Primăria Oraşului Rovinari a început reabilitarea termică a blocurilor | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Primăria Oraşului Rovinari a început demersurile pentru termoizolarea blocurilor de locuinţe din oraş. Consiliul Local Rovinari a aprobat în HCL nr. 67/2009 finanţarea contribuţiei de 20% cu care ar fi trebuit să contribuie proprietarii de locuinţe. Astfel reabilitarea termică a blocurilor va fi suportată din fonduri de la bugetul de stat (50%) şi din fonduri de la bugetul local (50%). În conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe şi a normelor de aplicare a acesteia, precum şi a programului local multianual se va începe reabilitarea pentru un număr de 10 blocuri.

Prima etapă o reprezintă organizarea procedurii de proiectare care cuprinde realizarea expertizei tehnice a auditului energetic, analiza tehnică a blocurilor, precum şi proiectarea propriu-zisă a lucrărilor de aplicare a sistemului termoizolant.

Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială “rezistenţa mecanică şi stabilitate”.

Lucrările propriu-zise vor fi următoarele:
–  izolarea termică a pereţilor exteriori;
– înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
– termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;
– izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
– lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
– lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;
– extragerea dejecţiilor din subsoluri şi repararea sistemului de scurgere.


Lucrările se vor desfăşura respectându-se OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe, precum şi normele metodologice de aplicare a Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe.

Suport informativ:

  • OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe;
  • Normele metodologice privind aplicarea O.U.G. nr. 18 /2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe;
  • HCL Rovinari nr.67/2009 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al oraşului Rovinari a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.
    
Cauta
Retele Sociale