Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Achiziţii publice

  Invitatie_denisipare_foraje.pdf (944,6 KiB, 721 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

  Invitatie_achizitie_pompe_statia_de_apa_si_Fisa_de_date.pdf (139,5 KiB, 570 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

  Invitatie_Igenizare_exterior_Scoala_Vart_si_Fisa_de_date.pdf (351,1 KiB, 724 hits)

Formulare proceduri achiziţie directă

Formulare generale:

  Declaraţie privind eligibilitatea (76,2 KiB, 1.037 hits)
  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (90,8 KiB, 1.011 hits)
  Certificat de participare cu ofertă independentă (74,2 KiB, 1.040 hits)
  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1 (84,9 KiB, 985 hits)
  Informaţii generale (104,1 KiB, 765 hits)
  Scrisoare de înaintare (109,5 KiB, 751 hits)
  Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat (111,9 KiB, 802 hits)
  Declaraţie privind utilajele/instalaţiile/echipamentele de care dispune (107,9 KiB, 756 hits)

Citeşte tot articolul »

Persoanele cu funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedurile de achiziţie public, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor ce face obiectul procedurilor de achiziţie publică, sunt:

Primar: Jr. Dorin Filip
Viceprimar: Ing. Chivu Laurenţiu
Administrator Public: Jr. Podaru Constantin
Director Executiv – Direcţia Economică: Ec. Ungureanu Ion
– Director Executiv – Direcţia Administrare Patrimoniu: Ing. Iosu Vasile-Cosmin
Şef Birou Investiţii, Servicii Curente, Protecția Muncii: Ing. Isac Polina
Şef Serviciul Public de Asistenţă Socială: Ec. Cincă Daniel
– Şef Serviciul Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă: Ing. Maria Marius
Consilieri Compartiment Achiziţii Publice Finanţări Externe: Jr. Negreanu Gheorghe, Ec. Strinu Aristică-Gabriel
Consilieri locali: Becheru Vasile, Chiru Ştefania-Adina, Creţan Ileana, Duță Nelu, Frăţilescu Nicolae, Golu Tiberiu, Mihai Florin-Marian, Pistolea Constantin, Radu Dorina, Staicu Eugeniu-Mihai, Rusu Neculai, Tănase Gigi, Ungureanu Dumitru-Florian, Vișan Elena, Vodislav Claudiu-Dorinel, Dănescu Gigi.
Retele Sociale