Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.104 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 1.841 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 1.852 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.685 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 2.617 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.442 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.481 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.846 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.317 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.328 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.272 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.476 hits)

URMANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.241 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.454 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.483 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.618 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.259 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.214 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.119 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.133 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 20 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 20 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 26 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 21 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 20 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.538 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Retele Sociale