Revizuirea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a oraşului Rovinari | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Luni 18 martie 2010 a avut loc întâlnirea Consiliului de Dezvoltare Socio-Economică al oraşului Rovinari şi a altor membrii ai comunităţii consideraţi lideri de opinie, în vederea identificării nevoilor localităţii şi a principalelor propuneri pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a localităţii Rovinari.

La întâlnire au participat:

Din partea Consiliului de Dezvoltare Socio-Economică: reprezentanţi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai sistemului de învăţământ, reprezentanţi ai IMM-urilor, reprezentanţi ai cetăţenilor.

Din partea Comitetului Organizaţional au participat: Dorin Filip – Primarul oraşului Rovinari, Podaru Constantin – Administratorul Public al oraşului Rovinari, dar şi alţi reprezentanţi ai Primăriei Rovinari.

Din partea consultantului a participat Fiu Mitrea Nicoleta – consultant facilitator program Creşterea Capacităţii Comunităţilor, care a şi moderat întâlnirea.

În deschidere au fost prezentate scopul întâlnirii şi importanţa identificării nevoilor comunităţii care stau la baza revizuirii Strategiei de Dezvoltare Socio–Economică a localităţii Rovinari în manieră participativă precum şi principiile de bază ale acestui proces, conform Manualului CCC elaborat de către ANDZM – ARDDZI.

Au fost prezentate proiectele administraţiei publice locale între care cele mai importante sunt infrastructura rutieră, îmbunătăţirea calităţii mediului, dezvoltarea capacităţii administrative a oraşului, dezvoltarea urbană a oraşului.

S-a propus realizarea prin intermediul unei finanţări nerambursabile a unui parc cu panouri foto-voltaice pentru realizare sistem de alimentare cu energie electrică a oraşului Rovinari, nevoie datorată costurilor ridicate ale alimentării cu energie electrică a instituţiilor publice din administrarea Consiliului Local Rovinari, precizând faptul că astfel de obiective sunt prioritare în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare aprobat de Uniunea Europeană.

O altă propunere a fost realizarea unui proiect de alimentare cu apă şi de tratare a apelor uzate în Cartierul Vârţ, precum şi reabilitarea subsolurilor de la blocurile de locuinţe colective. S-a mai propus ca în Planul de Acţiuni din acest an să fie prinse şi lucrările de reabilitare a sălii de sport de la Şcoala Generală Nr.1, precum şi încercarea de accesare a unor fonduri nerambursabile în vedere înfiinţării unui after-school, pentru copiii ai căror părinţi au un program de muncă prelungit, şi a unui centru de zi pentru consiliere.

Toţi participanţii au fost de acord ca Strategia reviziută şi Planul de Acţiuni pentru anul 2010 să fie propuse spre aprobare în şedinţa de Consiliu Local din martie 2010.

    
Cauta
Retele Sociale