Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

REGISTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR PE ANUL 2023

   Nr.

Crt.

      DATA                              TITLUL ACTULUI  

 

289 11.05.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut…  
288 11.05.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut…  
287 11.05.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul pentru promovarea în grad profesional a personalului din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
286 11.05.2023 privind constituirea comisiei pentru susținerea examenului de promovare în grad profesional, pentru personalul din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
285. 10.05.2023 privind  convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 10.05.2023  
284 08.05.2023 privind împuternicirea…….. pentru lichidarea cheltuielilor bugetare, pentru acordarea  semnăturii și mențiunii ,,Bun de plată’’ pe facturi  
283 08.05.2023 privind constituirea comisiei pentru închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legislației în vigoare, a garajelor prefabricate situate pe raza orașului Rovinari  
282 04.05.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut…..  
281 04.05.2023 privind modificarea dispoziției nr. 244/2023 privind stabilirea indemnizației lunare pentru………. ales în funcția …… al Orașului Rovinari  
280 04.05.2023 privind modificarea Art.1 din Dispoziția nr.254/25.04.2023  
279 03.05.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut  
278 03.05.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social  
277 03.05.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social  
276 03.05.2023 privind acordarea unei prestații financiare exceptionale  
275 28.04.2023 privind numirea domnului…., având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciu Achiziții Publice, Fonduri Europene, în funcția publică de conducere  vacantă de șef serviciu- Serviciul  Achiziții Publice, Fonduri Europene, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari  
274 28.04.2023 privind  numirea domnului……, având funcția publică de execuție de consilier , clasa I , grad profesional principal, în cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, în funcția publică de conducere vacantă de director executiv- Direcția Publică de Poliție Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari  
273 28.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei……  
272 28.04.2023 privind costituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la

concursul organizat pentru ocuparea funcției de natură contractuală de conducere vacantă de șef centru- Serviciul mobil de acordare a hranei- Masa ape roți, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari

 
271 28.04.2023 privind constituirea comisiei la concursul organizat pentru ocuparea funcției de natură contractuală de conducere vacantă de șef de centru- Șerviciul mobil de acordare a hranei- Mas ape roți, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari  
270 28.04.2023 privind încetarea exercitării cu character temporar de către domnul….., având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior , în cadrul Serviciului Achiziții Publice , Fonduri Europene, a funcșiei publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene   
269 28.04.2023 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul….., având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, a funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Poliție Locală  
268 28.04.2023 privind desemnarea doamnei….., inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare-Direcția Publică de Asistență Socială, ca persoană responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art.28 alin.2 din HG nr. 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  
267 27.04.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
266 27.04.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
265 26.04.2023 privind acordarea gradației,…..având  funcția publică de natură contractuală de medic dentist, în  cadrul

Compartiment Asistență Medicală Școlară. 

 
264 26.04.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru  titular…….  
263 26.04.2023 privind acordarea mesei prin serviciul social ,,Serviciul mobil de acordare a hranei- Masa pe roți,,….  
262 25.04.2023 privind încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana  cu handicap grav adult  ………  
261 25.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei .. ….  
260 25.04.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacantă  de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială  
259 25.04.2023 privind constituirea comisiei  la concursul de promovare organizat  pentru ocuparea functiei publice de  conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială  
258 25.04.2023 privind reluarea plății ajutorului social,  începând cu luna mai pentru titular…..  
257

 

25.04.2023 privind încetarea acordării mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți începând cu luna mai pentru titular…..  
256 25.04.2023 privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei pentru………  
255 25.04.2023 privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei monoparentale pentru………  
254 25.04.2023 privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei monoparentale pentru………  
253 21.04.2023 privind modificarea art.1, alineat 2 din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr. 591/27.09.2022,  privind stabilirea salariului de bază brut…..având funcția publică de conducere de ……în cadrul Direcției Economice  
252 21.04.2023 privind modificarea art.1, alineat 2 din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr. 586/27.09.2022, privind stabilirea salariului de bază brut…..având funcția publică de conducere de ……în cadrul Direcției Economice  
251 21.04.2023 privind modificarea art.1, alineat 3 din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr. 587/27.09.2022, privind stabilirea salariului de bază brut…..având funcția publică de conducere de …… în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu  
250 21.04.2023 privind modificarea art.1,alineat 3 din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr. 989/28.12.2022, privind  modificarea  raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice ……,avand funcția publică de execuție de consilier, clasa ….în cad5rul Comp.Gestiune Patrimoniu, prin exercitarea cu character temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv-  Direcția Publică de Poliție Locală  
249 21.04.2023 privind modificarea art.1,alineat 3 din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr. 985/28.12.2022, privind modificarea raporturilor de serviciu , ……, având funcția publică de execuție de consilier… în cadrul Compartiment Transparență Decizională, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă dedirector executiv –Direcția Publică de Asistență  Socială  
248 21.04.2023 privind modificarea art.2 din Dispoziția nr. 543/30.08.2022  
247 21.04.2023 privind desemnarea  doamnei….. și a doamnei …….ca persoane de contact la un ghid de interviu sociologic și participarea la un focus grup în cadrul serviicilor  alimentarea cu apă, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, salubrizarea localităților și alimentarea cu gaze natural la nivelul Orașului Rovinari  
246 21.04.2023 privind stabilirea salariului de bază brut al domnului ….., având funcția de natură contractuală de conducere de administrator public al Orașului Rovinari  
245 21.04.2023 privind convocarea în  sedință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 27.04.2023  
244 20.04.2023 privind stabilirea indemnizației  lunare pentru domnul….., ales în funcția de demnitate publică de Primar al orașului Rovinari  
243 20.04.2023 privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei monoparentale pentru………  
242 20.04.2023 privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei monoparentale pentru………  
241 20.04.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut….  
240 20.04.2023 privind împuternicirea unor personae pentru acordarea semnăturii și mențiunii ,,Bun de plată’’  
239 12.04.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut….  
238 11.04.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale ….  
237 04.04.2023 privind desemnarea doamnei…. ca persoană să colecteze, să actualizeze  și să  transmită machetele privind indicatorii de performanță al serviciilor comunitare de utilitate publică și machetele privind stadiul proiectelor/obiectivelor de investiții aflate în derulare la nivelul UATO Rovinari și propunerile/nevoile de investiții pentru comunitate  
236 04.04.2023 privind majorarea salariului cu 20% a salariului de bază brut al doamnei ….având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii  
235 31.03.2023 privind numirea doamnei……. ca ofițer de stare civilă  
234 31.03.2023 privind numirea doamnei……. ca ofițer de stare civilă  
233 31.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut….  
232 31.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut….  
231 31.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut….  
230 31.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul….  
229 30.03.2023 privind încetarea contractului de muncă nr. 29581/20.12.2012 al doamnei ……., având funcția de natură contactuală de inspector  de specialitate , grad IA în cadrul Compartiment Financiar, Contabil  
228 30.03.2023 privind stabilirea salariului de bază brut al domnului ….., având funcția de natură contractuală de conducere de administrator public al Orașului Rovinari  
227 30.03.2023 privind stabilirea indemnizației lunare pentru domnul….ales în funcția de demnitate publică de Primar  al Orașului Rovinari  
226 29.03.2023 privind modificarea articolului 1 din Dispoziția Primarului Orașului Rovinari  nr.215/2023 privind constituirea comisie de concurs la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Poliție Locală  
225 28.03.2023 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru ….  
224 28.03.2023 privind numirea doamnei ……în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Contabilitate Gestiuni- Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Rovinari  
223 28.03.2023 privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 124/13.03.2023 privind constituirea comisiei de avaluare și comisiei de contestații pentru evaluarea activității managerului Spitalului orășenesc ,, Sfântul Ștefan ,, Rovinari  
222 27.03.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacantă șef serviciu – Serviciul Public de Asistență Socială  
221 27.03.2023 privind constituirea comisiei  la concursul de promovare organizat  pentru ocuparea functiei publice de Șef Serviciu – Serviciul Public de Asistență Socială  
220 23.03.2023 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 29.03.2023.      

 

