Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.222 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 1.906 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 1.929 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.749 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 2.748 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.515 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.537 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.886 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.369 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.395 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.344 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.535 hits)

URMANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.319 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.493 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.525 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.672 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.342 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.273 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.155 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.194 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 87 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 94 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 109 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 84 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 92 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.629 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Retele Sociale