Începând de mâine se pot depune dosarele pentru subvenţia la încălzire | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Având în vedere prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece şi HG nr. 920/2011, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, vă comunicăm următoarele:

1. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz, proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

2. Ajutoarele acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia, în luna anterioară depunerii cererii.

În acest sens vă rugăm să vă prezentaţi cu adeverinţe privind venitul net/taloane de pensie/adeverinţe de la circumscripţia fiscală/alte acte doveditoare privind veniturile realizate;

– copie certificat înmatriculare pentru posesorii de autoturisme;

– copie ultima factură emisă de SC GDF Suez Energy România SA;

– adeverinţe eliberate de Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Rovinari pentru solicitanţii care locuiesc la case;

– copie şi original după actul juridic al locuinţei (contract);

– dosar cu şină cartonat.

3. Atenţie – declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.
Pentru informarea dumneavoastră ataşăm lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută în Anexa nr. 2 din HG nr. 920/2011-hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Acţiunea privind depunerea şi verificarea dosarelor se va desfăşura la Clubul Vârstnicilor începând cu data de 04.10.2011 în program normal de lucru. Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se vor ridica în vederea completări de la membrii comisiei.
  Bunurile care duc la excluderea subvenţiei la încălzire (169,4 KiB, 766 hits)

    
Cauta
Retele Sociale