Precizări referitoare la aplicarea Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Primăria oraşului Rovinari informează cetăţenii interesaţi că la data de 3 iulie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 118/30.06.2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Printre prevederile legii sunt şi cele referitoare la modificarea sau abrogarea unor acte normative care reglementează prestaţiile sociale, astfel:

i)    diminuarea cu 15% a cuantumului indemnizaţiilor acordate în temeiul art.1 din O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, atât a celor aflate în plată la data intrării în vigoare a legii, cât şi a celor ce se vor acorda începând cu această dată; dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei – art. 12 din lege;

ii)    abrogarea de la data intrării în vigoare a legii, prin art. 15 alin. (1) lit. g) – j), a prevederilor care reglementează:
–    acordarea trusoului pentru nou-născuţi, în cuantum de 150 lei (Legea nr. 482/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr. 5/2010);
–    acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, reprezentând echivalentul a 200 de euro (Legea nr. 396/2006);
–    acordarea alocaţiei pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 230 lei (art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare);

iii)   pentru naşterile survenite, precum şi pentru căsătoriile încheiate până la data intrării în vigoare a legii, stabilirea drepturilor în condiţiile actelor normative prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) – j) din lege, şi solicitarea lor la plată până cel mai târziu la data de 31 august 2010.

Mai pe înţelesul tuturor, începând cu data de 3 iulie 2010 nu se va mai acorda trusoul pentru nou-născuţi (în cuantum de 150 lei); nu se va mai acorda echivalentul în lei a 200 de euro-persoanelor care se căsătoresc pentru prima dată; nu se va mai acorda alocaţia în cuantum de 230, pentru primii 4 copii născuţi vii; iar indemnizaţia acordată pentru creşterea copilului se va diminua cu 15%. Mai mult decât atât, pentru naşterile survenite, precum şi pentru căsătoriile încheiate înainte de 3 iulie 2010, trebuie solicitată plata indemnizaţiilor băneşti până cel târziu la data de 31 august 2010.

Pentru mai multe detalii click pe Precizări referitoare la aplicarea Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, sau vă rugăm să vă prezentaţi la sediul Primăriei Rovinari, Serviciul Public de Asistenţă Socială – Compartimentul Alocaţii şi Subvenţii.

  Precizări referitoare la aplicarea Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (175,9 KiB, 1.115 hits)

    
Cauta
Retele Sociale