Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.416 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 1.992 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.012 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.846 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.006 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.570 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.596 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.949 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.439 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.467 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.421 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.677 hits)

URMANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.386 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.570 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.580 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.737 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.421 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.353 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.217 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.276 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 182 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 222 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 188 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 181 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.700 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale