Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Comunicate de presă

                                             ANUNȚ                                                           

Stimați cetățeni,

Astăzi debutează prima etapă a Recensământului Populației și Locuințelor.

În cadrul acestei etape, fiecare cetățean se poate Autorecenza online accesând adresa www.recensamantromania.ro

Autorecenzarea poate fi efectuată de pe orice dispozitiv electronic (tabletă, telefon inteligent, laptop, PC ) cu conexiune la internet.

Persoanele care nu dețin un dispozitiv cu ajutorul căruia să se autorecenzeze, nu dețin o adresă de e-mail sau nu se descurcă să completeze chestionarul, sunt așteptate la unul din cele 5 puncte de Autorecenzare Asistată, puse la dispoziție de Primăria orașului Rovinari, după cum urmează:

 • Primăria oraș Rovinari – str. Florilor, Nr.2

 • Clubul Vârstnicilor – bd. Minerilor, bl. L4, Parter

 • Liceul Gheorghe Tătărescu – str. Jiului, Nr.1

 • Școală Gimnazială Vârț

 • Centrul de Agrement (fost PT 7) str. Termocentralei, lângă Parcul Central

Program: Luni – Vineri : 10:00 – 19:00

Sâmbătă – Duminică: 9:30 – 17:30

                                                     ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 5 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Orașul Rovinari

 • Un număr de 11 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Rovinari

 • Un număr de 1 recenzor-șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Rovinari

 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din orașul Rovinari

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

 • Colectarea datelor în teren:

  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022

  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Rovinari (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

 • In spațiul amenajat de către UAT Rovinari în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Muncă pe teren;

 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Abilităţi suplimentare pentru recrutare RECENZOR 

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter- personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

 • Abilitatea introducerii şi validării datelor pe suport electronic;

 • Capacitatea fizică de efort prelungit, pentru vizita în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;

 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

 • Responsabilitate și corectitudine;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

 • Experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Abilităţi suplimentare pentru recrutare recenzor-şef/coordonator UAT:

 • Capacitatea de comunicare inter-personală, de a fi cordial, plăcut, de a se face înțeles de către

celelalte persoane;

 • Capacitatea de analiză, decizie şi rezolvare a problemelor apărute pe durata procesului de recenzare;

 • Abilităţi organizatorice și de conducere şi coordonare a activităţilor specifice recensământului populaţiei şi locuinţelor;

 • Responsabilitate și corectitudine;

 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;

 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice locale, inclusiv experienţa în activitatea de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), constituie un avantaj

IMPORTANT:

CERERILE DE ÎNSCRIERE SE POT DEPUNE LA REGISTRATURA UAT ORAȘ ROVINARI  PÂNĂ LA DATA DE 18.02.2022 ȘI VOR FI ÎNSOȚITE DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • COPIE C.I;

 • COPIE ACTE STUDII;

 • CAZIER JUDICIAR.

   ANUNȚ (167,0 KiB, 37 hits)

  Model_Cerere.pdf (106,7 KiB, 52 hits)

UAT Rovinari, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire bloc de locuințe sociale și amenajare zona aferentă, branșare la utilități” amplasat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, nr. FN, județul Gorj.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează poț fi consultate la sediul APM Gorj din Municipiul Târgu Jiu,  str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare de termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Pe 1 decembrie 2018 aniversăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI.
La mulți ani tuturor celor care vorbesc și simt românește!

 

Conferință lansare proiect ”Pro Educaţie”

Primăria orașului Rovinari organizează conferința de lansare a proiectului “Pro Educaţie – măsuri integrate pentru copii, părinți, educatori și personal de sprijin, în vederea creșterii participării la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și reducerii părăsirii timpurii a școlii”, POCU/74/6/18/106803.

Evenimentul va avea loc joi, 15 noiembrie 2018, începând cu ora 12:00, la Casa de Cultură Rovinari, strada Florilor nr. 3, Rovinari, judeţul Gorj.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 1.184 de persoane din oraşul Rovinari.

Axa prioritară a proiectului este Axa Prioritară 6: ” Educație și competențe”, iar obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea accesului la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în corelare cu îmbunătăţirea competentelor personalului didactic si de sprijin pentru servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, în vederea încurajării educaţiei şi prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

Valoarea totală a proiectului este de 6.121.892,15 lei, din care contribuția Uniunii Europene este 5.203.608,33 RON.

Proiectul ”Pro Educaţie” prevede o multitudine de programe destinate copiilor de vârstă ante preşcolară, preşcolară, şcolară şi liceală şi părinţilor/bunicilor/tutorilor acestora, precum şi activităţi de formare şi motivare a cadrelor didactice şi a personalului de management şi de sprijin din unităţile de învăţământ din oraşul Rovinari.

