Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Hotarari de consiliu 2023

211. HOTĂRÂRE – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.211_din_19.12.2023.pdf (469,1 KiB, 112 hits)

210. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.01.2020 pentru cabinetul medical ce funcționează  în spațiului nr.10 din imobilul „internat” al Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.210_din_19.12.2023.pdf (422,3 KiB, 25 hits)

209. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de priorități privind locuințele din fondul locativ de stat în vederea repartizării  prin ierarhizare, în funcție de punctajul obținut

  Hotararea_Nr.209_din_19.12.2023.pdf (543,6 KiB, 27 hits)

208. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2024-29.02.2024

  Hotararea_Nr.208_din_19.12.2023.pdf (929,3 KiB, 34 hits)

207. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2023

  Hotararea_Nr.207_din_19.12.2023.pdf (581,1 KiB, 36 hits)

206. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.206_din_19.12.2023.pdf (407,0 KiB, 31 hits)

205. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.205_din_19.12.2023.pdf (444,9 KiB, 22 hits)

204. HOTĂRÂRE – privind validarea  Dispozitiei primarului orașului Rovinari nr. 1257/06.12.2023  

  Hotararea_Nr.204_din_19.12.2023.pdf (584,2 KiB, 31 hits)

203. HOTĂRÂRE – privind acordul în favoarea ADIS Gorj pentru aprobarea procedurii de prelungire  a contractului nr.555/29.12.2022, prin încheierea unui act adițional

  Hotararea_Nr.203_din_19.12.2023.pdf (409,7 KiB, 32 hits)

202. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.202_din_19.12.2023.pdf (405,3 KiB, 49 hits)

201. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Rovinari pentru comisia de concurs și a doi reprezentanti ai Consiliului Local al Orașului Rovinari pentru comisia de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției de director financiar contabil la Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.201_din_19.12.2023.pdf (508,5 KiB, 28 hits)

200. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului  pentru ocuparea funcției de director financiar contabil la Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.200_din_19.12.2023.pdf (3,2 MiB, 23 hits)

199. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 37mp, cu număr cadastral 37069, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, str.Prieteniei, nr.34, județul Gorj, în favoarea doamnei Ciobanu Elena

  Hotararea_Nr.199_din_19.12.2023.pdf (583,0 KiB, 30 hits)

198. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Amenajare toaletă publică, spațiu de joacă, alei și zonă aferentă sălii de sport Rovinari”

  Hotararea_Nr.198_din_19.12.2023.pdf (643,5 KiB, 28 hits)

197. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul I al anului 2024

  Hotararea_Nr.197_din_19.12.2023.pdf (411,1 KiB, 32 hits)

196.HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului

  Hotararea_Nr.196_din_19.12.2023.pdf (7,0 MiB, 48 hits)

195. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.195_din_14.12.2023.pdf (6,7 MiB, 26 hits)

194. HOTĂRÂRE – privind aderarea, susținerea  și participarea Orașului Rovinari, județul Gorj la parteneriatul constituit de Asociația Grupul de Acțiune Locală Sudul Gorjului cu denumirea „Parteneriat LEADER Sudul Gorjului”, aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SUDUL GORJULUI

  Hotararea_Nr.194_din_07.12.2023.pdf (537,2 KiB, 35 hits)

193. HOTĂRÂRE – privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului cu titlul „Construire bloc locuințe sociale și amenajare zonă aferentă, precum și Amenajare zonă centrală pietonală oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.193_din_07.12.2023.pdf (545,7 KiB, 42 hits)

192. HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Primăriei oraș Rovinari și serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.192_din_04.12.2023.pdf (1,5 MiB, 58 hits)

191. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării unui număr de 206  tichete sociale în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă de 20.600 lei cu TVA  și a unui număr de 350 pachete cu dulciuri pentru copii, în valoare de 80 lei/pachet cu TVA, în sumă de 28.000 lei cu TVA, reprezentând beneficii de asistență socială, acordate cu ocazia sarbătorilor de iamă 2023

  Hotararea_Nr.191_din_27.11.2023.pdf (53,5 KiB, 40 hits)

190. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții  și Regulamentului de organizare  și funcționare pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari2016”, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023

  Hotararea_Nr.190_din_27.11.2023.pdf (735,9 KiB, 41 hits)

189. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare  și Funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023

  Hotararea_Nr.189_din_27.11.2023.pdf (7,9 MiB, 0 hits)

188. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei

  Hotararea_Nr.188_din_27.11.2023.pdf (54,3 KiB, 27 hits)

187. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.187_din_27.11.2023.pdf (728,7 KiB, 30 hits)

186. HOTĂRÂRE – privind privind încetarea contractului de concesiune nr.14727/23.06.2011 încheiat între Orașul Rovinari, în calitate de concedent și Dumitrescu Dănuț, în calitate de concesionar

  Hotararea_Nr.186_din_27.11.2023.pdf (55,6 KiB, 20 hits)

185. HOTĂRÂRE – privind aprobarea alocării de la bugetul local, în condițiiile legislației în vigoare, a sumei de 16.000 lei (fără TVA) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie- Ziua Naționalăa României

