Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.434 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 1.999 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.035 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.873 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.041 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.577 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.611 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.958 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.443 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.473 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.431 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.692 hits)

URMANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.404 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.581 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.595 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.754 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.434 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.360 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.224 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.284 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 193 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 228 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 195 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 188 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.708 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale