Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Concursuri

Primăria oras Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de inspector de specialitate, grad debutant, din cadrul Birou Achizitii Publice, Fonduri Europene.

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 11 august 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

2.În data  de 16 august 2021 orele 11.00 va avea loc interviul

Pentru detalii, accesați fișierele atașate:

  Anunt_concurs_inspector_de_specialitat_grad_debutant.pdf (118,1 KiB, 54 hits)
  Fisa_post_inspector_de_specialitate_debutant.pdf (134,0 KiB, 123 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartiment Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

Pentru detalii, accesați  fișierele atașate:

  Anunt concurs - referent superior (119,7 KiB, 83 hits)
  Fișa postului - referent superior (140,3 KiB, 36 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură  contractuală vacante, perioadă contractuală – perioadă de implementare proiect “PRO EDUCAȚIE”  finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, după cum urmează:

  Anunt_concurs_Proiect_Pro_Educatie.pdf (2,1 MiB, 104 hits)
  Fisele_posturilor_Proiect_Pro_Educatie.pdf (4,1 MiB, 44 hits)

 

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj, pe perioadă nedeterminată.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt.pdf (1,1 MiB, 218 hits)
  Fisa_post.pdf (141,6 KiB, 162 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartiment Protecție Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt_concurs.pdf (119,8 KiB, 240 hits)
  Fisa_postului.pdf (140,1 KiB, 125 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală  vacantă de inspector de specialitate, grad debutant,  din cadrul Compartimentului Protecție Socială. 

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt_concurs.pdf (2,0 MiB, 515 hits)
  Fisa_postului.pdf (2,2 MiB, 211 hits)

 

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Stabilire, Urmarire, Executare Silita, Persoane Fizice și Persoane Juridice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județul Gorj.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Fisa_postului.pdf (144,4 KiB, 115 hits)
  Anunt_concurs.pdf (119,5 KiB, 233 hits)

U.A.T Rovinari, prin Consiliul Local Rovinari, organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din orașul Rovinari, strada Florilor, Nr.2, județul Gorj, procedura de selecție a candidaților pentru 1(una) funcție de administrator al  Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L (administrator executiv)

Informații suplimentare se regăsesc în documentele atașate:

  Anunt_rezultat_interviu.pdf (374,9 KiB, 112 hits)
  Plan_de_interviu.pdf (808,8 KiB, 63 hits)
  LISTA_SCURTA_SPLR_SRL.pdf (410,4 KiB, 55 hits)
  ANUNT_PUBLIC.pdf (3,3 MiB, 150 hits)
  BIBLIOGRAFIE.pdf (316,6 KiB, 88 hits)
  PROCEDURA_SELECTIE.pdf (4,5 MiB, 91 hits)
  Plan_de_selectie.pdf (3,5 MiB, 91 hits)
  Scrisoare_de_asteptari.pdf (2,2 MiB, 84 hits)
  Reguli_generale_pentru_redactarea_decl_int.pdf (82,2 KiB, 97 hits)
  FORMULARE.pdf (257,1 KiB, 85 hits)
  ACT_CONSTITUTIV_SPLR.pdf (8,3 MiB, 90 hits)
  BUGET__SPLR_2018.pdf (7,1 MiB, 82 hits)
  BUGET_SPLR__2019.pdf (6,8 MiB, 84 hits)
  BUGET_SPLR_2020.pdf (6,1 MiB, 84 hits)

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anuntul nr. 39209/27.11.2020, emis de Primaria oras Rovinari, rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de inspector de specialitate, grad IA in cadrul Serviciului Protectie Civila, Situatii de Urgenta organizat in data de 24 martie 2021, este urmatorul:

  proces_verbal_selectie_dosare.pdf (217,9 KiB, 164 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj, în conformitate cu prevederile art.618,alineat 3, din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații, accesați următorul fișier:

  Anunt_concurs.pdf (1,2 MiB, 149 hits)
  Fisa_post.pdf (273,5 KiB, 93 hits)

UAT oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj recruteaza personal implicat in activitatea de vaccinare reprezentant de medici din specialitatile epidemiologie, medicina scolara, medicina de familie si alte specialitati, asistenti medicali si registratori medicali, activitate ce se va desfasura in cadrul CENTRULUI DE VACCINARTE din localitatea Rovinari, Bulevardul Minerilor (sala de sport).

Pentru mai multe informații, accesați următorul fișier:

  Anunt_recrutare.pdf (530,0 KiB, 348 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă  de inspector de specialitate, grad I A, nivel studii superioare, în cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență.

Pentru mai multe informații, accesați următorul fișier:

  Anunt_concurs.pdf (232,3 KiB, 128 hits)
  Fisa_post_concurs_inspector_Protectie_Civila_Situatii_de_Urgenta.pdf (421,8 KiB, 96 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartiment Stabilire, Urmarire, Executare Silita, Persoane Fizice și Persoane Juridice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

Pentru mai multe informații, accesați următorul fișier:

  Anunt_concurs_Compartiment_Stabilire_Urmarire_Executare_Silita_Persoane_Fizice_i_Persoane_Juridice.pdf (183,5 KiB, 317 hits)
Retele Sociale