stabilirea valorilor de piață a unui numar de 33 apartamente din fondul locativ de stat în vederea vânzarii

  Hotararea_Nr.149_din_30.08.2022.pdf (691,3 KiB, 99 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.95/23.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari”

  Hotararea_Nr.148_din_29.08.2022.pdf (670,6 KiB, 52 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării Orașului Rovinari la sesiunea de finanțare din anul 2021-2022 privind proiectul Stații  de reîncărcare pentru vehicule electrice  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de invcstiții ” Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluante din punct de vedere energetic: Statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Rovinari”

   Hotararea_Nr.147_din_09.08.2022.pdf (889,4 KiB, 72 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul  Gorj

  Hotararea_Nr.146_din_18.07.2022.pdf (153,2 KiB, 111 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  organigramei  și statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.145_din_18.07.2022.pdf (265,2 KiB, 105 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori ai Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.144_din_18.07.2022.pdf (346,5 KiB, 71 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind însușirea  inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.143_din_18.07.2022.pdf (238,6 KiB, 79 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj 

  Hotararea_Nr.142_din_18.07.2022.pdf (138,2 KiB, 58 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.73/29.03.2022, privind instrumentarea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2022, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI):  „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI

  Hotararea_Nr.141_din_18.07.2022.pdf (9,5 MiB, 0 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Publice Locale asupra Târgului Săptămânal  și a sistemului de valorificare  selectivă și valorificare a deșeurilor-phare 2004

  Hotararea_Nr.140_din_18.07.2022.pdf (77,8 KiB, 53 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”,  pentru perioada 01.08.2022-31.08.2022

  Hotararea_Nr.139_din_18.07.2022.pdf (132,0 KiB, 55 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru achiziționarea, în conditiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2  și a terenului în suprafață de 1683mp,număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului Rovinari,  jud.Gorj

  Hotararea_Nr.138_din_18.07.2022.pdf (63,4 KiB, 73 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.137_din_18.07.2022.pdf (60,3 KiB, 71 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari, pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.136_din_18.07.2022.pdf (4,3 MiB, 0 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat

  Hotararea_Nr.135_din_18.07.2022.pdf (64,5 KiB, 69 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp de la Gherlan Adrian la Gherlan Gheorghe, teren situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, Nr.11, județul Gorj

  Hotararea_Nr.134_din_18.07.2022.pdf (77,4 KiB, 61 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_18.07.2022.pdf (69,5 KiB, 48 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alegerea președinteluii de  ședință pentru  ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 18.07.2022

  Hotararea_Nr.132_din_18.07.2022.pdf (46,8 KiB, 60 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local  pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.131_din_12.07.2022.pdf (896,8 KiB, 51 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona de agrement parc central în orașul Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție  publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.130_din_12.07.2022.pdf (672,4 KiB, 43 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare  și alei pietonale zona blocului Bl, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.129_din_12.07.2022.pdf (1,2 MiB, 138 hits)

128. HOTĂRÂRE –   privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare și alei pietonale zona blocului B2, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.128_din_12.07.2022.pdf (611,7 KiB, 71 hits)

127. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Racordare la utilități platou Casa de Cultură, oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor scctoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.127_din_12.07.2022.pdf (3,6 MiB, 57 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari, județul Gorj”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_nr.126_din_12.07.2022.pdf (248,9 KiB, 74 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarca  devizului  general  actualizat, a indicatorilor  tehnico-economici  actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2- Alee  bloc IE1”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.125_din_12.07.2022.pdf (257,3 KiB, 41 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea  devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de invcstiții „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari” (bloc B5, bloc B6, bloc B7, bloc I2, bloc I3), conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea  prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor   de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.124_din_12.07.2022.pdf (2,0 MiB, 58 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizelor generale actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale oraș Rovinari”, conform O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor  sectoriale/contractelor  de concesiune/acordurilor-cadru

  Hotararea_Nr.123_din_12.07.2022.pdf (4,4 MiB, 65 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale  din Anexa 1, art.465- Calculul impozitului/taxei pe teren, alin.2, coloana 9, din Hotărârea Consiliului Local nr.205/2021

  Hotararea_Nr.122_din_29.06.2022.pdf (274,4 KiB, 60 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind dezmcmbrarea terenului în suprafață de 21876 mp, având numărul cadastral 36335, înscris în cartca funciară a UATO Rovinari cu nr.36335, situat în orașul Rovinari, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.121_din_29.06.2022.pdf (449,1 KiB, 50 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind declararea imobilului Sălii de Sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, în suprafață de 1586 mp, edificată pe terenul în suprafață de 4138 mp, ca bun de uz și interes public local

  Hotararea_Nr.120_din_29.06.2022.pdf (473,3 KiB, 47 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv

,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.07.202231.07.2022

  Hotararea_Nr.119_din_29.06.2022.pdf (783,1 KiB, 65 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.118_din_29.06.2022.pdf (3,1 MiB, 73 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.117_din_29.06.2022.pdf (226,3 KiB, 63 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2022

  Hotararea_Nr.116_din_29.06.2022.pdf (449,0 KiB, 59 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 din orașul Rovinari, județul Gorj și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

  Hotararea_Nr.115_din_22.06.2022.pdf (5,8 MiB, 63 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva  Asociației Club Sportiv Jiul Rovinari 2016

  Hotararea_Nr.114_din_22.06.2022.pdf (427,5 KiB, 61 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.113_din_22.06.2022.pdf (665,0 KiB, 57 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.21455 /18.05.2022

  Hotararea_Nr.112_din_25.05.2022.pdf (1,0 MiB, 60 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/10.09.2021 privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.111_din_25.05.2022.pdf (2,0 MiB, 75 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.110_din_25.05.2022.pdf (5,0 MiB, 52 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari la data de 31.03.2022

  Hotararea_Nr.109_din_25.05.2022.pdf (526,9 KiB, 51 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­economici, faza de proiectare,  pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală pietonală Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.108_din_25.05.2022.pdf (1.004,6 KiB, 53 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.107_din_25.05.2022.pdf (1.022,6 KiB, 54 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.106_din_25.05.2022.pdf (8,6 MiB, 52 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind situațiile financiare, stabilirea profitului contabil și repartizarea acestuia, pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.105_din_25.05.2022.pdf (9,4 MiB, 72 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind modificarca art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.224/21.12.2021 

  Hotararea_Nr.104_din_25.05.2022.pdf (567,5 KiB, 79 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.103_din_25.05.2022.pdf (6,8 MiB, 47 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii în anul 2022 de către Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, în condițiile legii și în limitele sumelor alocate din bugetul local,  a sportivilor care au obținut sau obțin performanțe deosebite la competiții internaționale oficiale, precum și antrenorilor/instructorilor care au contribuit la realizarea performanțelor

  Hotararea_Nr.102_din_25.05.2022.pdf (60,3 KiB, 58 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.06.2022-30.06.2022

  Hotararea_Nr.101_din_25.05.2022.pdf (1,2 MiB, 67 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu număr cadastral 36948, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Florilor, FN, între blocul A 1  și nr.cadastral 36026, județul Gorj, în favoarea  domnului  Stamatoiu Ovidiu

  Hotararea_Nr.100_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 43 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 36949, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, nr.7, lîngă bloc E3, sc.1, ap.1, județul Gorj, în favoarea doamnei Muntean Marinela Nicoleta

  Hotararea_Nr.99_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 65 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr  cadastral 36941, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia

  Hotararea_Nr.98_din_25.05.2022.pdf (85,9 KiB, 73 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind privind constituirca cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 87mp, cu număr cadastral 35713, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.4 (lângă Oficiul Romtelecom), județul Gorj, în favoarea doamnci Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.97_din_25.05.2022.pdf (87,9 KiB, 55 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_25.05.2022.pdf (73,5 KiB, 0 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții „Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari „

  Hotararea_Nr.95_din_23.05.2022.pdf (4,6 MiB, 103 hits)

94. HOTĂRÂRE –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_10.05.2022.pdf (4,3 MiB, 67 hits)

93. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organizării unui concurs cu tema „Un oraș verde”

  Hotararea_Nr.93_din_10.05.2022.pdf (594,4 KiB, 70 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind completarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.62 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea  și eficientizarea sistcmului  de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.92_din_10.05.2022.pdf (614,7 KiB, 69 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind actualizarca devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de invcstiții „Dezvoltarca mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.91_din_10.05.2022.pdf (1,5 MiB, 83 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces depou mașini electrice, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.90_din_10.05.2022.pdf (1,1 MiB, 58 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.74/06.04.2022 privind actualizarca sumei pentru racordarea la utilități și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2″ ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.89_din_19.04.2022.pdf (423,8 KiB, 73 hits)

