Certificatele de cazier judiciar se eliberează şi de Poliţia Oraşului Rovinari | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Începând din această săptămână, certificatele de cazier judiciar se eliberează şi de la Poliţia Oraşului Rovinari. Cetăţenii interesaţi pot depune cereri, personal sau prin împuterniciţi, la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţă. Cazierele se eliberează pe loc. Primarul Dorin Filip şi viceprimarul Chivu Laurenţiu, fiind primele persoane care au solicitat eliberarea câte unui certificat de cazier judiciar.

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier:

cerere tip pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, cu datele complete de stare civilă şi motivată se depune la ghişeul sediului de poliţie, însoţită de:

actul de identitate (cartea/buletinul de identitate, paşaportul, cartea de identitate provizorie) aflat în termen de valabilitate;

timbrul fiscal în valoare de 2 lei (de la Oficiul Poştal Rovinari) sau chitanţă contravaloare timbru (se achită la casieria centrală din cadrul Primăriei Rovinari);

chitanţa de achitare a taxei pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, în cuantum de 10 lei (se achită la casieria Trezoreriei Rovinari, vis-a-vis de Primăria Rovinari.

În situaţia în care cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită şi de procura autentificată în condiţiile legii, care se va depune:

a) în original – dacă procura are ca obiect obţinerea de cazier judiciar;

b) în copie – dacă procura are un obiect generic ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

În cazul în care se solicită eliberarea mai multor certificate, persoana va completa un număr egal de cereri.

  Cerere eliberare certificat de cazier judiciar (512,8 KiB, 1.100 hits)

PROGRAM

eliberări certificate de cazier

LUNI 10.00 – 12.00

MARŢI 10.00 – 12.00

MIERCURI 10.00 – 12.00

JOI 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00

VINERI 10.00 – 12.00

    
Cauta
Retele Sociale