Recensământul General Agricol 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011 | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Joi, 2 decembrie 2010  începe operaţiunea de culegere în teren a datelor Recensământului General Agricol, primul desfăşurat în România după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. Efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, recensământul este organizat în conformitate cu metodologia europeană şi înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă.

Toate informaţiile obţinute în teren, de către recenzori pe baza declaraţiilor celor care desfăşoară activităţi agricole, au caracter confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri statistice. Datele vor fi culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin auto-înregistrare, sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu personalitate juridică.

În activitatea de recenzare sunt implicaţi circa: 30.000 de recenzori, 5000 recenzori şefi, 3250 de coordonatori şi 140 recenzori pentru Ancheta de control. În spiritul transparenţei, şi pentru asigurarea calităţii înregistrărilor prin soluţionarea în timp real a tuturor neclarităţilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării recensământului, a fost creat un centru de contact care poate fi apelat 24 de ore din 24.

Mijloacele de contact sunt: telefonic la numărul 1741 in reţelele : Vodafone, Orange si Cosmote sau 021 9201 in reţeaua Romtelecom; prin fax la numărul 021 318 18 73 şi  e-mail: rga2010@insse.ro

Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr 1166/2008 exploataţia agricolă este definită ca o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principala, fie ca activitate secundară.
Momentul şi perioadele de referinţă sunt:
•    Ziua de 1 decembrie 2010, pentru efectivele de animale;
•    Anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010), pentru terenuri şi celelalte informaţii;
•    Ultimii 3 ani, pentru dezvoltarea rurală şi suprafaţa efectiv irigată

Primele rezultate cu principalii indicatori (rezultate provizorii) vor fi difuzate în luna iunie 2011, rezultatele finale urmând a fi făcute publice şi transmise la Eurostat, însoţite de raportul metodologic, la data de 30 iunie 2012.
Rezultatele la nivel naţional vor fi diseminate prin comunicate de presă şi sub forma unor publicaţii tipărite : rezultate provizorii (1 volum) în luna iunie 2011; rezultate definitive (5 volume, 1 cu date la nivel naţional şi 4 cu date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe) carte + CD, în luna decembrie 2012.

Ca urmare a gamei detaliate a variabilelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice de mare anvergură, va fi posibilă cunoaşterea nivelului agriculturii româneşti, în ceea ce priveşte caracteristicile ei structurale, dimensiunea economică, tipologia exploataţiilor agricole, evoluţia acestor caracteristici, în perioada parcursă de la ultimul recensământ general agricol din România, din anul 2002.

Rezultatele  Recensământului General Agricol 2010, în concordanţă cu normele şi standardele internaţionale, cu precădere cele ale Uniunii Europene, vor constitui o preţioasă bază documentară pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare rurală şi a agriculturii româneşti, în fundamentarea deciziilor economice şi sectoriale, a strategiilor şi programelor de dezvoltare echilibrată şi armonizată a macroregiunilor, regiunilor de dezvoltare şi judeţelor ţării.

Realizarea acestui deziderat implică o largă acţiune de conştientizare a populaţiei pentru o cooperare activă şi sinceră cu personalul de recenzare, o activitate în care mass-media poate juca un rol covârşitor prin transmiterea cu promptitudine şi corectitudine a mesajului privind scopul şi obiectivele, exclusiv statistice, ale recensământului.

Mai multe informaţii pe www.recensamantagricol2010.ro

    
Cauta
Retele Sociale