  Hotararea_Nr.185_din_27.11.2023.pdf (51,0 KiB, 24 hits)

184. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.09.2023

  Hotararea_Nr.184_din_27.11.2023.pdf (66,2 KiB, 27 hits)

183. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 6), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.183_din_27.11.2023.pdf (101,4 KiB, 24 hits)

182. HOTĂRÂRE – privind actualizarea Consiliului tehnico-economic 

  Hotararea_Nr.182_din_27.11.2023.pdf (56,6 KiB, 30 hits)

181. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Programului operativ al pregătirilor de iarnă 2023-2024 pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.181_din_27.11.2023.pdf (275,5 KiB, 37 hits)

180. HOTĂRÂRE – privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite  și taxe locale pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.180_din_27.11.2023.pdf (2,3 MiB, 60 hits)

179. HOTĂRÂRE – privind aprobarea, depunerea proiectului, precum și probarea valorii totale a proiectului „Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.179_din_14.11.2023.pdf (86,8 KiB, 40 hits)

178. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu Oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.178_din_14.11.2023.pdf (6,4 MiB, 0 hits)

177. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, Str. Sporturilor nr. 6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.177din_09.11.2023.pdf (596,5 KiB, 38 hits)
 

176. HOTĂRÂRE – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Primaria Orașului  Rovinari împreună cu Primaria Orașului  Corabia, Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni  și Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist

  Hotararea_Nr.176_din_09.11.2023.pdf (3,2 MiB, 25 hits)

175. HOTĂRÂRE – privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară convocată de îndată din 09 noiembrie 2023

  Hotararea_Nr.175_din_09.11.2023.pdf (404,3 KiB, 32 hits)

174. HOTĂRÂRE – privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local nr.130/23.08.2023,  nr.189/28.09.2022 și nr.207/25.11.2021

  Hotararea_Nr.174_din_30.10.2023.pdf (240,2 KiB, 56 hits)

173. HOTĂRÂRE – privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.129/23.08.2023 și nr.188/28.09.2022 

  Hotararea_Nr.173_din_30.10.2023.pdf (238,9 KiB, 33 hits)

172. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.172_din_30.10.2023.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

 171. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.171_din_30.10.2023.pdf (235,0 KiB, 38 hits)

170. HOTĂRÂRE – privind  modificarea manoperei directe la Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.170_din_30.10.2023.pdf (237,0 KiB, 32 hits)

169. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”

  Hotararea_Nr.169_din_30.10.2023.pdf (3,4 MiB, 0 hits)

168. HOTĂRÂRE – privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a apartamentului nr.9, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr.3, bl.L4, sc.1, et.3, județul Gorj, proprietate privată a UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.168_din_30.10.2023.pdf (7,2 MiB, 0 hits)

167. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea sistemului de canalizare în localitatea Vârț din cadrul orașului Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.167_din_30.10.2023.pdf (1.020,8 KiB, 0 hits)

166. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

  Hotararea_Nr.166_din_30.10.2023.pdf (1,6 MiB, 0 hits)

165. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportului de evaluare nr.271/03.10.2023/38302/06.10.2023, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1155mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 9, Parcela 53/1, 59/1, județul Gorj

  Hotararea_Nr.165_din_30.10.2023.pdf (410,7 KiB, 21 hits)

164. HOTĂRÂRE – privind  demararea procedurii de înscriere a cetățenilor orașului Rovinari în perioada 01.11.2023-24.11.2023,  în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2023

  Hotararea_Nr.164_din_30.10.2023.pdf (424,1 KiB, 20 hits)

163. HOTĂRÂRE – privind declararea de uz și interes public a terenului în suprafață de 4263mp cu destinația ”Cimitir localitatea Vârț”, situat în  intravilanul orașului Rovinari, T21, P303, 304, județul Gorj

  Hotararea_Nr.163_din_30.10.2023.pdf (686,7 KiB, 24 hits)

162. HOTĂRÂRE – privind completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.162_din_30.10.2023.pdf (989,7 KiB, 0 hits)

161. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.161_din_11.10.2023.pdf (184,3 KiB, 48 hits)

160. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și Statului de funcții  pentru Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, valabile începand cu data de 01 octombrie 2023

  Hotararea_Nr.160_din_25.09.2023.pdf (425,7 KiB, 74 hits)

159. HOTĂRÂRE – privind alocarea din bugetul local a sumei de 114.000 lei cu TVA pentru „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

  Hotararea_Nr.159_din_25.09.2023.pdf (51,4 KiB, 40 hits)

158. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea  și Asigurarea Calității la  școala Gimnazială Nr.l Rovinari

  Hotararea_Nr.158_din_25.09.2023.pdf (52,9 KiB, 21 hits)

157. HOTĂRÂRE – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.157_din_25.09.2023.pdf (831,4 KiB, 47 hits)

156. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari   și serviciilor publice fără personalitate juridică  aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.156_din_25.09.2023.pdf (517,0 KiB, 52 hits)

155. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, pentru blocurile C7, H2, H3, D6, R4, S6, S3, El, G2, G3, T6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.155_din_25.09.2023.pdf (144,3 KiB, 71 hits)

154. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Caliății la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari

  Hotararea_Nr.154_din_25.09.2023.pdf (52,0 KiB, 51 hits)

153. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea  Calității la Liceul „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.153_din_25.09.2023.pdf (52,3 KiB, 46 hits)

152. HOTĂRÂRE –  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al  școlii Gimnaziale Nr. 3 Rovinari

  Hotararea_Nr.152_din_25.09.2023.pdf (54,6 KiB, 23 hits)

151. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari

  Hotararea_Nr.151_din_25.09.2023.pdf (54,7 KiB, 31 hits)

150. HOTĂRÂRE – privind  constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 100 mp, cu număr cadastral 37048, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, județul Gorj, în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A

  Hotararea_Nr.150_din_25.09.2023.pdf (81,4 KiB, 18 hits)

149. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,,JIUL Rovinari 2016″ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.30/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare

  Hotararea_Nr.149_din_25.09.2023.pdf (137,6 KiB, 33 hits)

148. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii Gimnaziale Nr.l Rovinari

  Hotararea_Nr.148_din_25.09.2023.pdf (54,7 KiB, 26 hits)

147. HOTĂRÂRE – privind desemnarea reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație  al Liceului „Gheorghe Tătărescu”

  Hotararea_Nr.147_din_25.09.2023.pdf (52,3 KiB, 37 hits)

146. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.146_din_25.09.2023.pdf (39,5 KiB, 23 hits)

145. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2023

  Hotararea_Nr.145_din_25.09.2023.pdf (75,8 KiB, 28 hits)

144. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.144_din_06.09.2023.pdf (1,6 MiB, 55 hits)

143. HOTĂRÂRE – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UATO Rovinari, în vederea derulării ”Programul pentru școli al României în perioada 2023-2029”, pentru perioada 2023-2029

  Hotararea_Nr.143_din_06.09.2023.pdf (398,5 KiB, 25 hits)

142. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic-detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile de locuințe – bloc R2, R6, T5, T4, S5, S4, S2, H5, Gl, F3, Fl, E3, D2, C6, C5, C4,  și C1, oraș Rovinari, județ Gorj”

  Hotararea_Nr.142_din_23.08.2023.pdf (973,8 KiB, 28 hits)

141. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/02.08.2023 privind aprobarea proiectului „Investitii în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului orășenesc „Sfantul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.141_din_23.08.2023.pdf (550,1 KiB, 24 hits)

140. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 23  și camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.140_din_23.08.2023.pdf (548,7 KiB, 37 hits)

139. HOTĂRÂRE – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.25/27.02.2014 privind atribuirea unui drept de superficie către S.C. ROVIMOB S.R.L. pentru terenul în suprafață de 84 mp, situat în orașul Rovinari, str.Prieteniei, între blocul A7  și A8

  Hotararea_Nr.139__din_23.08.2023.pdf (318,5 KiB, 48 hits)

138. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.138_din_23.08.2023.pdf (1,5 MiB, 41 hits)
  

137. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari 

  Hotararea_Nr.137_din_23.08.2023.pdf (4,6 MiB, 21 hits)

136. HOTĂRÂRE – privind modificarea comisiei de analiză a cererilor de locuințe  și repartiție a locuințelor din Fondul locativ de stat, stabilită  prin Hotararea Consiliului Local Rovinari  nr.103/25.09.2014

  Hotararea_Nr.136_din_23.08.2023.pdf (473,2 KiB, 39 hits)

135. HOTĂRÂRE – privind  însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.135_din_23.08.2023.pdf (1,1 MiB, 39 hits)

134. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 46mp, cu numar cadastral 35127, apartinând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii nr.7, județul Gorj, în favoarea doamnei Sărăcin Eugenia

  Hotararea_Nr.134_din_23.08.2023.pdf (550,7 KiB, 27 hits)

133. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj

  Hotararea_Nr.133_din_23.08.2023.pdf (501,8 KiB, 27 hits)

132. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament în regim ANL din orașul Rovinari, judțetul Gorj

  Hotararea_Nr.132_din_23.08.2023.pdf (349,7 KiB, 24 hits)

131. HOTĂRÂRE – privind darea în administrare a terenului în suprafață de 6190 mp, număr cadastral 36706, situat în orașul Rovinari, str.Autoliv, județ Gorj, către Societates Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.131_din_23.08.2023.pdf (476,9 KiB, 36 hits)

130. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian-Florin din AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL  și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.130_din_23.08.2023.pdf (396,1 KiB, 32 hits)

129. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Ionescu Adrian -Florin din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL  și Orașul Rovinari, prin Consiliul Local, numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.129_din_23.08.2023.pdf (399,5 KiB, 25 hits)

128. HOTĂRÂRE  – privindprivind aprobarea contului de executie al bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Oraș Rovinari, al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș Rovinari, încheiate la data de 30.06.2023 

  Hotararea_Nr.128_din_23.08.2023.pdf (481,2 KiB, 20 hits)

127. HOTĂRÂRE –  privind aprobarea proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală la Spitalului orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari”

  Hotararea_Nr.127_din_02.08.2023.pdf (2,3 MiB, 30 hits)

126. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe disponibile din  fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.126_din_24.07.2023.pdf (678,5 KiB, 35 hits)

125. HOTĂRÂRE – privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Bolborea A.Daria Alexandra (Școala Gimnazială nr.1) de pe raza UATO Rovinari care a obținut rezultate deosebite (media 10,00) la examenul de Evaluare Națională 2023

  Hotararea_Nr.125_din_24.07.2023.pdf (678,4 KiB, 51 hits)

124. HOTĂRÂRE – privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Rovinari”

  Hotararea_Nr.124_din_24.07.2023.pdf (751,9 KiB, 40 hits)

123. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.123_din_24.07.2023.pdf (3,8 MiB, 36 hits)

122. HOTĂRÂRE – privind aprobarea repartizării, conform  listei de priorități stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/25.10.2022, a unui apartament  în regim ANL din orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.122_din_24.07.2023.pdf (678,9 KiB, 27 hits)

121. HOTĂRÂRE – privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.70/27.04.2023 privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.121_din_24.07.2023.pdf (678,5 KiB, 0 hits)

120. HOTĂRÂRE – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/27.02.2023 privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.120_din_24.07.2023.pdf (930,2 KiB, 23 hits)

119. HOTĂRÂRE – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.119_din_24.07.2023.pdf (6,8 MiB, 85 hits)

118. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 67mp, cu număr cadastral 35466, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Aleea Școlii, lângă bloc G10, nr.14, județul Gorj,  în favoarea domnului Butură Vasile Geani

  Hotararea_Nr.118_din_24.07.2023.pdf (682,9 KiB, 32 hits)

117. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 14mp, cu număr cadastral 35808, aparținând domeniului privat,  situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc R2, nr.14A, județul Gorj,  în favoarea doamnei Berbecel Daniela

  Hotararea_Nr.117_din_24.07.2023.pdf (510,5 KiB, 25 hits)

116. HOTĂRÂRE – privind aprobarea transmiterii dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 520mp, cu număr cadastral 36663, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Tineretului, FN, județul Gorj, de la Bardan Vasile și Bardan Mihaela la S.C. REVEGE S.R.L.

  Hotararea_Nr.116_din_24.07.2023.pdf (682,8 KiB, 35 hits)

115. HOTĂRÂRE –  privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 72mp, cu număr cadastral 36867, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea Pieții, nr.16, județul Gorj, în favoarea S.C. CLADEMAL S.R.L.

  Hotararea_Nr.115_din_24.07.2023.pdf (510,7 KiB, 20 hits)

114. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.33242/31.08.2021 pentru cabinetul medical S.C. RADENT ESTETIQUE&RX 3D S.R.L.  (spațiul nr.7) ce funcționează în imobilul ”internat” al   Liceului “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.114_din_24.07.2023.pdf (409,4 KiB, 30 hits)

113. HOTĂRÂRE- privind alipirea terenului în suprafață de 9495mp, cu număr cadastral 35988, cu terenul în suprafață de 9500mp, cu număr cadastral 35989mp, situate în orașul Rovinari, strada Jiului, nr.6, județul Gorj

  Hotararea_Nr.113_din_24.07.2023.pdf (681,1 KiB, 26 hits)

112. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 34mp, cu număr cadastral 35799, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Aleea IE1, nr.5, județul Gorj, în favoarea S.C. TOLMIN S.R.L.

  Hotararea_Nr.112_din_24.07.2023.pdf (510,6 KiB, 26 hits)

111. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale SRL, valabile începând cu 01 iulie 2023

  Hotararea_Nr.111_din_28.06.2023.pdf (1,4 MiB, 42 hits)

110. HOTĂRÂRE – privind completarea art.l lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.05.2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.110_din_28.06.2023.pdf (503,7 KiB, 38 hits)
 

109. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei  și a Statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de  01.07.2023

  Hotararea_Nr.109_din_28.06.2023.pdf (1,6 MiB, 39 hits)

108. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari

   Hotararea_Nr.108_din_28.06.2023.pdf (1,1 MiB, 28 hits)

107. HOTĂRÂRE – privind aprobarea anulării din evidențele analitice a unor creanțe bugetare reprezentând chirii și penalități datorate de persoane fizice decedate

  Hotararea_Nr.107_din_28.06.2023.pdf (566,1 KiB, 24 hits)

106. HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P2 Rovinari, județul Gorj”

   Hotararea_Nr.106_din_28.06.2023.pdf (843,7 KiB, 26 hits)

105. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.175/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului National de lnvestiții Anghel Saligny

  Hotararea_Nr.105_din_28.06.2023.pdf (2,3 MiB, 24 hits)

104. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.104_din_28.06.2023.pdf (4,1 MiB, 24 hits)

103. HOTĂRÂRE- privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 57mp, cu număr cadastral 35569, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Păcii, lângă bloc C lO, județul Gorj, în favoarea doamnei Cărămidă Luiza

  Hotararea_Nr.103_din_28.06.2023.pdf (547,7 KiB, 18 hits)

102. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii în vederea achiziționării terenului în suprafață de 1155mp din suprafata de 3989mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, tarlaua 9- parcelele 53/1; 59/1, tarlaua 10- parcela 59/2, județul Gorj, înscris în CF 36629, cu numar cadastral 36629

