Modernizare şi Performanţă în Administraţia Publică Locală | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Proiectul „Modernizare şi performanţă în administraţia publică locală”, este un proiect derulat în parteneriat cu Consiliile judeţene Dolj şi Gorj şi are ca obiectiv principal creşterea capacităţii administraţiei locale în comunităţi din judeţele Dolj şi Gorj care se confruntă cu mari provocări în privinţa dezvoltării locale. Au răspuns invitaţiei de participare şi au apreciat iniţiativa drept binevenită 23 de primării din judeţul Dolj şi 11 primării din judeţul Gorj, printre care şi Primăria Rovinari.
Ieri, 20.04.2010, la Primăria Rovinari a venit o delegaţie formată din 30 de studenţi la sociologie şi comunicare şi relaţii publice din cadrul Universităţii din Craiova, coordonaţi de dr. Gabriel Pricină expert în cadrul Institutului pentru Politici de Dezvoltare – IPD. Studenţii au fost prin oraşul nostru şi au chestionat cetăţenii cu privire la calitatea serviciilor oferite de administraţia locală. Angajaţilor Primăriei Rovinari li s-a oferit un chestionar pentru a se autoevalua prin metoda C.A.F. (Common Assessment Framework).

Proiectul „Modernizare şi performanţă în administraţia publică locală” îndeplineşte trei funcţii implementate printr-un set de instrumente în sprijinul angajaţilor din Primării:

– Funcţia evaluativă constă în elaborarea diagnozei organizaţionale a instituţiei prin implicarea directă a angajaţilor acesteia şi în identificarea oportunităţilor şi nevoilor de intervenţie asupra deficienţelor, precum şi în avansarea unor soluţii practicabile care să conducă la optimizarea managementului public al instituţiei.

– Funcţia formativă este reprezentată de trei module de formare ce vor fi furnizate pe o perioadă de 4 luni în cadrul Universităţii din Craiova de către o echipă de experţi formată din cadre didactice ale Universităţii din Craiova şi ale Universităţii din Bucureşti, precum şi dintr-un expert independent. Modulele de instruire ţintesc specific diferite poziţii din organigrama primăriilor implicate, iar tematica abordată în cadrul cursurilor de formare vizează domenii precum: managementul financiar şi bugetar, elaborarea şi implementarea politicilor publice, planificare participativă strategică în administraţia publică locală, managementul ciclului de proiect, achiziţii publice, managementul calităţii şi evaluarea instituţională, Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Funcţionare a instituţiei publice (CAF), managementul de proiecte europene/fonduri structurale europene, acquis comunitar şi legislaţie armonizată, dezvoltare comunitară, managementul parteneriatului public-privat, managementul resurselor umane, protecţia mediului şi managementul dezvoltării durabile, protecţia juridică a drepturilor omului, egalitatea de şanse şi de tratament, relaţii publice şi comunicare.

– Funcţia consultativ-prospectivă se centrează pe strategiile de îmbunătăţire a coordonării tuturor activităţilor din cadrul organizaţiei publice, implicând asistenţă tehnică în elaborarea planului de optimizare a managementului public pentru instituţia respectivă. Reprezentanţii tuturor primăriilor participante vor trebui sa elaboreze un plan de intervenţie care să ducă la eficientizarea şi creşterea eficacităţii administraţiei din care fac parte. Toate echipele vor primi consiliere on-line şi pe teren din partea experţilor folosind şi metoda educaţiei la distanţă. Promovarea iniţiativelor instituţiei prin intermediul unui portal on-line, aploltenia.ro, dezvoltat special pentru primăriile selectate, va căpăta în cadrul Conferinţei Naţionale „Eficienţă şi modernizare în Administraţia Publică Locală” o formă de publicitate constructivă şi de instruirea continuă ce se va întinde dincolo de perioada de implementare a proiectului (octombrie 2009 – noiembrie 2010).

    
Cauta
Retele Sociale