88. HOTĂRÂRE – privind aprobarea delegării serviciilor publice de administrare a domeniului public  și privat de interes local către  Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.88_din_19.04.2022.pdf (6,9 MiB, 70 hits)

87. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de invcstiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.87_din_19.04.2022.pdf (1,9 MiB, 62 hits)

86. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_19.04.2022.pdf (3,7 MiB, 86 hits)

85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actului adițional Nr.3 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Dezvoltara mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”

  Hotararea_Nr.85_din_19.04.2022.pdf (1,0 MiB, 75 hits)

84. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari a unor obiecte de inventar

  Hotararea_Nr.84_din_19.04.2022.pdf (581,5 KiB, 86 hits)

83. HOTĂRÂRE – privind încetarea  aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2017

  Hotararea_Nr.83_din_19.04.2022.pdf (295,9 KiB, 81 hits)

82. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat in oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.82_din_19.04.2022.pdf (535,0 KiB, 99 hits)

81. HOTĂRÂRE – privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.81_din_19.04.2022.pdf (762,9 KiB, 67 hits)

80. HOTĂRÂRE – privind actualizarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.103/25.09.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.224/10.10.2017

  Hotararea_Nr.80_din_19.04.2022.pdf (456,2 KiB, 66 hits)

79. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_19.04.2022.pdf (346,7 KiB, 80 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022

  Hotararea_Nr.78_din_19.04.2022.pdf (875,0 KiB, 71 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea aderării UAT- comuna Logrești la Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.77_din_19.04.2022.pdf (432,3 KiB, 93 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.76_din_19.04.2022.pdf (272,9 KiB, 99 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021

  Hotararea_Nr.75_din_19.04.2022.pdf (500,1 KiB, 72 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind actualizarea sumei pentru racordarea la utilități  și sistematizarea pe verticală a zonei aferentă obiectivului de investiții „Construire bloc L2” ce va fi amplasat în orașul Rovinari, B-dul Minerilor nr.7, jud .Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_06.04.2022.pdf (480,8 KiB, 75 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind instrumentarea proiectului: „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”  cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile, obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a LucrĂrilor de Intervenții(DALI): „CREȘTEREA  SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎNSPITALUL ORĂȘENESC „SF.  ȘTEFAN”, ORAȘ ROVINARI”

   Hotararea_Nr.73_din_29.03.2022.pdf (999,1 KiB, 82 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 480 tichete sociale, în valoare de 60 lei/tichet, în sumă totală de 28.800 lei cu TVA, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.72._din_29.03.2022.pdf (317,0 KiB, 67 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Publice Locale SRL 

  Hotararea_Nr.71_din_29.03.2022.pdf (3,5 MiB, 68 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.70_din_29.03.2022.pdf (2,9 MiB, 77 hits)

69. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 20 blocuri incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_29.03.2022.pdf (1,1 MiB, 69 hits)

68. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare trotuare pietonale  și sistem de preluare a apelor pluviale în localitatea Varț, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.68_din_29.03.2022.pdf (690,7 KiB, 73 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual, salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului LocalRovinari

   Hotararea_Nr.67_din_29.03.2022.pdf (453,2 KiB, 75 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022

  Hotararea_Nr.66_din_29.03.2022.pdf (868,2 KiB, 104 hits)

65. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.65_din_29.03.2022.pdf (542,2 KiB, 85 hits)

64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii, ce va funcționa în cadrul Compartiment Cultură

  Hotararea_Nr.64_din_29.03.2022.pdf (746,1 KiB, 86 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari, începand cu data de 01.04.2022

  Hotararea_Nr.63_din_29.03.2022.pdf (6,4 MiB, 55 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-cconomice  și a indicatorilor tehnico-economici faza „Modificare tema de proiectare în timpul execuției la autorizația de construire nr.14/ 13.04.2020″ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea   și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.62_din_29.03.2022.pdf (687,1 KiB, 89 hits)

61. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare, pentru obiectivul de investiții „Construire bloc de locuinte sociale P+4E  și amenajare zona aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.61_din_29.03.2022.pdf (645,9 KiB, 74 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de concesiune pentru terenul în suprafață  de 1000 mp, situat în oraș Rovinari, strada Autoliv nr.35, județul Gorj, de la SC Palanta SRL la SC Paogroup SRL

  Hotararea_Nr.60_din_29.03.2022.pdf (427,1 KiB, 57 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 176mp, cu număr cadastral 36137, aparținând  domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, nr.10, județul Gorj, de la Antonie Gheorghe la Antonie Diana Maria

   Hotararea_Nr.59_din_29.03.2022.pdf (544,0 KiB, 74 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind declararea unor imobile ca bunuri de uz  și interes public local

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2022.pdf (860,1 KiB, 84 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind alegerea prședintelui de ședință

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2022.pdf (236,4 KiB, 65 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de  ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2022

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2022.pdf (467,5 KiB, 88 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.55_din_21.03.2022.pdf (4,7 MiB, 84 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice  și Administrației prin Compania Natională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului   și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.54_din_23.02.2022.pdf (91,5 KiB, 57 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/21.12.2021

  Hotararea_Nr.53_din_23.02.2022.pdf (76,1 KiB, 55 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei   și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari, începând cu data de 01 martie 2022

  Hotararea_Nr.52_din_23.02.2022.pdf (400,9 KiB, 71 hits)
 

51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transferului Compartiment Creșă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar, cu personalitate juridică

  Hotararea_Nr.51_din_23.02.2022.pdf (56,6 KiB, 82 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA 

  Hotararea_Nr.50_din_23.02.2022.pdf (990,0 KiB, 13 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a sistemului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor – Phare 2004 număr de inventar 21245001, valoare 1.838.031,00 lei  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere în suprafață de 6205 mp, număr inventar 10253, valoare 1.342.000 lei, către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.49_din_23.02.2022.pdf (140,9 KiB, 150 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza de proiectare DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.48_din_23.02.2022.pdf (107,2 KiB, 64 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agentia Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2022

  Hotararea_Nr.47_din_23.02.2022.pdf (623,2 KiB, 76 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind completarea proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli inițial al UATO Rovinari pe anul 2022 la Secțiunea  Funcționare cu suma de 803 mii lei și estimări pe anii2023-2025

  Hotararea_Nr.46_din_23.02.2022.pdf (7,3 MiB, 111 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fară licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 71mp, cu număr cadastral 36932, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, lângă blocul A7, județul Gorj, în favoarea S.C. ULVILANCONS IMOB S.R.L.

  Hotararea_Nr.45_din_23.02.2022.pdf (83,3 KiB, 68 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.101/29.06.2021 

  Hotararea_Nr.44_din_23.02.2022.pdf (73,7 KiB, 69 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc „Sfântul  Ștefan” Rovinari începând cu data de 01.03.2022 

  Hotararea_Nr.43_din_23.02.2022.pdf (607,9 KiB, 71 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale, în cursul anului 2022

  Hotararea_Nr.42_din_23.02.2022.pdf (79,9 KiB, 63 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2022-31.03.2022

  Hotararea_Nr.41_din_23.02.2022.pdf (157,5 KiB, 96 hits)
 

40. HOTĂRÂRE – privind aprobarea inițierii procedurii de reactualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Rovinari   și a caietului de sarcini pentru reactualizarea acestuia

  Hotararea_Nr.40_din_23.02.2022.pdf (437,1 KiB, 97 hits)
 

39. HOTĂRÂRE – privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General

  Hotararea_Nr.39_din_23.02.2022.pdf (56,2 KiB, 65 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 7916/01.03.2021 privind concesionarea către  SC SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.38_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 76 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.37_din_23.02.2022.pdf (250,8 KiB, 96 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului în suprafață de 231 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, nr.9, bloc A2-parter, județul Gorj

  Hotararea_Nr.36_din_23.03.2022.pdf (65,1 KiB, 77 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari în vederea partajării terenului în suprafață de 3700mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.35_din_23.02.2022.pdf (76,8 KiB, 82 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenurilor cu numerele cadastrale 36460, 36458, 36498, situate in orașul Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.34_din_23.02.2022.pdf (80,1 KiB, 98 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.33_din_23.02.2022.pdf (63,1 KiB, 76 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.32_din_23.02.2022.pdf (565,2 KiB, 60 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind constituirea echipei mobile în vederea asigurării eficienței, operativitații  și permanenței în cazurile de violență