 
219 23.03.2023 privind modificarea  cuantumului stimulentului educațional, pentru…..  
218 23.03.2023 privind modificarea  cuantumului stimulentului educațional, pentru…..  
217 23.03.2023 privind modificarea  cuantumului stimulentului educațional, pentru…..  
216 17.03.2023 privind modificarea a dispoziției primarului Orașului Rovinari nr.114/07.03.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice,  Fonduri Europene  
215 17.03.2023 privind constituirea comisiei la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv-Direcția Publică de Poliție Locală  
214 17.03.2023 privind modificarea a dispoziției primarului Orașului Rovinari nr.114/07.03.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice,  Fonduri Europene  
213 17.03.2023 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
212 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
211 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
210 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
209 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
208 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
207 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
206 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
205 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
204 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
203 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
202 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
201 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
200 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
199 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
198 17.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
197 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
196 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
195 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
194 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
193 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
192 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
191 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
190 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
189 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
188 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
187 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
186 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
185 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
184 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
183 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
182 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
181 16.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
180 15.03.2023 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.279/2021,  privind desemnarea echipei de implementare a proiectului ,,Dezvoltarea mobilitatii urbane din UAT Rovinari si UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului de transport public local”  
179 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
178 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
177 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
176 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
175 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
174 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
173 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
172 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
171 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
170 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
169 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
168 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
167 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
166 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
165 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
164 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
163 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
162 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
161 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
160 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
159 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
158 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
157 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
156 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
155 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
154 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
153 15.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
152 15.03.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență  ……  
151 15.03.2023 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului în suprafață de 3000mp,număr cadastral 3688, tarlaua 100, parcelele 741,745,746, situat în intravilanul Orașului Rovinari, judetul Gorj  
150 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
149 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
148 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
147 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
146 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
145 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
144 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
143 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
142 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru …  
141 15.03.2023 privind modificarea cuantumului la ajutorul social pentru ….  
140 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
139 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
138 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
137 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
136 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
135 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
134 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
133 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
132 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
131 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
130 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  monoparentale pentru…  
129 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
128 14.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
127 14.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
126 13.03.2023 privind stabilirea calitații de evaluator și contrasemnatar pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru perioada  1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, pentru funcționarii publici de execuțieși funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari.  
125 13.03.2023 privind aprobarea codului de etică a Planului personalizat de intervenție, a Planului individualizat de ingrijire și asistență a personelor vârstnice și a materialului informativ tip flyer pentru Centru de zi de socializare și petrecerea timpului liber(tip club) ) destinat persoanelor vârstnice-Clubul Seniorilor.  
124 13.03.2023 privind constituirea comisiei de evaluare și comisiei de contestații pentru evaluarea activității managerului Spitalului orășenesc ,,Sfântul Ștefan’’ Rovinari.  
123 09.03.2023 privind aprobarea Procedurii Operaționale privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor în cadrul serviciului social Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber(tip club) destinat persoanelor vârstnice-Clubul Seniorilor.  
122 09.03.2023 privind desemnarea ……., pshiholog în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială, ca responsabil pentru activitățile de informare a beneficiarilor serviciului social ,,Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber(tip club) destinat persoanelor vârstnice-Clubul Seniorilor’’  
121 09.03.2023 privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav……  
120 09.03.2023 privind modificarea art.3 din dispoziția primarului Orașului Rovinari nr.475/11.07.2022 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025 și a Planului de Integritate al UATO Rovinari  
119 07.03.2023 privind numirea domnului…. în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent ,în cadrul Compartimentului Buget, Situații Financiare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
118 07.03.2023 privind acordarea unor indemnizații  persoanelor cu grad de handicap pe perioada efectuării concediului de odihnă de către asistenții personali……  
117 07.03.2023 privind acordarea mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți începând cu luna martie pentru titular…..  
116 07.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
115 07.03.2023 privind acordarea mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți începând cu luna martie pentru titular…..  
114 07.03.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice,  Fonduri Europene  
113 07.03.2023 privind constituirea comisiei la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene  
112 06.03.2023 privind numirea domnului…. în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent ,în cadrul Compartimentului  Urmariri Executare Silită Persoane Fizice și Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
111 06.03.2023 privind reluarea dreptului la ajutorul social,  începând cu luna martie pentru titular…..  
110 06.03.2023 privind încetarea acordării mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți începând cu luna martie pentru titular…..  
109 06.03.2023 privind încetarea acordării mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți începând cu luna martie pentru titular…..  
108 06.03.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
107 03.03.2023 privind constituirea comisei pentru a primi și verifica documentele depuse, privind componența și veniturile familiei pentru acordarera tichetelor sociale cu ocazia sărbătorilor pascale  
106 03.03.2023 privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al ….. nr.24334/2017 ….. medic dentist în cadrul Compartiment Asistența Medicală Școlară  
105 03.03.2023 privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav……  
104 03.03.2023 privind convocarea de îndată în sedința extraordinară  a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 06.03.2023  
103 01.03.2023 privind majorarea cu 20% a salariului de bază al doamnei…., având funcția publică de execuție de consilier , clada I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii  
102 28.02.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.29101/2015 ….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistentă Socială Rovinari  
101 28.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
100 27.02.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.3829/2017 ….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistentă Socială Rovinari  
99 27.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
98 27.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale …….  
97 23.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei …….  
96 23.02.2023 privind acordarea mesei prin serviciul social ,,Serviciul mobil de acordare a hranei- Masa pe roți,,  
95 23.02.2023 privind instituirea curatelei și numirea d-lui ….. curator special pentru minorii ……..  
94 23.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență  ……  
93 21.02.2023 privind împuternicirea ………consilier în cadrul Comp. Fond Funciar, Registru Agricol, pentru a semna la notariat declarația pentru rectificarea terenului aferent imobilului cu  nr. cadastral 36485, intabulat în CF NR.36458 de la 2995mp conform actelor de proprietate la 2965mp conform planului de amplasament si delimitare a imobilului.  
92 21.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
91 21.02.2023 privind încadrarea doamnei …… în funcția de natură contractuală de asistent medical comunitar, în cadrul Compartiment Asistență Medicală Comunitară  
90 20.02.2023 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 27.02.2023  
89 20.02.2023 privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Rovinari  
88 20.02.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social începând cu luna martie 2023 pentru…….  
87 20.02.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social începând cu luna martie 2023 pentru…….  
86 20.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei …….  
85 20.02.2023 privind încetarea dreptului la ajutor social începând cu luna martie pentru……..  
84 17.02.2023 privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav……  
83 17.02.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția primarului Orașului Rovinari nr.810/31.10.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Audit Intern  
82 16.02.2023 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr.811/2022, art.1.  
81 16.02.2023 privind încetarea acordării mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți pentru titular…..  
80 15.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
79 15.02.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I,grad profesional superior din cadrul Compartiment Contabilitate Gestiune  
78 15.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I,grad profesional superior din cadrul Compartiment Contabilitate Gestiune  
77 14.02.2023 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unitații administrativ teritoriale Rovinari  
76 13.02.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.15524/2014 ….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcția Publică de Asistență Socială Rovinari  
75 13.02.2023 privind stabilirea salariului de bază brut al ……., având funcția de natură contractuală de  inspector de specialitate , grad II din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
74 13.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de .. pentru titular  ……  
73 13.02.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru  titular…….  
72 13.02.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale  …….  
71 13.02.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei…….  
70 13.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
69 09.02.2023 privind  numirea domnului ……., inspector de specialitate , grad II din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, în funcția de natură contractuală de conducere de Șef Serviciu de Iluminat Public al Orașului Rovinari , grad I, serviciu cu personalitate juridică , în subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari  
68 09.02.2023 privind încetarea numirii domnului ……., inspector de specialitate , grad II din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, în funcția de natură contractuală de conducere de Șef Serviciu de Iluminat Public al Orașului Rovinari , grad II, serviciu cu personalitate juridică , în subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari  
67 09.02.2023 privind împuternicirea ……,  inspector de specialitate, pentru acordarea semnăturii și mențiunii ,, Bun de plată’’pe facturile aferente contractelor de prestare a serviciilor ,,Elaborare studio privind oportunitățile de dezvoltare ale UAT Rovinari prin atragerea forței de muncă din regiune’’încheiat cu Universitatea Constantin Brâncuși.  
66 07.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
65 07.02.2023 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pt. obiectivul de investiții ,Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari  
64 07.02.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 38825/29.09.2021 al ……., asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență  Socială Rovinari  
63 03.02.2023 privind convocarea de îndată în sedința extraordinară  a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 03.02.2023  
62 02.02.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
61 02.02.2023 privind convocarea de îndată în sedința extraordinară  a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 02.02.2023  
60 31.01.2023 privind suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public, …….., având funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartiment Alocații și Subvenții.  
59 31.01.2023 privind constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor   la examenul pentru promovarea în grad profesional pentru personalul din  cadrul  Compartiment Asistență Medicală Comunitară.  
58 31.01.2023 privind constituirea comisiei pentru susținerea examenului de promovarea în grad profesional pentru personalul din  cadrul  Compartiment Asistență Medicală Comunitară.  
57 31.01.2023 privind delegarea unor atribuții conferite de lege primarului, către ……..  
56 30.01.2023 privind acordarea  unei indemnizații lunare pentru adultul încadrat  cu grad de handicap  ………  
55 30.01.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
54 30.01.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
53 30.01.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru  titular…….  
52 30.01.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social începând cu luna februarie 2023 pentru…….  
51 27.01.2023 privind încetarea contractului individual de munca al ….. asistent personal în cadrul Direcția Publică de Asistentă Socială Rovinari  
50 26.01.2023 privind aprobarea ajutorului lunar pentru incălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și suplimentul lunar pentru energie electrică și gaze naturale  
49 26.01.2023 privind încetarea aplicabilității Dispoziției emisă de Primarul orașului Rovinari nr.888/22.12.2022  
48

 

20.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținere familiei ……..  
47 20.01.2023 privind acordarea gradației,…..având  funcția publică de natură contractuală de asistent medical comunitar, în  cadrul

Compartiment Asistență Medicală Comunitară 

 
46 20.01.2023 privind acordarea gradației,…..având  funcția publică de natură contractuală de asistent medical comunitar, grad profesional debutant  în  cadrul Compartiment Asistență Medicală Comunitară  
45 20.01.2023 privind acordarea indemnizației de hrana …., având funcția publică de conducere de șef Serviciu – Serviciul Public de Poliție Locală  
44 20.01.2023 privind încetarea de drept a acordarii indemnizației lunare  pentru adultul cu handicap grav……  
43 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 899/28.12.2022 privind stabilirea cuantmului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
42 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 900/28.12.2022 privind stabilirea cuantmului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
41 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 893/28.12.2022 privind stabilirea cuantmului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
40 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 901/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
39 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 902/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
38 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 903/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
37 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 896 /28.12.2022 privind stabilirea cuantmului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
36 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr.897/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
35 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașuluii Rovinari nr. 898/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
34 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 904/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
33 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 905/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
32 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 906/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
31 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 895/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
30 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 894/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
29 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 912/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
28 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 910/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
27 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 913/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
26 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 911/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
25 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 908/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
24 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 907/28.12.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
23 19.01.2023 privind modificarea art.1 din dispoziția Primarului orașului Rovinari nr.7/06.01.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav  
22 19.01.2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținera familiei monoparentale……  
21 19.01.2022 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei…….  
20 19.01.2023 privind prelungirea programului de lucru pentru recuperarea zilei de 23 ianuarie 2023, declarată ca zi liberă  
19 19.01.2023 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 26.01.2023.      

 

 

 
18 19.01.2023 privind convocarea de îndată în sedință extraordinară  a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 20.01.2023  
17 17.01.2023 privind numirea domnului ……., inspector de specialitate , grad II din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu, în funcția de natură contractuală de conducere de Șef Serviciu de Iluminat Public al Orașului Rovinari , grad II, serviciu cu personalitate juridică , în subordinea Consiliului Local al Orașului Rovinari  
16 16.01.2023 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Audit Intern  
15 16.01.2023 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de auditor, clasa I,grad profesional superior din cadrul Compartiment Audit Intern  
14 16.01.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență  ……  
13 16.01.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
12 16.01.2023 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
11 16.01.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
10 10.01.2023 privind desemnarea ……., asistent medical comunitar, ca persoană responsabilă cu efectuarea triajului epidemiologic,  pe perioada  instituirii stării de alertă epidemiologică determinată de gripă în cadrul Grădiniței cu Program Normal nr.3 Rovinari.  
9. 10.01.2023 privind desemnarea ……., asistent medical comunitar, ca persoană responsabilă cu efectuarea triajului epidemiologic,  pe perioada  instituirii stării de alertă epidemiologică determinată de gripă în cadrul Grădiniței cu Program Normal nr.1 Rovinari.  
8. 10.01.2023 privind desemnarea ……., asistent medical comunitar, ca persoană responsabilă cu efectuarea triajului epidemiologic,  pe perioada  instituirii stării de alertă epidemiologică determinată de gripă în cadrul Grădiniței cu Program Normal nr.4 Rovinari.  
7. 06.01.2023 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru persoana  cu handicap grav adult  ………  
6. 06.01.2023 privind acordarea gradației,…..având  funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal în  cadrul Compartiment Stare Civilă  
5. 05.01.2023 privind majorarea cu 20 % a salariului de bază brut al doamnei ….. având funcția publică de execuție, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii  
4. 05.01.2023 privind acordarea gradației 1, domnului…..din Cadrul Compartiment Cabinet Primar  
3. 04.01.2023 privind acordarea mesei prin serviciul social ,,Serviciul mobil de acordare a hranei- Masa pe roți,,  
2. 04.01.2023 privind  aprobarea Procedurilor Operaționale  pentru serviciul social Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice – Clubul Seniorilor (cod serviciu social- 8810CZ-V- II)  
1. 03.01.2023 privind suspendarea dreptului la ajutorul social  pentru ……  

 

 

 

 

 

REGISTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR PE ANUL 2022

Nr.

