Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Ce este informaţia de interes public?
Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

Informaţiile clasificate sunt informaţii de interes public?
Da, numai că accesul la acestea este temporar limitat prin lege.

Cine poate solicita informaţii de interes public?
Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau straină.

Poţi solicita orice informaţie fără nici o restricţie?
Da, dar trebuie să ştii că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat.

Informaţiile care sunt exceptate de la accesul liber sunt:
– informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
– informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
– informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale;
– informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
– informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
– informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;
– informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Ce sunt informaţiile din oficiu?
Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.

Unde sunt disponibile informaţiile din oficiu?
Informaţiile din oficiu sunt disponibile în Punctul de informare-documentare al instituţiei, precum şi în pagina de Internet.

Categoriile de informaţii ce se furnizează din oficiu sunt:
– actele normative în baza cărora autorităţile sau instituţiile respective funcţionează şi sunt organizate;
– modul în care sunt organizate instituţiile sau autorităţile, atribuţiile serviciilor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
– numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
– coordonatele prin care poate fi contactată instituţia sau autoritatea: denumirea instituţiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
– sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiilor publice;
– programele şi strategiile proprii adoptate de fiecare instituţie şi autoritate în parte;
– lista cu documentele considerate de interes public;
– lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţiile şi autorităţile respective;
– modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoană se considera vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

Cauta
Retele Sociale