Licitaţie publică concesionare (clădire + teren) fosta centrală termică PT2 | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Primăria oraşului Rovinari, CUI 5057520, cu sediul în Str. Florilor nr. 2, Jud. Gorj, tel. 0253/371095, fax 0253/371004, organizează licitaţia publică de concesiune a fostei centrale termice PT 2 şi a terenului aferent acesteia în suprafaţă de 195 mp, situată în oraşul Rovinari, Str. Aleea Parcului, nr. 6.

Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul Primăriei oraşului Rovinari, Str. Florilor, nr. 2, contravaloarea acesteia este de 10 lei. Ofertele se depun la sediul Primăriei oraşului Rovinari, Str. Florilor, nr. 2, Comp. Registratură, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, conform cerinţelor impuse de caietul de sarcini, până la data de 05.12.2011, ora 10:00. Data limită pentru solicitare clarificări este 28.11.2011, ora 16:00.

Licitaţia publică va avea loc în data de 05.12.2011, ora 12:00 în Sala de Şedinţe a Primăriei oraşului Rovinari. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este oferta cu cel mai mare nivel al redevenţei. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.

Eventualele contestaţii se vor putea depune la sediul Primăriei oraşului Rovinari în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la anunţarea în scris a ofertantului câştigător.

    
Cauta
Retele Sociale