Crt.

      DATA                              TITLUL ACTULUI  

 

990 28.12.2022 privind îndreparea erorii materiale din dispoziția Primarului Orașului Rovinari nr.878/2022.  
989 28.12.2022 privind  modificarea  raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice ……,avand funcția publică de conducere de Șef Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, pe funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciul Public de Poliție Locală din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală  
988 28.12.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu ale ……., avand funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad professional superior, în cadrul Compartiment Resurse Umane, Salarizare,prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.  
987 28.12.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu , ……, având funcția publică de execuție de consilier… în cadrul Compartiment Protecție Socială, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Public de Asistență Socială  
986 28.12.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu ale domnului ……, avand funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Ahiziții Publice, Fonduri Europene, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene  
985 28.12.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu , ……, având funcția publică de execuție de consilier… în cadrul Compartiment Transparență Decizională, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă dedirector executiv –Direcția Publică de Asistență  Socială  
984 28.12.2022 privind aprobsrees modelului contractului pentru acordarea serviciilor în Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber(tip club) destinat persoanelor vârstnice-Clubul Seniorilor  
983 28.12.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
982 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
981 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
980 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
979 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
978 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
977 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
976 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
975 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
974 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
973 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
972 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
971 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
970 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
969 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
968 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
967 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
966 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
965 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
964 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
963 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
962 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
961 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
960 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
959 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
958 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
957 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
956 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
955 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
954 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
953 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
952 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
951 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
950 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
949 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
948 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
947 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
946 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
945 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
944 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
943 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
942 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
941 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
940 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
939 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
938 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
937 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
936 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
935 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
934 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
933 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
932 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
931 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
930 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
929 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
928 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
927 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
926 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
925 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
924 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
923 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
922 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
921 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
920 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
919 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
918 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
917 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
916 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază  brut al….. având functia de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială  
915 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al….. având functia de natură contractuală de mediator sanitar în cadrul Comp. Locuințe Sociale și adăposturi temporare  
914 28.12.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al….. având functia de natură contractuală de mediator sanitar în cadrul Comp. Asistență Medicală  
913 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
912 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
911 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
910 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
909 28.12.2022 privind încetarea acordării mesei pe roți prin Serviciul Social de acordare a hranei ,, Masa pe Roți pt titular …….  
908 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
907 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
906 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
905 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
904 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
903 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
902 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
901 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
900 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
899 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
898 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
897 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
896 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
895 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
894 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
893 28.12.2022 privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav ………  
892 27.12.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…….  
891 27.12.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
890 27.12.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări având ca obiectiv ,, Rest de executat Amenajare Platou Casă de Cultură, oraș Rovinari’’  
889 27.12.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire bloc locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități’’  
888 22.12.2022 prin care ia act de demisia …… din funcția de director interimar și se numește director medical interimar  în cadrul Spitalului Orășenesc ,,Sfântul Ștefan Rovinari’’  
887 22.12.2022 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și suplimentul lunar de energie electrică și gaze naturale + anexa 56287/21.12.2022  
886 22.12.2022 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi (lemne)+ anexa 56234/21.12.2022  
885 21.12.2022 privind desemnarea unui membru în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor din partea primarului oraș Rovinari pentru ocuparea postului de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc ,,Sfântul Ștefan Rovinari’’  
884 20.12.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul,, Amenajare parcare și alei pietonale  zona blocurilor F1-F3’’  
883 16.12.2022 privind încetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul  Public de Asistență Socială  
882 16.12.2022 privind încetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de director executiv -Direcția Publică de Poliție Locală Rovinari  
881 16.12.2022 privind încetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene  
880 16.12.2022 privind încetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Resurse Umane Salarizare.  
879 15.12.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei ,titular ……  
878 15.12.2022 privind numirea ……, în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Fonduri Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
877 14.12.2022 privind desemnarea ……, director executiv Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a participa la recepția pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Modernizare stație de tratare condensat Bloc  Energetic nr.5’’ de la Sucursala Electrocentrale Rovinari.  
876 14.12.2022 convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Rovinari pentru data de 21.12.2022  
875 14.12.2022 privind alocarea plajei de numere de înregistrarepentru anul 2023, pentru Serviciul Public Comunitar Local Rovinari de Evidență a Persoanelor Rovinari  
874 14.12.2022 privind acordarea gradației 5, conform tranșelor de vechime în muncă ..….., având funcția de natura contractuală de asistent medical, grad principal în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară  
873 14.12.2022 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 15.12.2022  
872 09.12.2022 privind modificarea și completarea art.2 din dispoziția primarului Orașului Rovinari, județul Gorj nr. 573/19.09.2022  
871 07.12.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut pentru….  
870 07.12.2022 privind delegarea atribuțiilor de a semna certificatele de urbanism și autorizațiilor  de construire/desființare pentru rudele până la gradul II  ale primarului , precum și dispozițiile prin care se produce un folos material pentru primar, soția ori rudele acestuia pâna la gradu I, către  …., director executiv Direcția Economică  
869 07.12.2022 privind împuternicirea doamnei….., șef Serviciu Public de Asistență Socială, pentru acordarea semnaturii și mențiunii ,, Bun de Plată,,  pe facturile aferente  contractului de servicii  având ca obiect  Servicii activitate DPO- Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal  
868 07.12.20222 privind desemnarea persoanelor responsabile să ducă la îndeplinire obligațiile citațiilor și a altor acte de procedură , în condițiile Legii nr.135/2010 cu modificările  și completările ulterioare  
867 06.12.2022 privind încetarea aplicabilității dispoziției Primarului Orașului Rovinari nr. 429/25.05.2015 privind stabilirea programului de lucru cu publicul  
866 06.12.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de bază al doamnei…., având funcția publică de execuție de consilier , clada I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii  
865 05.12.2022 privind încetarea acordarii indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap  
864 29.11.2022 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și suplimentul lunar pentru energie electrică și gaze naturale  
863 29.11.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 42211/26.11.2022 al doamnei ……, asistent personal în cadul Direcției Publice de Asistență Socială  
862 29.11.2022 privind aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu combustibil solizi (lemne)  
861 29.11.2022 privind modificarea art.1 și art.3 din Dispoziția nr.481/2022 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
860 28.11.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei ,titular ……  
859 28.11.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut titular …..  
858 25.11.2022 privind prelungirea programului de lucru pentru recuperarea zilei de 2 decembrie 2022, declarată ca zi liberă  
857 25.11.2022 privind numirea doamnei …… în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartiment Stabilire , Urmărire, Executare Silită Persoane Fizice și Juridice din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
856 25.11.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei ……  
855 25.11.2022 privind modificarea art.1 din dispoziția primarului Orașului Rovinari nr.810/31.10.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru promovare în grad profesional  
854 25.11.2022 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 28.11.2022  
853 25.11.2022 privind acordarea unei prestații financiare excepționale , titular ……  
852 25.11.2022 privind modificarea art .1 din dispoziția primarului Orașului Rovinari nr. 809/31.10.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru constituirea  comisiei de examen pentru promovarea în grad profesional  
851 25.11.2022 privind suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public, …….., având funcția publică de execuție consilier achiziții publice , clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
850 25.11.2022 privind desemnarea domnului….., având funcția publică de conducere de director executiv Direcția Economică , ca persoană responsabilă cu întocmirea și semnarea fișelor postului pentru funcțiile publice pentru care conducătorul instituției are calitatea de evaluator  
849 25.11.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul  ,, Amenajare parcare și alei pietonale bloc B 2  
848 25.11.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul,, Amenajare parcare și alei pietonale bloc B 1,,  
847 17.11.2022 convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Rovinari pentru data de 24.11.2022  
846 15.11.2022 privind acordarea gradației 1, conform tranșelor de vechime în muncă doamnei ….., având funcția de natura contractuală de asistent personal în cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
845 15.11.2022 privind acordarea gradației 5, domnului….., având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Servicii Curente  
844 14.11.2022 privind acordarea stimulentului educational,doamnei ……  
843 14.11.2022 privind acordarea stimulentului educational, doamnei ……  
842 14.11.2022 privind prelungirea detașării domnului ….., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului  
841 14.11.2022 privind desemnarea personalului pentru utilizarea G.I.S.- Administrație locală- 7 module  
840 14.11.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență, domnului ……  
839 14.11.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitive în cadrul instituției publice a doamnei …..,  având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment Protecție Civilă, Situații de Urgență, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
838 14.11.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice a doamnei ….., având funcția publică de execuție de referent, clasa III,grad profesional asistent  din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
837 14.11.2022 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 14.11.2022  
836 09.11.2022 privind modificarea art.2 din Dispoziția nr.702/28.09.2022 privind acordarea stimulentului educational pentru …….  
835 09.11.2022 privind  modificarea art.2 din Dispoziția nr.747/18.10.2022 privind acordarea stimulentului educational pentru …….  
834 09.11.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cerere al doamnei ….., având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, în cadrul Agenției  Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj

 