  Hotararea_Nr.31_din_23.02.2022.pdf (67,7 KiB, 52 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 07.03.2022 – 31.03.2022, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2022

  Hotararea_Nr.30_din_23.02.2022.pdf (105,2 KiB, 83 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.199/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.29_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 61 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.28_din_09.02.2022.pdf (2,6 MiB, 78 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local Rovinari nr.174/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare  și tratarea apelor uzate în localitatca Vârț, oraș  Rovinari „, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.27_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 123 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.173/ 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale localitatea  Vârț, oraș Rovinari „, pentru  finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Invcstiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.26_din_09.02.2022.pdf (2,7 MiB, 73 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2022 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.25_din_09.02.2022.pdf (357,9 KiB, 81 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2022 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.24_din_09.02.2022.pdf (585,7 KiB, 69 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții pe anul 2022

  Hotararea_Nr.23_din_09.02.2022.pdf (22,6 MiB, 0 hits)

22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 116 hits)

21. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 36920, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, Aleea   Școlii nr.ll, langa blocul P2, scara 1, ap.3, județul Gorj, în favoarea domnului Negru Gheorghiță

  Hotararea_Nr.21_din_27.01.2022.pdf (1,0 MiB, 96 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp, cu numar cadastral 36924, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj, în favoarea Societății PENTRU MARFURI   ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A.

  Hotararea_Nr.20_din_27.01.2022.pdf (1,1 MiB, 70 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.19_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 93 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.18_din_27.01.2022.pdf (2,8 MiB, 106 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni  și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022

  Hotararea_Nr.17_din_27.01.2022.pdf (2,7 MiB, 71 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2022 si Calendarul activitatilor de vară-toamna 2022, cuprinzând lucrarile de intreținere  și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.16_din_27.01.2022.pdf (6,6 MiB, 94 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 3700 mp, având numărul cadastral 456/1, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36554, situat în orașul Rovinari,  județul Gorj,  în trei loturi

  Hotararea_Nr.15_din_27.01.2022.pdf (976,5 KiB, 78 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4146/31.01.2020  privind concesionarea către SC ORTOCLINIC BONES SRL a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp din imobilul internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.14_din_27.01.2022.pdf (880,2 KiB, 66 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare racord 20 kV PTCZ12”, strada Sporturilor, oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.13_din_27.01.2022.pdf (1,5 MiB, 85 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/24.02.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Social „Centrul de zi de socializare  și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.12_din_27.01.2022.pdf (984,7 KiB, 112 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.11_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 94 hits)

10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022

  Hotararea_Nr.10_din_27.01.2022.pdf (1,8 MiB, 74 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumelor alocate pentru aceste manifestari

  Hotararea_Nr.9_din_27.01.2022.pdf (5,9 MiB, 86 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secrctarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.8_din_27.01.2022.pdf (558,4 KiB, 95 hits)

7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de paza practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protectie SRL

  Hotararea_Nr.7_din_27.01.2022.pdf (586,4 KiB, 68 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind modificarea manoperei directe la Socictatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.6_din_27.01.2022.pdf (585,8 KiB, 62 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.1/11.01.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă  și de canalizare către operatorul regional SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.5_din_27.01.2022.pdf (681,2 KiB, 87 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind  utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021, in suma de 120.437,00  lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

  Hotararea_Nr.4_din_27.01.2022.pdf (944,9 KiB, 99 hits)

3. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei  școlare pentru anul  școlar 2022-2023 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.3_din_27.01.2022.pdf (1,3 MiB, 77 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfantul  Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.2_din_27.01.2022.pdf (2,0 MiB, 11 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.126/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional  SC APAREGIO SA

  Hotararea_Nr.1_din_11.01.2022.pdf (525,7 KiB, 91 hits)
 1. HOTĂRÂRE – privind stabilirca salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”- funcții specifice familici ocupaționale „Administrație”
  Hotararea_Nr.239_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 114 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind majorarca cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată in orașul Rovinari,

Aleea IEl  nr.l, jud.Gorj, proprietatea SC DEDALCONEX SRL

  Hotararea_Nr.238_din_21.12.2021.pdf (728,1 KiB, 116 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL
  Hotararea_Nr.237_din_21.12.2021.pdf (2,2 MiB, 110 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L, valabile cu data de 01.01.2022

 

   Hotararea_Nr.236_din_21.12.2021.pdf (3,0 MiB, 124 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL pentru malaxor și vibropresa mobilă

   Hotararea_Nr.235_din_21.12.2021.pdf (641,6 KiB, 89 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional alClubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022

   Hotararea_Nr.234_din_21.12.2021.pdf (1,5 MiB, 150 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind darea in folosință gratuită a obiectivului „Stație de epurare ape uzate, orașul Rovinari, județul Gorj” catre S.C. APAREGIO S.A.
  Hotararea_Nr.233_din_21.12.2021.pdf (3,9 MiB, 157 hits)

 

 1. HOTĂRÂRE – privind stabilirca salariilor· de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari

   Hotararea_Nr.232_din_21.12.2021.pdf (2,8 MiB, 149 hits)

 

230. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul2021 al UATO Rovinari   Hotararea_Nr.231din_21.12.2021.pdf (6,6 MiB, 117 hits)

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de executie preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2021

   Hotararea_Nr.230_din_21.12.2021.pdf (787,1 KiB, 108 hits)

 1. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari
  Hotararea_Nr.229_din_21.12.2021.pdf (5,8 MiB, 35 hits)
 1. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021
  Hotararea_Nr.227_din_21.12.2021.pdf (3,1 MiB, 116 hits)

226. HOTARARE – privind  aprobarea   raportului de evaluare nr.49362/03.12.2021/411/29.11.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL, pentru stabilirea valorii în vederea valorificării prin vânzare pe piață a bunurilor/componentelor  aferente Punctului Termic 3   Hotararea_Nr.226_din_21.12.2021.pdf (1.012,7 KiB, 108 hits)

225. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.72/28.06.2007 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe  și repartizarea locuințelor construiteprin „Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  Hotararea_Nr.225_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 121 hits)

224. HOTĂRÂRE  – privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/24.02.2021 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic

  Hotararea_Nr.224_din_21.12.2021.pdf (957,6 KiB, 129 hits)

223. HOTĂRÂRE  – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.223_din_21.12.2021.pdf (1,1 MiB, 108 hits)

222. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2022

  Hotararea_Nr.222_din_21.12.2021.pdf (984,9 KiB, 98 hits)

221. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de  ședință

  Hotararea_Nr.221din_21.12.2021.pdf (491,2 KiB, 111 hits)

220. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 348 tichete sociale în valoare de 60 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.880 lei cu TVA și a unui număr de 388 pachete cu dulciuri pentru copii, in valoare de 60 lei/pachet cu TVA, în sumă de 23.280 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

  Hotararea_Nr.220_din_25.11.2021.pdf (841,5 KiB, 193 hits)

219. HOTĂRÂRE –privind aprobarea repartizării, conform  listei de prioritați stabilită prin Hotărârea  Consiliului Local nr.190/31.07.2018,  a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.219_din_25.11.2021.pdf (724,9 KiB, 155 hits)

218. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.218_din_25.11.2021.pdf (6,5 MiB, 112 hits)

217. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tchnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic-detalii de cxecuție pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE PARCARE   ȘI ALEI PIETONALE ZONA BLOCURILOR Fl-F3”

  Hotararea_Nr.217_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 147 hits)

216. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiț“Amenajare parcare și alei pietonale zona bl.B2, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.217_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 147 hits)

215. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documenta’iei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “ Racordare la utilități platou casa de cultură”, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.215_din_25.11.2021.pdf (1,5 MiB, 115 hits)

214. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei la contractele de închiriere pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orșului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.214_din_25.11.2021.pdf (1,2 MiB, 110 hits)

213. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat in oraș Rovinari, strada Autoliv, nr.5, județul Gorj și asupra terenului în suprafață de 100 mp, situat in oraș Rovinari, strada Autoliv, FN, jud.Gorj, apartinând domeniului privat al orașului Rovinari, în favoarea doamnei Bîrlădeanu Maria

