COMENIUS REGIO PARTNERSHIP METHODS OF PREVENTING STUDENTS FAILURE MOPSEF, 2012-2014 TR-RO | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Consiliul local Rovinari implementează, în perioada 1 august 2012 – 31 iulie 2014, activităţile parteneriatului Comenius Regio METHODS OF PREVENTING STUDENTS FAILURE, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii cu un grant în valoare de 29.037 euro şi o cofinanţare de 3.012 euro. Reprezentanţii instituţiilor implicate vor desfăşura activităţi locale şi se vor întâlni în cadrul celor 2 reuniuni de proiect prevăzute pentru fiecare partener Regio 1 şi 2.

În cadrul mobilităţilor vor participa atât cadre didactice, cât şi consilieri locali şi reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi, limba de lucru și de comunicare a proiectului fiind limba engleză. Proiectul îşi propune să contribuie la reducerea eşecului şcolar prin schimb de bune practici între instituţiile partenere, sprijinirea şcolilor în vederea atingerii standardului educaţional minim pentru toţi elevii, precum şi promovarea multilingvismului, toleranţei şi a elementelor de cultură naţională.

Dintre activităţile prevăzute pentru atingerea acestor obiective, amintim:
– alcătuirea şi aplicarea unui chestionar pentru cadrele didactice pentru a identifica problemele cu care se confruntă în predare
– dezvoltarea unui plan de identificare şi valorizare a punctelor tari ale elevilor
– realizarea unui studiu privind rolul activităţilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi a unui studiu privind cauzele eşecului şcolar
– realizarea unui website, a unor conferinţe şi întâlniri de lucru, a unui seminar privind metodele şi tehnicile moderne de predare, a unei mese rotunde privind importanţa TIC şi a limbii engleze

În perioada 13-18 noiembrie 2012 s-a desfăşurat prima reuniune de proiect şi conferinţă a proiectului, la care au participat 12 persoane din instituţiile partenere din Turcia, inspectori, cadre didactice, reprezentanţi ai ONG.

Obiectivele acestei reuniuni de proiect au fost:
– cunoaşterea tuturor partenerilor implicaţi în proiect
– stabilirea detaliilor ale activităţilor şi produselor finale ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului
– realizarea unui schimb de bune practice referitoare la tema proiectului
– promovarea multilingvismului, toleranţei şi a elementelor de cultură naţională.

În plus pe lângă atingerea acestor obiective, am schimbat informaţii despre sistemul de învăţământ din cele 2 ţări, despre proiectele educaţionale cu parteneri din cele 2 ţări, dar s-au  stabilit contacte şi iniţiative pentru noi colaborări. În cadrul activităţilor prevăzute, au fost vizitate unităţi şcolare din oraşul Rovinari, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, obiective culturale şi religioase din oraşele Rovinari şi Târgu Jiu.

De asemenea, partenerii turci au asistat la lecţii, au vizionat spectacole artistice şi au avut loc activităţi de socializare şi seri interculturale. Sesiunea de comunicări din cadrul conferinţei a prezentat un interes deosebit pentru cadrele didactice, dar şi pentru reprezentanţii comunităţii locale, bucurându-se de participarea a 40 de persoane, iar lucrările prezentate fiind diversificate ca formă de prezentare şi conţinut.

Mulţumiri:
Domnului lui  jr. Dorin Filip,  primarul oraşului Rovinari şi membrilor Consiliului local Rovinari
Domnului Işfan Ion, inspector şcolar general
Domnului Badea Marius, inspector şcolar general  adjunct
Doamnei Zaharia Claudia, inspector şcolar pentru proiecte europene
Doamnei Mitelea Ileana, director al CCD Gorj şi echipei
Doamnei director Pop Paraschiva şi cadrelor didactice de la Şcoala Generală Nr. 3 Rovinari
Domnlui director Fârţă Dumitru şi cadrelor didactice de la Colegiul Gheorghe Tătărescu
Domului preşedinte Dobleagă Marius al Asociaţiei Părinţilor de la Şcoala 3 Rovinari şi echipei
Doamnei director Bugă Liliana şi dnei prof. Ionescu Adina de la Liceul Roşia Jiu
Domnului director Carcalicea Ion de la Şcoala Generală Negomir
Doamnei director Păsărin Maria de la GPP Rovinari
Doamnei Chiriac Natalia şi dnei Paşek Maria de la Şcoala Generală Constantin Săvoiu, Tg.Jiu
Profesor Gheorghiţă Laura, coordonator proiect

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

TURKEY:                                                                ROMÂNIA:

Partener Regio 1:                                                Partener Regio 2:

Organizaţia coordonatoare                                 Organizaţia coordonatoare

KARAMAN IL MILLI EGITIM MUDURLUGU               CONSILIUL LOCAL ROVINARI

Organizaţii partenere:                                           Organizaţii partenere:

GAZI MUSTAFA KEMAL OLKOGRETIM OKULU         Şcoala Generală Nr. 3 Rovinari

KARAMAN EGITIM GONULLULERI DERNEGI           Colegiul Gheorghe Tătărescu

Asociaţia Părinţilor de la Şc. Gen. Nr. 3 Rovinari

    
Cauta
Retele Sociale