 
833 09.11.2022 privind încadrarea doamnei …… în funcția de natură contractuală de asistent medical, grad principal în cadrul Compartiment Asistență Medicală Școlară  
832 09.11.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……., avand funcția de natură contractuală de mediator sanitar în cadrul  Compartiment Asistență Medicală Comunitară  
831 08.11.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social a doamnei ……  
830 08.11.2022 privind stabilirea dreptului de ajutor social, a doamnei ……  
829 08.11.2022 privind încadrarea domnului ……., în funcția de natură contractuală de asistent medical comunitar, grad principal, în cadrul Compartiment Asistență Medicală Comunitară  
828 04.11.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu ale domnului ……, avand funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Ahiziții Publice, Fonduri Europene, prin exercitarea cu character temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene  
827 04.11.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu ale ……., avand funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad professional superior, în cadrul Compartiment Resurse Umane, Salarizare,prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.  
826 04.11.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut, titular …….  
825 04.11.2022 privind imputarea sumei de 42 lei, reprezentand contravaloare amendă rovinietă pentru autoturismul GJ-01-POR, domnului……, consilier  clasa I, grad profesional asistent, în Compartiment Investiții, Servicii Curente  
824 04.11.2022 privind împuternicirea domnului ……, director executiv Direcția Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractele de superficie pentru terenul în supafață de 38mp situate în oraș Rovinari, Aleea Parcului nr.10, jud. Gorj și pentru terenul în suprafață de 38 mp situat în oraș Rovinari, str. Păcii nr.15, jud. Gorj atribuite către SC Rosielma SRL  
823 04.11.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut, titular ……  
822 04.11.2022 privind modificarea art.1 alin1 din Dipoziția nr. 195/02.03.2020 privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărarii Consiliului Local Rovinarinr.37/26.02.2020privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale privind protecția și promovarea drepturilor copilului  
821 04.11.2022 privind consituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse în declarațiile pe propria răspundere privind componența și veniturile familiei pentru acordarea de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022  
820 03.11.2022 privind stabilirea salariului brut al ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
819 03.11.2022 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al ….., avănd funcția publicăde execuție de consilier , clasa I, grad professional asistent în cadrul Compartiment Alocații și Subvenții  
818 02.11.2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
817 01.11.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 47738/24.10.2022 al ……., asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență  Socială Rovinari  
816 01.11.2022 privind numirea  ……., în funcția publică de execuție de consilier, clasa I,grad profesional superior în cadrul Compartiment Protecție Civilă,  Situații de Urgență  
815 01.11.2022 privind numirea ……., în funcția publică de consilier, clasa I, grad professional asistent în cadrul Compartiment Protecție Civilă, Situații de Urgență  
814 01.11.2022 privind numirea ……, în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
813 01.11.2022 privind numirea domnului …., în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului  Achiziții Publice , Fonduri Europene  
812 01.11.2022 privind numirea  ……, în funcția publică de execuție de consilier aciziții publice, clasa I,grad profesional asistent în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
811 01.11.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut, titular doamna…..  
810 31.10.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional  
809 31.10.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în grad profesional  
808 31.10.2022 privind modificarea art.2 din Dispoziția nr.729/10.10.2022 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse în declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire ( ajutor pentru energie termică , ajutor pentru gaze naturale, ajutor pentru energie electrică , ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri)  
807 31.10.2022 privind modificarea Dispoziției nr.804/26.10.2022 privind preluarea gestiunii de la domnul…… la domnul……, consilier în cadrul Compartiment Protecție Civilă, Situații de Urgență  
806 28.10.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut,titular……  
805 28.10.2022 privind numirea reprezentanților Primarului oraș Rovinari în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc ,,Sfantul  Ștefan,, Rovinari  
804 26.10.2022 privind preluarea gestiunii de la domnul ….. la domnul ……, consilier  în cadrul Compartiment Protecție Civilă, Situații de Urgență  
803 26.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția primarului orașului Rovinari nr.763/20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al……., avand funcția de natură contractuală  de asistent personal în  cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
802 26.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția primarului orașului Rovinari nr.753/20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală  de asistent personal în  cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
801 26.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav……  
800 25.10.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Amenajare parcare la intersecția strada Jiului cu strada Muncii, oraș Rovinari,,  
799 25.10.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social al……..  
798 25.10.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu ale ……, avand funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul  Compartiment Gestiune Patrimoniu, prin exercitarea cu caracter temporar  a funcției publice de conducere vacantă de director executiv Direcției Publice de Poliție Locală  
797 24.10.2022 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului în suprafață de 415 mp , număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață de 1683 mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intavilanul Orașului Rovinari, jud. Gorj.  
796 24.10.2022 privind constituirea comisiei pentru întocmirea regulamentului privind vanzarea unor immobile cu destinația de locuințe aflate în fondul locativ al UATO Rovinari  
795 24.10.2022 privind constituirea comisiei de atribuire/licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de reședință din orașul Rovinari  
794 24.10.2022 privind numirea domnului……. ca reprezentant al Primarului oraș Rovinari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazilale nr.1 Rovinari  
793 24.10.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut…..  
792 24.10.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei ……  
791 24.10.2022 privind aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru…….  
790 24.10.2022 privind  modificarea  raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice ……,avand funcția publică de conducere de Șef Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, pe funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciul Public de Poliție Locală din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală  
789 24.10.2022 privind  modificarea  raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice a…….., avand funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartiment Protecția Muncii în cadrul Compartiment Investiții, Servicii Curente  
788 24.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare reprezentantului legal, pentru copilul cu handicap grav ……..  
787 24.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……., avand funcția publică de consilier , clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Resurse Umane, Salarizare  
786 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
785 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
784 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
783 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
782 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
781 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al…….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
780 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al………, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
779 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
778 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
777 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al domnului ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
776 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
775 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
774 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
773 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
772 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
771 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
770 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
769 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
768 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
767

 

20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
766 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
765 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al doamnei ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
764 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al doamnei ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
763 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al doamnei ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
762 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al doamnei ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
761 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
760 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
759 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
758 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
757 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al …., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
756 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al……, avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
755 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al…., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
754 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
753 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut al…….. având funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  

 

 

752 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut …….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
 751 20.10.2022

 

 

privind stabilirea salariului de bază brut  ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
750 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut  ….., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în  cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
749 20.10.2022 privind stabilirea salariului de bază brut………., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției  Publice de Asistență Socială  
748 20.10.2022 privind stabilirea salarilului de bază brut ……., avand funcția de natură contractuală de asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Sociala  
747 18.10.2022 privind acordarea stimulentului educațional pentru …….  
746 18.10.2022 privind încetarea dreptului la alocația de susținerea familiei

pentru…..

 
745 18.10.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…  
744 18.10.2022 privind convocarea în sedință ordinară C.L. Rovinari pe data de 25.10.2022  
743 18.10.2022 privind modificarea art.2 din Dispozitia nr.481/14.07.2022 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
742 14.10.2022 privind constituirea comisiei pentru a face verificări la blocurile de locuințe de pe raza orașului Rovinari  
741 13.10.2022 privind modificarea art.1, alin 1 al Dispoziției nr.734/2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire bloc locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități’’  
740 13.10.2022 privind modificarea art.1, din dispozitia nr.578/2022  
739 1310.2022 privind convocarea de îndată   în sedința extraordinară   a Consiliului Local Rovinari în data de 14.10.2022  
738 12.10.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
737 12.10.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice  ……, având funcția  publică de execuție de consilier… din cadrul Comp. Alocații și Subvenții în cadrul Comp. Fond Locativ.  
736 12.10.2022 privind numirea ….. in functia publică de execuție  de consilier …..in cadrul Comp. Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare  
735 12.10.2022 privind modificarea Dispoziției nr.208/2021 privind modificarea și  completarea Dispozitiei nr.613/2016 privind desemnarea persoanelor care sunt împuternicite să efectueze operațiuni în aplicația informatică Registrul Electoral la nivelul unității administrativ – teritoriale oraș Rovinari, județul Gorj  
734 10.10.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire bloc locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilități’’  
733 10.10.2022 privind încetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de director executiv din cadrul Directiei Publice de Asistentă Socială.  
732 10.10.2022 privind încetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de Sef Serviciul Public de Politie Locală din cadrul Direcției Publice de Politie Locală  
731 10.10.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
730 10.10.2022 privind constituirea comisiei pentru a analiza cererile proprietarilor de scutire de la plata taxei de recuperare a sprijinului financiar acordat în vederea igienizării subsolurilor  
729 10.10.2022 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse in declaratiile pe propria raspundere privind componenta  familiei si veniturile realizate de membrii acestora pentru solicitarea ajutorului pt. încălzire(ajutor pt încalzire electrică, ajutor pt gaze natural,ajutor pt energie electrică, ajutor pt combustible solizi sau petrolieri)  
728 10.10.2022 privind convocarea de îndată   în sedința extraordinară   a Consiliului Local Rovinari în data de 10.10.2022  
727 06.10.2022 privind instituirea curatelei și numirea  ……curator special pentru minorul …..  
726 06.10.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier juridic, grad profesional asistent…..in cadrul Compartimentului Stare Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
725 05.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.648/2022  
724 05.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.636/2022  
723 05.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.637/2022  
722 05.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.635/2022  
721 05.10.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.638/2022  
720 04.10.2022 privind constatarea suspendării raporturilor de serviciu ale funcționarului public …. avand functia publica de executie de… in cadrul Biroului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
719 04.10.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Amenajare cale de acces auto și pietonal parcare bloc A2- alee bloc IE1’’  
718 04.10.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a participa la recepția pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Suprainaltarea compartimentului II al depozitului de zgură și cenușă Gârla de la cota  145,00md MN la cota 188,50mdMN’’Sucursala Electrocentrale Rovinari.  
717 03.10.2022 privind împuternicirea persoanelor pentru a constata și aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor art.17, alin.1, lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor  
716 03.10.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.24542/2022 al …… asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
715 03.10.2022 privind desemnarea …… ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primariei oraș Rovinari  
714 30.09.2022 privind constituirea comisiei pentru a verifica modul în care este folosit și întreținut bunul dat în administrare către  Societatea Servicii Publice  Locale SRL, respectiv Piața Agroalimentară Rovinari  
713 30.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
712 30.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
711 30.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
710 30.09.2022 privind îndreptarea erorii materiale din dispoziția  primarului orașului Rovinari nr.615/2022  
709 30.09.2022 privind acordarea gradației ….,  având funcția de publică de execuție  de…. în cadrul Biroului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
708 30.09.2022 privind acordarea gradației  ….   având funcția de publică de execuție  de…. în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
707 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Liceului ,, Gheorghe Tătărascu’’ Rovinari  
706 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit  Rovinari  
705 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 3 Rovinari  
704 30.09.2022 privind numirea …. ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Rovinari  
703 28.09.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
702 28.09.2022 privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichet social  
701 28.09.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul în interesul serviciului …… având funcția publică de execuție de …… din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, în cadrul aparatului de specialitate al   primarului Municipiului Tg-jiu, în funcția publică de…..  
700 27.09.2022 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Biroului Achiziții Publice, Fonduri Europene  
699 27.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
698 27.09.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.87/2022 privind constituirea comisiei tehnice pentru întocmirea Planului de calitatea aerului la nivelul orașului Rovinari  
697 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
696 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
695 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
694 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
693 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
692 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
691 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
690 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
689 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
688 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
687 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
686 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
685 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
684 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
683 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
682 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
681 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
680 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
679 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
678 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
677 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
676 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
675 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
674 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
673 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
672 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
671 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
670 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
669 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
668 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
667 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
666 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
665 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
664 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
663 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
662 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
661 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
660 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
659 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
658 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
657 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
656 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
655 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
654 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
653 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
652 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
651 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
650 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
649 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
648 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
647 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
646 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
645 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
644 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
643 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
642 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
641 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
640 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
639 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
638 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
637 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
636 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
635 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
634 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
633 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
632 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
631 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
630 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
629 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
628 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
627 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
626 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
625 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
624 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
623 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
622 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
621 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
620 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
619 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
618 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
617 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
616 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
615 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
614 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
613 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
612 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
611 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
610 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
609 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
608 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
607 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
606 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
605 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
604 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
603 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
602 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
601 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
600 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
599 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
598 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
597 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
596 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
595 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
594 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
593 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
592 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
591 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
590 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
589 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
588 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
587 27.09.2022

 

privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
586 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza brut ……..  
585 23.09.2022 privind încetarea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei  pentru…….  
584 23.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
583 23.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
582 21.09.2022 privind convocarea în sedința ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari în data de 28.09.2022  
581 21.09.2022 privind imputernicirea ……, medic pt acordarea semnăturii și mentiunii ,, Bun de plată pe facturile aferente bunurilor materiale și obiectelor de inventar achiziționate pt. cabinetul medical școlar dentar  
580

 

21.09.2022 privind modificarea art.1 din Disp.523/2022  
579 21.09.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
578 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
577 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
576 21.09.2022 privind încetarea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
575 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
574 21.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
573 21.09.2022 privind imputarea sumei ….. reprezentând prejudiciu ( plăți nelegale efectuate pentru servicii prestate de cabinet avocatură……) și majorari de întârziere …… oraș Rovinari  
572 19.09.2022 privind constituirea comisiei de control intern  
571 19.09.2022 privind imputernicirea ……, în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat declarația pentru diminuarea terenului in suprafața de  4180 mp,cu nr. cadastral 36137, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei,nr.10, jud.Gorj  
570 16.09.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări   privind  obiectivul ,,Amenajare zonă pietonală oras Rovinari’’  
569 16.09.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.17942/2022, având funcția de natură contractuală de  inspector de specialitate, grad IA în cadrul Compartiment Cabinet Primar  
568 15.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
567 13.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
566 13.09.2022 privind stabilirea  dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
565 13.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
564 12.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
563 12.09.2022 privind comisiei constituirea pentru verificarea locuințelor din fondul locativ de stat al orașului Rovinari rămase libere în urma decesului chiriașului, pentru care exista moștenitori legali în fișa locativ (soț supraviețuitor, descendenți și ascendenți pentru inventarierea bunurilor existente în locuințe cât și luarea măsurilor pentru depozitarea acestora într-un spațiu adecvat  
562 09.09.2022 privind comisiei constituirea de solutionare a contestațiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut  
561 09.09.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui detinut  
560 09.09.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestațiilor   la examenul de promovare în clasă …. având funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Comp. Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare  
559 09.09.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în clasă …..având funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Comp. Locuințe Sociale și Adăposturi Temporare  
558 09.09.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer in interesul serviciului, ale ……, avand functia publică de executie de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari, în cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al     Primarului Municipiului Tg-jiu  
557 09.09.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru…….  
556 09.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
555 09.09.2022 privind convocarea   în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 14.09.2022  
554 06.09.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pt. obiectivul  ,,Amenajare zonă de agrement Parc Central Rovinari  
553 02.09.2022 privind reluarea dreptului la ajutor social in cuantum … pentru titular …….  
552 02.09.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
551 02.09.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de baza  brut al …..avand functia publica de executie  de consilier, grad profesional superior în cadrul Comp.Contabilitatea gestiunii  
550 01.09.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestațiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional ……. având funcția inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene  
549 01.09.2022 prin care se ia act de desemnarea reprezentanților salariaților din cadrul Primarului orasului Rovinari  
548 01.09.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ….., având funcția de  inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene  
547 01.09.2022 privind aprobarea virării de credite în cadrul aceluiaș capitol bugetar  
546 31.08.2022 privind constituirea comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuințe destinate închirierii și repartizării locuințelor tip ANL  
545 30.08.2022 privind împuternicirea ……, director executiv în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat  in formă autentică, actul adițional la contractul de superficie nr.401/17.01.2017  
544 30.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
543 30.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
542 30.08.2022 privind împuternicirea consilier ……și inspector de specialitate…… pentru acordarea semnăturii și mențiunii  de  ,,Bun de plată’’pe facturile de energie electrică, apă și gaze naturale facturate pe Orasul Rovinari  
541 30.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier juridic, grad profesional principal…..in cadrul Compartimentului Stare Civilă  
540 30.08.2022 privind acordarea gradatiei 2, conform transelor de vechime în munca  ….,  având funcția de publică de execuție  de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
539 30.08.2022 privind acordarea gradatiei 3, conform transelor de vechime in munca  …., avand funcția de publică de execuție  de consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
538 30.08.2022 privind acordarea gradatie 3 conform transelor de vechime în munca …., avand funcția de natură contractuală de șofer în cadrul Serviciului de Protecție Civilă, Situații de Urgență  
537 30.08.2022 privind modificarea art.4, pct.A din Dispoziția nr.312/25.03.2019  
536 30.08.2022 privind desemnarea …… director executiv Direcția Administrare Patrimoniu, ca reprezentant în Comitetul consultativ  pentru asistentă privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizarea sectorului energetic potrivit prevederilor art.18,alin7 din OUG nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic  
535 29.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
534 29.08.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei pentru…….  
533 29.08.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgența ….                            
532 26.08.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 29.08.2022  
531 25.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier juridic, grad profesional …..in cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
530 23.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
529 23.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
528 23.08.2022 privind convocarea în sedința ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari în data de 30.08.2022  
527 17.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
526 17.08.2022 privind încetarea acordării indemnizatiei lunare de insotitor, pentru persoana adultă  cu handicap grav …….  
525 12.08.2022 privind întocmirea de rapoarte de activitate săptamânale  de către sefii birourilor din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, de către funcționarii Compartimentului Asistentă Medicală Comunitară din care să rezulte activitațiile zilnice ale acestora  
524 11.08.2022 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
523 11.08.2022 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
522 11.08.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
521 10.08.2022 privind întocmirea de rapoarte de activitate săptamânale  de către sefii birourilor din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, de către funcționarii Compartimentului Investiții, Servicii Curente, precum și de către șeful Serviciului de Iluminat Public al orașului Rovinari, din care să rezulte activitățiile zilnice ale acestora  
520 10.08.2022 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru  …….  
519 09.08.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Servicii de catering proiect Bunicii Comunității-Subactivitatea A2.2 Socializare’’  
518 09.08.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social începand cu luna septembrie pentru…….  
517 08.08.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 09.08.2022  
516 05.08.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.486/2022 privind constituirea comisiei de examen în grad profesional imediat celui deținut  
515 05.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
514 05.08.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
513 04.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
512 04.08.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
511 04.08.2022 privind constituirea comisiei de recepție privind bunurile achiziționate (mijloace fixe ,obiecte de inventar,alimente material ,furniture de birou)  
510 04.08.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială a …..având funcția publică de conducere de Director Executiv în cadrul Direcției Economice  
509 03.08.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.22073/2022 al …… asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
508 03.08.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
507 03.08.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți pentru titular…..  
506 03.08.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public  …… având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, în cadrul Direcției Economice din cadrul   Primarului Municipiului Tg-jiu  
505 03.08.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public  …… având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, Comp.Contabilitatea Gestiunii în cadrul Agenției de Administrație Fiscală.  
504 01.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier …..in cadrul Comp. Impunere Stabilire Urmărire ,Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
503 01.08.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție  de consilier …..in cadrul Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
502 01.08.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
501 28.07.2022 privind încetarea acordării mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roți pentru titular…..  
500 28.07.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
499 28.07.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Amenajare zona centrală pietonală oraș Rovinari’’  
498

 

28.07.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări având ca obiectivul ,,Construire și dotare depou autobuze electrice și drumuri acces depou, oraș Rovinari’’  
497 26.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
496 26.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
495 26.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
494

 

26.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
493

 

26.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
492 26.07.2022 privind constituirea comisiei pentru a prelua pe bază de proces-verbal bunurile care au făcut obiectul HCL nr.69/2021 și 49/2022  
491 26.07.2022 privind desemnarea ………consilier în cadrul Comp.Agricol, Fond Funciar pentru a semna la notariat rectificarea de suprafață a terenului având nr. cadastral 35031, intabulat în CF NR.35031a localității Rovinari de la 33550mp la 34755mp.  
490 21.07.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.15629/2022 al …… asistent personal în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
489 21.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
488 21.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
487

 

19.07.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat  pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut  
486

 

19.07.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut  
485 19.07.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale pentru…….  
484 18.07.2022 privind suspendarea contractului individual de munca nr.38780/2018 ….. având funcția de natură contractuală în cadrul Comp. Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură  
483

 

18.07.2022 privind împuternicirea …… medic primar, pentru acordarea semnăturii ,,Bun de plată’’pe facturile aferente bunurilor materiale și obiectelor de inventar achiziționate pentru cabinetele medicale școlare  
482 18.07.2022 privind numirea …. în funcția de director medical interimar în cadrul  Spitalului Orășenesc ,,Sfântul Ștefan’’ Rovinari  
481

 

14.07.2022 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
480 12.07.2022 privind acordarea gradatiei … conform transelor de vechime in muncă …… asistent personal in cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
479 12.07.2022 privind acordarea gradației … conform transelor de vechime în muncă …… asistent personal in cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
478 12.07.2022 privind acordarea gradației … conform transelor de vechime în muncă …… asistent personal in cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
477 12.07.2022 privind prelungirea numirii …… inspector de specialitate din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu in funcția de natura contractuală de conducere de Șef Serviciu de Iluminat Public …..al orașului Rovinari, serviciu cu personalitate juridică  in subordinea Consiliului Local Rovinari al orașului Rovinari  
476 12.07.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 12.07.2022  
475

 

11.07.2022 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025 și a Planului de Integritate al UATO Rovinari  
474 11.07.2022 privind convocarea în sedința ordinară a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 18.07.2022  
473 08.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
472 08.07.2022 privind modificarea și completarea art.2 din Disp. nr.626/2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse în declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire(ajutor pentru energie termică, ajutor pentru gaze naturale, ajutor pentru energie electrică, ajutor pentru combustibil solizi sau petrolieri)  
471 07.07.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială a …..având funcția publică de conducere de Director Executiv în cadrul Direcției Economice  
470 05.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
469

 

05.07.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
468 05.07.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru titular….  
467 05.07.2022 privind desemnarea…. Director executiv, Direcția Administrare Patrimoniu, ca persoană de contact pentru informarea si consultarea publicului privind proiectele ,, Elaborare PUZ pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere de cca.110MW pe Halda Interioară Rovinari-Est și Elaborarea PUZ și construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente S-E Rovinari  
466 05.07.2022 privind modificarea art.2 din dispozitia Primarului Rovinari nr.298/22.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petițiilor , precum si relația cu societatea civilă la nivelul Primariei oraș Rovinari  
465 04.07.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de bază brut al …. având funcția de execuție de consilier ,clasa I, grad profesional superior in cadrul Comp.Contabilitatea gestiunii  
464 01.07.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice  ……, având funcția  publică de execuție de consilier… din cadrul Comp. Protectie Socială în cadrul Comp. Fond Locativ.  
463

 