  Hotararea_Nr.214_din_25.11.2021.pdf (1,2 MiB, 110 hits)

212. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, frără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 80mp, aparținând domeniului privat, situat in oraș Rovinari, strada Aleea Picții, nr.2, lânga bl.G4, județul Gorj, în favoarea doamnei  Șoimu Doina

  Hotararea_Nr.212_din_25.11.2021.pdf (1,0 MiB, 101 hits)

211. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață de 64 mp și 100 mp, aparținând domeniului privat, situate în oraș Rovinari, strada Castanilor, nr.6, județul Gorj, în favoarea SC MICRICOM SRL

  Hotararea_Nr.211_din_25.11.2021.pdf (990,7 KiB, 80 hits)

210.HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea  terenului în suprafață de 11152 mp, având numărul cadastral 36875, situat in orașul Rovinari, str. 22 Deccmbrie 1989 și str.Autoliv, județul Gorj, în două loturi

  Hotararea_Nr.210_din_25.11.2021.pdf (931,5 KiB, 102 hits)

209. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.44593/386/29.10.2021, întocmit de  SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 115.322 mp, situat în intravilanul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.209_din_25.11.2021.pdf (659,2 KiB, 125 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Programului operativ al pregătirilor de iarnă 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.208_din_25.11.2021.pdf (4,1 MiB, 131 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind modificarea  articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.274/28.11.2017 privind constituirea Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție

  Hotararea_Nr.207_din_25.11.2021.pdf (679,2 KiB, 199 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.206_din_25.11.2021.pdf (13,9 MiB, 135 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxe locale pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.205_din_25.11.2021.pdf (28,5 MiB, 270 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  Hotararea_Nr.204_din_25.11.2021.pdf (563,5 KiB, 27 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 25.11.2021

  Hotararea_Nr.203_din_25.11.2021.pdf (452,4 KiB, 96 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale ”

  Hotararea_Nr.202_din_12.11.2021.pdf (163,6 KiB, 122 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor la activitățile de deszăpezire, măturat, stropit și activități conexe practicate de Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_05.11.2021.pdf (10,5 MiB, 140 hits)

200. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Rovinari ca membri în comisia de evaluare a probei interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.200_din_05.11.2021.pdf (686,5 KiB, 99 hits)

199. HOTĂRÂRE – privind aprobarca cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal Prundurel, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.199_din_27.10.2021.pdf (3,5 MiB, 132 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarc cale de acces auto ;i pietonal parcare bloc A2-Alee bloc IE1”

  Hotararea_nr.198_din_27.10.2021.pdf (1,4 MiB, 115 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind modificarca și înlocuirea anexei nr.27467/23.07.2021 la Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 124/27.07.2021 privind darea în folosință gratuită a sistămului de alimcntarc cu apă a localității  Vârț-Poiana către S.C. Aparegio Gorj S.A

  Hotararea_Nr.197_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 127 hits)

196. HOTĂRÂRE – privind apartartamentarea imobilului bloc A2, cu număr cadastral 36056, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei, nr.9, județul Gorj, în 51 unitîți individuale

  Hotararea_Nr.196_din_27.10.2021.pdf (2,3 MiB, 142 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1387mp, avînd numărul cadastral 36245, situat in orașul Rovinari, str.Aleea Pieții, județul Gorj

  Hotararea_Nr.195_din_27.10.2021.pdf (955,8 KiB, 182 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind aprobarea demarării procedurii de înscriere în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

  Hotararea_Nr.194_din_27.10.2021.pdf (1,3 MiB, 128 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat, conform propunerii comisici speciale de inventariere a domeniului public  și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.193_din_27.10.2021.pdf (3,7 MiB, 134 hits)

192. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.192_din_27.10.2021.pdf (14,2 MiB, 171 hits)

191. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea contului de executic al bugetului local al unității administrativ teritorialc Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțatc din venituri proprii și subvenții din bugetul local  al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2021

  Hotararea_Nr.191._din_27.10.2021.pdf (780,9 KiB, 115 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pc anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.190_din_27.10.2021.pdf (6,7 MiB, 127 hits)

189. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației anuale către Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.189_din_27.10.2021.pdf (544,5 KiB, 111 hits)

188. HOTĂRÂRE – privind validarea Dispoziției primarului nr.658/13.10.2021

  Hotararea_Nr.188_din_27.10.2021.pdf (651,4 KiB, 116 hits)

187. HOTĂRÂRE – privind validarea Dispoziției primarului nr.657/12.10.2021

  Hotararea_Nr.187_din_27.10.2021.pdf (666,4 KiB, 132 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Drum acces dcpou mașini electrice, Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.186_din_27.10.2021.pdf (1,0 MiB, 124 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari, jud.Gorj”

  Hotararea_Nr.185_din_27.10.2021.pdf (1,0 MiB, 145 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții „Confecționarc sala post operatorie la adăpostul câinilor fără stăpân”

  Hotararea_Nr.184_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 97 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Proiect Tehnic  și a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiții ,Amenajarc parcare  și alei pietonale bloc Bl”

  Hotararea_Nr.183_din_27.10.2021.pdf (1,3 MiB, 168 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea repatrierii doamnei Ținică Laura, decedată în Madrid, Spania

  Hotararea_Nr.182_din_27.10.2021.pdf (699,8 KiB, 157 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  raportului de evaluare nr.34182/06.09.2021/330/06.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru terenul în suprafață de 191 mp, situat in oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.181_din_27.10.2021.pdf (670,4 KiB, 122 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind aprobarea  raportului de evaluare nr.38761/29.09.2021/352/28.09.2021, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru patinoarul sintetic tectonikice, în vederea scoaterii din funcțiune prin valorificare  și, dupa caz, casare 

  Hotararea_Nr.180_din_27.10.2021.pdf (960,7 KiB, 179 hits)

179. HOTĂRÂRE –  privind modificarea punctelor 3, 4  și 7 ale art.1  și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 318/19.12.2017

  Hotararea_Nr.179_din_27.10.2021.pdf (906,4 KiB, 110 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, in condițiile lcgislației în vigoare, a unor terenuri în suprafață totală de 844mp situate în intravilanul Orașului Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Szatmary Elena

  Hotararea_Nr.178_din_27.10.2021.pdf (1,2 MiB, 128 hits)

177.  HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea  și Asigurarea Calității la Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

  Hotararea_Nr.177_din_27.10.2021.pdf (604,4 KiB, 109 hits)

176. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru ohiectivul de invcstiții „Dezvoltarea  mobilității urbane din UAT Rovinari  și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.176_din_19.10.2021.pdf (1,6 MiB, 135 hits)

175. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.175_din19.10.2021.pdf (4,0 MiB, 185 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare  și tratare a apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.174_din_19.10.2021.pdf (4,0 MiB, 185 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții  „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârt, oraș Rovinari”,pentru finanțarca acestuia în cadrul Programului Național de lnvestiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.173_din_19.10.2021.pdf (3,9 MiB, 158 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind abrogarea Hotărârilor de Consiliu Local nr.166, 167 și 168 adoptate în ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 08.10.2021

  Hotararea_Nr.172_din_19.10.2021.pdf (685,8 KiB, 104 hits)

171. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.171_din_08.10.2021.pdf (690,4 KiB, 137 hits)

170. HOTĂRÂRE – privind completarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, judetul Gorj

  Hotararea_Nr.170_din_08.10.2021.pdf (1,3 MiB, 141 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind neasumarea rcsponsabilității organizării  și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractclor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării „Programul pentru școli al României în perioada 201 7-2023”, anul  școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.169_din_08.10.2021.pdf (718,9 KiB, 145 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.168_din_08.10.2021.pdf (4,4 MiB, 229 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare  și tratare a apelor uzate în localitatea Vârt, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.167_din_08.10.2021.pdf (4,5 MiB, 146 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârt, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadru Programului National de Investiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.166_din_08.10.2021.pdf (4,3 MiB, 166 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind arondarea Creșei din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială la Grădinița cu Program Prelungit, unitate de învățământ preșcolar cu personalitate juridică

  Hotararea_nr.165_din_29.09.2021.pdf (642,4 KiB, 126 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Rovinari”, precum și aprobarea proiectului (cererii de finanțare)

