Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

REGISTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR PE ANUL 2021

 

NR.INRG DATA TITLUL ACTULUI OBSERVATII

 

1 05.01.2021 privind incetarea contractului individual de munca nr.22643/26.08.2020  
2 06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare in suma de … a bugetului local pe anul 2020 al UATO Rovinari din excendentul bugetului local al anilor precedent inregistrat la data de 31.12.2020, in suma de …..  

 

 

 

3 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.607/2020 privind acordarea stimulentului educational  

 

4 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.583/2020 privind acordarea stimulentului educational  
5 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.574/2020 privind acordarea stimulentului educational  
6 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.601/2020 privind acordarea stimulentului educational  
7 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.579/2020 privind acordarea stimulentului educational  
8 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.629/2020 privind acordarea stimulentului educational  
9 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.619/2020 privind acordarea stimulentului educational  
10 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.575/2020 privind acordarea stimulentului educational  
11 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.862/2020 privind acordarea stimulentului educational  
12 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.1009/2020 privind acordarea stimulentului educational  
13 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.578/2020 privind acordarea stimulentului educational  
14 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.611/2020 privind acordarea stimulentului educational  
15 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.577/2020 privind acordarea stimulentului educational  
16 06.01.2021 privind modificarea art.2 din dispozitia nr.576/2020 privind acordarea stimulentului educational  
17 06.01.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
18 06.01.2021 privind numirea …. in functia publica de executie de……  
19 06.01.2021 privind numirea…..  in functia publica de executie de……  
20 06.01.2021 privind numirea …..  in functia publica de executie de……  
21 06.01.2021 privind numirea  …..  in functia publica de executie de……  
22 06.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al …..avand functia publica de executie…..  
23 08.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei contractuala  
24 08.01.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei contractuala  
25 11.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
26 11.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou- nascut ….  
27 11.01.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliuui Locala al orasului Rovinari, pentru data de 12.01.2021  

 

28 11.01.2021 privind constituirea comisiei pentru a formula si transmite raspunsurile …….  
29 11.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs……  
30 11.01.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs……  
31 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.576/2019  
32 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.1042/2018  
33 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.83/2019  
34 12.01.2021 privind prelungirea numirii …..  Sef serviciu  
35 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.575/2019  
36 12.01.2021 privind modificarea art.1din dispozitia nr.574/2019  
37 12.01.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
38 12.01.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social  
39 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
40 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
41 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
42 14.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
43 19.01.2021 privind incetarea contractului de munca ……  
44 19.01.2021 privind imputernicirea ….. pentru a participa la sedinta ….  
45 19.01.2021 privind acordarea gradatiei ……  
46 19.01.2021 privind acordarea gradatiei ……  
47 19.01.2021 privind reluarea activitatii ….  
48 19.01.2021 privind constituirea comisiei de receptie a mesei calde din cadrul Serviciului Mobil de Acordare a Hranei-Masa pe Roti  
49 20.01.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 27.01.2021  
50 22.01.2021 privind modificarea cuantumului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale…..  

 

51 22.01.2021 pentru aprobarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale …..  
52 25.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut……  
53 25.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut……  
54 25.01.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie monoparentale ……  
55 25.01.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere familiei monoparentale ……  
56 25.01.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie ……..  
57 25.01.2021 privind numirea ….. in functia de director medical interimar in cadrul  
58 25.01.2021 privind constituirea comisiei pentru sustinerea examenului de promovare ……  
59 25.01.2021 privind constituirea comisiei de solutionare la examenului de promovare  
60 25.01.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna februarie 2021 pentru …..  
61 26.01.2021 privind aprobarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu gaze natural e….  
62 26.01.2021 privind aprobarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu gaze naturale ….  
63 26.01.2021 privind aprobarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu gaze naturale ….  
64 26.01.2021 privind incetarea contractului  individual de munca al ….  
65 27.01.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
66 27.01.2021 privind modificarea cuantumului pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
67 27.01.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social ……  
68 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
69 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
70 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
71 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
72 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
73 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
74 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
75 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
76 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
77 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
78 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
79 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
80 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
81 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
82 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
83 28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
84 28.01.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca …..  
85 28.01.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca …..  
86 28.01.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
87 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  …..asistent personal  
88 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  …..       