   Hotararea_Nr.102_din_28.06.2023.pdf (451,1 KiB, 25 hits)

101. HOTĂRÂRE – privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor sociale din blocul B2 (camera 39), situat în orașul Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.101_din_28.06.2023.pdf (526,3 KiB, 31 hits)

100. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință

  Hotararea_Nr.100_din_28.06.2023.pdf (253,1 KiB, 26 hits)

99. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul III al anului 2023

  Hotararea_Nr.99_din_28.06.2023.pdf (497,8 KiB, 27 hits)

98. HOTĂRÂRE  – privind declararea de uz  și interes public a unor terenuri situate în oraș Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.98_din_30.05.2023.pdf (232,0 KiB, 50 hits)

97. HOTĂRÂRE  – privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.236/14.11.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.l.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea  și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția Il.B.- Construirea de insule ecologice digitalizate 

  Hotararea_Nr.97_din_30.05.2023.pdf (186,5 KiB, 42 hits)

96. HOTĂRÂRE  – privind încetarea contractului de concesiune nr.27609/01.08.2019  și concesionarea către S.C. NEURO HEALING S.R.L. a spațiului nr.4, în suprafață totală de 35,25 mp, din imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Titarescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.96_din_30.05.2023.pdf (151,4 KiB, 47 hits)

95. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.95_din_30.05.2023.pdf (1,0 MiB, 80 hits)

94. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea efectuării în anul 2023 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2022, de către primarul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.94_din_30.05.2023.pdf (98,7 KiB, 39 hits)

93. HOTĂRÂRE  – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.93_din_30.05.2023.pdf (484,5 KiB, 48 hits)

92. HOTĂRÂRE  – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire bloc locuinte sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități”

  Hotararea_Nr.92_din_30.05.2023.pdf (238,5 KiB, 50 hits)

91. HOTĂRÂRE  – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.91_din_30.05.2023.pdf (1,3 MiB, 62 hits)

90. HOTĂRÂRE  – privind acordarea normei de hrană personanului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.90_din_30.05.2023.pdf (165,9 KiB, 35 hits)

89. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.A2 -P7, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.89_din_30.05.2023.pdf (236,7 KiB, 27 hits)

88. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea documentației tehnico-economice   și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare parcare de reședință în zona bl.P7, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.88_din_30.05.2023.pdf (225,4 KiB, 27 hits)

87. HOTĂRÂRE  – privind prelungirea contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale ce funcționează în imobilul „internat” al Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.87_din_30.05.2023.pdf (150,7 KiB, 44 hits)

86. HOTĂRÂRE  – privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Serviciului Social „CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTNICE – „CLUBUL SENIORILOR”

  Hotararea_Nr.86_din_30.05.2023.pdf (1,3 MiB, 59 hits)

85. HOTĂRÂRE  – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în art.2 al Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.64/27.04.2023

  Hotararea_Nr.85_din_30.05.2023.pdf (87,3 KiB, 32 hits)

84. HOTĂRÂRE  – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 56mp, cu număr cadastral 37045, aparținând domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, FN, judetul Gorj, în favoarea doamnei Crăc Mihaela Roxana

  Hotararea_Nr.84_din_30.05.2023.pdf (175,9 KiB, 30 hits)

83. HOTĂRÂRE  – prin care se ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 și aprobă ca pierderea contabilă să fie recuperatădin profitul anului 2023 pentru Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL 

  Hotararea_Nr.83_din_30.05.2023.pdf (2,0 MiB, 42 hits)

82. HOTĂRÂRE  – prin care se ia act  de situațiile financiare la 31 decembrie 2022  și stabilirea profitului contabil  și repartizarea acestuia pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.82_din_30.05.2023.pdf (2,5 MiB, 53 hits)

81. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, al bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale oraș Rovinari, încheiate la data de 31.03.2023

  Hotararea_Nr.81_din_30.05.2023.pdf (109,1 KiB, 31 hits)

80. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea Strategiei Energetice a Orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027

  Hotararea_Nr.80_din_30.05.2023.pdf (5,2 MiB, 56 hits)

79. HOTĂRÂRE  – privind  aprobarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUDEȚULUI GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15:Educație

  Hotararea_Nr.79_din_10.05.2023.pdf (864,2 KiB, 59 hits)

78. HOTĂRÂRE – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic – detalii de execuție, pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare – Reabilitare   și modernizare centro de asistență școlara afterschool și creșă oraș Rovinari”

   Hotararea_Nr.78_din_27.04.2023.pdf (274,6 KiB, 39 hits)

77. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de invcstiții „Extindere modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor Nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”

  Hotararea_Nr.77_din_27.04.2023.pdf (248,3 KiB, 50 hits)

76. HOTĂRÂRE – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, modernizare și dotare Complex Sportiv, Str. Sporturilor nr. 6, oraș Rovinari, judetul Gorj”

  Hotararea_Nr.76_din_27.04.2023.pdf (450,2 KiB, 0 hits)

75. HOTĂRÂRE – privind aprobarea participării UATO Rovinari în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu

  Hotararea_Nr.75_din_27.04.2023.pdf (528,4 KiB, 84 hits)

74. HOTĂRÂRE – privind aprobarea completării Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.120/27.07.2021

  Hotararea_Nr.74_din_27.04.2023.pdf (149,8 KiB, 36 hits)

73. HOTĂRÂRE – privind modificarea anexei nr.10065/08.03.2023 la Hotărârea Consiliului Local nr.47129.03.2023 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023

  Hotararea_Nr.73_din_27.04.2023.pdf (147,9 KiB, 26 hits)

72. HOTĂRÂRE – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc joacă, zona blocurilor D3-D5, oraș Rovinari”

  Hotararea_Nr.72_din_27.04.2023.pdf (311,5 KiB, 26 hits)

71. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Ravinari

  Hotararea_Nr.71_din_27.04.2023.pdf (1,3 MiB, 37 hits)

70. HOTĂRÂRE – privind însușirea domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-tcritoriale oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.70_din_27.04.2023.pdf (629,0 KiB, 0 hits)

69. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Cercelaru Ion-Viorel din AGA la Societatea  Serviciul de Bază Pază și Protecție  și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.69_din_27.04.2023.pdf (99,8 KiB, 50 hits)

68. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de demisia domnului Cercelaru Ion-Viorel din AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprczentant în AGA

  Hotararea_Nr.68_din_27.04.2023.pdf (113,1 KiB, 32 hits)

67. HOTĂRÂRE – privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza proiect tehnic detalii de execuție- pentru obiectivul de investișii  „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale – bloc T1, L1  și H4”

  Hotararea_Nr.67_din_27.04.2023.pdf (323,7 KiB, 34 hits)

66. HOTĂRÂRE – privind 66.HOTĂRÂRE – privind aprobarea Organigramei și Statului de Personal ale Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.66_din_27.04.2023.pdf (2,3 MiB, 35 hits)

65. HOTĂRÂRE – completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotarârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021 

  Hotararea_Nr.65_din_27.04.2023.pdf (423,6 KiB, 38 hits)

64. HOTĂRÂRE – concesionarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr.cadastral 37036  și în suprafață de 6076mp cu nr.cadastral37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.64_din__27.04.2023.pdf (192,4 KiB, 31 hits)

63. HOTĂRÂRE – privind însușirea  rapoartelor de evaluare, întocmite în vederea inventarierii în domeniul privat, a unor terenuri situate în intravilanul orașului Rovinari,  județul Gorj 

  Hotararea_Nr.63_din_27.04.2023.pdf (153,5 KiB, 26 hits)

62. HOTĂRÂRE – privind prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din AGA la SC APA CANAL SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL și se numește un nou reprezentant în AGA

  Hotararea_Nr.62_din_27.04.2023.pdf (115,3 KiB, 46 hits)

 61. HOTĂRÂRE – privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului în suprafață de 3000mp, număr cadastral 36881, CF 36881, tarlaua 100, parcelele 741, 745,746, situat în intravilanul orașului Rovinari, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.61_din_27.04.2023.pdf (189,3 KiB, 45 hits)

60. HOTĂRÂRE – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

  Hotararea_Nr.60_din_27.04.2023.pdf (104,8 KiB, 38 hits)

59. HOTĂRÂRE – privind aprobarea achiziționării, în condițiile legislației în vigoare, a unui numar de 300 tichete sociale, în valoare de 100 lei/tichet cu TVA, în sumă totală de 30.000 lei cu TVA, cu ocazia sarbatorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.59_din_29.03.2023.pdf (103,9 KiB, 50 hits)

58. HOTĂRÂRE – privind modificarea art.4 alin.2 și alin.5 lit.b) din Regulamentul privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022

  Hotararea_Nr.58_din_29.03.2023.pdf (158,6 KiB, 48 hits)

57. HOTĂRÂRE – privind încetarea dreptului de folosință gratuită (comodat) dintre Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a bunurilor care au făcut obiectul anexei nr.21455/18.05.2022 la Hotărârea Consiliului Local nr.112/25.05.2022 și anexei nr.46497/18.10.2022 la Hotararea Consiliului Local nr.’228/25.10.2022

  Hotararea_Nr.57_din_29.03.2023.pdf (142,5 KiB, 37 hits)

56. HOTĂRÂRE – privind modificarea anexei nr.22657/23.06.2021 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/29.06.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Rovinari și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.56_din_29.03.2023.pdf (157,1 KiB, 30 hits)

55. HOTĂRÂRE – privind privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.55_din_29.03.2023.pdf (1,5 MiB, 49 hits)

54. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea  și funcționarea activității de voluntariat din cadrul UATO Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.54_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 56 hits)

53. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, conform prevederilor art.265 din Legea. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările  și completările ulterioare

  Hotararea_Nr.53_din_29.03.2023.pdf (1,2 MiB, 61 hits)

52. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Protocolului de colaborare privind proiectul „HUB de servicii MMSS- SII MMSS”, cod MySmis 130963, între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UATO Rovinari prin Direcția Publică de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.52_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 45 hits)