Evenimentul de lansare a proiectului reprezintă o bună ocazie de informare a tuturor participanților şi în special a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice cu privire la oportunitățile proiectului ”Pro Educaţie”precum şi o şansă de a se înscrie în grupul ţintă al proiectului.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020.

Contact:
Dl. Viorel Vilău – Expert PR şi Comunicare
Telefon: 0253/371 095, 0253/371 011
Fax: 0253/371 004
E-mail: vilau.viorel@primariarovinari.ro

1. Vești bune pentru tinerii aflați în căutarea unui apartament sau a unei garsoniere de la Agenția Națională pentru Locuințe: s-au perfectat toate actele, iar de astazi au inceput lucrarile la reabilitarea scheletul blocului P14, in acest fel venindu-se în întâmpinarea nevoii de locuințe pentru tinerii din oras: Totodată, se face un pas înainte și pentru infrumutesarea localitatii, intrucat respectivul imobil este intr-o stare deplorabila din anul 1989. Orașul Rovinari se dezvoltă în forță, iar elementul central al unei astfel de dezvoltări trebuie să fie tinerii.

2. In următoarea perioada urmeaza sa finalizam sala de sport de la Scoala Generala Nr. 1, unde s-au executat lucrările de reparații capitale, acestea constând în: aplicarea soluțiilor tehnice pentru diminuarea efectelor umidității la fațade, izolare termică pentru o eficiență energetică crescută, tencuieli decorative, refacerea în totalitate a instalatiilor termice, sanitare si electrice, dotarea salii de sport si amenajarea zonei din jurul sălii de sport.

3. Din data de 9 Septembrie 2017, Orasul Rovinari se bucură de noua metoda de plata a impozitelor si taxelor locale, prin implementarea sistemului de plati online oferit de Guvernul Romaniei prin intermediul site-ului ghiseul.ro. Pentru intrebari si informatii vă stăm la dispoziție fie la numarul de telefon 0253.371.095, fie la sediul Biroului de Impozite si Taxe Locale, de luni pana vinery, in intervalul de lucru 08:00 – 16:00.

4. Serele de care dispune Orașul Rovinari, aflate in subordinea Direcției Administrare Patrimoniu, renasc dupa o perioada mai dificilă. În zilele următoare intră in reabilitare spatiile de productie și materialul săditor pentru florile destinate amenajarii rondurilor si infrumusețării orașului Rovinari. Activitatea serelor publice va cunoaște efervescența și entuziasmul unui nou inceput, unul care se dorește mult mai eficient, motiv pentru care toate reabilitarile se vor realiza in regie proprie de catre angajații de la Servicii Publice Locale Rovinari,iar incălzirea spatiilor de vegetatie ale serelor se va realiza cu un sistem propriu de încălzire, cu lemn, provenit in special din recuperari si deseuri, ceea ce face ca eficiența economică sa fie crescută.

5. De asemenea, sunt in lucru si alte obiective importante pentru comunitatea locala, dupa cum urmează: Parcare Acoperită IE2, Platforme subterane pentru colectarea deseurilor menajere, Piata Agroalimentara, Bazar Comercial, Parcare Acoperită R4, Amenajare teren sintetic si parc de joaca Cartier Vîrț, Anveloparea Blocurilor I4, I1, M1, H1 si R1.

6. In faza de documentatii tehnico-economice avem urmatoarele proiecte in derulare: Parcare si căi de acces in zona blocurilor M1-M2, Modernizare Parc zona blocurilor P10 si B2 – B7, Reabilitare acoperis bloc ANL P18, Pista de alergare din Tartan de la Colegiul Gheorghe Tatarescu, Amenajare Toalete Publice si un Parc de Agrement in zona bl. R6, Târg Săptămânal.

 

 

Cu mare durere am aflat despre stingerea din viaţă a celor şapte persoane, în cumplitul eveniment petrecut luni în oraşul nostru. Este un moment trist pentru oraşul nostru, pentru rovinăreni şi pentru mine personal. Şase copii, împreună cu tatăl lor, au fost găsiţi decedaţi în garsoniera unde locuiau. Acest lucru s-a întâmplat din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon. În fapt, nici nu contează cauza decesului sau motivul pentru care s-a petrecut acest trist eveniment.

Să nu căutăm responsabili, să nu blamăm. Trebuie, ca în aceste triste momente, să fim alături de familia îndoliată, să demonstrăm faptul că suntem solidari şi să îi conducem împreună pe ultimul drum. Primul lucru la care m-am gândit ieri a fost acela de a ajuta această familie. Era o familie pe care, de altfel, o cunoşteam destul de bine. Am emis o dispoziţie, prin care am declarat ziua de 14 ianuarie 2015 zi de doliu pe raza oraşului Rovinari. De asemenea, primăria Rovinari se va ocupa şi va asigura toate cheltuielile necesare înmormântării celor şapte persoane.

Citeşte tot articolul »

Cauta
Retele Sociale