Primăria Rovinari scoate spre închiriere locurile de parcare existente în oraş | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Consiliul Local Rovinari a aprobat în şedinţa de joi 29.07.2010 închirierea locurilor de parcare din oraşul Rovinari, cetăţenilor domiciliaţi pe raza oraşului Rovinari, care posedă autovehicule cu masa de până la 3,5 t.

Toate locurile de parcare din oraş vor fi numerotate şi scoase spre închiriere. Preţul unui loc de parcare va fi de 10 lei/lună, respectiv 120 lei/an. În zonele unde sunt mai mulţi solicitanţi pentru locurile de parcare, aceştia vor licita între ei, iar locul de parcare se va atribui persoanei care va licita preţul cel mai mare. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă. Preţul de pornire al licitaţiei este tariful de bază aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în următoarea ordine de prioritate:
a)    persoane cu handicap;
b)    persoane care au deţinut garaje legal şi acestea au fost sau vor fi demolate, cu condiţia să îndeplinească cerinţele stabilite pentru atribuire;
c)    persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;
d)    persoane fizice domiciliate/rezidente în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la altă adresă;
e)    persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, având în proprietate al doilea autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;
f)    persoane fizice domiciliate/rezidente sau personae juridice proprietare ale unui apartament în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat pe societăţi comerciale.

Persoanele cu handicap, care pot proba cu acte autentice handicapul, vor putea beneficia de gratuitate la parcarea de reşedinţă, în limita posibilităţilor. În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic decât numărul locurilor de parcare, locurile rămase libere vor avea regim de parcare publică, sau vor fi scoase la licitaţie pentru cei care au mai multe maşini
Cetăţenii interesaţi sunt aşteptaţi să depună cererile în care solicită închirierea unui loc de parcare sediul Primăria Rovinari-Serviciul Patrimoniu cu următoarele documente:

–  dosar cu şină;
–  cerere tip;
– copie după actul de identitate al solicitantului;
– documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, actul de donaţie sau moştenire, s.a., după caz;
– copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
– documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
– certificate de handicap, dacă este cazul;
– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat al Orasului Rovinari, curte sau alte posibilităţi de parcare.

Pentru mai multe detalii click pe Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, dar şi pe Regulamentul de organizare şi funcţionare a locurilor de parcare.

  Regulament de organizare si functionare a parcarilor (153,0 KiB, 1.009 hits)
  Regulament de atribuire a locurilor de parcare (122,4 KiB, 537 hits)
    
Cauta
Retele Sociale