asistent personal

 
89 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. asistent personal  
90 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
91 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
92 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
93 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
94 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
95 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al  ….. asistent personal  
96 29.01.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. asistent personal  
97 29.01.2021  privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
98 29.01.2021 privind imputernicirea  …..  pentru a semna la notariat declaratia pentru rectificare  
99 29.01.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
100 29.01.2021 privind acordarea stimulentului financiar prentru nou nascut …..  
101 29.01.2021 privind prelungirea detasarii …..  
102 29.01.2021 privind prelungirea detasarii …..  
   103 01.02.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu ……..  
   104 02.02.2021 privind acordarea acordarea unui ajutor de urgenta ….  
   105 02.02.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……  
   106 03.02.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta ……  
   107 03.02.2021 privind stabilirea salariului de baza brut ……  
   108 03.02.2021 privind stabilirea salariului de baza brut ……  
   109 03.02.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca ……  
   110 03.02.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca ……  
   111 03.02.2021 privind  completarea dispozitiei nr.47/2021  
   112 03.02.2021 privind imputernicirea ……..   pentru cheltuielile bugetare si acordarea semnaturii si mentiunii ,, Bun de plata”pe facturi  
   113 03.02.2021 privind prelungirea numirii ……  
   114 03.02.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare ……  
   115 03.02.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
   116 03.02.2021 privind acordarea gradatiei ……..  
   117 04.02.2021 privind incetarea contractului individual de munca …..  
   118 04.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   119 04.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   120 08.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   121 08.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
   122 08.02.2021 privind imputernicirea …. pentru a semna la notariat  actul aditional la contractual de superficie  
   123 10.02.2021 privind incetarea contactului individual de munca …  
   124 10.02.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepând cu luna martie 2021  
125 10.02.2021 privind desemnarea unitatii de  implementare a proiectului ,,Construire bloc locuinte sociale si amenajare zona aferenta precum si Amenajare zona centrala pietonala oras Rovinari  
126 10.02.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
127 10.02.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
128 10.02.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna la notariatactele aditipnale la contractual de superficie pt. terenul in suprafata de ..  
129 11.02.2021 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Rovinari  
130 12.02.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
131 15.02.2021 privind imputare sumei … reprezentand contravaloarea cheltuielilor judecataoresti  
132 15.02.2021 privind imputare sumei … reprezentand contravaloarea cheltuielilor judecataoresti  
133 15.02.2021 privind constitirea comisiei pentru verificarea blocurilor de locuinte sociale  
134 15.02.2021 privind constituirea Comisiei de Monitorizare cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial  
135 17.02.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului  Rovinari, pentru data de 24.02.2021  
136 17.02.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta ……  
137 17.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
138 17.02.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare bloc B2, Amenajare zona blocurilor C2-G5,oras Rovinari,jud Gorj-Amenajare Platou Casa de Cultura  
139 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare …..  
140 19.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
141 19.02.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
142 22.02.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
143 22.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
144 22.02.2021 privind instituirea curatelei si numirea……  
145 22.02.2021 privind numirea …… in functia publica …..  
146 22.02.2021 privind numirea …… in functia publica …..  
147 22.02.2021 privind actualizarea art.4, pctA din Dispozitia nr.312/2019  
148 22.02.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav ……  
149 22.02.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie….  
150 23.02.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere familiei…..  
151 23.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
152 24.02.2021  privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
153 24.02.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna martie 2021  
154 24.02.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna martie 2021  
155 24.02.2021 Privind imputernicirea ….. pentru a semna la notariat actul aditional la contractual de superficie pt ternul in suprafata  
156 25.02.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
157 25.02.2021 privind desemnarea …..ca persoana responsabila de rezolvarea petitiilor pe perioada concediilor, delegatiilor etc, ale…..  
158 26.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
159 26.02.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
160 26.02.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere familiei…..  
161 26.02.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
162 26.02.2021 privind revocarea dispozitiei nr.144/22.02.2021  
163 26.02.2021 privind instituirea curatelei …..  
164 26.02.2021 privind incetarea contractului individual de munca ….  
165 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
166 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
167 01.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