  Hotararea_Nr.164_din_29.09.2021.pdf (847,6 KiB, 127 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor la activitățile de salubrizare practicate de Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.163_din_29.09.2021.pdf (1.008,5 KiB, 161 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.162_din_29.09.2021.pdf (1,5 MiB, 149 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.161_din_29.09.2021.pdf (6,0 MiB, 254 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind alocarea sumei de 50.000 lei plus TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.160_din_29.09.2021.pdf (638,4 KiB, 142 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, înregistrat cu nr.36977/674/20.09.2021 pentru perioada 1.10.2021-31.12.2021

  Hotararea_Nr.159_din_29.09.2021.pdf (2,8 MiB, 158 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Rovinari Nr.124/27.07.2021, privind darea în folosință gratuită a sistemului de alimentare cu apă a localității Vîrț-Poiana către S.C APAREGIO Gorj S.A

  Hotararea_Nr.158_din_29.09.2021.pdf (808,4 KiB, 131 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari Nr.120/27.07.2021

  Hotararea_Nr.157_din_29.09.2021.pdf (689,4 KiB, 117 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind acordarea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange Romania S.A pe proprietatea publică a UATO Rovinari pentru lucrările care constau  în instalarea de cablu optic pe o lungime de 740 m

  Hotararea_Nr.156_din_29.09.2021.pdf (734,5 KiB, 145 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană  personalului Direcției Publice de Poliție Locală 

  Hotararea_Nr.155_din_29.09.2021.pdf (1,1 MiB, 137 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_29.09.2021.pdf (12,0 MiB, 63 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială Nr.3, Rovinari

  Hotararea_Nr.153_din_29.09.2021.pdf (572,1 KiB, 172 hits)

152. HOTĂRÂRE – privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Grădiniței cu Program Prelungit, pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.152_din_29.09.2021.pdf (582,9 KiB, 125 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Liceului „Gheorghe Tătărescu”, pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.151_din_29.09.2021.pdf (584,1 KiB, 128 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale Nr. 3,  pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.150_din_29.09.2021.pdf (585,2 KiB, 124 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1,  pentru anul școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.149_din_29.09.2021.pdf (591,0 KiB, 151 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de S.C Consulting Company S.R.L și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 386 de mp, număr cadastral 35814, situat în intravilanul orașului Rovinari, str. Aleea Școlii, județul Gorj

  Hotararea_Nr.148_din_29.09.2021.pdf (934,3 KiB, 104 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2021

  Hotararea_Nr.147_din_29.09.2021.pdf (957,9 KiB, 126 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.146_din_29.09.2021.pdf (471,4 KiB, 134 hits)

145. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.145_din_10.09.2021.pdf (1,0 MiB, 138 hits)

144. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.144_din_10.09.2021.pdf (2,1 MiB, 149 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 10.09.2021

  Hotararea_nr.143_din_10.09.2021.pdf (430,6 KiB, 160 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului public, conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari 

  Hotararea_nr.142_din_31.08.2021.pdf (3,5 MiB, 154 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare zona blocului G16, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.141_din_31.08.2021.pdf (1,7 MiB, 158 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.140_din_31.08.2021.pdf (1,7 MiB, 155 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind încetarea dării în administrare a sistemulului de valorificare selectivă și valorificare a deșeurilor- phare 2004  și a terenului aferent sistemului de valorificare a deșeurilor menajere, atribuite catre ADIS Gorj

  Hotararea_Nr.139_din_31.08.2021.pdf (720,9 KiB, 180 hits)

138. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_nr.138_din_31.08.2021.pdf (6,0 MiB, 153 hits)

137. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de funcții pentru Societatea  Servicii Publice Locale S.R.L., valabile începând cu data 01.09.2021

  Hotararea_Nr.137_din_31.08.2021.pdf (2,2 MiB, 152 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, adăpostire și valorificare a animalelor (cai, vaci, porci, magari, etc) de pe domeniul public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.136_din_31.08.2021.pdf (2,4 MiB, 179 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită a unui numar de 100 coșuri gunoi stradale cu suport, către opcratorul de salubritate Serviciul Public de Iluminat al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.135_din_31.08.2021.pdf (1,1 MiB, 141 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului „spatiu administrativ” în suprafață de 11,92  mp situat în incinta  Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari în „Cabinet medicină școlară”

  Hotararea_Nr.134_din_31.08.2021.pdf (757,1 KiB, 143 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind încetarea contractului de concesiune nr.23795/30.06.2021 și concesionarea catre SC RADENT ESTETIQUE & RX RD SRL a spațiului nr.7, în suprafata totala de 35,25 mp, din imobilul, internat” al Colegiului  „Gheorghe Tatarcscu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_31.08.2021.pdf (1,1 MiB, 181 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind alipirea a patru imobilc (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.132_din_31.08.2021.pdf (1.009,9 KiB, 142 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local  al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2021

  Hotararea_Nr.131_din_31.08.2021.pdf (882,2 KiB, 133 hits)

130. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul de lluminat Public al Orașului Rovinari pentru activitatea de măturat străzi

  Hotararea_Nr.130_din_27.07.2021.pdf (1,8 MiB, 154 hits)

129. HOTĂRÂRE – privind  achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697,  situat în  intravilanul  Orașului  Rovinari,  str.Autoliv,  iud. Gorj , tarlaua 93, parcela  683, categoria  de folosință  fânețe,  proprietatea  numiților Păulescu Asineta , Gorun Adrian,  Gorun  Gheorghe

  Hotararea_Nr.129_din_27.07.2021.pdf (1,1 MiB, 185 hits)

128. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Rovinari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari pentru anul  școlar 2021-2022

  Hotararea_Nr.128_din_27.07.2021.pdf (627,2 KiB, 162 hits)

127. HOTĂRÂRE –  prin care se ia act de demisia domnului Preda Ionel din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „.JIUL Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.127din_27.07.2021.pdf (560,7 KiB, 166 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind  modificarea   și  completarea  art.6 din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.108/29.06.2021   privind aprobarea  Studiului  de oportunitate  privind  modalitatea  de gestiune a  unor activități din  cadrul serviciului  public de salubrizare  la  nivelul  Orașului  Rovinari   și stabilirea  modalității  de gestiune  a serviciului  public  de salubrizare  la  nivelul  Orașului  Rovinari

  Hotararea_Nr.126_din_27.07.2021.pdf (1,3 MiB, 275 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind  rectificarca  bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.125_din_27.07.2021.pdf (1,5 MiB, 266 hits)

124. HOTĂRÂRE –  privind darea in folosință gratuită a sistcmului de alimentare cu apă a localității  Vârt-Poiana către SC Aparegio  Gorj SA

  Hotararea_Nr.124_din_27.07.2021.pdf (1,3 MiB, 199 hits)

123. HOTĂRÂRE – pentru aprobarea Rcgulamentului privind condițiile de autorizare și metodologia de eliberare  a autorizației de funcționare pentru piețele de pe raza UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_27.07.2021.pdf (5,5 MiB, 174 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.122_din_27.07.2021.pdf (1.020,0 KiB, 165 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de sancționare  și blocare/deblocare roți a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar în parcările de reședință sau publice, situate pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.121_din_27.07.2021.pdf (5,1 MiB, 244 hits)

120. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitatie a locurilor de parcare pentru folosinta, în parcările  de reședință din orașul Rovinari

  Hotararea_Nr.120_din_27.07.2021.pdf (13,7 MiB, 266 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază, practicat de Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.119_din_27.07.2021.pdf (1,1 MiB, 193 hits)

118. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completarii Anexei nr.22349/428/18.06.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.105/29.06.2021 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021

  Hotararea_Nr.118_din_27.07.2021.pdf (891,1 KiB, 145 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar la Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari

  Hotararea_Nr.117_din_27.07.2021.pdf (633,2 KiB, 158 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 21250/236/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 9 mp situat în orașul Rovinari, str. Tineretului, bloc  E1, jud. Gorj, atribuit către doamna Olteanu Gabriela Doina

  Hotararea_nr.116_din_27.07.2021.pdf (890,3 KiB, 168 hits)

115. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 21252/235/14.06.2021 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL și stabilirea redevenței pentru terenul în suprafață de 88 mp situat în orașul Rovinari, str. Tineretului nr.23, jud. Gorj, atribuit către Societatea Comercială MOLIDUL SRL

  Hotararea_Nr.115_din_27.07.2021.pdf (895,3 KiB, 201 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a etajului 2 din imobilul A2 situat în oraș Rovinari, str. Prieteniei, nr.9 , jud. Gorj, către Asociația Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.114_din_15.07.2021.pdf (1,0 MiB, 171 hits)

113. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.113_din_15.07.2021.pdf (2,1 MiB, 91 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind  acordul Consiliului Local pentru rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub. nr. 8531/22.12.2017 încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

  Hotararea_Nr.112_din_29.06.2021.pdf (731,6 KiB, 159 hits)

111.  HOTĂRÂRE – privind  aprobarea dării în administrare către ADIS GORJ a bunurilor necesare desfășurării activității de salubrizare (precolectare, colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere) la nivelul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.111_din_29.06.2021.pdf (2,6 MiB, 214 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de invetiții „AMENAJARE PARC JOACĂ BISERICA SF. IOAN BOTEZĂTORUL, ORAȘ ROVINARI”

  Hotararea_Nr.110_din_29.06.2021.pdf (1,4 MiB, 161 hits)

109. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/30.12.2020  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Rovinari

  Hotararea_Nr.109_din_29.06.2021.pdf (1,1 MiB, 165 hits)

108. HOTĂRÂRE – pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.108_din_29.06.2021.pdf (34,5 MiB, 191 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de Personal ale Spitalului Orățenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.107_din_29.06.2021.pdf (1,2 MiB, 204 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind alipirea a două imobile(terenuri) situate în oraș Rovinari, str. Florilor,în vecinătatea blocului B2, între blocul B2  și sediu Primărie – parcare, județul Gorj

  Hotararea_Nr.106_din_29.06.2021.pdf (949,3 KiB, 170 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″pentru perioada 1.07.2021-30.09.2021

  Hotararea_Nr.105_din_29.06.2021.pdf (1,8 MiB, 150 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de invetiții „Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului public de transport local”

  Hotararea_Nr.104_din_29.06.2021.pdf (1,3 MiB, 142 hits)

103. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii pentru  achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 386 mp, număr cadastral 35814, înscris în CF 35814, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str. Aleea Școlii, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.103_din_29.06.2021.pdf (708,3 KiB, 148 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_nr.102_din_29.06.2021.pdf (2,1 MiB, 168 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Târgului Săptămânal și a tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.101_din_29.06.2021.pdf (5,1 MiB, 187 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servici Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.100_din_29.06.2021.pdf (673,4 KiB, 155 hits)

99. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea reparizării, conform listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.190/31.07.2018 a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.99_din_29.06.2021.pdf (823,6 KiB, 146 hits)

98. HOTĂRÂRE – privind completarea anexei nr.18772/24.05.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.83/26.05.2021 privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încehiat între Consiliul Local Rovinari și S.C APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L, și a actelor adiționale la contract

  Hotararea_Nr.98_din_29.06.2021.pdf (1,8 MiB, 169 hits)

97. HOTĂRÂRE – privind conceionarea către RACEA ROBERT- COSMIN – medic dentist – a spațiului nr.7, în suprafață totală de 32,25 mp, din imobilul „internat” al Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului nr.6, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.97_din_29.06.2021.pdf (973,4 KiB, 183 hits)

96. HOTĂRÂRE – privind privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului nr.6, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_29.06.2021.pdf (1,0 MiB, 155 hits)

95. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitateal Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.95_din_29.06.2021.pdf (5,4 MiB, 96 hits)

94. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.94_din_29.06.2021.pdf (678,4 KiB, 145 hits)

93. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.93_din_29.06.2021.pdf (1,1 MiB, 142 hits)

92. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.92_din_29.06.2021.pdf (479,5 KiB, 175 hits)

91. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2021

  Hotararea_Nr.91_din_29.06.2021.pdf (918,8 KiB, 161 hits)

90. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.90_din_29.06.2021.pdf (2,4 MiB, 150 hits)

89. HOTĂRÂRE – privind stabilirea profilului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale

  Hotararea_Nr.89_din_26.05.2021.pdf (855,9 KiB, 187 hits)

                    88. HOTĂRÂRE – privind stabilirea profilului contabil și repartizarea acestuia pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.88_din26.05.2021.pdf (881,0 KiB, 199 hits)

                    87. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – Consiliul Local, pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.87_din_26.05.2021.pdf (856,4 KiB, 180 hits)

                    86. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.86_din_26.05.2021.pdf (1,2 MiB, 171 hits)

                    85. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul  de Iluminat Public al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.85_din_26.05.2021.pdf (1,8 MiB, 260 hits)

                    84. HOTĂRÂRE – privind mandatarea ADIS să exercite dreptul de a delega gestiunea Serviciului public de salubrizare din Orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.84_din_26.05.2021.pdf (25,3 MiB, 217 hits)

                    83. HOTĂRÂRE – privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.643/18.03.2010 încheiat între Consiliul Local Rovinari și S.C. APĂ CANAL SALUBRITATE S.R.L, și a actelor adiționale la contract

  Hotararea_Nr.83_din_26.05.2021.pdf (894,8 KiB, 189 hits)

                    82. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori „JIULEȚUL”

  Hotararea_Nr.82_din_26.05.2021.pdf (1,7 MiB, 315 hits)

                    81. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Anexeinr.14305/19.04.2021 a Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.60/27.04.2021 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 1.05.2021-30.06.2021

  Hotararea_Nr.81_din_26.05.2021.pdf (888,0 KiB, 172 hits)

                    80. HOTĂRÂRE –  privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Rovinari nr. 46. 50, 51, 53, adoptate în ședința ordinară din data de 30.03.2021

  Hotararea_Nr.80_din_26.05.2021.pdf (974,4 KiB, 173 hits)

                   79. HOTĂRÂRE – privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.54/30.03.2021 privind transmiterea fără plată a unori bunuri aflate în stare de funcționare către Primăria Logrești, județul Gorj

  Hotararea_Nr.79_din_26.05.2021.pdf (599,7 KiB, 192 hits)

                   78. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local  al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Oraș Rovinari, încheiat la data de 31.03.2021

  Hotararea_Nr.78_din_26.05.2021.pdf (830,2 KiB, 194 hits)

                   77. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

  Hotararea_Nr.77_din_26.05.2021.pdf (558,4 KiB, 187 hits)

                  76. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC Consulting Company SRL  și constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul orașului Rovinari, str. Autoliv, jud. Gorj

  Hotararea_Nr.76_din26.05.2021.pdf (899,9 KiB, 183 hits)

                  75. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu  nr.23o/21.12.2020 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.75_din_26.05.2021.pdf (990,4 KiB, 211 hits)

                  74. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/9.02.2018, situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.74_din_26.05.2021.pdf (674,5 KiB, 186 hits)

                 73. HOTĂRÂRE – privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșament la utilități”

  Hotararea_nr.73_din_26.05.2021.pdf (19,5 MiB, 379 hits)

                72. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici fază proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectul de investiții „Amenajare alei și parcare sediu primărie oraș Rovinari”

  Hotararea_nr.72_din_17.05.2021.pdf (1,2 MiB, 192 hits)

                 71. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 20KWP”

  Hotararea_Nr.71_din_17.05.2021.pdf (938,5 KiB, 194 hits)

                70. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Construire carport solar modular Rovinari 10KWP”

  Hotararea_Nr.70_din_17.05.2021.pdf (942,7 KiB, 209 hits)

               69. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a obiectivului Târg Săptămânal către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.69_din_17.05.2021.pdf (866,7 KiB, 213 hits)

              68. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2021 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.68_din_17.05.2021.pdf (628,9 KiB, 181 hits)

              67. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.67_din_17.05.2021.pdf (4,0 MiB, 217 hits)

               66. HOTĂRÂRE – privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în orașul Rovinari prin acordarea  scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orașului Rovinari și care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.66_din_27.04.2021.pdf (8,1 MiB, 264 hits)

                65. HOTĂRÂRE – privind aprobarea aderării UAT comuna Ionești și UAT comuna Stănești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.65_din_27.04.2021.pdf (889,4 KiB, 227 hits)

                64. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și a Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr._64_din_27.04.2021.pdf (1,6 MiB, 167 hits)

                63. HOTĂRÂRE – privind Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Agroalimentare Rovinari

  Hotararea_Nr.63_din_27.04.2021.pdf (677,3 KiB, 208 hits)

                62. HOTĂRÂRE –  privind actualizarea chiriilor aferernte contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Rovinari, Județul Gorj.

