Întâlnirea de lansare a Proiectului „Azi copii, mâine cetăţeni !” | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj va implementa în perioada 01 septembrie 2013 – 28 februarie 2014, proiectul „Azi, copii, mâine, cetățeni!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 mai 2013.

Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, va fi sprijinită, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria Orașului Rovinari și Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari. Tema proiectului o reprezintă informarea tinerilor, de către tineri, asupra unor teme de interes general, în vederea dezvoltării personale și sociale a tuturor participanților implicaţi.

Obiectivele proiectului constau în:
a)
Utilizarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului « Tineri pentru viitor ! », (finanțat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012), în vederea dezvoltarii abilităţilor unui grup de 11 tineri, de a derula sesiuni de informare, bazate pe metodele educației non-formale.

b) Dezvoltarea personală și socială a unui grup-ţintă de 25 de elevi, din cadrul Şcolii cu Gimnaziale Nr. 1 Rovinari, prin organizarea şi implementarea unor sesiuni de informare de interes general și european, utilizând metodele educației non-formale.

c) Realizarea unui studiu privind nevoile de dezvoltare socială și personală a adolescenților, prin aplicarea a 100 de chestionare, în rândul elevilor de clasele a VII-a și a VIII-a.

Vineri, 18 octombrie, a avut loc, la sediul Primăriei Orașului Rovinari, întâlnirea de lansare a proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”. La eveniment au participat membrii echipei de proiect, reprezentanţi ai partenerilor (angajaţi ai primăriei, consilieri locali, elevi din grupul-ţintă desemnat în cadrul sesiunilor de informare), invităţi din comunitatea locală. Cu aceasta ocazie, au fost prezentate organismul finanțator, programul Tineret în Acţiune, obiectivele și direcțiile de acțiune ale acestuia, precum și activitățile prevăzute pentru implementare. Întâlnirea a cotinuat cu dezbateri libere, privind aspectele organizatorice necesare pentru implementarea activităților, punându-se accentul pe necesitatea colaborării dintre toţi factorii implicați.

    
Cauta
Retele Sociale