Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Concursuri

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

            Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior  din cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

            1.În data de 15 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

            2.În data  de 18 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  anunt_concurs_consilier_superior_contabilitatea_gestiunii.pdf (118,9 KiB, 36 hits)
  fisa_post__consilier_superior_contabilitatea_gestiunii.pdf (142,8 KiB, 16 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

            Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

            1.În data de 10 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

            2.În data  de 15 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare

  anunt_consilier_debutant.pdf (119,8 KiB, 58 hits)
  fisa_post__consilier_debutant.pdf (151,8 KiB, 26 hits)

Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj, organizează  concurs pentru ocuparea urmatoărelor funcții de natură contractuală vacante:

  • muncitor necalificat I în cadrul Compartiment Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor

Publice;

  • referent debutant în cadrul Compartiment Contabilitate și Resurse Umane.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante va avea loc în sala de

ședințe a Consiliului Local Rovinari, dupa cum urmează:

 1. În data de 4 octombrie 2021, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

 2. În data de 7 octombrie 2021, ora 11: 00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați anunțul următor

  Anunt_concurs_functii_contractuale_Serviciul_de_Iluminat_Public.pdf (1,7 MiB, 95 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment Alocații și Subvenții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj, perioada nedeterminată.

Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment Alocații și Subvenții,  va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

          1.În data de 11 octombrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

          2.În data  de 14 octombrie 2021, orele 11.00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele atașate:

  Anunt concurs (120,8 KiB, 124 hits)
  Fișa postului (146,9 KiB, 54 hits)

Primăria oras Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă, în cadrul echipei de implementare a proiectului ”Bunicii comunității – Rovinari”, perioada determinată, dupa cum urmeaza:

          -expert implementare;

          -coordonator de personal de specialitate;

          -expert grup țintă;

          -expert comunicare/promovare;

          -animator socio-educativ;

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 6 septembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

2.În data  de 9 septembrie 2021 orele 11.00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați fișierele atașate:

  Anunt concurs (120,9 KiB, 131 hits)
  Fisa_post_-__Expert_grup_tinta.pdf (133,5 KiB, 88 hits)
  Fisa_post__-_Expert_implementare.pdf (159,7 KiB, 77 hits)
  Fisa_post_-_Animator.pdf (134,2 KiB, 71 hits)
  Fisa_post_-_Coordonator_de_personal_de_specialitate.pdf (155,7 KiB, 88 hits)
  Fisa_post_-_Expert_comunicare.pdf (135,0 KiB, 81 hits)

Primăria oras Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de inspector de specialitate, grad debutant, din cadrul Birou Achizitii Publice, Fonduri Europene.

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:

1.În data de 11 august 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

2.În data  de 16 august 2021 orele 11.00 va avea loc interviul

Pentru detalii, accesați fișierele atașate:

  Anunt_concurs_inspector_de_specialitat_grad_debutant.pdf (118,1 KiB, 150 hits)
  Fisa_post_inspector_de_specialitate_debutant.pdf (134,0 KiB, 192 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartiment Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

Pentru detalii, accesați  fișierele atașate:

  Anunt concurs - referent superior (119,7 KiB, 129 hits)
  Fișa postului - referent superior (140,3 KiB, 91 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură  contractuală vacante, perioadă contractuală – perioadă de implementare proiect “PRO EDUCAȚIE”  finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, după cum urmează:

  Anunt_concurs_Proiect_Pro_Educatie.pdf (2,1 MiB, 160 hits)
  Fisele_posturilor_Proiect_Pro_Educatie.pdf (4,1 MiB, 84 hits)

 

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj, pe perioadă nedeterminată.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt.pdf (1,1 MiB, 248 hits)
  Fisa_post.pdf (141,6 KiB, 212 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartiment Protecție Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt_concurs.pdf (119,8 KiB, 265 hits)
  Fisa_postului.pdf (140,1 KiB, 150 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală  vacantă de inspector de specialitate, grad debutant,  din cadrul Compartimentului Protecție Socială. 

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt_concurs.pdf (2,0 MiB, 573 hits)
  Fisa_postului.pdf (2,2 MiB, 252 hits)

 

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Stabilire, Urmarire, Executare Silita, Persoane Fizice și Persoane Juridice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județul Gorj.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Fisa_postului.pdf (144,4 KiB, 167 hits)
  Anunt_concurs.pdf (119,5 KiB, 266 hits)

U.A.T Rovinari, prin Consiliul Local Rovinari, organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din orașul Rovinari, strada Florilor, Nr.2, județul Gorj, procedura de selecție a candidaților pentru 1(una) funcție de administrator al  Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L (administrator executiv)

Informații suplimentare se regăsesc în documentele atașate:

  Anunt_rezultat_interviu.pdf (374,9 KiB, 168 hits)
  Plan_de_interviu.pdf (808,8 KiB, 112 hits)
  LISTA_SCURTA_SPLR_SRL.pdf (410,4 KiB, 99 hits)
  ANUNT_PUBLIC.pdf (3,3 MiB, 210 hits)
  BIBLIOGRAFIE.pdf (316,6 KiB, 144 hits)
  PROCEDURA_SELECTIE.pdf (4,5 MiB, 147 hits)
  Plan_de_selectie.pdf (3,5 MiB, 151 hits)
  Scrisoare_de_asteptari.pdf (2,2 MiB, 144 hits)
  Reguli_generale_pentru_redactarea_decl_int.pdf (82,2 KiB, 153 hits)
  FORMULARE.pdf (257,1 KiB, 148 hits)
  ACT_CONSTITUTIV_SPLR.pdf (8,3 MiB, 155 hits)
  BUGET__SPLR_2018.pdf (7,1 MiB, 137 hits)
  BUGET_SPLR__2019.pdf (6,8 MiB, 142 hits)
  BUGET_SPLR_2020.pdf (6,1 MiB, 141 hits)

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anuntul nr. 39209/27.11.2020, emis de Primaria oras Rovinari, rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de inspector de specialitate, grad IA in cadrul Serviciului Protectie Civila, Situatii de Urgenta organizat in data de 24 martie 2021, este urmatorul:

  proces_verbal_selectie_dosare.pdf (217,9 KiB, 230 hits)

Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj, în conformitate cu prevederile art.618,alineat 3, din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații, accesați următorul fișier:

  Anunt_concurs.pdf (1,2 MiB, 211 hits)
  Fisa_post.pdf (273,5 KiB, 152 hits)
Retele Sociale