Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.729 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 2.071 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.161 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 2.009 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.274 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.642 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.701 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 2.032 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.508 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.541 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.515 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.771 hits)

URBANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.509 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.709 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.677 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.838 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.563 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.443 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.313 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.397 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 384 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 298 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 263 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 265 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.754 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale