Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Legislaţie

– Baza legală –

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Biroului de evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Rovinari, precum şi soluţionarea problemelor de competenţa acestuia:

O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005;
H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 117/2006.
H.G. 64/2011 metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Legea nr. 187/2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială;
O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
Legea nr. 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române;
H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Cauta
Retele Sociale