Ateliere de prevenire a delincvenţei juvenilela la Şcoala Nr. 1 Rovinari | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Grupul de iniţiativă locală Rovinari implementează în perioada 01 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013, proiectul „Tineri pentru viitor!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret in acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012. Grupul de iniţiativă locală Rovinari, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, este sprijinit, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria orasului Rovinari şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari.

Scopul proiectului propus îl constituie abilitarea a 10 tineri, pentru a desfășura activităţi de constientizare, în rândul adolescenţilor si al tinerilor cu oportunităţi reduse, privind importanţă metodelor de dezvoltare personală și socială, în combaterea delincvenţei juvenile.

Obiectivele pe care proiectul intenţionează să le atingă sunt reprezentate de:
1. Dezvoltarea, la 10 tineri, a abilităţilor de a realiza activităţi educative nonformale, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse.
2. Organizarea si desfăsurarea atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, acestea implicând ca beneficiari direcţi (pe lângă cei 10 participanţi din grupul de iniţiativă), alţi 15 adolescenţi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari.
3. Crearea unei asociaţii, care să aibă drept scop, continuarea activităţilor de susţinere a tinerilor și a membrilor comunităţii, marginalizaţi sau aflaţi în situaţii de risc social.

Miercuri, 3 aprilie 2013, a avut loc, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, prima sesiune a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, intitulată „Activităţi de cunoastere și intercunoastere”. Aceasta a constat în exerciţii şi jocuri de grup, care au avut drept scop o mai bună cunoaştere a tuturor participanţilor la activităţi,  reducerea riscurilor de apariţie a unor conflicte şi optimizarea relaţiilor stabilite în cadrul grupului.

Programul s-a bazat pe jocuri, exerciţii şi aplicaţii ale metodelor educaţiei non-formale, incluzând jocuri de energizare, jocuri  de rol, brainstorming, discuţii în grupul mare, prezentare în plen, muncă în echipă, în grupuri mici şi în perechi, având drept rezultate pentru participanţi, optimizarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, dezvoltarea creativităţii şi familiarizarea  acestora cu metodele educaţiei non-formale. Tinerii care s-au implicat în desfăşurarea acestei activităţi sunt reprezentaţi de membrii Grupului de iniţiativă locală Rovinari şi de elevii claselor a VII-a A, B şi C ai Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari.

Prima sesiune a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile s-a derulat în săptămâna dedicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, activităţilor extraşcolare cu caracter non-formal, program intitulat ”Să ştii mai multe, să fii mai bun !”.

    
Cauta
Retele Sociale