Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.561 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 2.059 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 2.137 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.984 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 3.227 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.628 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.682 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 2.018 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.494 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.524 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.491 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.752 hits)

URBANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.487 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.696 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.659 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.820 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.539 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.421 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.297 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.378 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 329 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 187 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 282 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 235 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 246 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.748 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Cauta
Retele Sociale