01.07.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției publice ……, având funcția publică de execuție de consilier… din cadrul Comp. Investiții, Servicii Curente in cadrul Comp.Fond Funciar, registrul agricol.  
462 01.07.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public  …… având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari, în cadrul Serviciului Inspecție Fiscală nr.2- Structura de inspecție fiscală din cadrul Administrației fiscale pentru contribuabili  mijlocii a municipiului București-D.G.R.F.P.  
461 30.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
460 30.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
459 30.06.2022 privind modificarea dispoziția Primarului orașului Rovinari nr.401/02.06.2022, privind constituirea comisiei de concurs  pentru ocuparea funcției publice execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Autoritate tutelară și Protectia Copilului  
458 29.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
457 29.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- născut ….în cuantum de ……  
456 29.06.2022 privind rectificarea actului de nastere nr.26/2020 privind pe ……  
455 29.06.2022 privind rectificarea actului de nastere nr.9/2019 privind pe ……  
454 28.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
453 27.06.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu , ……, având funcția publică de execuție de consilier… în cadrul Compartiment Protecție Socială, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Public de Asistență Socială  
452 27.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat  pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut pentu funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
451 27.06.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut pentu funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
450 24.06.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de   consilier …..în cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență  
449 24.06.2022 privind desemnarea  responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei oraș Rovinari  
448 22.06.2022 privind abrogarea disp.Primarului orațului Rovinari nr.443/2022  
447 22.06.2022 privind reluarea activității de  către ….. având funcția publică de execuție de …. în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
446 22.06.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgența ….                            
445 22.06.2022 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Comp. Protecție socială  
444 22.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
443 22.06.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.401/02.06.2022, privind constituirea comisiei de concurs  pentru ocuparea functiei de natura contractuală vacantă din cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Bunicii Comunității-Rovinari’’POCU-127708  
442 22.06.2022 privind convocarea in sedința ordinară a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj în data de 29.06.2022  
441 21.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
440 21.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
439 21.06.2022 privind modificarea art.4 din Disp.nr.418/2022 privind constituirea comisiei de disciplină  
438 21.06.2022 privind desemnarea  ……..pentru a prelua echipamentele care fac obiectul contractului  ,, Achizitie mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor și servicii de verificare încărcare stingătoare și mentenanță hidranți interiori la clădirile aflate în domeniul public al orașului Rovinari  
437 21.06.2022 privind convocarea de îndată în sedința extraordinară a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj în data de 22.06.2022  
436 20.06.2022 privind împuternicirea  ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a semna în formă autentică  la notariat actul adițional la contractul de superficie nr. 484/2019 pentru terenul in suprafață de 94mp, situate în orașul Rovinari str. Aleea Parcului nr. 9 jud.Gorj …..  
435 20.06.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Amenajare spații destinate animalelor de companie’’  
434 17.06.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.17942/2022, având funcția de natură contractuală de  asistent personal , în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
433

17.06.2022

privind desemnarea  ……..pentru a prelua echipamentele care fac obiectul contractului  ,, Achiziție mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor și servicii de verificare încarcare stingătoare și mentenanță hidranți interiori la clădirile aflate în domeniul public al orașului Rovinari  
432 17.06.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pt. obiectivul de investiții ,,Relocare record 20KV PTCZ 12 Rovinari, Jud.Gorj  
431 17.06.2022 privind împuternicirea ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a participa la recepția pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Extindere anexe, copertină, amenajare drumuri și cântar rutier  
430 16.06.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav ……  
429 16.06.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana adultă cu handicap grav  ……  
428 16.06.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru…….  
427 16.06.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru…….  
426 16.06.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei –Masa pe Roți’’  
425 15.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Contabilitate Gestiune  
424 15.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Contabilitate Gestiune  
423 15.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
422 15.06.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
421 15.06.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.286/2019 privind înființarea Comitetului de securitate și sănatate în muncă  
420 15.06.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire bloc de locuințe sociale P+4E și amenajare zonă aferentă, branșare la utilitați  
419 10.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului  
418 10.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de executie vacantă de consilier … din cadrul Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului  
417 10.06.2022 privind desemnarea  …….. ca președinte al Structurii de control pentru solutionarea referatului inregistrat sub nr.21085/16.05.2022  
416 10.06.2022 privind încetarea acordarii mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti pentru titular…..  
415 09.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
414 09.06.2022 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
413 09.06.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer al în interesul serviciului , ……, având funcția publică de execuție de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari in cadrul Serviciului Infrastructură drumuri publice  
412 09.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment stabilire, executare silita pentru persone fizice și juridice  
411 09.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment stabilire, executare silită pentru persone fizice și juridice  
410

 