168 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
169 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ….  
170 01.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale  
171 01.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
172 01.03.2021 privind constituirea comisiei pt punerea in aplicare a prevederilol HCL NR.36/24.02.2021…  
173 01.03.2021 privind prelungirea detasarii …..  
174 01.03.2021 privind prelungirea detasarii …..  
175 03.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
176 03.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
177 03.03.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei  
178 03.03.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna martie  
179 03.03.2021 privind instituirea curatelei si numirea…….  
180 04.03.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
181 05.03.2021 privind desemnarea …..pentru a urmari incheierea si derularea contractelor avand ca obiect lucrari de cadastru  
182 08.03.2021 privind preluarea gestiuni …..  
183 08.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare, reevaluare a corpurilor de iluminat  
184 08.03.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vacinare reprezentat de asistentii medicali  
185 08.03.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vacinare reprezentat de registratorii medicali  
186 08.03.2021 privind constituirea comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces  
187 09.03.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de medici  
188 09.03.2021 privind desemnarea ……….la Centrul de vaccinare din loc.Rovinari  
189 09.03.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..  
190 09.03.2021 privind constituirea comisiei de cercetarea disciplinara prealabila  
191 09.03.2021 privind detasarea incepand cu 8 martie 2021  
192 09.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pt. personalul cu handicap grav  
193 12.03.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
194 12.03.2021 privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia nr146/22.02.2021  
195 12.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale  
196 12.03.2021 privind reluarea activitatii……..  
197 12.03.2021 privind completarea dispozitiei nr.138/17.02.2021  
198 15.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
199 15.03.2021 privind constituirea comisiei …….  
200 16.03.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului Rovinar, judetul Gorj pentru data de 16.03.2021  
201 16.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
202 16.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
203 16.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
204 16.03.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva…..  
205 17.03.2021 privind numirea ca indrumator de stagiu ……  
206 19.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
207 19.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
208 22.03.2021 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.613/2016  
209 22.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor….  
210 22.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…  
211 22.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..  
212 22.03.2021 privind acordarea gradatiei……..  
213 23.03.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 30.03.2021.  
214 23.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..  
215 24.03.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
216 24.03.2021 privind modificarea dispozitiei Primarului orasului Rovinari nr.191/09.03.2021  
217 24.03.2021 privind completarea dispozitiei Primarului orasului Rovinari nr.204/16.03.2021  
218 24.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
219 24.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
220 24.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
221 24.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
222 24.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
223 24.03.2021 privind imputernicirea …….. pentru a semna la notariat actul aditional la contractual de superficie pt. terenul in suprafata de 60mp  
224 29.03.2021 privind desemnarea…….ca membru in comisia de evaluare atribuirii contractului de lucrari-CL 22:Proiectare si executare lucrari la surse, STAP aductiuni si SEAP- Rovinari si Turceni  
225 29.03.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …….. in cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale  
226 29.03.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
227 29.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
228 30.03.2021 privind constituirea comisiei de verificarea suprafetelor reale ale terenurilor……  
229 30.03.2021 privind constituirea comisiei pt verificarea unor obiective……..  
230 30.03.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
231 30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
232 30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
233 30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare….  
234 31.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta(incendiu)  
235 31.03.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
236 31.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …..  
237 31.03.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
238 31.03.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
239 31.03.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la sedinta AGA  
240 31.03.2021 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei……  
241 31.03.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu…..  
242 02.04.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
243 02.04.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
244 02.04.2021 privind incetarea raporturilor de serviciu………  
245 02.04.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva…..  
246 02.04.2021 privind prelungirea detasarii…….  
247 02.04.2021 privind prelungirea detasarii…….  
248 02.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
249 02.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
250 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021  
251 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………  

