Conferinţa de lansare a proiectului „Tineri pentru Viitor” | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Grupul de Iniţiativă Locală Rovinari va implementa în perioada 01 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013, proiectul „Tineri pentru Viitor!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în Acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale Tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012. Grupul de iniţiativă locală Rovinari, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, va fi sprijinit, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria Orașului Rovinari și Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari.

Scopul proiectului propus îl constituie abilitarea a 10 tineri, pentru a desfășura activităţi de conștientizare, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse, privind importanţa metodelor de dezvoltare personală și socială, în combaterea delincvenţei juvenile. Obiectivele pe care proiectul intenţionează să le atingă sunt reprezentate de:
1. Dezvoltarea, la 10 tineri, a abilităţilor de a realiza activităţi educative nonformale, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse.
2. Organizarea și desfășurarea atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, acestea implicând ca beneficiari direcţi (pe lângă cei 10 participanţi din grupul de iniţiativă), alţi 15 adolescenţi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari, aflaţi în situaţii de risc social (rezultate școlare slabe, dificultăţi de relaţionare și adaptare, tendinţe/ comportamente de risc).
3. Crearea unei asociaţii, care să aibă drept scop, continuarea activităţilor de susţinere a tinerilor și a membrilor comunităţii, marginalizaţi sau aflaţi în situaţii de risc social.

Vineri, 1 Martie, a avut loc, la sediul Primăriei Orașului Rovinari, conferinţa de lansare a proiectului „Tineri pentru Viitor!”.
La eveniment au participat membrii grupului de iniţiativă, reprezentanţi ai partenerilor (angajaţi  ai primăriei, consilieri locali, elevi din grupul-ţintă desemnat în cadrul activităţii de organizare a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile), invitaţi din comunitatea locală. Întâlnirea a fost deschisă de către Alina Vasilescu, coordonatorul proiectului, care a mulţumit partenerilor pentru sprijinul acordat încă de la apariţia ideii acestuia. Aceasta a prezentat organismul finanţator, programul Tineret în Acţiune, obiectivele şi direcţiile de acţiune ale acestuia, activităţile prevăzute pentru implementare, precum şi stadiul atingerii obiectivelor propuse.

Conferinţa a fost continuată cu intervenţia lui Ilie Vîlceanu, membru al Grupului de Iniţiativă Locală, care a prezentat factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor, formele de manifestare ale unui posibil elev delincvent, cauzele specifice care contribuie la apariţia fenomenului delincvent, obiective ce trebuie urmărite la nivelul instituţiilor școlare, consecinţele delincvenţei, precum și un studiu de caz, ce va fi lucrat cu elevii din grupul-ţintă, în cadrul atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile.

Raluca Murdaru, membră a Grupului de Iniţiativă Locală Rovinari, a explicat conceptul de „delincvenţă juvenilă”, din perspectiva răspunderii penale a minorului, care sunt mecanismele devenirii infracţionale, evoluţia fenomenului delincvenţei juvenile, în ultimii ani în România, tipologia delincvenţei juvenile și sursele motivaţionale, utilizate de către tineri, în justificarea actelor infracţionale comise.

Conferinţa a cotinuat cu dezbateri libere, privind demersurile ce trebuie iniţiate în viitor, pentru reducerea fenomenului în discuţie, printre tinerii din școlile din România. S-a pus accentul pe necesitatea colaborării dintre cadrele didactice, psihologii din școli, instituţiile publice abilitate în domeniu și mediul familial. Cei prezenţi au felicitat iniţiativa grupului de tineri, subliniind importanţa implementării unor astfel de proiecte, care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii întregii comunităţi locale.

    
Cauta
Retele Sociale