Vizita partenerilor transnaţionali din Rize – Turcia | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

În perioada 18-22 februarie 2013, Consiliul Local Rovinari, Şcoala Generală nr. 3 Rovinari şi Centrul pentru Educaţie şi Consultanţă Instrumente Structurale au găzduit vizita partenerilor transnaţionali din Turcia (Inspectoratul Şcolar din Rize, Direcţia de Sănătate din Rize, Fener Lisesi (Şcoala Generală) şi Özel Şahika Salih Kalkavan İlköğretim Okulu (Şcoala Primară).
Obiectivele generale ale mobilităţii au fost:
• evaluarea intermediară a proiectului
• derularea unor sesiuni de lucru asupra modalităţii de implementare a proiectului şi stabilirea principalelor detalii ale ghidului pentru profesori.

Programul mobilităţii a cuprins:
1. Vizite la instituţiile partenere în proiect:
– Consiliul Local Rovinari – activitatea a cuprins prezentarea reprezentanţilor instituţiilor partenere şi prezentarea relaţiei dintre autorităţile locale din Rovinari şi şcolile din oraş şi ajutorul pe care autorităţile locale îl oferă şcolilor. În cadrul vizitei s-a realizat şi o prezentarea a asociaţiei CECIS (parteneră în proiect) care a cuprins descrierea activităţilor pe care asociaţia le derulează în domeniu educaţiei.
– Şcoala Gimnazială Nr.3 Rovinari – partenerii din Turcia au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare conform tradiţiilor noastre, au vizitat instituţia şi au intrat în contact direct cu profesorii şi elevii. A fost pregătit un program artistic ce a conţinut câteva din dansurile noastre tradiţionale, partenerii turci fiind încântaţi şi afirmând că există o mică asemănare între dansurile practicate în cele doua ţări.

2. Evaluarea intermediara a proiectului – activitatea a presupus analiza implementării proiectului în cele 2 regiuni partenere (România şi Turcia) prin detalierea activităţilor derulate până în prezent de către acestea, prezentarea rezultatelor proiectului, analiza cooperării şi comunicării transnaţionale. Participanții au fost foarte încântați de activitățile derulate pe toată durata proiectului, beneficiarii proiectului s-au bucurat de faptul că și-au îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză, au dobândit deprinderi de a lucra cu părinții în activități de educație pentru sănătate, participanții au aflat multe informații utile și impresionante despre cultura și despre sistemul educațional din cele 2 ţări partenere.

3. Întâlnire cu părinţii de la Şcoala Generală nr. 3 Rovinari – discuţii asupra implicării lor în educaţia pentru sănătate. A avut loc un schimb de experienţă, partenerii turci au vorbit despre implicarea părinţilor în activitatea şcolară, s-a discutat asupra background-ului familial în cele două ţări: rolul mamei, rolul tatălui, relaţia părinte – copil.

4. Sesiune de lucru asupra ghidului pentru profesori ce urmează a fi elaborat în cadrul proiectului – participanţii din cele 2 regiuni au stabilit conţinutul, formatul şi numărul de pagini al ghidului luându-se hotărârea ca acesta să fie bilingv. Elaborarea ghidului a fost împărţită în două părţi: partenerii din Turcia vor aborda educaţia pentru sănătate din perspectiva lucrului cu elevii, iar partenerii din Romania din perspectiva lucrului cu părinţii.

5. Vizita culturală a oraşelor Târgu Jiu şi Rovinari, precum si vizite la Mânăstirea Tismana şi Valea Sohodolului.

6. Vizite la alte instituţii de învăţământ din Rovinari, respectiv la Şcoala Gimnazială Nr. 1 şi la Colegiul “Gheorghe Tătărescu”, unde partenerii turci au vizitat instituţiile în detaliu, au purtat discuţii atât cu profesorii cât şi cu elevii şi au avut posibilitatea de a pune întrebări referitoare la sistemul nostru de învăţământ.
Rezultatele principale ale mobilităţii se referă la:
• toţi participanţii s-au implicat activ în timpul activităţilor realizate în cadrul întâlnirii;
• întâlnirea a oferit posibilitatea de a dezbate îndelung diferite teme, aspecte controversate,  încercându-se aprofundarea diverselor probleme legate de educaţia pentru sănătate şi educaţia parentală;
• mobilitatea a fost un prilej pentru schimbul de bune practici si experienţe în domeniul educaţiei.

    
Cauta
Retele Sociale