 

252 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021……….  
253 02.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………..  
254 02.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………..  
255 02.04.2021 privind prelungirea detasarii……..  
256 02.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut ……  
257 05.04.2021 privind desemnarea responsabilului din cadrul UATO Rovinari, pentru a urmari realizarea obiectivului de investitii ,,Construire bloc ANL, b-dul Minerilor, oras Rovinari, judet Gorj.  
258 05.04.2021 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.248/02.04.2021  
259 06.04.2021 privind desemnarea …. pentru a gestiona aplicatia de tip OGIS si pentru predarea respective primirea datelor  informatice cu privire la serviciul Harta cu Distrigaz Sud Retele.  
260 07.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…..  
261 07.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul…….  
262 08.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..  
263 08.04.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la terminarea lucrarilor ….  
264 08.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
265 08.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
266 08.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
267 08.04.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
268 09.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
269 09.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
270 09.04.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 16.04.2021.  
271 09.04.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
272 09.04.2021 privind prelungirea detasarii……  
273 09.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..  
274 12.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
275 12.04.2021 privind incetarea suspendarii concursului pentru ocuparea functiei …….  
276 12.04.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari  
277 13.04.2021 privind modificarea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….  
278 13.04.2021 privind modificarea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….  
279 13.04.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului ,,Dezvoltarea mobilitatii urbane din UAT Rovinari si UAT Dragutesti prin modernizarea sistemului de transport public local”  
280 14.04.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna mai  
281 14.04.2021 privind incetarea acordarii stimulentului educational  sub forma de tichet social…….  
282 14.04.2021 privind incetarea acordarii stimulentului educational  sub forma de tichet social…….  
283 15.04.2021 privind numirea ……….. in functia publica  
284 19.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
285 19.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……  
286 20.04.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..  
287 20.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
288 20.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
289 20.04.2021 privind incetarea raporturilor de serviciu ..…avand functia publica de executie…..  
290 20.04.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului Rovinar, judetul Gorj pentru data de 27.04.2021  
291 22.04.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
292 22.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
293 22.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
294 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
295 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
296 22.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
297 22.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta(incendiu)  
298 22.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor, precum si relatia cu societatea civilă la nivelul Primăriei oraș Rovinari  
299 22.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……  
300 22.04.2021 privind numirea ……….. in functia publica de executie  
301 22.04.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de 2 medici din specialitatile epidemiologice, medicina scolara, medicina de famiie si alte specialitatisi asistent medical din cadrul Centrului de Vaccinare din localitate Rovinari, B-dul Minerilor (sala de sport), jud.Gorj  
302 22.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
303 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
304 26.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale ……  
305 26.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….  
306 26.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
307 26.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……  
308 26.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
309 26.04.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea …………  
310 26.04.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile sa duca la indeplinire obligatiile privind modificarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010 cu modificarile si completarile ulterioare  
311 27.04.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social incepand cu luna mai 2021  
312 27.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.05.2021  
313 27.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.05.2021  
314 27.04.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu 01.05.2021  
315 28.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
316 28.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……  
317 29.04.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea documentatiilor depuse pentru acordarea facilitatilor fiscal pentru stimularea mediului economic si diminuarea arieratelor bugetare in orasul Rovinari prin acordarea sutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orasului Rovinari si care isi desfasoara activitatea pe raza administrativ- teritoriala a orasului Rovinari  
318 04.05.2021 privind prelungirea detasarii……..  
319 04.05.2021 privind prelungirea detasarii……..  
320 04.05.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
321 04.05.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..  
322 06.05.2021 privind incetarea contractului individual de munca ….  
323 07.05.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare…..  
324 07.05.2021 privind numirea …  in functia publica de execuție……  
325 10.05.2021 privind convocarea in ședința extraordinara a Consiliului Local Rovinari, județul Gorj pentru data de 17.05.2021  
326 10.05.2021 privind preluarea gestiunii de la ….. la……  
327 10.05.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..  
328 11.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare…..  
329 11.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare…..  
330 11.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale ……  
331 11.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021  
332 11.05.2021 privind încetarea acordării indemnizatiei lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
333 13.05.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare parc joacă creșe, oraș Rovinari  
334 14.05.2021 privind numirea……… ,,Spital Orasenesc Sfantul Stefan ‘Rovinari  
335 14.05.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea …………  
336 17.05.2021 privind desemnarea ….  ca responsabil de contract pentru unele contracte aflate in derulare  
337 17.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
338 17.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
339 18.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
340 18.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021  
341 19.05.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 26.05.2021.  
342 20.05.2021 privind desemnarea ….   pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,, Punere in siguranta la priza cu barare Rovinari, județul Gorj  
343 20.05.2021 privind constituirea centrului operativ cu activitate temporară  
344 20.05.2021 privind numirea ……..  in cadrul Compartiment Stabilire , Urmarire, Executare Silită Persoane Fizice și Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari  
345 24.05.2021 privind desemnarea …… pentru a participa la sedinta…..  
346 24.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021  
347 24.05.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..  
348 24.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
349 24.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari  
350 24.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul Compartiment Cultura  
351 24.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul Compartiment Cultura  
352 26.05.2021 privind constituirea comisiei pentru identificarea cladirilor, terenurilor neingrijite de pe raza orasului Rovinari  
353 27.05.2021 privind  constituirea comisiei de receptie servicii prestate si bunuri achizitionate de Compartimentul Cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
354 28.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
 355 28.05.2021 privind modificarea dispozitiei primarului orasului Rovinari nr.3165/28.04.2021  
356 28.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….  
357 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….  
358 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….  
359 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….  
360 31.05.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna iunie  

