Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Comunicate de presă

                                              ANUNȚ, 

        cu privire la distribuirea ajutoarelor POAD – PRODUSE ALIMENTARE

        Primăria Orașului Rovinari – Direcția Publică de Asistență Socială distribuie, începând cu data de 07.12.2022, ajutoarele POAD constând în produse  alimentare.

      Persoanele eligibile pentru aceste ajutoare sunt:

            – beneficiarii de alocație de susținere a familiei;

           – beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ;

           – persoanele cu dizabilități.                                 

      Persoanele care se încadrează în ambele categorii, beneficiază de pachete cu produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării ajutoarelor          ( art.3, alin 2 din H.G.784/2018).

       Persoanele îndreptățite sunt așteptate zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în incinta Sălii de Sport  din  Bulevardul Minerilor.

       Actele necesare pentru ridicarea pachetului cu produse alimentare POAD sunt :

– cartea de identitate, certificatul de încadrare în grad (pentru persoanele cu dizabilități) și un număr de contact.

       Vă mulțumim pentru înțelegere !

    

      Primar,                         Direcția Publică de Asistență Socială,              Grup de lucru,

Robert Dorin Filip       șef serviciu, Diana Mihaela Marghitu   Loredana Pupăzan/Elena Săpun

                                              

                                                             

                                                                   

                                                

         Nr.49618 din: 03.11.2022

                                                    ANUNȚ

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda beneficii sociale constând în tichete sociale cu o valoare de 60 lei/tichet, pentru familiile/persoane cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, ale căror venituri/membru de familie se incadrează până la suma de 559 lei/ luna( limita maximă admisă pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010) și pachete cu dulciuri în valoare de 60 lei/pachet/copil, pentru copiii proveniți din familiile beneficiare de tichete sociale, până la varsta de 18 ani (inclusiv pentru cei care au implinit vârsta, dar fac dovada că frecventează cursurile liceale sau cursuri de școli profesionale).

Înscrierile se efectuează în perioada  07.11.2022-23.11.2022, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartimentul Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta  persoana înscrisă la distribuirea tichetului în data programării.

               Acte necesare :

 – cerere și declarație pe propria răspundere;

 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;

 – acte de stare civilă;

 – certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani;

 -hotărâre definitivă și irevocabilă de incredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator ;

 – persoanele majore care frecventează cursurile școlare, forma de zi, vor prezenta adeverință de la unitatea școlară în care se va menționa forma de învațământ ;

 -veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverințe privind salariul  net, cupoane, mandate sau taloane pentru veniturile realizate,etc;

– contract de proprietate al imobilului ( inchiriere, comodat,etc);

– persoanele majore care nu realizează venituri din nici o sursă vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

Tichetele sociale se vor distribui familiilor după cum urmează :

– la persoanele singure și familii cu doi membri  – un  tichet;

– la familiile compuse din 3-5 membri – două tichete;

– la familiile compuse din  peste 5 membri – trei tichete.

   Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

        Primar,                                      Sef S.P.A.S.                                          Întocmit,

  Robert  Dorin Filip                    Diana Marghitu                                Loredana Pupazan

 

 

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
     ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
      În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

30 Octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea in Registrul de Evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate.
      Pentru înscrierea în registru vă rugăm completați datele dvs. în formularul anexat, formular pe care îl puteți transmite pe e-mail la office@primariarovinari.ro sau la sediul primăriei, la registratură.

Primar,

Filip Robert Dorin

Anunt

Model cerere

Stimați cetățeni ai orașului Rovinari,

            În data de 17 iulie se încheie cea de-a doua etapă a Recensământului Populației și Locuințelor RPL-2021, motiv pentru care vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a răspunde la întrebările recenzorilor. Trebuie să știți că viitorul orașului nostru depinde în mod direct de rezultatul acestui recensământ. Și mă refer în primul rând la fondurile guvernamentale ce vor fi alocate urbei noastre sau la posibilitatea accesării unor proiecte cu finanțare externă.

           În plus, chiar dacă știți că v-ați autorecenzat în prima etapă a recensământului, ar fi bine să accesați adresa www.recensamantromania.ro și să verificați dacă chestionarele dumneavoastră și cele ale membrilor familiei dumneavoastră au fost validate.

          Dacă nu au fost validate, sau dacă până acum nici un recenzor nu a reușit să vă găsească acasă, vă rog să luați legătura cu unul dintre ei, după cum urmează:

 • Cristi – 0745.522.037 ( blocurile T1, T2, T3, T4, T5 și R4);

 • Dorina – 0769.408.758 (blocurile R5, R6, T6, M1, M2, L1, D5 și D6);

 • Georgiana – 0771.353.310 (S2, S3, S4, S5 și cartier Vârț);

 • Alexandra – 0761.051.593 (S6, R1, R2, IE1, A1, A2, A4, A5, A7, C10, C1, C2, C3, C9, L4, A7, A8 și A3);

 • Cătălina – 0755.063.887(G3, G4, G5, F1, F2, F3, D2, D3 și D4.);

 • Maria – 0762.658.767 (E1, E2, E3, G1, G2, H1, H2 și H6);

 • Rodica – 0720.540.212 ( blocurile B1, B2, B4, B5, I1, I2, I3, I4, IE2, H4, H5 și H3);

 • Simona – 0763.185.989 (B1, B4, B5, B6, B7, A6, C1,C2,C3, C4, C5, C6, P1, C7 și G7);

 • Loredana – 0765.812.467 ( blocurile D1, G8, G9, G10, G11 și G12);

 • Daniela – 0763.607.785 (P2, G6, P5, P7, P4, P6, P3, A5, P8, P10, P12 și P14);

 • Mirela – 0762.669.919 (blocurile P18, B2, G13, G16, P22, A1, G15, A4, G14, B3, P 20 și A2).

Vă mulțumesc și mă bazez pe dumneavoastră!

Cu respect,

Primar,

Robert Dorin Filip

default

 

Cauta
Retele Sociale