Tichete sociale pentru persoanele cu venituri reduse, acordate de sărbători | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Primăria şi Consiliul Local Rovinari acordă tichete sociale persoanelor singure şi familiilor domiciliate în Rovinari, al căror venit se situează până la 750 lei/luna/membru de familie. Înscrierile se efectuează la Clubul Vârstnicilor de pe Str. Muncii, începând cu data de 08.04.2013. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea tichetelor în data menţionată pe acesta.

Actele necesare sunt:

1. Pentru acordarea de tichete sociale, solicitanţii vor completa formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială şi vor depune actele doveditoare, după cum urmează:

Copii B.I./C.I., carte provizorie de identitate, ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani;

Copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani;

Copii după certificatul de căsătorie, certificatul de deces, unde este cazul;

Acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii de stat sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor, după caz;

Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ;

– Copie hotărâre definitivă a adopţiei, hotărâre de plasament familial al minorului, hotărâre judecătorească din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, după caz;

Procedura de acordare a tichetelor sociale se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei. Beneficiază de tichete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se  situează până la 750 lei/membru.

Persoanele singure = tichete sociale în valoare de 60 de lei;

Familiile compuse din 2-3 membrii = tichete sociale în valoare de 120 de lei;

Familiile compuse din 4-6 membrii = tichete sociale în valoare de 180 de lei;

Familiile cu peste 6 membrii = tichete sociale în valoare de 240 de lei;

PROGRAM ÎNSCRIERI: LUNI-VINERI 9 – 16

    
Cauta
Retele Sociale