Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.469 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 2.025 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.056 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.917 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.113 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.587 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.636 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.974 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.450 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.485 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.446 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.709 hits)

URBANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.426 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.619 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.622 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.769 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.469 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.375 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.259 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.320 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 206 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 235 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 208 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 208 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.722 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale