Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.152 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 1.871 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 1.876 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.714 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 2.653 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.467 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.504 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.865 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.344 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.352 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.303 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.498 hits)

URMANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.270 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.471 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.497 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.640 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.292 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.241 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.137 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.153 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 38 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 41 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 51 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 36 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 42 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.577 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Retele Sociale