Curs de comunicare privind educaţia pentru sănătate | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

În perioada 2-8 aprilie 2012, s-a derulat  cursul de comunicare  cu tema ” Educaţia pentru sănătate” din cadrul proiectului Comenius Regio “Healthy lifestyle’s education”.  La curs au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere din proiect.
Obiectivele cursului au fost :
1. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în educaţia pentru sănătate
2. Îmbunătăţirea abilităţilor de utilizare a metodelor non-formale în educaţia pentru sănătate;
3. Încurajarea unei atitudini pro-active în abordarea problemelor de sănătate în educaţia elevilor.

Agenda cursului a cuprins noţiuni teoretice în domeniul comunicării şi educaţiei pentru sănătate, aplicaţii practice, sau sesiuni demonstrative după cum urmează:
• procesul de comunicare şi bariere
• aplicaţie practică în situaţii concrete de educaţie pentru sănătate
• îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev-părinte; au fost prezentate informaţii utile despre specificitatea vârstelor, aspectele psihologice la diferite  nivele de dezvoltare în vederea adaptării conţinuturilor de educaţie pentru sănătate la specificul vârstei.
• comunicarea non-verbală, stilurile de învăţare
• educaţie pentru sănătate: autocunoaşterea şi comunicarea, comunicarea despre sexualitate, anatomie şi fiziologie, contracepţia şi controlul naşterilor – parentalitatea, bolii cu transmitere sexuală, consumul de droguri, sesiuni demonstrative – obezitatea, stresul, alcoolul, fumatul, paşi în dezvoltarea unei campanii de promovarea sănătăţii.

Cursul a avut un impact pozitiv asupra cadrelor didactice, a consilierilor şi lucrătorilor de tineret care au descoperit avantajele învăţării non-formale. Participanţii de la curs au transmis feed-back pozitiv în ceea ce priveşte conţinutul informaţional cât şi metoda aleasă. Sesiunile demonstrative i-au ajutat foarte mult să lucreze în echipe, să-şi utilizeze abilităţile, să ajute echipa pentru realizarea scopului comun, să pună în practică cele învăţate şi să se bucure de feed-back-ul colegilor. Cei mai mulţi dintre participanţi au afirmat că vor aplica la clasă sau în alte situaţii de viaţă tipurile de comunicare învăţate în cadrul acestui curs. De asemenea,  se pare acest grup de lucru a realizat o cunoaştere interpersonală bună, care va conduce în viitor la o mai bună comunicare şi colaborare între instituţiile locale.

    
Cauta
Retele Sociale