Conferinţa de diseminare a Proiectului „TINERI PENTRU VIITOR !” | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Grupul de Iniţiativă Locală Rovinari a implementat în perioada 01 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013, proiectul „Tineri pentru viitor!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret in acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012.

Grupul de iniţiativă locală Rovinari, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, a fost sprijinit, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria orașului Rovinari și Școala cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari.

Scopul proiectului propus l-a constituit abilitarea a 10 tineri, pentru a desfășura activităţi de conștientizare, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse, privind importanţă metodelor de dezvoltare personală și socială, în combaterea delincvenţei juvenile.

Obiectivele propuse:
1. Dezvoltarea, la 10 tineri, a abilităţilor de a realiza activităţi educative nonformale, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, în rândul adolescenţilor și al tinerilor cu oportunităţi reduse.
2. Organizarea și desfășurarea atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile, acestea implicând ca beneficiari direcţi (pe lângă cei 10 participanţi din grupul de iniţiativă), alţi 15 adolescenţi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari, aflaţi in situatii de risc social (rezultate școlare slabe, dificultăţi de relaţionare și adaptare, tendinţe/ comportamente de risc).
3. Crearea unei asociaţii, care să aibă drept scop, continuarea activităţilor de susţinere a tinerilor și a membrilor comunităţii, marginalizaţi sau aflaţi în situaţii de risc social.

Vineri, 21 iunie, a avut loc, la sediul Primăriei orașului Rovinari, conferinţa de diseminare suplimentara, organizata in cadrul proiectului „Tineri pentru viitor!”. La eveniment au participat 55 de persoane: membrii grupului de iniţiativă, reprezentanţi ai partenerilor (angajaţi  ai primăriei, consilieri locali, elevi din grupul-ţintă desemnat în cadrul activităţii de organizare a atelierelor de prevenire a delincvenţei juvenile), invitaţi din comunitatea locală.

Intalnirea a avut drept scop diseminarea rezultatelor proiectului mai sus-mentionat. Cu aceasta ocazie, au fost promovate metodele educatiei non-formale, programul Tineret in Actiune, obiectivele si directiile de actiune ale acestuia, au fost prezentate gradul de atingere a indicatorilor asumati prin cererea de finantare si livrabilele realizate in timpul implementarii activitatilor. Elevii din grupul-tinta participanti la eveniment, si-au exprimat impresiile legate de activitatile la care au participat, precum si dorinta de a continua acest gen de activitati extrascolare.

Conferinţa a cotinuat cu dezbateri libere, privind sustenabilitatea proiectului si modalitatile de a promova demersul initiat, parteneriatul manifestandu-si intentia de a continua activitatile de sprijinire a tinerilor din comunitatea locala.

    
Cauta
Retele Sociale