Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.513 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 2.046 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.099 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.957 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.183 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.613 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.667 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 2.002 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.480 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.513 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.476 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.733 hits)

URBANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.468 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.666 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.643 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.804 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.515 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.400 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.285 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.357 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 282 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 263 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 224 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 235 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.742 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale