Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Pagini cu eticheta ‘parteneriat’

Primăria Rovinari a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia „Beyond Medium Limits”. Obiectul acordului îl constituie colaborarea instituţiei noastre în cadrul tuturor proiectelor ce urmează a fi implementate de către Asociaţia „B.M.L.”, în perioada 07.02.2011 – 07.05.2012, în speţă pentru derularea de activităţi educativ-recreative, schimburi de tineret, iniţiative ale tinerilor, cursuri de pregătire, în care vor fi implicaţi tineri din oraşul Rovinari.

Parteneriatul are la bază două principii:
–    unul de accesibilitate, menit să faciliteze tinerilor din Rovinari, posibilitatea de a lua parte la proiectele desfăşurate de Asociaţia „B.M.L.”;
–    unul educaţional-formal, care poate fi privit în dublu sens, atât pentru tinerii voluntari din cadrul Asociaţiei „B.M.L.”, cât şi pentru tinerii care vor participa în cadrul activităţilor din proiectele ce urmează a fi desfăşurate atât la nivelul comunităţii locale cât şi la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

Consiliul Local oraş Rovinari şi Consiliile locale ale comunelor Bâlteni, Drăguţeşti, Fărcăşeşti şi Negomir, au prezentat implementarea proiectului „Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor cu centru zonal în oraşul Rovinari”.
Proiectul  „Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor cu centru zonal în oraşul Rovinari” a avut ca scop optimizarea colectării deşeurilor menajere şi asimilate în vederea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului având grup ţintă oraşul Rovinari şi comunele partenere Bâlteni, Drăguţeşti, Fărcăşeşti şi Negomir.

Prin implementarea proiectului  „Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor cu centru zonal în oraşul Rovinari” finanţat prin Program PHARE 2004/016-772.04.01.04.01.01.044 s-au realizat următoarele rezultate:
– Construirea Staţiei  de Transfer Deşeuri;
– Achiziţionarea instalaţiei şi a echipamentelor necesare colectării selective şi valorificării deşeurilor reciclabile (Autogunoiera compactoare, 7026 de pubele de 120l);
– Derularea unui program educaţional şi de promovare a mediului.
Această iniţiativă face parte din Programul de Coeziune Economică şi Socială „Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor(faza extinsă)”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2004.
Cauta
Retele Sociale