Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

ACTE NECESARE ŞI CERERI TIPIZATE

  Acte necesare şi cereri tipizate (754,6 KiB, 5.288 hits)

AGRICOL

  Cereri Biroul Agricol (81,1 KiB, 1.937 hits)

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Cereri SPAS (139,1 KiB, 1.962 hits)

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

  Cereri Birou ITL (185,9 KiB, 1.792 hits)

  CONTURI VIRAMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE (166,1 KiB, 2.838 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport peste 12 t (47,0 KiB, 1.536 hits)
  Declaraţie fiscală decizie impunere mijloace transport persoane fizice (57,1 KiB, 1.559 hits)
  Declaraţie fiscală impozit pe clădiri persoane juridice (32,1 KiB, 1.904 hits)
  Declaraţie fiscală taxă reclamă şi publicitate persoane juridice (40,6 KiB, 1.398 hits)

  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice (34,2 KiB, 1.424 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscală persoane fizice (15,2 KiB, 1.374 hits)
  Cerere pentru eliberarea certificat de atestare fiscală persoane juridice (17,9 KiB, 1.578 hits)

URMANISM

  Cereri Birou Urbanism (286,2 KiB, 1.347 hits)

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (140,8 KiB, 1.518 hits)

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (321,2 KiB, 1.548 hits)

  Cerere pentru eliberare certificat nomenclatură stradală (106,0 KiB, 1.695 hits)

PATRIMONIU

  Cereri Serviciul Patrimoniu (88,2 KiB, 1.378 hits)

FOND LOCATIV

  Cereri Birou Fond Locativ (98,2 KiB, 1.304 hits)

JURIDIC

  Cereri Birou Juridic (81,4 KiB, 1.174 hits)

TRANSPORTURI

  Cereri Birou Transporturi (79,8 KiB, 1.223 hits)

AUTORIZAŢII

  Acte_necesare_eliberarii_autorizatiei_de_functionare.pdf (273,8 KiB, 123 hits)
  Cerere_tip_pentru_vizarea_autorizatiei__pe_anul_2021.pdf (90,9 KiB, 130 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatie_de_functionare_conform_HCL_Rovinari_27_din_25.02.2016.pdf (112,5 KiB, 158 hits)
  Cerere_tip_pentru_eliberarea_autorizatiei_de_functionare__Restaurant-_Bar.pdf (130,1 KiB, 130 hits)
  Solicitare_modificare_orar_de_functionare.pdf (78,7 KiB, 128 hits)

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI DE INTERESE – MODEL

  Declaraţie de avere şi de interese - model (126,0 KiB, 1.654 hits)

ACHIZIŢII PUBLICE

Formulare proceduri achiziţie directă

Retele Sociale