 

361 31.05.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …………  
362 31.05.2021 privind acordarea sporului de pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite personalului din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara……..  
363 02.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social……….  
364 02.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social……….  
365 04.06.2021 privind prelungirea detasarii…….  
366 04.06.2021 privind prelungirea detasarii…….  
367 04.06.2021 privind reluarea activitatii……   
368 07.06.2021 privind desemnarea  …….ca persoana de  legatura cu Asociatia Oraselor din  Rovinari  
369 07.06.2021 privind constituirea comisiei pentru preluarea, pe baza de protocol de predare-primire a bunurilor care au fost date in administrare cu folosinta gratuita catre SC APA CANAL SALUBRITATE SRL  
370 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
371 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   
372 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
373 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   
374 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
375 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   
376 07.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a semna  la notariat contractului de superficie pe terenul in suprafata de 24mp ….  
377 08.06.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….  
378 08.06.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie…. din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Rovinari  
379 08.06.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie…. din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Rovinari  
380 08.06.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional…..  
381 09.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la terminarea lucrarilor ….  
382 09.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la sedinta AGA  
383 09.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
384 11.06.2021 privind imputernicirea …  pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrarilor Suprainaltarea compartimentului…..  
385 14.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….  
386 14.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul ……….  
387 14.06.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad superior …..  
388 14.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare …….  
389 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..  
390 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..  
391 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..  
392 15.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
393 15.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
394 15.06.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale..  
395 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021  
396 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021  
397 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021  
398 16.06.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul …….  
399 16.06.2021 privind modificarea disp. nr.340/2021  
400 16.06.2021 privind completarea  disp. nr.369/2021  
401 17.06.2021 privind modificarea disp. nr.337/2021  
402 17.06.2021 privind modificarea disp. nr.338/2021  
403 17.06.2021 privind instituirea curatelei si numirea d-nei…..  , curator special pentru…….  
404 22.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
405 22.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……  
406 22.06.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 29.06.2021  
407 23.06.2021 privind aprobarea desfasurarii adunarii publice organizata de catre d-nul ……………., in ziua de 25.06.2021, intre orele 16:30-17:30  
408 23.06.2021 privind aprobarea desfasurarii adunarii publice organizata de catre Asociatia pentru Rovinari, in ziua de 25.06.2021, intre orele 18:00-19:00, in orasul Rovinari, in parcarile aferente strazii Pacii, judetul Gorj.  
409 23.06.2021 privind desemnarea executorilor fiscali pentru administrarea creantelor fiscale  
410 23.06.2021 privind imputernicirea comisiei prin disp.nr369/2021  
411 25.06.2021 privind acordarea gradatiei, …… in cadrul Comp. Contabilitatea Gestiunii.  
412 25.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
413 25.06.2021 privind prelungirea detasarii……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
414 25.06.2021 privind prelungirea detasarii……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
415 28.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica  
416 28.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie, incepand cu 01.07.2021  
417 28.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea temporara a…….in cadrul Comp Gestiune Patrimoniu  
418 28.06.2021 privind constituirea comisiei de disciplina  
419 28.06.2021 privind constituirea echipei mobile a centrului de vaccinare SALA DE SPORT din orasul Rovinari  
420 29.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea temporara a…….in cadrul Biroului Achizitii Publice ,Fonduri Europene  
421 29.06.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna iulie  
422 29.06.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna iulie  
423 29.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut , incepand cu luna iulie.  
424 30.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea definitiva a…….in cadrul Compartiment Investitii, Servicii Curente.  
425 30.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….  
426 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Ordine si Liniste Publica    
427 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Ordine si Liniste Publica    
428 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu    
429 30.06.2021 privind majorarea cu 10% salariului de baza  brut al ……   in cadrul Directiei Economica  
430 01.07.2021 privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare  
431 01.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenul in suprafata de 68,75mp  
432 01.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenul in suprafata de 84mp  
433 01.07.2021 prin care se ia act de demisie…… din functia de …….. al proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’  
434 01.07.2021 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice…….in cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
435 01.07.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, avand functia publica…… in cadrul Directiei Publice de Politie Locala  
436 02.07.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social………. , incepand cu luna iulie 2021  
437 02.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante de natura contractuala …… in cadrul proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari’’  
438 02.07.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiei vacante de natura contractuala …… in cadrul proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari’’  
439 05.07.2021 privind incetarea detasarii ………din cadrul Serviciului Iluminat Public al Orasului Rovinari  
440 05.07.2021 privind prelungirea mutarii temporare  …….. din cadrul Biroului Urbasnism ,in cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene  
441 05.07.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  iulie 2021……….  
442 05.07.2021 privind instituirea curatelei si numirea …….curator special pentru minorele………  
443 05.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
444 05.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
445 05.07.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  iulie 2021……….  
446 05.07.2021 privind incetarea contractului individual de munca ……. din cadrul Comp. Servicii-Directia Administrare Patrimoniu  
447 06.07.2021 privind imputernicirea  …….. pentru a depune documentatia la IPJ Gorj  