  Hotararea_Nr.62_din_27.04.2021.pdf (4,9 MiB, 233 hits)

                61. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.61_din_27.04.2021.pdf (5,9 MiB, 257 hits)

               60. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „Jiul Rovinari 2016” pentru perioada 1.05.2021 – 30.06.2021

  Hotararea_Nr.60_din_27.04.2021.pdf (1,6 MiB, 213 hits)

               59. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Trecere la nivel cu calea ferată – Aleea Trandafirilor, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.59_din_27.04.2021.pdf (1.014,7 KiB, 237 hits)

               58. HOTĂRÂRE – privind acordul Consiliului Local Rovinari pentru a suporta din bugetul local cheltuielile necesare executării lucrărilor de investiții (sistematizare pe verticală), care revin autorității locale la obiectivul „Construire Grădiniță Program Normal 4 săli de grupă în orașul Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.58_din_27.04.2021.pdf (649,7 KiB, 192 hits)

             57. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea raportului final privind selecția candidaților pentru postul vacant de administrator al Societății Servicii Publice Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.57_din_16.04.2021.pdf (996,9 KiB, 312 hits)

               56. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 și a Programului de investiții pe anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.56_din_16.04.2021.pdf (34,1 MiB, 321 hits)

               55. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economiceș și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectuvul de investiții „Amenajare parc joacă Grădinița cu program prelungit, oraș Rovinari”   

  HCL_Rovinari_Nr.55_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 251 hits)

               54. HOTĂRÂRE – privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în stare de funcționare, către Primăria Logrești, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.54_din_30.03.2021.pdf (827,2 KiB, 239 hits)

               53. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea SOCIETĂȚII PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A, asupra terenului în suprafață de 296 mp, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, între blocurile A5-A6, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.53_din_30.03.2021.pdf (1.017,1 KiB, 229 hits)

               52. HOTĂRÂRE –  privind aproobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui număr de 256 tichete sociale, în valoare de 60 de lei/tichet, în sumă totală de 15.360 lei cu TVA, cu ocaziasărbătorilor pascale 2021

  HCL_Rovinari_Nr.52_din_30.03.2021.pdf (732,6 KiB, 275 hits)

               51. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului Gărăiacu Dragoș Claudiu, asupra terenului în suprafață de 4 mp, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc S2, sc.2, ap.1, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.51_din_30.03.2021.pdf (984,6 KiB, 241 hits)

               50. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea doamnei Nechifor Isabela Lavinia, asupra terenului în suprafață de 4,04 mp, situat în orașRovinari, strada Muncii, lângă bloc B5, sc.2, ap.18, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.50_din_30.03.2021.pdf (973,3 KiB, 317 hits)

              49. HOTĂRÂRE – privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 56,47 mp, situat în oraș Rovinari, str. Prieteniei, bloc A1, parter, județul Gorj, cu număr cadastral 35564-C1-U1, Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  HCL_Rovinari_Nr.49_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 238 hits)

              48. HOTĂRÂRE – privind alipirea a trei imobile (terenuri) situate în orașul Rovinari, strada Aleea Pieții, nr. 12, lângă bloc G4, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.48_din_30.03.2021.pdf (947,8 KiB, 273 hits)

             47. HOTĂRÂRE – privind transmiterea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 24 mp, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, nr.11, lângă bloc S2, județul Gorj, de la doamna Maricza Elena la doamna Cobzaru Elena Geanina

  HCL_Rovinari_Nr.47_din_30.03.2021.pdf (916,1 KiB, 255 hits)

             46. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari și constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie, în favoarea domnului Negru Gheorghiță, asupra terenului în suprafață de 4 mp, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, Nr.1, lângă bloc P2, sc.1, ap.3, județul Gorj 

  HCL_Rovinari_Nr.46_din_30.03.2021.pdf (967,6 KiB, 225 hits)

            45. HOTĂRÂRE- privind acorarea normei de hrană personaluluidin cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  HCL_Rovinari_Nr.45_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 266 hits)

            44. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari și a situațiilor financiare încheiate la data  31.12.2020

  HCL_Rovinari_Nr.44_din_30.03.2021.pdf (1.010,3 KiB, 208 hits)

             43. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Spor de putere de la 250 kVA la 630 kVA, PTAB 20/0.4kV Padoc + Depou Mașini Electrice + Stație de Epurare, oraș Rovinari, Jud. Gorj”

  HCL_Rovinari_Nr.43_din_30.03.2021.pdf (1,1 MiB, 254 hits)

             42. HOTĂRÂRE –  privind demararea procedurii pentru achiziționaarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 1423 mp, număr cadastral 36697, situat în intravilanul Orașului Rovinari, str. Autoliv, jud. Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.42_din_30.03.2021.pdf (765,0 KiB, 249 hits)

            41. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Rovinari pentru trimestrul II al anului 2021

  HCL_Rovinari_Nr.41_din_30.03.2021.pdf (610,7 KiB, 296 hits)

             40. HOTĂRÂRE- privind alegerea președintelui de ședință

  HCL_Rovinari_Nr.40_din_30.03.2021.pdf (464,0 KiB, 242 hits)

             39. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 30.03.2021

  HCL_Rovinari_Nr.39_din_30.03.2021.pdf (492,6 KiB, 267 hits)

             38. HOTĂRÂRE – privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de fezabilitate, aferent obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  HCL_Rovinari_Nr.38_din_16.03.2021.pdf (96,2 KiB, 294 hits)

           37. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.37_din_24.02.2021.pdf (5,6 MiB, 267 hits)

           36. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 03.03.2021 – 24.03.2021, în vederea acordării  și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2021

  HCL_Rovinari_Nr.36_din_24.02.2021.pdf (1,2 MiB, 231 hits)

          35. HOTĂRÂRE – privind aprobarea înființării Serviciului Social „Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice- Clubul Seniorilor” în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială

  HCL_Rovinari_Nr.35_din_24.02.2021.pdf (794,7 KiB, 255 hits)

         34. HOTĂRÂRE – privind aprobarea procedurii privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice

  HCL_Rovinari_Nr.34_din_24.02.2021.pdf (9,3 MiB, 199 hits)

         33.  HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.33_din_24.02.2021.pdf (5,5 MiB, 239 hits)

         32.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal pentru Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.32_din_24.02.2021.pdf (11,2 MiB, 585 hits)

         31.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale în cursul anului 2021

  HCL_Rovinari_Nr.31_din_24.02.2021.pdf (1.007,1 KiB, 248 hits)

         30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.30_din_24.02.2021.pdf (2,8 MiB, 240 hits)

        29. HOTĂRÂRE – privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.29_din_24.02.2021.pdf (1,1 MiB, 246 hits)

          28. HOTĂRÂRE – privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic

  HCL_Rovinari_Nr.28_din_24.02.2021.pdf (716,3 KiB, 261 hits)

          27. HOTĂRÂRE – privind concesionarea către societatea SAUDE MED SRL a spațiului nr.16, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al  Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  HCL_Rovinari_Nr.27_din_24.02.2021.pdf (943,7 KiB, 239 hits)

          26.  HOTĂRÂRE – privind actualizarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Rovinari

  HCL_Rovinari_Nr.26_din_24.02.2021.pdf (851,5 KiB, 221 hits)

           25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de casatorie neîntreruptă

  HCL_Rovinari_Nr.25_din_24.02.2021.pdf (1,5 MiB, 289 hits)

           24.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joacă Grădinița nr.4 (Scufița Roșie), oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.24_din_24.02.2021.pdf (997,0 KiB, 264 hits)

           23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții „Amenajare parc joacă  creșe, oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.23_din_24.02.2021.pdf (972,9 KiB, 162 hits)

           22. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții  și susținerii dezvoltării durabile în orașul Rovinari pentru SC ENOVA AUTOMATION&SERVICES SRL

  HCL_Rovinari_Nr.22_din_24.02.2021.pdf (910,4 KiB, 251 hits)

           21. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.21_din_24.02.2021.pdf (4,1 MiB, 371 hits)

         20.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021

  HCL_Rovinari_Nr.20_din_24.02.2021.pdf (1,4 MiB, 238 hits)

         19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului activităților de primăvara 2021 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2021, cuprinzând lucrările de întretinere   și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  HCL_Rovinari_Nr.19_din_24.02.2021.pdf (3,5 MiB, 178 hits)

         18. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.02.2020, privind concesionarea către S.C ORTOCLINICS BONES S.R.L (DR. Buciu Gabriel) a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al Colegiului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str. Jiului, nr.6, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.18_din_27.01.2021.pdf (102,3 KiB, 333 hits)

        17. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 25/9.02.2018, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.17_din_27.01.2021.pdf (78,2 KiB, 350 hits)

        16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cotei de 0,5% destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparații capitale și aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 420/2018, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G nr. 962/2001.