08.06.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială ….. având funcția de publică de conducere de ….. în cadrul Direcției Economice  
409 06.06.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
408 06.06.2022 privind constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor casate, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar  
407 03.06.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.365/2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de șofer din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență  
406 03.06.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publică de lucrări având ca obiectiv ,,Construire si dotare depou autobuze electrice și drum acces depou oraș Rovinari  
405 03.06.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer la cererea , ……, având functia publica de executie de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari in cadrul Agenției Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generală de organizare si resurse umane Școala de Fiscalitate-Serviciul de formare profesională în domeniul (Fiscalității în funcția publică de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional principal)  
404 02.06.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei –Masa pe Roți’’  
403 02.06.2022 privind încetarea acordarii mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti pentru titular…..  
402 02.06.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
401 02.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor  de natură contractuală vacantă … din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
400 02.06.2022 privind constituirea de evaluare pentru concursul cu tema ,,Un oraș Verde’’  
399 31.05.2022 privind  acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite(stress sau risc) personalului din cadrul Comp. Asistență Medicală Comunitară  
398 30.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
397 30.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
396 30.05.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestațiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional ……. având funcția inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Comp.Protecție Socială  
395 30.05.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ….., având funcția de  inspector de specialitate, grad debutant în cadrul Comp.Protectie Socială  
394 27.05.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.364/2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de natura contractuala vacantă de șofer din cadrul Serviciului Protecție Civila, Situații de Urgență  
393 27.05.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Investiții, Servicii Curente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
392 27.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.24413/2017, având funcția de natură contractuală de inspector de specialitate în cadrul Compartiment  Fond Funciar, Registru Agricol  
391 27.05.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având funcția publică de conducere de…..din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, în cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală  
390 27.05.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
389 27.05.2022 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare ….     
388 27.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
387 27.05.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având funcția publica de executie …..prin mutarea definitivă din cadrul Comp.Gestiune Patrimoniu in cadrul Compartiment Contabilitate Venituri si Acorduri Comerciale  
386 23.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
385 23.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.48349/2021, având funcția de natură contractuală de  asistent personal , în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
384 23.05.2022 privind constituirea comisiei pentru a prelua documentele rezultate în urma desfășurării activitații Centrului de vaccinare ,,Sala de sport a orașului Rovinari’’  
383 20.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….în cuantum de ……  
382 20.05.2022 privind convocarea de îndată  în sedința extraordinară  a Consiliului Local Rovinari în data de 23.05.2022  
381 18.05.2022 privind convocarea in ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari, județul Gorj în data de 25.05.2022  
380 16.05.2022 privind împuternicirea …. ofițer de stare civilă în cadrul Comp.Stare Civilă, pentru a constata și aplica sanctiuni contraventionale prevazute de Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă  
379 16.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.2715/2020, având funcția de natură contractuală de  asistent personal , în cadrul Direcției Publice de Asistență Socila  
378 13.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare de insoțitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
377 13.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă nr.4548/2009, având funcția de natură contractuală de  pompier , în cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgența  
376 13.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
375 13.05.2022 privind constituirea comisiei pt. a participa la evacuarea chiriașilor din locuințele apartinând patrimoniului orașului Rovinari, cât si locuințele  sociale pentru care exista hotarâri judecatorești definitive și irevocabile  
374 13.05.2022 privind numirea …… grad profesional asistent  în cadrul Comp.Alocații si Subvenții ca îndrumator de stagiu si aprobarea programului pentru desfașurarea programului de stagiu și aprobarea perioadei de stagiu al ……în funcția publică de execuție , consilier …. în cadrul Comp.Protectie Socială  
373 13.05.2022 privind completarea dispoziției nr.430/2020, privind desemnarea …. inspector in cadrul Comp.Agricol, Fond Funciar pentru a face parte din comisia pentru constatarea pagubelor , evacuarea acestora si stabilirea răspunderii civile  conform HG nr.1679/2008  
372 13.05.2022 privind împuternicirea ……,  inspector , pentru acordarea semnaturii și mentiunii ,, Bun de plată’’pe facturile aferente contractelor de achizitie de activitati culturale si alte bunuri din cadrul Comp.Cultura  
371 13.05.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție   de consilier …..in cadrul Comp. Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
370 12.05.2022 privind prelungirea detașării ….. din cadrul Comp.Iluminat Public(Primaria  oraș Rovinari) ,în cadrul Serviciului de Iluminat Public al orasului Rovinari- Comp. Intreținere si Reparații  
369 12.05.2022 privind constituirea comisiei pentru actualizarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL nr.49/27.02.2018.  
368 12.05.2022 privind împuternicirea ……, director executiv in cadrul Direcției Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafața de 11900 mp.  
367 12.05.2022 privind reducerea timpului de lucru pt. ……, de execuție de …. în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari având funcția  
366 12.05.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Protecția Socială  începand cu data de 16 mai 2022 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
365 12.05.2022 privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției de natură contractuală de șofer… din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență.  
364 12.05.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală de șofer… din cadrul Serviciului Protecție Civilă, Situații de Urgență  
363 11.05.2022 privind constituirea Secretariatului Tehnic pentru concursul cu tema ,,Un oraș verde’’  
362 09.05.2022 privind constituirea comisiei  de selecționare a documentelor din cadrul arhivei Primariei oraș Rovinari  
361 09.05.2022 privind convocarea de indata in sedința extraordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari, judetul Gorj pentru data de 10.05.2022  
360 05.05.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
359 05.05.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
358 05.05.2022 privind diminuarea drepturilor de natură salarială ….. având functia de publică de conducere de ….. în cadrul Direcției Economice  
357 02.05.2022 privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă   ……. având funcția de natură contractuală de ……în cadrul Comp.Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură  
356 02.05.2022 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei –Masa pe Roți’’  
355 02.05.2022 privind încetarea detașării …….asistent medical comunitar în cadrul Comp.Asistența Medicală Comunitară din cadrul Primariei Oraș Rovinari în cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj  
354 29.04.2021 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Comp.stabilire, urmărire executare silită persoane fizice și persoane juridice  
353 29.04.2021 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Comp.stabilire, urmărire executare silită persoane fizice și persoane juridice  
352 29.04.2021 privind încadrarea …..în functia de natură contractuală de …. în cadrul Biroului achizitii publice, fonduri europene  
351 29.04.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Reabilitare bloc B2 locuinței sociale-P+2, oraș Rovinari  
350 29.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială  
349 29.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta de Șef Serviciul public de poliție locală din cadrul Directiei Publice de Politie Locală  
348 29.04.2021 privind desemnarea  persoanelor pt a prelua si distribui tichetele de masa persoanelor vaccinate din loc, Rovinari, b-dul Minerilor, jud. Gorj  
347 29.04.2021 privind constituirea comisiei de receptiei finala la obiectivul ,,Reabilitare sediu gradinita cu program prelungit’’  
346 29.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….in cuantum de ……  
345 29.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pt. persoana cu handicap grav ……, incepând cu data de 01.05.2022  
344 28.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având functia publica de conducere de Șef Serviciul Public de Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oras Rovinari, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Primariei comunei …….  
343 28.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer în interesul serviciului , ale …. având funcția de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraș Rovinari, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Primariei comunei …….  
342 28.04.2021 privind încetarea acordarii mesei prin Serviciul Social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti pentru titular…..  
341 28.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pt. obiectivul de investitii ,,Amenajare platou Casa de Cultură, oraș Rovinari  
340 27.04.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru…….  
339 27.04.2021 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru…….  
338 27.04.2021 privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei monoparentale, pentru…….  
337 27.04.2021 privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru…….  
336 21.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de execuție vacantă de consilier… din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitatii Rovinari’’ POCU-127708.  
335 21.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier… din cadrul echipei de implementare a  proiectului ,,Bunicii comunitătii Rovinari’’ POCU-127708.  
334 20.04.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
333 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
332 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
331 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
330 20.04.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
329 20.04.2022 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare ….     
328 20.04.2022 privind prelungirea detașării …… asistent medical comunitar in cadrul Comp.Asistentă Medicală Comunitară din cadrul Primariei orasului Rovinari, in cadrul Direcției de Sănătate Publica Gorj  
327 20.04.2022 privind numirea ….. in funcția publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. Autoritate Tutelară și Protecția Copilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
326 19.04.2022 privind numirea ….. in functia publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp. protecția muncii  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
325 19.04.2022 privind numirea ….. in functia publică de execuție de  de consilier …..in cadrul Comp.Protecție Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
324 19.04.2022 privind incetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de Sef Serviciul Public de Politie Locală din cadrul Direcției Publice de Politie Locală  
323 19.04.2022 privind incetarea exercitării de către …..a funcției publice de conducere vacantă de director executiv din cadrul Directiei Publice de Asistentă Socială.  
322 15.04.2022 privind imputernicirea ……, pentru acordarea semnăturii și mențiunii ,,Bun de plată’’pe facturi aferente contractului de prestare a  serviciilor, achiziție de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile din cadrul proiectului ,,Bunicii comunitatii Rovinari’’.  
321 15.04.2022 privind incetarea  contractului individual de muncă nr…, Expert Implementare-COR112029  din cadrul Proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari’’contract de furnizare nr.POCU/436/4/4/127708  
320 14.04.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in formă autentica pentru terenul in suprafata de  176 mp,cu nr. cadastral 36137, situat in orașul Rovinari, str. Prieteniei,nr.10, jud.Gorj  
319 13.04.2022 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a materialelor consumabile achizitionate in cadrul proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’  
318 13.04.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer in interesul serviciului, ale ……, avand functia publica de executie de consilier… din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari- Comp. Contabilitatea Gestiunii in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova –Administrația Judeteana a Finantelor Publice Gorj-Serviciul Fiscal Orasenesc Novaci-Comp.Registru Contribuabili declarații fiscale și bilanțuri  
317 13.04.2022 privind mentinerea ….. in functia de natura contractuala de asistent  personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
316 13.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Comp. Investitii, Servicii Curente  
315 13.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier… din cadrul Comp. Investitii, Servicii Curente  
314 12.04.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titular…..  
313 12.04.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
312 12.04.2022 privind rectificarea actului de casatorie nr.79 din 23.08.2008  
311 12.04.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj în data de 19.04.2022  
310 08.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor   pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
309 08.04.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a personalului din cadrul Biroului Achizitii Publice , Fonduri Europene  
308 08.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru   examenul de  promovare in grad profesional  a salariatilor din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
307 08.04.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a salariaților din cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
306 08.04.2022 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul  ,, Reabilitare acoperiș bloc ANL P18  
305 08.04.2022 privind constituirea grupului de lucru pentru preluarea depozitarea, gestionarea si distribuirea ajutoarelor prin Programul operațional ajutorarea  persoanelor defavorizate -POAD  
304 08.04.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
303 06.04.2022 privind desemnarea  …….. ca presedinte al Structurii de control pentru solutionarea referatului inregistrat sub nr.14682/28.03.2022  
302 06.04.2022 privind numirea resposabilului  cu activitati de prevenire și protecție SSM  pentru persoanalul din cadrul Primariei oras Rovinari  
301 06.04.2022 privind numirea …….. în funcția  publică de executie  de consilier ….. în cadrul Comp.Impunere Stabilire Gestionare Baze de date  Persoane Fizice din cadrul aparatului de specialitate  aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
300 06.04.2022 privind stabilirea oficierii casatoriilor in afara sediului Comp. Stare Civilă  
299 06.04.2022 privind diminuarea drepturilor de natura salariala de natura salariala a ….. având funcția ……  in cadrul Directiei Economice  
298 06.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana adulta cu handicap grav ……  
297 06.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru copilul cu handicap grav ……  
296 06.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Compartiment fond locativ  
295 06.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de execuție vacantă de consilier … din cadrul Compartiment fond locativ  
294 05.04.2022 privind convocarea de indata in sedinta extraordinară a Consiliului Local al orasului Rovinari, judetul Gorj pentru data de 06.04.2022  
293 04.04.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestațiilor la concursul organizat  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier….… din cadrul Compartiment protectie sociala  
292 04.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier … din cadrul Compartiment protectie sociala  
291 04.04.2022 privind reluarea dreptului la ajutor social in cuantum … pentru titular …….  
290 01.04.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana adulta cu handicap grav ……  
289 01.04.2022 privind incetarea contractului individual de munca al ……asistent personal in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rovinari  
288 01.04.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
287 31.03.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu prin transfer la cererea functionarului public , ale ….consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Primariei  oras Rovinari in cadrul Primariei comunei …….  
286 29.03.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de 64mp, atribuit catre …..  
285 29.03.2022 privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru …..  
284 28.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
283 28.03.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….                            
282 24.03.2022 privind prelungirea detasarii …… asistent medical comunitar in cadrul Comp.Asistenta Medicala Comunitara din cadrul Primariei orasului Rovinari, in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj  
281 24.03.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de consilier(politist local),clasa I,grad profesional asistent in cadrul Comp.ordine si liniste publica(Directia Publica  de Politie Locala)  
280 24.03.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de consilier(politist local),clasa I,grad profesional asistent in cadrul Comp.circulatie pe drumurile publice(Directia Publica  de Politie Locala)  
279 24.03.2022 privind desemnarea ……..ca presedinte al Structurii de Control pentru solutionarea referatului inregistrat sub nr. 12640/16.03.2022  
278 24.03.2022 privind acordarea gradatiei1conform transelor de vechime in munca …., avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
277 23.03.2022 privind constituirea comisiei pentru a se deplasa in teren si a verifica unele obiective de investitii realizate pe raza orasului Rovinari  
276 23.03.2022 privind numirea …….   in functia publica de conducere de Sef  Serviciu Public de Asistenta Sociala  
275 22.03.2022 privind constituirea comisiei pentru inventarierea lunara a rebuturilor rezultate in urma activitatii specifice, pentru erorile operatorilor de date la prelucrarea datelor personale, asocierea gresita a chipului persoanei la preluarea imaginii, din cadrul Serviciului Comunitar Local de  Evidenta a Persoanelor  
274 22.03.2022 privind abrogarea Dispozitiei emise de Primarul orasului Rovinari nr.263/2022, privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul ,, Reabilitare acoperiș ANL’’  
273 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
272 22.03.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari în data de 29.03.2022  
271 22.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
270 22.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
269 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
268 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
267 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
266 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
265 22.03.2022 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
264 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
263 22.03.2022 privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul ,, Reabilitare acoperiș ANL’’  
262 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
261 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
260 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
259 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
258 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
257 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
256 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
255 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
254 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
253 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
252 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
251 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
250 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
249 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
248 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
247 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
246 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
245 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
244 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
243 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
242 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
241 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
240 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
239 21.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
238 18.03.2022 privind incetarea calitatii  de medic coordonator al Centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, B-dul Minerilor(sala de sport) jud.Gorj de catre ……  
237 18.03.2022 privind inchiderea Centrului de vaccinare impotriva COVID-19 din localitatea Rovinari, B-dul Minerilor(sala de sport) jud. Gorj  
236 18.03.2022 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor reprezentant legal , ….. pentru copilul cu handicap grav ……  
235 18.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
234 18.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
233 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
232 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