51. HOTĂRÂRE – privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 58mp, cu nr.cadastral 37034, proprietate privată a orașului Rovinari, situat în oraș Rovinari, Aleea Pieții, FN, lângă bl.G4, județul Gorj

  Hotararea_Nr.51_din_29.03.2023.pdf (168,5 KiB, 39 hits)

50. HOTĂRÂRE – privind alipirea terenului în suprafață de 17mp, cu număr cadastral 35861, cu terenul în suprafață de 35mp, cu numar cadastral 35968 , proprietate privată a orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.50_din_29.03.2023.pdf (160,9 KiB, 52 hits)

49. HOTĂRÂRE – privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Compa1ty SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul public al orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.49_din_29.03.2023.pdf (175,7 KiB, 48 hits)

48. HOTĂRÂRE – privind alegerea președintelui de ședință 

  Hotararea_Nr.48_din_29.03.2023.pdf (74,6 KiB, 44 hits)

47. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Graficului de ședinte al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul II al anului 2023

  Hotararea_Nr.47_din_29.03.2023.pdf (145,3 KiB, 45 hits)

46. HOTĂRÂRE – privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.46_din_29.03.2023.pdf (1,4 MiB, 65 hits)

45. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr. cadastral 37036 și în suprafață de 6076mp cu nr. cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.45_din_6.03.2023.pdf (99,4 KiB, 58 hits)

44. HOTĂRÂRE – privind cesiunea părților sociale deținute de SC APĂ CANAL SALUBRITATE SRL, prin lichidator judiciar SIOMAX SPLR, către ORAȘUL ROVINARI prin CONSILIUL LOCAL ROVINARI și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL

  Hotararea_Nr.44_din_6.03.2023.pdf (1,3 MiB, 0 hits)

43. HOTĂRÂRE – privind privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Servicii Publice Locale Rovinari

  Hotararea_Nr.43_din_6.03.2023.pdf (549,9 KiB, 0 hits)

42. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.42_din_6.03.2023.pdf (1,2 MiB, 0 hits)

41. HOTĂRÂRE – privind acordarea de sprijin financiar pe anul 2023 pentru unitățile de cult religios

  Hotararea_Nr.41_din_27.02.2023.pdf (704,6 KiB, 51 hits)

40. HOTĂRÂRE – privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea concesionării, prin licitație publică, a unor terenuri situate în extravilanul orașului Rovinari, zona Albiei majore a Râului Jiu, în aval de Termocentrala Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.40_din_27.02.2023.pdf (814,8 KiB, 44 hits)

39. HOTĂRÂRE – privind însușirea inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul unității  administrativ-teritoriale  oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.39_din_27.02.2023.pdf (1,7 MiB, 56 hits)

38. HOTĂRÂRE – privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Rovinari  și declararea de uz  și interes public a terenului în suprafață de 4134mp din acte, respectiv 4138mp suprafața masurată, cu numar cadastral 35269, înscris în cartea funciară 35269, situat în oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, județul Gorj

  Hotararea_Nr.38_din_27.02.2023.pdf (711,2 KiB, 54 hits)

37. HOTĂRÂRE – privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hanu Ana, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu silicon

  Hotararea_Nr.37_din_27.02.2023.pdf (506,0 KiB, 50 hits)

36. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Rovinari pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.36_din_27.02.2023.pdf (6,2 MiB, 52 hits)

35. HOTĂRÂRE – privind demararea procedurii de înscriere a cetățenilor din orașul Rovinari, în perioada 06.03.20223- 24.03.2023, în vederea acordării și distribuirii de beneficii de asistență socială, constând în tichete sociale, conform legislației în vigoare, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023

  Hotararea_Nr.35_din_27.02.2023.pdf (1.016,7 KiB, 48 hits)

34. HOTĂRÂRE – privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.34_din_27.02.2023.pdf (7,2 MiB, 113 hits)

33. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Publice Locale SRL

   Hotararea_Nr.33_din_27.02.2023.pdf (6,9 MiB, 73 hits)

32. HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.32_din_27.02.2023.pdf (4,4 MiB, 49 hits)

31. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 art.470, alin. 2, coloana 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.259/21.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite ș taxe locale pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.31_din_27.02.2023.pdf (823,0 KiB, 53 hits)

30. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023

  Hotararea_Nr.30_din_27.02.2023.pdf (5,2 MiB, 146 hits)

29. HOTĂRÂRE – privind aprobarea premierii sportivilor  și colectivelor tehnice, din cadrul Clubului Sportiv „JIUL ROVINARI 2016”, care obțin performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale  și naționale oficiale în cursul anului 2023

  Hotararea_Nr.29_din_27.02.2023.pdf (724,0 KiB, 50 hits)

28. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de performanță de la Secția Fotbal, Secția Tenis  și Secția Box, legitimați la Clubul Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.28_din_27.02.2023.pdf (2,1 MiB, 70 hits)

27. HOTĂRÂRE – privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite  și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice

  Hotararea_Nr.27__din_27.02.2023.pdf (1,3 MiB, 49 hits)

26. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Rovinari, județul Gorj, începând cu luna martie 2023

  Hotararea_Nr.26_din_27.02.2023.pdf (4,8 MiB, 107 hits)

