Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Urbanism

  Centralizator_autorizatii_de_construire_-_desfiintare_-_februarie_2023.pdf (257,5 KiB, 9 hits)
  Centralizator_certificate_de_urbanism_-_februarie_2023.pdf (290,9 KiB, 6 hits)
  Centralizator_Certificate_Urbanism_-_ianuarie_2023.pdf (304,4 KiB, 16 hits)
  Centralizator_autorizatii_de_construire_-_desfiintare_-_ianuarie_2023.pdf (232,6 KiB, 13 hits)

INFORMARE

Primăria oraș Rovinari, informează cetățenii orașului cu privire la deșeurile voluminoase, deșeurile din construcții, provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară (deșeu inert), să se adreseze Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj, în vederea ridicări acestor deșeuri, pe bază de comandă, la adresa de email: adisgorj@gmail.com sau la numărul de telefon 0767472059.

      Vă muțumim !

Primar,
Filip Robert Dorin

  Centralizator_Autorizatii_Construire-_Desfiintare_-_decembrie_2022.pdf (366,7 KiB, 16 hits)
  Centralizator_Certificate_Urbanism_-_decembrie_2022.pdf (564,9 KiB, 11 hits)
  Centralizator_Certificate_de_Urbanism_-_noiembrie_2022.pdf (327,6 KiB, 16 hits)
  Centralizator_Autorizatii_de_construire_-_Desfiintare_-_noiembrie_2022.pdf (413,2 KiB, 10 hits)
  Centralizator_Certificate_de_Urbanism_octombrie_2022.pdf (315,2 KiB, 16 hits)
  Centralizator_Autorizatii_de_Construire_-_Desfiintare_octombrie_2022.pdf (228,5 KiB, 18 hits)

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
     ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
      În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

30 Octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea in Registrul de Evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate.
      Pentru înscrierea în registru vă rugăm completați datele dvs. în formularul anexat, formular pe care îl puteți transmite pe e-mail la office@primariarovinari.ro sau la sediul primăriei, la registratură.

Primar,

Filip Robert Dorin

Anunt

Model cerere

  Centralizator_Autorizatii_de_Construire_-_Desfiintare_-_septembrie_2022.pdf (338,5 KiB, 12 hits)
  Centralizator_Certificate_de_Urbanism_-_septembrie_2022.pdf (559,5 KiB, 11 hits)
  Centralizator_Autorizatii_de_Construire_-_Desfiintare_-_august_2022.pdf (252,6 KiB, 21 hits)
  Centralizator_Certificate_de_Urbanism_-_august_2022.pdf (558,9 KiB, 19 hits)

ANUNT PUBLIC

      Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa propunerilor preliminare.

      Initiator : Primaria orasului Rovinari

      Elaborator : S.C. SCUAR S.R.L., Arh. Florescu Dumitru, Arh. Raducan Morega Corneliu

      PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII cu caracter de recomandare referitoare la documentatia privind ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rovinari, Judetul Gorj’’, documente disponibile la sediul Primariei Orasului Rovinari, in faza aprobarii finale ca urmare a avizarii si a obtinerii tuturor avizelor.
      Documentatia de urbanism pentru ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rovinari, Judetul Gorj’’, poate  fi consultata in fiecare zi de luni-vineri, intre orele 09:00-16:00 in perioada 02.09.2022-02.10.2022.
      Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului : Podarelu Paul Alexandru, Director Ececutiv in cadrul Primariei Oras Rovinari, cod postal 215400, tel.0253371011.
      Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei Orasului Rovinari si prin anunt public pe pagina de internet www.primariarovinari.ro.

  PUG_ROVINARI.pdf (477,9 KiB, 83 hits)
  PUG_ROVINARI.pdf (477,9 KiB, 10 hits)
  Centralizator_Autorizatii_de_Construire_-_Desfiintare_-_iulie_2022.pdf (292,4 KiB, 33 hits)
  Centralizator_Certidficate_de_Urbanism_-_iulie_2022.pdf (737,6 KiB, 59 hits)
  Centralizator_autorizatii_construire-desfiintare_iunie_2022.pdf (208,8 KiB, 24 hits)
  Centralizator_Certificate_de_urbanism_-_iunie_2022.pdf (284,3 KiB, 41 hits)
  Centralizator_Autorizatii_de_Construire_-_Desfiintare_mai_2022.pdf (182,4 KiB, 37 hits)
  Centralizator_Certificate_de_Urbanism_-_mai_2022.pdf (656,9 KiB, 31 hits)
  Certificate_de_Urbanism_-_aprilie_2022.pdf (1,3 MiB, 0 hits)
  Centralizator_Autorizatii_Construire_-_Desfiintare_-_aprilie_2022.pdf (168,6 KiB, 89 hits)

Cauta
Retele Sociale