Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Anunţuri

ANUNT PUBLIC

      Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa propunerilor preliminare.

      Initiator : Primaria orasului Rovinari

      Elaborator : S.C. SCUAR S.R.L., Arh. Florescu Dumitru, Arh. Raducan Morega Corneliu

      PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII cu caracter de recomandare referitoare la documentatia privind ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rovinari, Judetul Gorj’’, documente disponibile la sediul Primariei Orasului Rovinari, in faza aprobarii finale ca urmare a avizarii si a obtinerii tuturor avizelor.
      Documentatia de urbanism pentru ,,Reactualizare Plan Urbanistic General al Orasului Rovinari, Judetul Gorj’’, poate  fi consultata in fiecare zi de luni-vineri, intre orele 09:00-16:00 in perioada 02.09.2022-02.10.2022.
      Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului : Podarelu Paul Alexandru, Director Ececutiv in cadrul Primariei Oras Rovinari, cod postal 215400, tel.0253371011.
      Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei Orasului Rovinari si prin anunt public pe pagina de internet www.primariarovinari.ro.

  PUG_ROVINARI.pdf (477,9 KiB, 34 hits)
  PUG_ROVINARI.pdf (477,9 KiB, 10 hits)

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
 – denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj, număr de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office @primariarovinari.ro.
2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
  – teren destinat construirii unei fabrici în domeniul producției de materiale de construcții, în suprafață de 103.989 mp, situat în intravilanul și extravilanul orașului Rovinari, FN, județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36900, cu nr. cadastral 36900, aparținând domeniului public al orașului Rovinari, conform HCL nr.142/18.07.2022.
Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.171/30.08.2022 și temeiul legal: O.U.G. nr.57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:
  – se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau  modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
  – prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
  – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
  – 50 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  –  20.09.2022, ora 16,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
– 27.09.2022, ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 – Oraș Rovinari, strada Florilor, nr.2, județul Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
 – un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  – 28.09.2022, ora 10,00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  – Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud. Gorj, telefon:  0253-218661, fax: 0253-212666, email: tr-gorj@just.ro.

Stimați cetățeni ai orașului Rovinari,

            În data de 17 iulie se încheie cea de-a doua etapă a Recensământului Populației și Locuințelor RPL-2021, motiv pentru care vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a răspunde la întrebările recenzorilor. Trebuie să știți că viitorul orașului nostru depinde în mod direct de rezultatul acestui recensământ. Și mă refer în primul rând la fondurile guvernamentale ce vor fi alocate urbei noastre sau la posibilitatea accesării unor proiecte cu finanțare externă.

           În plus, chiar dacă știți că v-ați autorecenzat în prima etapă a recensământului, ar fi bine să accesați adresa www.recensamantromania.ro și să verificați dacă chestionarele dumneavoastră și cele ale membrilor familiei dumneavoastră au fost validate.

          Dacă nu au fost validate, sau dacă până acum nici un recenzor nu a reușit să vă găsească acasă, vă rog să luați legătura cu unul dintre ei, după cum urmează:

 • Cristi – 0745.522.037 ( blocurile T1, T2, T3, T4, T5 și R4);

 • Dorina – 0769.408.758 (blocurile R5, R6, T6, M1, M2, L1, D5 și D6);

 • Georgiana – 0771.353.310 (S2, S3, S4, S5 și cartier Vârț);

 • Alexandra – 0761.051.593 (S6, R1, R2, IE1, A1, A2, A4, A5, A7, C10, C1, C2, C3, C9, L4, A7, A8 și A3);

 • Cătălina – 0755.063.887(G3, G4, G5, F1, F2, F3, D2, D3 și D4.);

 • Maria – 0762.658.767 (E1, E2, E3, G1, G2, H1, H2 și H6);

 • Rodica – 0720.540.212 ( blocurile B1, B2, B4, B5, I1, I2, I3, I4, IE2, H4, H5 și H3);

 • Simona – 0763.185.989 (B1, B4, B5, B6, B7, A6, C1,C2,C3, C4, C5, C6, P1, C7 și G7);

 • Loredana – 0765.812.467 ( blocurile D1, G8, G9, G10, G11 și G12);

 • Daniela – 0763.607.785 (P2, G6, P5, P7, P4, P6, P3, A5, P8, P10, P12 și P14);

 • Mirela – 0762.669.919 (blocurile P18, B2, G13, G16, P22, A1, G15, A4, G14, B3, P 20 și A2).

Vă mulțumesc și mă bazez pe dumneavoastră!

Cu respect,

Primar,

Robert Dorin Filip

default

 

 

                                            ANUNȚ                                         

Stimați cetățeni,

Având în vedere că temperaturile ridicate de afară înregistrate în ultima perioadă au favorizat apariția țânțarilor, căpușelor și a altor insecte, am luat măsura dezinsecției tuturor zonelor cu vegetație abundentă, parcuri și spații verzi, din orașul Rovinari.

Acțiunea de dezinsecție va avea loc mâine seară cu începere de la ora 21:00, iar operațiunea constă în pulverizarea de soluție lichidă peste vegetație.

Este recomandat ca, în timpul în care are loc acțiunea, să evitați pe cât posibil deplasarea în afara locuințelor.

Soluțiile folosite sunt avizate de către Ministerul Sănătății.

Cu respect,

Primar,
Jr. Robert-Dorin Filip

Cauta
Retele Sociale