Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Achiziţii publice

  Invitatie_Servicii_de_cadastru.pdf (211,1 KiB, 968 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

  Invitatie_Dezinsectie_spatii_verzi.pdf (179,9 KiB, 725 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

  Invitatie_denisipare_foraje.pdf (944,6 KiB, 782 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

  Invitatie_achizitie_pompe_statia_de_apa_si_Fisa_de_date.pdf (139,5 KiB, 616 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

  Invitatie_Igenizare_exterior_Scoala_Vart_si_Fisa_de_date.pdf (351,1 KiB, 776 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

Formulare generale:

  Declaraţie privind eligibilitatea (76,2 KiB, 1.096 hits)
  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (90,8 KiB, 1.063 hits)
  Certificat de participare cu ofertă independentă (74,2 KiB, 1.091 hits)
  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1 (84,9 KiB, 1.023 hits)
  Informaţii generale (104,1 KiB, 892 hits)
  Scrisoare de înaintare (109,5 KiB, 879 hits)
  Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat (111,9 KiB, 917 hits)
  Declaraţie privind utilajele/instalaţiile/echipamentele de care dispune (107,9 KiB, 871 hits)

Citeşte tot articolul »

Persoanele cu funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedurile de achiziţie public, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor ce face obiectul procedurilor de achiziţie publică, sunt:

Primar: Jr. Dorin Filip
Viceprimar: Ing. Chivu Laurenţiu
Administrator Public: Jr. Podaru Constantin
Director Executiv – Direcţia Economică: Ec. Ungureanu Ion
– Director Executiv – Direcţia Administrare Patrimoniu: Ing. Iosu Vasile-Cosmin
Şef Birou Investiţii, Servicii Curente, Protecția Muncii: Ing. Isac Polina
Şef Serviciul Public de Asistenţă Socială: Ec. Cincă Daniel
– Şef Serviciul Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă: Ing. Maria Marius
Consilieri Compartiment Achiziţii Publice Finanţări Externe: Jr. Negreanu Gheorghe, Ec. Strinu Aristică-Gabriel
Consilieri locali: Becheru Vasile, Chiru Ştefania-Adina, Creţan Ileana, Duță Nelu, Frăţilescu Nicolae, Golu Tiberiu, Mihai Florin-Marian, Pistolea Constantin, Radu Dorina, Staicu Eugeniu-Mihai, Rusu Neculai, Tănase Gigi, Ungureanu Dumitru-Florian, Vișan Elena, Vodislav Claudiu-Dorinel, Dănescu Gigi.
Cauta
Retele Sociale