Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Anunţuri

Dragi copii, stimați părinți,

Vă invităm joi, 1 iunie, să sărbătorim împreună “Ziua internațională a copilului”.

În prima parte a zilei, Primăria și Consiliul Local al orașului Rovinari, în colaborare cu „Balta Cocorenilor”, organizează concursul de pescuit, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, –  „MICUL PESCAR” – Ediția a III-a, al cărui regulament complet îl găsiți   aici (117,3 KiB, 9 hits)

Înscrierea în concurs se va face:

– prin e-mail, la adresa cultura@primariarovinari.ro, până cel târziu miercuri, 31.05.2023, ora 16:00;

– la numărul de telefon 0253.371.095, în zilele lucrătoare, între orele 8-16, până cel târziu miercuri 31.05.2022, ora 16:00.

În cea de-a doua parte a zilei, între orele 16:00 – 19:00,  copiii din Rovinari sunt așteptați în Parcul Central, unde vor avea parte de o mulțime de surprize:

 • spectacol de animație – Alice în Țara Minunilor și Pălărierul nebun împreună cu prietenii, personaje de poveste: Trolli, Masha și Ursul Wednesday,  Mascotele Mickey și Minnie, Jasmin, Eroi în pijamale, Sophie și mulți alții, care vor interacționa cu publicul prezent  prin diferite jocuri ale copilăriei (limbo, șotron, trage sfoara,țară tară vrem ostași , statuie muzicală);

 • confetti și dansuri;

 • picturi pe față -,,face painting”;

 • tobogane gonflabile de diferite forme;

 • numere de magie;

 • PAPER PARTY – DISCOTECA DE HÂRTIE;

 • BUBLE SHOW – BALON GIGANT DE SĂPUN;

 • VÂNĂTOAREA DE BOMBOANE.

Vă așteptăm cu drag!

13986/05.04.20

 

 ANUNȚ, 

                      cu privire la distribuirea ajutoarelor POAD – PRODUSE ALIMENTARE

 

       Primăria Orașului Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială distribuie, începând cu data de 06.04.2023, ajutoarele POAD constând in produse  alimentare.

       Persoanele eligibile pentru aceste ajutoare sunt:

            – beneficiarii  alocației de susținere a familiei;

           – beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

           – persoanele cu dizabilități.                                 

      Persoanele care se încadrează în ambele categorii beneficiază de pachete cu produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării ajutoarelor ( art.3, alin 2 din H.G.784/2018) .

       Persoanele îndreptățite sunt așteptate zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în incinta Spațiului  de Agrement  din  Parcul Central ( fost PT) .

       Actele necesare pentru ridicarea pachetului cu produse alimentare POAD sunt:

 • cartea de identitate;

 • certificatul de încadrare în grad de handicap(unde este cazul).

    

 Primar,                              Director Executiv, DPAS,       Grup de lucru,

 Robert-Dorin Filip            Cristian Milea                             Loredana Pupăzan                                                                                                                  Elena Sapun

23

                                                                 

Acum poți să obții DIPLOMA RAPID și FĂRĂ PARTICIPARE LA CURS.

Ai până în 29 de ani, nu ești la școală și nici angajat însă CUNOȘTI O MESERIE? Înscrie-te în proiectul nostru – „Educația Ludică a Resurselor pentru Ocuparea NEETS Durabilă – ID 153261” și vino la evaluare.
 
Vom testa GRATUIT cunoștințele tale în baza cărora primești CERTIFICATUL DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ.
 
În curând salariul de încadrare va fi mult mai mare pentru că ai o CALIFICARE, șansele sunt sigure pentru angajarea ta atât în țară cât și în străinatate.
DIPLOMA este eliberată de MINISTERUL MUNCII prin Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscută și în U E.
 
IT
1) Operator introducere, validare și prelucrare date
 
PAZĂ ȘI SECURITATE
1) Agent de securitate
 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
1) Barman
2) Brutar
3) Bucătar
4) Lucrător comercial
5) Ospătar(Chelner) Vânzător
6) Patiser
7) Măcelar
 
CONSTRUCŢII
1) Asfaltator
2) Dulgher, tamplar, parchetar
3) Electrician in constructii
4) Fierar-betonist
5) Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
6) Lucrator finisor pentru constructii
7) Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
8 ) Pavator
9) Zidar rosar – tencuitor
 
AUTO
1) Mecanic auto
2) Tractorist
 
SĂNĂTATE
1) Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
2) Ingrijitor bolnavi la domiciliu
3) Ingrijitor de copii
 
TEXTILE
1) Confecționer asamblor articole din textile
 
AGRICULTURĂ ȘI CREȘTEREA ANIMALELOR
1) Lucrător în creșterea animalelor
2) Lucrător în cultura plantelor

Detalii privind inscrierea la ✆ 0722.553.332

office@sanseegale.eu

                                                                                                                                                  9983/08.03.2023

ANUNȚ      

        Primăria Orașului Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj,   anunță publicul interesat că începând cu data de 08.03.2023 scoate la concesiune terenul în suprafață de 132932 mp cu nr. cadastral 37036, înscris în cartea funciară nr.37036, respectiv terenul  în suprafață de 6076 mp cu nr. cadastral 37037, înscris în cartea funciară nr.37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, în zona albiei majore a Râului Jiu, în aval față de Termocentrala Rovinari, jud. Gorj.

