De marţi se pot depune dosarele pentru subvenţia la încălzirea locuinţei | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Începând cu data de 22.10.2013, ora 12.00, în blocul A1 (fostul ITM), se vor primi dosarele privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece noiembrie 2013-martie 2014.

Acte necesare:

– acte identitate (B.I., C.I., C.I.P.) – copie xerox;

– hotărâre judecătoreasca privind încredinţare minori şi stabilire pensie, copie xerox, după caz;

– factura sistem încălzire (gaze naturale sau  energie electrică);

– adeverinţă Birou Impozite şi Taxe Locale pentru persoanele care deţin autoturism cu vechime de peste 10 ani, copie carte identitate autoturism; cei care autoturism cu vechimea mai mică de 10 ani nu beneficiază de subvenţia la încălzire;

– adeverinţă Administraţia Finanţelor Publice Rovinari pentru persoanele majore din familie;

– dosar cu şină.

Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe lângă actele mai sus menţionate în plus vă mai trebuie şi:

– titlu de proprietate – copie xerox;

– adeverinţă Compartiment Agricol (pentru cei din Vîrţ).

Nu beneficiază de ajutor privind încălzirea locuinţei:

– persoanele singure sau familiile care beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice;

– persoanele singure sau familiile care deţin bunuri cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată.

Nivelurile de venituri şi cuantumurile ajutoarelor acordate:

În scopul evitării suspiciunilor de eroare sau fraudă constatate de inspectorii sociali din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Gorj, depistate anual, va rugam să acordaţi atenţie şi responsabilitate în completarea formularelor, datele declarate să corespundă realităţii şi să comunicaţi, în scris,  orice modificare intervenită cu privire la veniturile, componenţa şi bunurile familiei dumneavoastră.

– copie acte stare civilă (Certificate naştere în cazul copiilor în vârstă de până la 14 ani, certificat căsătorie);

– copie xerox contract locuinţă; În situaţiile în care deţineţi locuinţă din fondul de stat iar contractul este expirat – adeverinţă eliberată de Compartimentul Fond Locativ;

– acte doveditoare privind veniturile nete ale lunii anterioare  depunerii cererii ( adeverinţă/ cupon/ talon/ mandat);

*) Cererile tip pentru eliberarea adeverinţei de către Biroul Impozite şi Taxe Locale se pot obţine de la orice xerox din oraş, aceasta trebuie însoţită şi de copiile C.I. ale membrilor majori din familie.

    
Cauta
Retele Sociale