Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

                                                                                                                                   

Nr: 44627 din: 14.11.2023

Astăzi, 14.11.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului.

 Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

 • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.12.2023, ora 16:00:

 • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

 • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

 • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind “Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului.

 

       Primar,                                                                                  Întocmit,

Robert – Dorin Filip                                              Cons. Florin – Alin Stăncescu

  Proiect__de_hotarare_Nr.44593_din_14.11.2023.pdf (8,8 MiB, 9 hits)

Astăzi, 20.10.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2024

 Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

 • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24.11.2023, ora 16:00:

 • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

 • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

 • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind “Proiect de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2024

Primar,                                                                                       

     Robert – Dorin Filip   

                                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                   Cons. Florin – Alin Stăncescu

      Proiect de Hotărâre Nr.40428/20.10.2023 (1,5 MiB, 0 hits)

  Raport_anual_privind_Transparenta_Decizionala_aferent_anului_2022.xlsx (18,3 KiB, 18 hits)
  Raport_consultare_publica_ajutor_de_minimis.pdf (437,9 KiB, 25 hits)
  Raport consultare publica scutiri majorari intarziere (457,8 KiB, 30 hits)

                                                                                                                                                              Nr: 7607/16.02.2023

ANUNȚ

         Astăzi, 16.02.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului  local de către persoane fizice”.

 Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

 • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 27.02.2023, ora 09:00:

 • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

 • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

 • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00. 

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului  local de către persoane fizice”.

  Proiect de Hotărâre Nr.7491/16.02.2023 (2,4 MiB, 2 hits)

                                                                                                            Nr.7610/16.02.2023

ANUNȚ

         Astăzi, 16.02.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari”.

 Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

 • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.03.2023, ora 12:00:

 • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

 • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

 • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferenteimpozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari”.

  Proiect de Hotarare Nr.7493/16.02.2023 (7,6 MiB, 43 hits)
  Raportul consultării publicului asupra "Strategia energetică a orașului Rovinari - Perioada de programare 2021-2027" (399,7 KiB, 28 hits)

Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ:

Bugetul de venituri și cheltuieli al orasului Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026”.

  Raport consultare publica Buget 2023 si estimari 2024-2026 (287,7 KiB, 41 hits)

Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL      DIRECȚIEI PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  Raport consultare publica ROF - DPAS (113,6 KiB, 33 hits)

                                                                                                                                                                                                 Nr.3145 din: 18.01.2023

Astăzi, 18.01.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL      DIRECȚIEI PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

 • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26.01.2023, ora 12:00:

 • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

 • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

 • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, în zilele de luni, marți, miercuri și vineri între orele 08:00-16:30 și joi între orele 08:00 – 18:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL DIRECȚIEI PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

  ROF_Directia_Publica_de_Asistenta_Sociala.pdf (320,0 KiB, 32 hits)

Astăzi, 03.01.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Bugetul de venituri și cheltuieli al orasului Rovinari pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026”.

  Anunt_consultare_publica_buget_2023.pdf (731,8 KiB, 45 hits)
  Proiect_Buget_2023.pdf (2,0 MiB, 43 hits)

Astăzi, 29.12.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului : “Strategia Energetică a orașului Rovinari – Perioada de programare: 2021-2027 ”

  Anunt_consultare_publica_Strategie_energetica.pdf (651,1 KiB, 33 hits)
  Strategie_Energetica_Rovinari_2021-2027.pdf (5,2 MiB, 32 hits)

Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023

  Raport consultare publica (115,8 KiB, 46 hits)

Astăzi, 17.11.2022, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2023 ”

  Anunt consultare publică (139,6 KiB, 0 hits)
  Proiect de Hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2023 (24,6 MiB, 139 hits)
Cauta
Retele Sociale