  HCL_Rovinari_Nr.16_din_27.01.2021.pdf (593,3 KiB, 322 hits)

        15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Amenajare Platou Casă de Cultură oraș Rovinari”

  HCL_Rovinari_Nr.15_din_27.01.2021.pdf (84,9 KiB, 305 hits)

        14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” în perioada 1.02.2021 – 30.04.2021.

  HCL_Rovinari_Nr.14_din_27.01.2021.pdf (320,3 KiB, 316 hits)

        13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2021-2022, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.

  HCL_Rovinari_Nr.13_din_27.01.2021.pdf (142,0 KiB, 326 hits)

        12. HOTĂRÂRE – privind aprobarea predării către Ministerul Educației Naționale și Cercetării a amplasamentului situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Castanilor, Nr.3, cu număr cadastral 36255, în suprafață de 5003 mp.

  HCL_Rovinari_Nr._12_din_27.01.2021.pdf (71,1 KiB, 298 hits)

        11. HOTĂRÂRE – privind darea  în folosință gratuită a unor bunuri către unitățile de învățământ de pe raza orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.11_din_27.01.2021.pdf (105,3 KiB, 304 hits)

        10. HOTĂRÂRE – privind aprobarea procedurii privinddesfășurarea selecției candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Servicii Publice Locale Rovinari SRL.

  HCL_Rovinari_Nr.10_din_27.01.2021.pdf (2,2 MiB, 367 hits)

        9. HOTĂRÂRE –  privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

  HCL_Rovinari_Nr.9_din_27.01.2021.pdf (63,0 KiB, 309 hits)

        8. HOTĂRÂRE – privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.8_din_27.01.2021.pdf (1.014,2 KiB, 378 hits)

        7. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2021.

  HCL_Rovinari_Nr.7_din_27.01.2021.pdf (482,1 KiB, 308 hits)

       6. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei din subordinea Direcției Publice de Asistență Socială.

  HCL_Rovinari_Nr.6_din_27.01.2021.pdf (1,1 MiB, 340 hits)

     5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.5_din_27.01.2021.pdf (591,8 KiB, 441 hits)

     4. HOTĂRÂRE – privind modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari.

  HCL_Rovinari_Nr.4_din_27.01.2021.pdf (944,9 KiB, 441 hits)

      3. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 232/30.12.2020 și Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 233/30.12.2020.

  HCL_Rovinari_Nr.3_din_12.01.2021.pdf (883,2 KiB, 342 hits)

       2. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local  înregistrat la 31.12.2020, în sumă de 1.366.242,37 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.

  HCL_Rovinari_Nr.2_din_12.01.2021.pdf (737,4 KiB, 320 hits)

     1.  HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari, cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”. 

  HCL_Rovinari_Nr.1_din_12.01.2021.pdf (1,0 MiB, 306 hits)

REGISTRU PENTRU EVIDENTA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL ROVINARI PE ANUL 2021

 

NR.ACT DATA TITLUL ACTULUI OBSERVATII

 

1 12.01.2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dotarea unităților de învățământ din Oraș Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale”.  
2 12.01.2021  Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020, în sumă de 1.366.242,37 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.  
3 12.01.2021 Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.232/30.12.2020 și Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.233/30.12.2020.  
4 27.01.2021 Hotărâre privind  modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
5 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
6 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei din subordinea Direcției Publice de Asistență Socială.  
7 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestari Culturale pe anul 2021  
8 27.01.2021 Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii pe raza orașului Rovinari.  
9 27.01.2021 Hotărâre privind scutirea la plata impozitului pentru clădirile utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.  
10 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea procedurii privind desfășurarea selecției candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
11 27.01.2021 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri către unitățile de învățământ de pe raza orașului Rovinari.  
12 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Educației Naționale și Cercetării a amplasamentului situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Castanilor, nr.3, cu număr cadastral 36255, în suprafață de 5003 mp.  
13 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare propusă a funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj.  
14 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021.  
15 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea documen-tatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare platou Casă de Cultură, oraș Rovinari”.  
16 27.01.2021 Hotărâre privind  aprobarea  cotei de 0,5% destinată administratorilor locuințelor pentru administrarea, întreținerea și  reparațiile curente, precum și reparații capitale și aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, în conformitate cu prevederile H.G. nr.420/2018 privin modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G.nr.962/2001.  
17 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unui  apartament disponibil din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.25/09.02.2018, situat în oras Rovinari, județul Gorj.  
18 27.01.2021 Hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.02.2020 privind  concesionarea către ………..a spațiului nr.10, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul ………………….jud.Gorj.  
19 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților de primăvară 2021 si Calendarul activităților de vară-toamnă 2021, cuprinzănd lucrarile de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.  
20 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2021.  
21 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2021.  
22 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în orașul Rovinari pentru SC ENOVA AUTOMATION&SERVICES SRL.  
23 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca crese, oraș Rovinari”  
24 24.02.2021 Hotărâre privind   aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joaca Grădinița nr.4 (Scufita Roșie), oraș Rovinari  
25 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  
26 24.02.2021 Hotărâre privind actualizarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.  
27 24.02.2021 Hotărâre privind concesionarea către societatea ……….. a spațiului nr……., în suprafață totală de ……… mp, din imobilul „internat” al  Colegiului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari,situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.  
28 24.02.2021 Hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic.  
29 24.02.2021 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Rovinari, județul Gorj  
30 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2021.  
31 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor  şi colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv  “JIUL ROVINARI 2016”, care  obţin performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în cursul anului 2021.  
32 24.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea Organigramei și Statului de Personal al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari.  
33 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  orașului Rovinari  
34 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea procedurii privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice.  
35 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Social ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice – Clubul Seniorilor’’ în cadrul Direcției

 Publice de Asistență Socială.

 
36 24.02.2021 Hotărâre privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 03.03.2021 – 24.03.2021, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2021  
37 24.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Rovinari.  
38 16.03.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza Studiu de Fezabilitate, aferent obiectivului de investiții ,,Extindere, modernizare si dotare Complex sportiv, str. Sporturilor,nr.6, oraș Rovinari, jud. Gorj.  
       
       
       

 

  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_extraordinara_din_data_de_30.12.2020.pdf (406,5 KiB, 423 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_data_de_21.12.2020.pdf (3,5 MiB, 363 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_extraordinara_din_10.12.2020.pdf (1,2 MiB, 551 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_26.11.2020.pdf (18,5 MiB, 377 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_extraordinara_din_12.11.2020.pdf (1,4 MiB, 455 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_data_de_16.09.2020.pdf (3,7 MiB, 400 hits)
  HCL_Rovinari_adoptata_in_sedinta_extraordinara_convocata_de_indata_din_03.09.2020.pdf (275,4 KiB, 408 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_26.08.2020.pdf (1,9 MiB, 396 hits)
  HCL_extraordinara_de_indata_din_6.08.2020.pdf (755,5 KiB, 459 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_extraordinara_de_indata_din_31.07.2020.pdf (1,3 MiB, 440 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara__din_23.07.2020.pdf (5,9 MiB, 384 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_30.06.2020.pdf (39,6 MiB, 437 hits)
  HCL_Rovinari_adoptata_in_sedinta_extraordinara_de_indata_din_24.06.2020.pdf (455,5 KiB, 528 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_28.05.2020.pdf (3,5 MiB, 406 hits)
  HCL_Extraordinar_din_data_de_15.05.2020.pdf (108,8 KiB, 504 hits)
  HCL_Rovinari_din_30.04.2020.pdf (3,7 MiB, 562 hits)
  HCL_EXTRAORDINARA_DE_INDATA_16.04.2020.pdf (126,4 KiB, 459 hits)
  HCL_26.03.2020_54-70.pdf (1,9 MiB, 491 hits)
  HCL-EXTRAORDINARA_DE_INDATA_50-53__05.03.2020.pdf (887,5 KiB, 477 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_sedinta_ordinara_din_26.02.2020.pdf (5,0 MiB, 554 hits)
  HCL_Extraordinara_21.02.2020.pdf (4,1 MiB, 518 hits)
  HCL_Rovinari_adoptate_in_Sedinta_Ordinara_din_29.01.2020.pdf (105,9 MiB, 473 hits)

 

 

 

 

 

 

Cauta
Retele Sociale