Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Anunţuri

După o pauză de doi ani, Primăria Oraşului Rovinari şi Consiliul Local Rovinari organizează în această lună concursul cu tematica “Un Oraş Verde – Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă caselor de locuit şi blocurilor de locuinţe”.

 

În cadrul unui Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Primăria orașului Rovinari, în parteneriat cu Diacostampet S.R.L, vine în ajutorul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără un loc de muncă și care nu urmeză nicio formă de învățământ. Aceștia se pot califica GRATUIT în următoarele meserii:

 • Baby-sitter

 • Limba engleză

 • Informatică

 • Ajutor de bucătar

 • Confecționer textile

Persoanele care îndeplinesc condițiile pot afla mai multe informații la numărul de telefon: 0770324535

Tinerii au nevoi și noi avem nevoie de tineri!

                                             ANUNȚ                                                           

Stimați cetățeni,

Astăzi debutează prima etapă a Recensământului Populației și Locuințelor.

În cadrul acestei etape, fiecare cetățean se poate Autorecenza online accesând adresa www.recensamantromania.ro

Autorecenzarea poate fi efectuată de pe orice dispozitiv electronic (tabletă, telefon inteligent, laptop, PC ) cu conexiune la internet.

Persoanele care nu dețin un dispozitiv cu ajutorul căruia să se autorecenzeze, nu dețin o adresă de e-mail sau nu se descurcă să completeze chestionarul, sunt așteptate la unul din cele 5 puncte de Autorecenzare Asistată, puse la dispoziție de Primăria orașului Rovinari, după cum urmează:

 • Primăria oraș Rovinari – str. Florilor, Nr.2

 • Clubul Vârstnicilor – bd. Minerilor, bl. L4, Parter

 • Liceul Gheorghe Tătărescu – str. Jiului, Nr.1

 • Școală Gimnazială Vârț

 • Centrul de Agrement (fost PT 7) str. Termocentralei, lângă Parcul Central

Program: Luni – Vineri : 10:00 – 19:00

Sâmbătă – Duminică: 9:30 – 17:30

                                                     ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 5 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Orașul Rovinari

 • Un număr de 11 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Rovinari

 • Un număr de 1 recenzor-șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Rovinari

 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din orașul Rovinari

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

 • Colectarea datelor în teren:

  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022

  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Rovinari (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

 • In spațiul amenajat de către UAT Rovinari în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Muncă pe teren;

 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Abilităţi suplimentare pentru recrutare RECENZOR 

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter- personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

 • Abilitatea introducerii şi validării datelor pe suport electronic;

 • Capacitatea fizică de efort prelungit, pentru vizita în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;

 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

 • Responsabilitate și corectitudine;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

 • Experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Abilităţi suplimentare pentru recrutare recenzor-şef/coordonator UAT:

 • Capacitatea de comunicare inter-personală, de a fi cordial, plăcut, de a se face înțeles de către

celelalte persoane;

 • Capacitatea de analiză, decizie şi rezolvare a problemelor apărute pe durata procesului de recenzare;

 • Abilităţi organizatorice și de conducere şi coordonare a activităţilor specifice recensământului populaţiei şi locuinţelor;

 • Responsabilitate și corectitudine;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;

 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice locale, inclusiv experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), constituie un avantaj

IMPORTANT:

CERERILE DE ÎNSCRIERE SE POT DEPUNE LA REGISTRATURA UAT ORAȘ ROVINARI  PÂNĂ LA DATA DE 18.02.2022 ȘI VOR FI ÎNSOȚITE DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • COPIE C.I;

 • COPIE ACTE STUDII;

 • CAZIER JUDICIAR.

   ANUNȚ (167,0 KiB, 36 hits)

  Model_Cerere.pdf (106,7 KiB, 49 hits)

UAT Rovinari, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire bloc de locuințe sociale și amenajare zona aferentă, branșare la utilități” amplasat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, nr. FN, județul Gorj.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează poț fi consultate la sediul APM Gorj din Municipiul Târgu Jiu,  str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare de termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Cauta
Retele Sociale