Calitatea aerului – dezbatere publică | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

În urma întâlnirii de marţi 13.04.2010 privind adoptarea unor măsuri care să ducă la îmbunătăţirea calităţii aerului în Oraşul Rovinari, prin reducerea poluării cu dioxid de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie (PM 10) datorate surselor fixe (industriale) s-au stabilit priorităţile şi direcţiile de urmat atât pentru Primăria oraşului Rovinari, cât şi pentru marii poluatori din zona noastră: Complexul Energetic Rovinari şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia.

Astfel, Comisia Tehnică a propus Complexului Energetic Rovinari:
–    Reducerea Concentraţiei de dioxid de sulf din gazele de ardere la instalaţiile mari de ardere prin realizarea instalaţiilor de desulfurare umedă a gazelor de ardere IMA1 (cazan 3 + cazan 4), dar şi IMA2 (cazan 5 + cazan 6), termenul de realizare fiind până la data de 31.12.2013 pentru IMA1, respectiv 31.12.2011 pentru IMA2.
–    Reducerea concentraţiei de pulberi din gazele de ardere la instalaţiile mari de ardere prin modernizarea electrofiltrelor aferente blocurilor energetice IMA1 (cazan 3 + cazan 4), dar şi IMA2 (cazan 5 + cazan 6), termenul de realizare fiind până la data de 31.12.2013 pentru IMA1, respectiv 31.12.2011 pentru IMA2.
–    Dotarea cu analizoare portabile de determinare a imisiilor de poluanţi în vederea stabilirii ariei de răspândire a norului de poluant – termenul de realizare fiind până la trimestrul IV 2011;
–    Reducerea impactului produs de activitatea din depozitul de cărbune Roşia prin: desfinţarea stivei de Est a depozitului de cărbune Roşia, stropiri şi monitorizarea temperaturii în stivele de cărbune şi îniţierea de măsuri corespunzătoare – termen de realizare trimestrul IV 2012;
–    Dotarea cu instalaţie de umectare (punct deversare cărbune T1/Benzi Magistrale) – termen de realizare trimestrul IV 2010;
–    Amenajare depozit Arderea (desfinţare stive cărbune Roşia) – termen de realizare 31.12.2010.

S.N.L. Oltenia trebuie să ia următoarele măsuri:
–    Urmărirea şi eliminarea imediată a eventualelor autoaprinderi a cărbunelui în strate, halde şi depozitele de cărbune – Cariera Roşia, termen de realizare permanent;
–    Monitorizarea temperaturii în stivele de cărbune din depozite; controlul permanent al temperaturii cărbunelui şi înscrierea măsurătorilor într-un registru special, ce va fi gestionat de persoana responsabilă cu conducerea lucrărilor din depozit – Cariera Roşia, termen de implementare permanent;
–    Efectuarea tasării în timpul formării stivei, care conduce la micşorarea spaţiului între bulgări, diminuarea schimbului de gaze, împiedicarea pătrunderii aerului şi a apei din precipitaţii – Cariera Roşia, termen de implementare permanent;
–    Expedierea cărbunelui la beneficiari din depozite în ordinea depunerii sau în funcţie de temperaturile maxime înregistrate în corpul depozitului. Când temperatura se apropie de 400C se va începe evacuarea materialului din zona încălzită – Cariera Roşia, termen de implementare permanent;
–    Carcasarea a patru buncăre la transportoarele cu bandă poziţionate pe treptele superioare ale carierelor – Cariera Roşia, termen de implementare 2011;
–    Întreţinerea drumurilor tehnologice şi limitarea producerii prafului prin stropirea cu apă a acestora în perioadele secetoase – Cariera Roşia, termen de implementare 2011;
–    Lucrări de recultivare ameliorativă pe suprafaţă S=51,5 ha Roşia, – Cariera Roşia, termen de implementare 2010;

Primăria Rovinari trebuie să ia următoarele măsuri:
–    Salubrizare stradală (măturare, spălare/stropire) conform planului de salubrizare, termen de implementare permanent;
–    Reabilitarea spaţiilor verzi, plantarea de arbori şi arbuşti ornamentali, termen de realizare anual;
–    Reabilitarea şoselei de centură a oraşului Rovinari – Strada Constructorilor, termen de realizare 31.12.2011;
–    Reabilitarea sistemului de încălzire a Spitalului Sf. Ştefan Rovinari prin instalarea unui sistem de panouri solare, termen de implementare 31.12.2010.

    
Cauta
Retele Sociale