Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

29.03.2022

Bunicii comunității – Rovinari

Bătrânețea poate fi frumoasă dacă știm să o trăim, dacă știm să o acceptăm și dacă ne pregătim din timp pentru ea. Asta își doresc și autoritățile locale din orașul Rovinari pentru vârstnicii comunității: să aibă parte de o bătrânețe liniștită și să se bucure din plin de această etapă a existenței. Și acesta este și scopul proiectului ”Bunicii Comunității” implementat la nivelul unității administrativ teritoriale în perioada 14.03.2020-31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în situație de vulnerabilitate, la nivelul orașului Rovinari, județul Gorj, prin sprijinirea accesului la servicii sociale integrate. Prin intermediul acestui proiect, seniorii de peste 65 de ani din Rovinari sunt așteptați să socializeze într-un centru nou, utilat și modern unde vor participa la activități de dans, muzică, ateliere de creație, ateliere de lectură, ateliere culinare. Îmbătrânirea activă le permite persoanelor să își atingă potențialul de bunăstare fizică, socială și mentală pe tot parcursul vieții și să participe în cadrul societății, și în același timp să li se ofere protecție, securitate și îngrijire adecvate atunci când au nevoie. Prin urmare, promovarea îmbătrânirii active este o necesitate și asta vrem și noi, echipa proiectului, să le transmitem seniorilor din Rovinari, pentru că noi toți ne dorim o bătrânețe liniștită și decentă pentru bunicii noștri.

Printre beneficiile proiectului amintim:

-reducerea fenomenului de izolare și autoizolare socială a persoanelor vârstnice;

– optimizarea emoțională și prevenirea depresiei la persoanelor de peste 65 de ani aflate în dificultate;

– creșterea gradului de informare și facilitarea accesului la servicii specifice în vederea desfășurării unei vieți normale;

– prevenirea abandonului familial și reducerea numărului de persoane vârstnice care solicită instituționalizarea;

– promovarea unei societăți incluzive, cu un grad ridicat de coeziune socială;

– asigurarea accesului la serviciile sociale fundamentale, printre care sănătatea și asistență socială;

– susținerea implicării active a persoanelor vârstnice în viața socială prin informare, sprijin și consiliere;

– crearea unor punți între generațiile tinere și vârstnici

Titlul proiectului: ”Bunicii Comunității” – Rovinari

Numele beneficiarului-Primăria Orașului Rovinari

Numărul contractului de finanțare 5279/13.03.2020

Cod proiect 127708

Cod apel: POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

 

Cauta
Retele Sociale