De luni 11 octombrie 2010 se pot depune dosarele pentru obţinerea ajutorului de încălzire a locuinţei | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Începând de luni 11 octombrie 2010 se pot depune dosarele privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece. Dosarele se depun la parterul blocului A1, situat pe Strada Prieteniei (fostul ITM), şi trebuie să cuprindă acte de identitate şi stare civilă privind componenţa familiei şi acte care să dovedească veniturile nete realizată în luna anterioară.

Componenţa familiei se dovedeşte cu:
–    acte de identitate: B.I./C.I., cartea provizorie de identitate (se prezintă în copie şi original);
–    acte de stare civilă: certificate de naştere, certificate de căsătorie, iar unde este cazul hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a minorilor (se prezintă în copie şi original);

Veniturile realizate de membrii familiei înscrişi în cererea şi declaraţia pe propria răspundere se dovedesc prin: adeverinţă de salariat (cu salariul net), cupon pensie, cupon şomaj, adeverinţă elev/student, şi alte acte doveditoare de venituri ale lunii anterioare depunerii cererii.

Dosarele se depun personal de către titularul contractului de furnizare a gazelor naturale, împreună cu copia facturii la gaze aferentă lunii anterioare.

Familia sau persoana singură care are în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în Anexa nr. 3 a O.U.G. nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anexa nr. 3 din O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, este afişată mai jos.

Perioada sezonului rece pentru care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei este 01 noiembrie 2010 – 31 martie 2011, iar pentru a beneficia de acest ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece dosarele trebuie depuse până pe data de 12 noiembrie 2010.

Limitele de venituri în lei pentru a beneficia de subvenţie sunt:
Venit net/membru (lei)    Cuantum ajutor (lei)
până la 155                                 262
155,1 – 210                                162
210,1 – 260                               137
260,1 – 310                               112
310,1 – 355                                87
355,1 – 425                                62
425,1 – 480                                44
480,1 – 540                                31
540,1 – 615                                19

    
Cauta
Retele Sociale