Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

  RAPORT_PRIVIND__TRANSPARENTA__DECIZIONALA_AFERENT_ANULUI_2023.xlsx (16,5 KiB, 27 hits)

Astăzi, 14.03.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Proiect de Hotărâre privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentului financiar”.

  Anunt_transparenta_stimulent.pdf (311,6 KiB, 32 hits)
  Proiect Hotărâre (1,8 MiB, 0 hits)

             Astăzi, 14.03.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Proiect de Hotărâre privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentului financiar”.

  Anunț (311,6 KiB, 0 hits)
  Proiect Hotărâre (1,3 MiB, 0 hits)

          Astăzi, 12.03.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice”.

  Anunt consultare (220,5 KiB, 37 hits)
  Proiect Hotărâre (1,4 MiB, 15 hits)

Astăzi, 13.02.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale privind protecția și promovarea drepturilor copilului”.

  Anunț (782,9 KiB, 30 hits)
  Proiect Hotarare (1,0 MiB, 25 hits)

Astăzi, 25.01.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Regulament de acordare a unor beneficii sociale sub formă de premii în bani pentru cuplurile care aniversează 25 de ani, 50 de ani și 75 de ani de căsătorie neîntreruptă”.

  Anunț consultare publică (785,0 KiB, 2 hits)
  Proiect Hotărâre (1,0 MiB, 51 hits)

Astăzi, 25.01.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Regulament și criterii de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în stare de necesitate”.

  Anunț consultare publică (715,5 KiB, 2 hits)
  Proiect Hotărâre (3,1 MiB, 534 hits)

Primăria Rovinari desfășoară etapa de consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari este o documentație de planificare strategică a mobilității și local necesară pentru realizarea unui plan investițional al proiectelor de mobilitatea urbană durabilă. Acest plan de mobilitate va ilustra viziunea de dezvoltare urbană durabilă, inteligentă și ecologică prin prisma mobilității urbane și a serviciilor de transport.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PMUD, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.01.2024 – 26.02.2024.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro

Documentul poate fi consultat aici:

https://www.primariarovinari.ro/PMUD%20Rovinari_2023%20varianta%20pentru%20consultare%20publica.pdf   

Primăria Rovinari desfășoară etapa de consultare publică a proiectului privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Rovinari 2021 – 2027.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Rovinari 2021 – 2027 este o documentație care ilustrează cadrul de dezvoltare al orașului Rovinari în următorii ani şi cuprinde, totodată, o listă de proiecte aşezate în context local, regional, naţional, un concept de dezvoltare, precum şi direcţiile prioritare de acţiune.

Documentul are la bază datele colectate de la factorii interesați din Orașul Rovinari, instituții, autorități publice, organizații neguvernamentale, societate civilă, operatori economici, cetățeni.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a SIDU, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.01.2024 – 26.02.2024.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro.

 

  SIDU Rovinari (2,4 MiB, 223 hits)

                 Astăzi, 11.01.2024, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Bugetul de venituri și cheltuieli al orasului Rovinari pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027”.

  Anunt_consultare_publica_Buget_2024.pdf (727,3 KiB, 55 hits)
  Proiect_Buget_2024_si_estimari_2025-2027.pdf (769,4 KiB, 53 hits)

                                                                                                                                   

Nr: 44627 din: 14.11.2023

Astăzi, 14.11.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului.

 Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

  • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.12.2023, ora 16:00:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

  • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

  • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind “Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile statului.

 

       Primar,                                                                                  Întocmit,

Robert – Dorin Filip                                              Cons. Florin – Alin Stăncescu

  Proiect__de_hotarare_Nr.44593_din_14.11.2023.pdf (8,8 MiB, 63 hits)

Astăzi, 20.10.2023, Primăria orașului Rovinari, județul Gorj,  anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: “Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2024

 Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:

https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/alte-documente/rapoarte-transparenta-decizionala/

  • la sediul instituţiei: Oraș Rovinari, strada Florilor Nr.2.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24.11.2023, ora 16:00:

  • în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariarovinari.ro;

  • prin poştă, pe adresa: Primăria oraș Rovinari, strada Florilor, Nr.2;

  • la Registratura Primăriei orașului Rovinari, strada Florilor, Nr.2, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind “Proiect de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale pentru anul 2024

Primar,                                                                                       

     Robert – Dorin Filip   

                                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                   Cons. Florin – Alin Stăncescu

      Proiect de Hotărâre Nr.40428/20.10.2023 (1,5 MiB, 0 hits)

  Raport_anual_privind_Transparenta_Decizionala_aferent_anului_2022.xlsx (18,3 KiB, 57 hits)
  Raport_consultare_publica_ajutor_de_minimis.pdf (437,9 KiB, 52 hits)
  Raport consultare publica scutiri majorari intarziere (457,8 KiB, 55 hits)
Cauta
Retele Sociale