„Tineret în acţiune, tineri pentru Europa” – tineri pentru viitor! | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Grupul de iniţiativă locală Rovinari va implementa în perioada 01 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013, proiectul „Tineri pentru viitor!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012. Valoarea asistenţei nerambursabile acordate se ridică la 3744,50 Euro.

Grupul de iniţiativă locală Rovinari, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, va fi sprijinit, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria orașului Rovinari și Școala cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari.

Scopul proiectului propus îl constituie abilitarea a 10 tineri, pentru a desfășura activităţi de conștientizare, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse, privind importanţa metodelor de dezvoltare personală și socială, în combaterea delincvenţei juvenile.

Obiectivele pe care proiectul intenţionează să le atingă sunt reprezentate de:
1. Dezvoltarea, la 10 tineri, a abilităţilor de a realiza activităţi educative nonformale, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse.
2. Organizarea și desfășurarea atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, acestea implicând ca beneficiari direcţi (pe lângă cei 10 participanţi din grupul de iniţiativă), alţi 15 adolescenţi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari, aflaţi în situaţii de risc social (rezultate școlare slabe, dificultăţi de relaţionare și adaptare, tendinţe/ comportamente de risc).
3. Crearea unei asociaţii, care să aibă drept scop, continuarea activităţilor de susţinere a tinerilor și a membrilor comunităţii, marginalizaţi sau aflaţi în situaţii de risc social.

Activităţile proiectului „Tineri pentru viitor!” vor viza, pe lângă acţiunile de organizare şi coordonare propriu-zise, organizarea unor ateliere de prevenire a delincvenţei juvenile, constând în sesiuni de autocunoaștere și intercunoaștere, dezvoltare a abilităţilor de identificare a riscului, definire a consecinţelor delincvenţei juvenile, activităţi culturale, activităţi de protejare a mediului înconjurător. Proiectul propus nu vizează doar informarea asupra riscurilor la care se supun tinerii cu comportament predelincvent, ci propune alternative la acest tip de comportament (metode de ocupare a timpului, de petrecere a timpului liber), prin ateliere succesive, dezvoltate pe baza metodelor educaţiei non-formale și informale.

Informaţii suplimentare despre implementarea activităţilor proiectului, puteţi obtine, adresând întrebări, pe adresele de e-mail: alyna.vasilescu@yahoo.com/ ralum86@yahoo.com sau sunând la nr de tel: 0722249286.

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în acţiune. Această publicaţie reflectă doar opiniile autorului, Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

    
Cauta
Retele Sociale