 

448 06.07.2021 privind stabilirea salariului de baza …..din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu  
449 09.07.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, pentru data de 15.07.2021  
450 09.07.2021    
451 12.07.2021 privind incetarea contractului individual de munca …..asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala.  
452 12.07.2021 privind numirea ca indrumator de stagiu ……… in cadrul  biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a…… grad profesional in cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene      
453 12.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
454 14.07.2021 privind incadrarea ……. In functiade ….in cadrul Compartiment Locuinte Sociale si Adaposturi Temporare  
455 15.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante …… in cadrul echipei de implementare  a proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari ’’ POCU-127708  
456 15.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
457 15.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru …….. `
458 15.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
459 15.07.2021 privind modificarea cuantumului ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
460 15.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
461 19.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….  
462 19.07.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei…….  
463 19.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
464 19.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
465 19.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
466 19.07.2021 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
467 20.07.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 27.07.2021  
468 20.07.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, ……. avand functia publica…… in cadrul din cadrul ………prin transferal in interesul serviciului in cadrul……..  
469 20.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august  
470 20.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenurile in suprafata de 192mp si 190mp  
471 22.07.2021 privind constituirea comisiei de inventariere a componentelor punctului ………  

 

472 22.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august  
473 22.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
474 22.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
475 22.07.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna august  
476 23.07.2021 privind numirea ………… in  functia…….  
477 23.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august  
478 23.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..  
479 26.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
480 26.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
481 27.07.2021 privind modificarea art.1din Dispozitia nr .146/2019  
482 27.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august 2021 pentru ……..  
483 27.07.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ……  
484 27.07.2021 privind incetarea de drept a contractului individual de munca …….  
485 28.07.2021 privind modificarea art1, alin1 din disp. nr.103…….  
486 29.07.2021 privind acordarea gradatiei ………  
487 29.07.2021 privind reluarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna august…..  
488 29.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
489 29.07.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Construire Smart City-Carport modular solar……’’  
490 29.07.2021 privind numire ……. in functia publica de executie de……  
491 29.07.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
492 29.07.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
493 02.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind …….  ,, Lucrari de reparatii curente la Casa de Cultura a Sindicatelor Rovinari  
494 02.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind …….  ,,Achizitie autobuze electrice cu statii de incarcare si sistem e-tiketing’’  
495 02.08.2021 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ale ….. avand functia publica de executie de consilier  
496 06.08.2021 privind constituirea comisiei  pentru examenul de promovare in clasa , organizat pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari.  
497 06.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare  pentru examenul de promovare in clasa , organizat pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari.  
498 09.08.2021 privind acordarea gradatiei ……..avand functia de …….  
499 10.08.2021 privind desemnarea …… pentru a participa la receptia la terminarea lucrarilor contract de proiectare si executie de lucrari -Statie de ape uzate , orasul Rovinari,jud.Gorj  
500 10.08.2021 privind modificarea art.1 din disp.nr.133/15.02.2021  
501 10.08.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale  
502 10.08.2021 privind modificarea art.1 din dispozitia nr.424/02.05.2018  
503 11.08.2021 privind modificarea art.1 din disp.nr.461/19.07.2021  
504 11.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….. din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare  
