Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Pagini cu eticheta ‘workshop’

În data de 26.01.2013 a avut loc Workshop-ul “Evaluarea stilurilor parentale”, activitate derulată în cadrul proiectului “Healthy Lifestyle’s Education”. La activitate au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere in proiect.
Activitatea s-a desfăşurat în două etape:

I. Etapa de pregătire a workshop-ului a fost compusă din :
– pregătirea conceptelor necesare pentru elaborarea şi aplicarea chestionarelor;
– pregătirea informaţiilor necesare pentru clarificarea conceptelor legate de rolul şi calitatea de părinte, caracteristicile unui părinte, clasificări ale stilurilor  parentale existente în literatura de specialitate;
– elaborarea chestionarului pentru evaluarea stilurilor parentale şi a grilei de cotare
– pregătirea agendei workshop-ului
– formarea şi pregătirea mapelor pentru workshop ( agendă, prezentarea în formă tipărită a conceptelor şi a informaţiilor despre stiluri parentale, prezentarea unui model de chestionar şi a grilei de cotare)

II. Derularea propriu-zisa a workshop-ului:
Prezentarea participanţilor şi a formatorului; prezentarea obiectivelor şi a agendei atelierului. A avut loc o sesiune introductivă pentru prezentarea formatorului şi a participanţilor, prezentarea contextului în care se desfăşoară workshop-ul şi prezentarea generală a tematicii acestui workshop.
Prezentarea informaţiilor despre calitatea de părinte şi realizarea unei aplicaţii practice pentru a desprinde ce viziune au participanţii asupra rolului de părinte.
Participanţii au fost rugaţi să alcătuiască spontan fără a se concentra asupra unui model ideal, o listă de caracteristici pe care ar trebui să le aibă o persoană pentru a putea fi numită părinte, răspunzând la următoarele întrebări:
– Ce anume trebuie să facă o persoană pentru a fi percepută ca părinte?
– Părintele este cel care aduce pe lume un copil sau persoana care se preocupă de acesta?
– Îngrijirea trebuie să aibă anumite caracteristici pentru a putea vorbi despre calitatea de părinte?
Apoi au fost rugaţi să compare listele între ei şi să  reflecteze asupra similitudinilor şi deosebirilor. Din discuţiile purtate în cadrul acestui exerciţiu s-a desprins concluzia că, există părinţii care se bazează pe intuiţie şi abordează educarea copiilor ca pe un proces natural, sau sunt mai temători şi apelează la diferite strategii şi modele constituite pe baza unor cercetări riguroase şi de lungă durată. Foarte mulţi participanţi au fost de părere că pentru a creşte, copiii au nevoie să stabilească cu părinţii contacte afective, confirmându-le astfel existenţa.

Prezentare generală a principalelor stiluri parentale, beneficii şi limite – Participanţii au primit informaţii despre stilurile parentale utilizate de părinţi în procesul educaţiei. S-au discutat aspecte legate de intrercalarea stilurilor parentale şi de modificarea acestora în funcţie de vârsta copilului. Cei mai mulţi dintre participanţi au afirmat că ei au stiluri parentale mixte. Prezentarea modelului de chestionar pentru evaluarea stilurilor parentale – A  fost prezentat participanţilor  modelul de chestionar propus de formator şi s-au discutat aspecte legate de întrebările din chestionar şi despre modalitatea de cuantificare.

Concluzii şi recomandări. Evaluarea atelier. Cuvântul participanţilor – În cadrul acestei secţiuni s-au discutate aspecte legate de modalitatea de aplicare, despre termenele necesare aplicării chestionarului şi despre utilitatea acestuia în activitatea didactică. S-a apreciat că  se vor aplica un număr de aproximativ 300 de chestionare în cadrul şcolii Nr.3 Rovinari. Workshop-ul a avut un impact pozitiv asupra cadrelor didactice si celorlalti participanti care au descoperit tipurile de stiluri parentale şi efectele lor asupra personalităţii în formare a copiilor. Prin aplicaţiile practice participantii au conştientizat propriul stil parental. Cei mai mulţi dintre acestia au afirmat că vor aplica la clasă acest chestionar pentru a avea mai multe informaţii despre credinţele şi convingerile părinţilor în ceea ce priveşte îndeplinirea rolului de părinte.

Cauta
Retele Sociale