      Pe aceste terenuri se pot edifica anexe ale exploatațiilor agricole, spații pentru cazare temporară și instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile.                                                 

      Persoanele/societățile interesate în vederea concesionării acestora pot depune la sediul Primăriei oraș Rovinari, în scris manifestarea fermă și serioasă a intenției de concesionare.

     Cererea va cuprinde obligatoriu obiectul concesiunii și va fi însoțită de  planul de afaceri ce trebuie să fie fundamentat din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu, conform prevederilor art.308 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

      Mai multe informații pot fi obținute de la sediul Primăriei Oraș Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, telefon 0253/371011.

                                                                                                Nr:8957/28.02.2023

ANUNȚ

          Cu ocazia sărbătorilor Pascale 2023,  Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda  tichete sociale cu o valoare de 100 lei/tichet cu T.V.A., conform  legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 559 lei/ luna (limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010).                       

       Înscrierile se efectuează în perioada 06.03.2023-24.03.2023, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetului în data programării.

               Acte necesare :

 –  cererea și declarația pe propria răspundere;

 –  acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 –  acte de stare civilă;

 –  certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 – hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlara  în care se va menționa  forma de invațământ;

 – veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate, etc;

–  contract de proprietate al imobilului ( închiriere, comodat,etc) ;

 – persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă, vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

  Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri                                         – un  tichet social;

– la familiile compuse din trei-cinci membri                                               – doua tichete sociale;

– la familiile compuse din  peste cinci membri                                           – trei tichete sociale.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

ANUNȚ

 

          Miercuri, 01 martie 2023, în intervalul orar 10:00-11:00, va avea loc exercițiul național de alarmare publică, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, prin care sunt verificate echipamentele dedicate de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, precum și gradul de acoperire acustică al acestora.

              Având în vedere că este doar un exercițiu, vă rugăm să NU intrați în panică!

         Pe raza orașului Rovinari sunt instalate 5 sirene de alarmare civilă, după cum urmează:

 • Școala Gimnazială Nr.1

 • Spitalul orășenesc „Sfântul Ștefan”

 • Bloc R4

 • Școala cartier Vârț

 • Termocentrala Rovinari

 

 Vă mulțumim pentru înțelegere!

                                Primar,

                        Robert-Dorin Filip

INFORMARE

Primăria oraș Rovinari, informează cetățenii orașului cu privire la deșeurile voluminoase, deșeurile din construcții, provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară (deșeu inert), să se adreseze Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj, în vederea ridicări acestor deșeuri, pe bază de comandă, la adresa de email: adisgorj@gmail.com sau la numărul de telefon 0767472059.

      Vă muțumim !

Primar,
Filip Robert Dorin

                                              ANUNȚ, 

        cu privire la distribuirea ajutoarelor POAD – PRODUSE ALIMENTARE

        Primăria Orașului Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială distribuie, începând cu data de 07.12.2022, ajutoarele POAD constând în produse  alimentare.

      Persoanele eligibile pentru aceste ajutoare sunt:

            – beneficiarii de alocație de susținere a familiei;

           – beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ;

           – persoanele cu dizabilități.                                 

      Persoanele care se încadrează în ambele categorii, beneficiază de pachete cu produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării ajutoarelor          ( art.3, alin 2 din H.G.784/2018).

       Persoanele îndreptățite sunt așteptate zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în incinta Sălii de Sport  din  Bulevardul Minerilor.

       Actele necesare pentru ridicarea pachetului cu produse alimentare POAD sunt :

– cartea de identitate, certificatul de încadrare în grad (pentru persoanele cu dizabilități) și un număr de contact.

       Vă mulțumim pentru înțelegere !

    

      Primar,                         Direcția Publică de Asistență Socială,              Grup de lucru,

Robert Dorin Filip       șef serviciu, Diana Mihaela Marghitu   Loredana Pupăzan/Elena Săpun

                                              

                                                             

                                                                   

                                                

 

Cauta
Retele Sociale