Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Hotarari de consiliu 2023

 

45. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr. cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr. cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.45_din_6.03.2023.pdf (99,4 KiB, 8 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind cesiunea părților sociale deținute de SC APĂ CANAL SALUBRITATE SRL, prin lichidator judiciar SIOMAX SPLR, către ORAȘUL ROVINARI prin CONSILIUL LOCAL ROVINARI și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.44_din_6.03.2023.pdf (1,3 MiB, 0 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.43_din_6.03.2023.pdf (549,9 KiB, 0 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.42_din_6.03.2023.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2023 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2023.pdf (704,6 KiB, 9 hits)

40. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea concesionării, prin licitație publică, a unor terenuri situate în extravilanul orașului Rovinari, zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval de Termocentrala Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2023.pdf (814,8 KiB, 4 hits)

39. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității  administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2023.pdf (1,7 MiB, 3 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari  și declararea de uz  și interes public a terenului în suprafață de 4134mp din acte, respectiv 4138mp suprafața masurată, cu numar cadastral 35269, înscris în cartea funciară 35269, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2023.pdf (711,2 KiB, 10 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hanu Ana, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu silicon

  Hotararea_Nr.37_din_27.02.2023.pdf (506,0 KiB, 5 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2023.pdf (6,2 MiB, 4 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 06.03.20223- 24.03.2023, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2023.pdf (1.016,7 KiB, 5 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.34_din_27.02.2023.pdf (7,2 MiB, 3 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Publice Locale SRL

   Hotararea_Nr.33_din_27.02.2023.pdf (6,9 MiB, 6 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2023.pdf (4,4 MiB, 4 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 art.470, alin. 2, coloana 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.259/21.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite ș taxe locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2023.pdf (823,0 KiB, 5 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2023.pdf (5,2 MiB, 4 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor  și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2023

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2023.pdf (724,0 KiB, 7 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.28_din_27.02.2023.pdf (2,1 MiB, 15 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite  și taxe locale, redevențe  și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice

  Hotararea_Nr.27__din_27.02.2023.pdf (1,3 MiB, 7 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2023

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2023.pdf (4,8 MiB, 3 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș  Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș  Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2023.pdf (673,7 KiB, 8 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.251/24.11.2022 și Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.4/20.01.2023

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2023.pdf (453,1 KiB, 5 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul   Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.23_din_27.02.2023.pdf (9,1 MiB, 9 hits)

22. HOTĂRÂRE – privind modificarea Anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr.49/27.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.02.2023.pdf (262,3 KiB, 2 hits)

21. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2023 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.21_din_27.02.2023.pdf (388,3 KiB, 4 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al  Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.20_din_27.02.2023.pdf (605,1 KiB, 7 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare, „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.19_din_27.02.2023.pdf (505,6 KiB, 9 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.18_din_27.02.2023.pdf (504,1 KiB, 4 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.17_din_03.02.2023.pdf (443,5 KiB, 13 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și a Programului de invetiții pe anul 2023.

  Hotararea_Nr.16_din_02.02.2023.pdf (1,8 MiB, 13 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directiei Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.15_din_26.01.2023.pdf (3,7 MiB, 15 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.14_din_26.01.2023.pdf (835,1 KiB, 21 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de 01 februarie 2023

  Hotararea_Nr.13_din_26.01.2023.pdf (972,8 KiB, 15 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.12_din_26.01.2023.pdf (293,3 KiB, 10 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023

  Hotararea_Nr.11_din_26.01.2023.pdf (751,9 KiB, 9 hits)

10. HOTĂRÂRE –privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2023 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2023, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.10_din_26.01.2023.pdf (934,9 KiB, 13 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023

  Hotararea_Nr.9_din_26.01.2023.pdf (875,8 KiB, 14 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat deSocietatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.8_din_26.01.2023.pdf (588,9 KiB, 15 hits)

7. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de tarifele prestate de serviciul de salubritate la nivel ADIS Gorj pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.7_din_26.01.2023.pdf (547,2 KiB, 29 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022  privind aprobareaRegulamentului privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici  și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_26.01.2023.pdf (478,7 KiB, 24 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2023-2024, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.5_din_26.01.2023.pdf (714,0 KiB, 12 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, insușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.4_din_20.01.2023.pdf (1,4 MiB, 13 hits)

3.HOTĂRÂRE – privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publicepentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local”

  Hotararea_Nr.3_din_20.01.2023.pdf (6,0 MiB, 12 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.260/21.12.2022, privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.2_din_20.01.2023.pdf (535,4 KiB, 13 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022, în sumă de 5.877.534,20  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023 

  Hotararea_Nr.1_din_20.01.2023.pdf (567,3 KiB, 20 hits)

Cauta
Retele Sociale