Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.490 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 2.039 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.077 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.944 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.161 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.601 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.651 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.991 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.465 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.503 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.462 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.723 hits)

URBANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.451 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.655 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.635 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.789 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.494 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.384 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.277 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.344 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 246 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 254 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 218 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 223 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.734 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale