Dosarele pentru încălzirea locuinţei se primesc de luni, 8 octombrie 2012 | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primărie Rovinari informează cetăţenii interesaţi de acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2012 – 2013.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei se prezintă cu un dosar cu şină (în incinta blocului A1 – Strada Prietenie, vis-a-vis de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor) cu următoarele documente:

  Anunţ documente şi condiţii de încadrare (148,0 KiB, 913 hits)

1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, bunurile mobile şi imobile deţinute (se obţin de la membrii comisiei);

2. Copii după C.I./B.I. ale tuturor membrilor cu vârste peste 14 ani;

3. Copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor cu vârste sub 14 ani;

4. Acte doveditoare ale veniturilor nete realizate (cupoane de pensii, adeverinţe de la administraţia finanţelor publice, adeverinţe de salariat, adeverinţe de şomaj, alte acte doveditoare privind veniturile realizate);

5. Adeverinţe privind poziţia rolului fiscal eliberate de Biroul I.T.L. (din care să rezulte bunurile mobile şi imobile cu care figurează toţi membrii familiei);

6. Copie după ultima factură emisă de GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA;

7. Adeverinţe privind poziţia rolului agricol eliberate de Compartimentul Agricol (pentru solicitanţii care locuiesc la case);

8. Titlu de proprietate pentru solicitanţii care locuiesc la case;

9. Copia şi originalul contractului locuinţei valabil (contract proprietate, contract închiriere).

Atenţie: declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals, sau înşelăciune, după caz şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Acţiunea privind depunerea şi verificarea dosarelor se va desfăşura începând cu data de 08.10.2012 în blocul A1 din Strada Prieteniei, între orele 10.00 – 16.00.

Perioada sezonului rece pentru care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei este 01 noiembrie 2012 – 31 martie 2013.

Limitele de venituri în lei pentru a beneficia de subvenţie sunt:
Venit net/membru (lei)    Cuantum ajutor (lei)
până la 155                                 262
155,1 – 210                                162
210,1 – 260                               137
260,1 – 310                               112
310,1 – 355                                87
355,1 – 425                                62
425,1 – 480                                44
480,1 – 540                                31
540,1 – 615                                19

    
Cauta
Retele Sociale