231 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
230 18.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
229 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
228 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
227 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
226 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
225 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
224 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
223 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
222 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
221 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
220 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
219 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
218 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru…….  
217 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
216 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
215 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
214 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
213 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru…….  
212 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
211 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
210 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
209 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
208 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
207 17.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
206 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
205 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
204 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
203 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
202 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
201 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
200 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
199 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
198 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
197 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
196 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
195 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
194 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
193 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
192 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
191 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
190 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
189 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
188 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
187 16.03.2022 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, judetul Gorj, pentru data de 21.03.2022  
186 16.03.2022 privind acordarea stimulentului pentru nou-nascut in cuantum…… pentru ….  
185 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
184 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
183 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
182 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
181 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
180 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
179 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
178 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
177 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
176 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
175 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
174 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
173 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
172 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
171 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
170 15.03.2022 privind numirea ……in functia publica de executie de consilier …. in cadrul Comp.Contabilitate venituri si acorduri comerciale  
169 15.03.2022 privind numirea ……in functia publica de executie de consilier …. in cadrul Comp.Contabilitatea Gestiunii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Rovinari  
168 15.03.2022 privind incetarea prin acordul partilor a raportului de serviciu al …. avand functia publica de ….in cadrul Comp.Investitii Servicii Curente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari  
167 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
166 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
165 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
164 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
163 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
162 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
161 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
160 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
159 15.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiectiv ,,Construitre si dotare depou autobuze electrice si drum acces depou, oras Rovinari  
158 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
157 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
156 15.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru…….  
155 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
154 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
153 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
152 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
151 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
150 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale, pentru…….  
149 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
148 15.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, pentru…….  
147 10.03.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor, pentru persoana adulta  cu handicap grav …….  
146 10.03.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare reprezentantului legal ….. pentru copilul cu handicap grav …..  
145 10.03.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Protectia Sociala  
144 10.03.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Comp.Protectia Sociala  
143 10.03.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Protectia Muncii  
142 10.03.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul Comp.Protectia Muncii  
141 09.03.2022 privind completarea art.1 din Disp.Primarului orasului Rovinari nr.128/2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.4527/2009, al ….. avand functia de natura contractuala de ….. in cadrul Comp.Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
140 09.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
139 09.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
138 09.03.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
137 09.03.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Compartiment autoritate tutelara si protectia copilului  
136 09.03.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier … din cadrul Compartiment autoritate tutelara si protectia copilului  
135 09.03.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Biroului  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de 71mp, atribuit catre …..  
134 09.03.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
133 09.03.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.1007/2021 privind constituirea comisiei pentru actulizarea Nomenclatorului  stradal aprobat prin HCL nr.49/2018  
132 07.03.2022 privind modificarea art.1din Disp.nr.54/2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier,     clasa I grad profesional asistent in cadrul Comp.contabilitate, venituri si acorduri comerciale  
131 04.03.2022 privind numirea ca indrumator de stagiu a ….. in cadrul Comp. Stabilire Urmarire, Executare Silita,Persoane Fizice si Persoane Juridice, ca indrumator de stagiu pentru ….. si aprobarea programului de stagiu  
130 04.03.2022 privind numirea ca indrumator de stagiu a ….. in cadrul Comp. Financiar Contabil, pentru…., consilier , clasa I, grad profesional debutant si aprobarea programului de stagiu  
129 04.03.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de baza  brut al …..avand functia publica de executie  de consilier, Comp.Contabilitatea gestiunii  
128 03.03.2022 privind incetarea contractului individual de munca nr.4527/2009, al ….. avand functia de natura contractuala de ….. in cadrul Comp.Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
127 03.03.2022 privind revocarea dispozitiei nr.121/28.02.2022  
126 03.03.2022 privind constituirea comisiei pentru  verificarea datelor cuprinse in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile pentru acordarea de beneficii de asistentă sociala cu ocazia sărbatorilor pascale 2022  
125 03.03.2022 privind incetarea suspendarii raporturilor de munca ale contractului individual de munca si reluarea activitatii de catre ……..  
124 03.03.2022 privind desemnarea …… consilier in cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu ca responsabil cu receptionarea, confirmarea suprafetelor  de teren maturat pe raza orasului Rovinari  
123 03.03.2022 privind completarea art.1din Disp.nr.87/2022  privind constituirea comisiei tehnice pentru intocmirea Planului de calitate a aerului la nivelul orasului Rovinari  
122 28.02.2022 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare alei si parcare sediu Primarie Rovinari’’  
121 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Serviciului de Protectie Civila, Situatii de Urgenta  
120 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
119 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
118 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala ….Comp. Cresa  
117 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
116 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
115 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
114 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
113 28.02.2022 privind incetarea  contractului individual de munca al…, avand functia de natura contractuala …. in cadrul Comp. Cresa  
112 25.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
111 25.02.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de  de consilier …..in cadrul Compartiment Stabilire, Urmarire , Executare Silita Persoane Fizice si Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
110 25.02.2022 privind numirea ….. in functia publica de executie de  de consilier …..in cadrul Compartiment Buget Situatii  Financiare , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
109 25.02.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru titular….  
108 25.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….. asistent personal in cadrul Directia Publica de Asistenta Sociala Rovinari  
 107 25.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
106 25.02.2022 privind modificarea art.1 din disp.nr.52/2022, privind constituirea comisie de concurs pentru ocuparea functiei publice executive vacante de consilier, grad profesional din cadrul Comp. Contabilitatea Gestiunii  
105 25.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei tehnice pentru intocmirea Planului de calitate a aerului la nivelul Orasului Rovinari  
104 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….. asistent personal in cadrul Directia Publica de Asistenta Sociala Rovinari  
103 22.02.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale ……..  
102 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
101 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
100 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
99 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
98 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
97 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
96 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
95 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
94 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
93 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
92 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
91 22.02.2022 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al ….din cadrul Proiectului Proeducatie  
90 22.02.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
89 17.02.2022 privind acordarea gradației … conform tranșelor de vechime în muncă …..având functia de asistent personal.în cadrul Directiei Publice de Asistența Sociala  
88 17.02.2022 privind acordarea gradației … având funcția  natura contractuala de….. în cadrul Comp. Fond Funciar Registru Agricol  
87 17.02.2022 privind constituirea comisiei tehnice pentru întocmirea Planului de calitate a aerului la nivelul orasului Rovinari  
86 16.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier….… din cadrul Compartiment impunere stabilire, gestionare baze de date persone fizice  
85 16.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier … din cadrul Compartiment impunere stabilire, gestionare baze de date persone fizice  
84 16.02.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social ….  
83 16.02.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
82 16.02.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari in data de 23.02.2022  
81 14.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de ……Serviciul Public de Asistentă Socială  
80 14.02.2022 privind privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de ……Serviciul Public de Asistentă Socială  
79 14.02.2022 privind modificarea art.1 și art.2 din disp.nr.627/2021, privind constituirea comisiei de atribuire/licitatie și a comisiei de solutionare a contestatiilor a locurilor de parcare, pentru folosintă în parcările de resedintă din orasul Rovinari  
78 14.02.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
77 14.02.2022 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.716/18.11.2021, privind constituirea comisiei sociale pentru analizarea cererilor  de locuinte destinate  închirierii si repartizării locuintelor tip ANL  
76 14.02.2022 privind majorarea cu 20% a salariului de baza brut al …. având functia publică de execuție de consilier….. în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii  
75 14.02.2022 privind stabilirea calitatii de evaluator si contrasemnatar pentru evaluarea performantelor profesionale pentru perioda 01ianuarie 2021- 31 decembrie2021, pentru functionarii publici de executie și funcționarii publici de conducere din cadrul Primariei orasului Rovinari  
74 14.02.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
73 14.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
72 11.02.2022 privind numirea …….. în funcția  publică de executie  de consilier ….. în cadrul Compartiment protectie sociala din cadrul aparatului de specialitate  aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari  
71 11.02.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
70 11.02.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
69 11.02.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale ……..  
68 10.02.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă  
67 10.02.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de  296mp,cu nr. cadastral 36942, situat in orasul Rovinari,str. Prieteniei, jud.Gorj  
66 10.02.2022 privind modificarea și înlocuirea anexei din Disp. nr.384/2020, privind constituirea Comisiei orașului Rovinari pentru Recensamântul populatiei si locuințelor din anul 2021  
65 10.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale …… al orașului Rovinari  
64 10.02.2022 privind acordarea gradației … conform tranșelor de vechime în muncă …..având functia de ….în cadrul Comp.Starea Civilă  
63 10.02.2022 privind acordarea indemnizației … lunare de însotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……  
62 08.02.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru ocuparea functiei publice de natura contractuală temporar  vacantă de ….  din cadrul Comp. Asistenta Medicală Școlară  
61 07.02.2022 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare …….  
60 04.02.2022 privind convocarea în ședința extraordinară a Consiliului Local al orasului Rovinari, pentru data de 09.02.2022  
59 03.02.2022 privind încetarea CIM …..,asistent personal în cadrul Directiei Publice de Asistenta Socială  
58 02.02.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de  4mp, atribuit către domnul…..  
57 02.02.2022 privind desemnarea … consilier în cadrul Compartiment Contabilitatea Gestiunii- Directia Economica, să exercite controlul financiar preventiv propriu  
56 02.02.2022 privind modificarea art.1 și art.3 din Disp. nr.501/10.08.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
55 02.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier…Compartiment Contabilite, venituri si acorduri comerciale  
54 02.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Contabilite, venituri si acorduri comerciale  
53 02.02.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Contabilitate ,Gestiuni  
52 02.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Contabilite, Gestiuni  
51 01.02.2022 privind reluarea dreptului la ajutor social începând cu luna februarie 2022, pentru ….  
50 01.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
49 01.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
48 01.02.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
47 27.01.2022 privind imputernicirea ……, in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, pentru a semna la notariat contractul de superficie in forma autentica pentru terenul in suprafata de  88mp, situat in orasul Rovinari, str.Tineretului nr.23, jud.Gorj  
46 27.01.2022 privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, …… avand functia de natura contractuala in cadrul  Comp. Cresa  
45 27.01.2022 privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, …… avand functia de natura contractuala in cadrul  Comp. Cresa  
44 27.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1194/2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala  in cadrul  Comp.Cresa  
43 27.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1188/2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala de …..in cadrul Serviciului mobil de acordare a hranei ,, Masa pe Roti’’  
42 27.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.352/2021, privind constituirea pentru identificarea cladirilor, terenurilor neingrijite de pe raza orasului Rovinari  
41 27.01.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
40 27.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
39 27.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social……..  
38 27.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum……, pentru ……  
37 27.01.2022 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum……, pentru ……  
36 27.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
35 27.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
34 27.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
33 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1157/28.12.2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
32 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1161/28.12.2021, privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
31 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1086/28.12.2021, privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de asistent medical comunitar debutant din cadrul Compartiment asistenta  medicala comunitara  
30 25.01.2022 privind modificarea art.1 din dispozitia Primarului Rovinari nr.1085/28.12.2021, privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de asistent medical comunitar debutant din cadrul Compartiment asistenta  medicala comunitara  
29 20.01.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari in data de 27.01.2022  
28 20.01.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
27 20.01.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
26 20.01.2022 privind detasarea  ….., asistent medical comunitar din cadrul Primariei oras Rovinari in cadrul DSP Gorj.  
25 20.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social……..  
24 19.01.2022 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, cls.I, grad profesional debutant  in cadrul Compartiment Stabilire Urmarire, Executare Silita , Persoane Fizice si Persoane Juridice  
23 19.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, cls.I, grad profesional debutant  in cadrul Compartiment Stabilire Urmarire, Executare Silita , Persoane Fizice si Persoane Juridice  
22 19.01.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul la cererea functionarului public, ale ….., avand functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari, Compartiment Fond Locativ in cadrul ……..  
21 18.01.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale ……..  
20 18.01.2022 privind constituirea comisiei de solutionarea contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Situatii Financiare  
19 18.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier …Compartiment Situatii Financiare  
18 18.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social……..  
17 17.01.2022 privind acordarea gradatiei … conform transelor de vechime in munca …… asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala  
16 14.01.2022 privind constituirea comisiei pentru a participa preluarea bunurilor concesionate care au facut obiectul contractului de concesiune ……  
15 12.01.2022 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin transferul in interesul serviciului al ……avand functia publica de executie de consilier clasa I, grad professional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Rovinari, Compartiment Stabilire, Urmarire, Executare Silita, Persoane Fizice si Persoane Juridice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu-Jiu ……  
 14 12.01.2022 privind prelungirea numirii …… inspector de specialitate din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu in functia de natura contractuala de conducere …..al orasului Rovinari, serviciu cu personalitate juridica  in subordinea Consiliului Local Rovinari  
13 11.01.2022 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliuui Locala al orasului Rovinari, pentru data de 11.01.2022  
12 10.01.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta ….     
11 10.01.2022 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala  
10 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
9 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
8 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
7 10.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
6 06.01.2022 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.1073/2021  
5 05.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
 4 05.01.2022 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
 3 04.01.2022 privind constituirea comisiei pentru a preda obiectivul ,, Statie  de epurare ape uzate,oras Rovinari, Judetul Gorj’’catre Sc APAREGIO Gorj SA.  

 

 2 04.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de …  din excendentul bugetului local al anilor precedenti inregistrat la data de 31.12.2020, in suma de …..  
  1 03.01.2022 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu… avand functia publica de executie de… in cadrul Compartiment Autoritate Tutelara si Protectia Copilului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauta
Retele Sociale