505 11.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….. din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare  
506 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
507 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
508 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
509 12.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functie de natura contractuala  vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari, POCU 127708  
510 12.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor concurs pentru ocuparea functie de natura contractuala  vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari, POCU 127708  
511 13.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….  
512 13.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..  
513 13.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….  
514 13.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..  
515 13.08.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
516 13.08.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
517 13.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
518 16.08.2021 privind desemnarea …….  ca medic coordonator al Centrului de vaccinare in perioada  23.08-05.09.2021  
519 17.08.2021 privind desemnarea ……..  in cadrul Compartimentului Locuinte Sociale si adaposturi temporare…….  
520 17.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ……  avand functia de…….  
521 17.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor examen pentru promovarea in grad profesional a ……  avand functia de…….  
522 18.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect ,,Cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale or.Rovinari  
523 18.08.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor, reprezentant legal al……..  
524 18.08.2021 privind constituirea  comisiei pentru distrugerea documentelor la nivelul  Serviciului Public  Comunitar Local  a Persoanelor Rovinari- Comp. Evidenta Populatiei  
525 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale…….  
526 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…….  
527 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei …….  
528 19.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei …….  
529 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
530 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
531 19.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….  
532 19.08.2021 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor ptr. persoana cu handicap grav adult…..  
533 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
534 19.08.2021 privind acordarea gradatiei ……. avand functia de executie…….  
535 20.08.2021 privind acordarea gradatiei ……. conform transelor de vechime in munca…….  
536 20.08.2021 privind desemnarea ……sa reprezinte institutia in relatiile cu Autoritatea Rutiera Romana cu privire la activitatea  de transport din cadrul Primariei oras Rovinari  
537 23.08.2021 privind reluarea dreptului la ajutor social ……..  
538 23.08.2021 privind stabilirea dreptului  la ajutor social in cuantum…..  
539 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..  
540 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..  
541 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..  
542 24.08.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, Judetul Gorj pentru data de 31.08.2021  
543 24.08.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de medici din specialitatile epidemiologice, medicina scolara si alte specialitati din cadrul Centrului de vacccinare din localitatea Rovinari  
544 25.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult……..  
545 26.08.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
546 26.08.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……  
547 26.08.2021 privind imputernicirea ……..pentru acordarea semnaturilor si mentiunii ,,Bun de plata’’  
548 26.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult……..  
549 27.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de …  
550 27.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de …  
551 27.08.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
552 27.08.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica  
553 27.08.2021 privind constituirea  comisiei pentru distrugerea actelor de identitate si a celorlalte documente referitoare la deces  la nivelul  Serviciului Public  Comunitar Local  a Persoanelor Rovinari- Comp. Evidenta Populatiei  
554 27.08.2021 privind modificarea art.1din disp.nr.509/2021  
555 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
556 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
557 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……  
558 31.08.2021 privind modificarea art.1 din disp. nr.520/17.08.2021…….  
559 31.08.2021 privind numirea ….. in unctia publica de executie………  
560 31.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari  
561 31.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari  

 

 

Retele Sociale