25. HOTĂRÂRE – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al unității administrativ teritoriale oraș  Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii  și subvenții din bugetul local al unității administrativ teritoriale Oraș  Rovinari  și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022

  Hotararea_Nr.25_din_27.02.2023.pdf (673,7 KiB, 43 hits)

24. HOTĂRÂRE – privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în  Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.251/24.11.2022 și Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.4/20.01.2023

  Hotararea_Nr.24_din_27.02.2023.pdf (453,1 KiB, 49 hits)

23. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei  și statului de funcții ale Spitalului Orășenesc „Sfântul   Ștefan” Rovinari

  Hotararea_Nr.23_din_27.02.2023.pdf (9,1 MiB, 134 hits)

22. HOTĂRÂRE – privind modificarea Anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr.49/27.02.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.22_din_27.02.2023.pdf (262,3 KiB, 70 hits)

21. HOTĂRÂRE – privind plata cotizației pentru anul 2023 la Asociația Orașelor din România

  Hotararea_Nr.21_din_27.02.2023.pdf (388,3 KiB, 51 hits)

20. HOTĂRÂRE – privind prelungirea contractului de concesiune nr.7916/01.03.2021 pentru cabinetul medical S.C. SAUDE MED S.R.L. (spațiul nr.16), ce functionează în imobilul „internat” al  Liceului „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj

  Hotararea_Nr.20_din_27.02.2023.pdf (605,1 KiB, 49 hits)

19. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare, „ADIS” Gorj

  Hotararea_Nr.19_din_27.02.2023.pdf (505,6 KiB, 60 hits)

18. HOTĂRÂRE – privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 ce revine unităților administrativ­ teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj

  Hotararea_Nr.18_din_27.02.2023.pdf (504,1 KiB, 49 hits)

17. HOTĂRÂRE – privind rectificarea Bugetului local pe anul 2023 al UATO Rovinari

  Hotararea_Nr.17_din_03.02.2023.pdf (443,5 KiB, 64 hits)

16. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al UATO Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și a Programului de invetiții pe anul 2023.

  Hotararea_Nr.16_din_02.02.2023.pdf (1,8 MiB, 69 hits)

15. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directiei Publice de Asistență Socială

  Hotararea_Nr.15_din_26.01.2023.pdf (3,7 MiB, 75 hits)

14. HOTĂRÂRE – privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.14_din_26.01.2023.pdf (835,1 KiB, 88 hits)

13. HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016”, valabile începând cu data de 01 februarie 2023

  Hotararea_Nr.13_din_26.01.2023.pdf (972,8 KiB, 63 hits)

12. HOTĂRÂRE – privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local oraș Rovinari, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT oraș Rovinari

  Hotararea_Nr.12_din_26.01.2023.pdf (293,3 KiB, 77 hits)

11. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv ,JIUL Rovinari 2016″ pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023

  Hotararea_Nr.11_din_26.01.2023.pdf (751,9 KiB, 57 hits)

10. HOTĂRÂRE –privind aprobarea Calendarului activităților de primavară 2023 și Calendarul activităților de vară-toamnă 2023, cuprinzând lucrările de întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi ale orașului Rovinari, ce vor fi executate de către Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL

  Hotararea_Nr.10_din_26.01.2023.pdf (934,9 KiB, 64 hits)

9. HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023

  Hotararea_Nr.9_din_26.01.2023.pdf (875,8 KiB, 56 hits)

8. HOTĂRÂRE – privind aprobarea tarifului orar/agent de pază practicat deSocietatea Serviciul de Bază Pază  și Protecție SRL

  Hotararea_Nr.8_din_26.01.2023.pdf (588,9 KiB, 71 hits)

7. HOTĂRÂRE – prin care se ia act de tarifele prestate de serviciul de salubritate la nivel ADIS Gorj pentru anul 2023

  Hotararea_Nr.7_din_26.01.2023.pdf (547,2 KiB, 85 hits)

6. HOTĂRÂRE – privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.165/30.08.2022  privind aprobarea Regulamentului privind instituirea  și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici  și pentru utilizatori non-casnici pe raza orașului Rovinari

  Hotararea_Nr.6_din_26.01.2023.pdf (478,7 KiB, 78 hits)

5. HOTĂRÂRE – privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2023-2024, pe raza orașului Rovinari, județul Gorj

  Hotararea_Nr.5_din_26.01.2023.pdf (714,0 KiB, 54 hits)

4. HOTĂRÂRE – privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.192/27.10.2021

  Hotararea_Nr.4_din_20.01.2023.pdf (1,4 MiB, 73 hits)

3.HOTĂRÂRE – privind actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „Asociația Jiul de Transport Public Local”

  Hotararea_Nr.3_din_20.01.2023.pdf (6,0 MiB, 101 hits)

2. HOTĂRÂRE – privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.260/21.12.2022, privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală

  Hotararea_Nr.2_din_20.01.2023.pdf (535,4 KiB, 67 hits)

1. HOTĂRÂRE – privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022, în sumă de 5.877.534,20  lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023 

  Hotararea_Nr.1_din_20.01.2023.pdf (567,3 KiB, 71 hits)

Cauta
Retele Sociale