Consiliul local acordă pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Consiliul Local Rovinari acordă pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor domiciliate în Rovinari, al căror venit se situează până la 750 lei/luna/membru de familie.

Înscrierile se efectuează la Cantina Socială de pe Str. Muncii, începând cu data de 11.11.2013. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea pachetelor în data menţionată pe acesta.

Actele necesare sunt:

Pentru acordarea pachetelor, solicitanţii vor completa formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială şi vor depune actele doveditoare, după cum urmează:

– Copii B.I./C.I., carte provizorie de identitate, ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani;

– Copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani;

– Copii după certificatul de căsătorie, certificatul de deces, unde este cazul;

– Acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii de stat sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor, după caz

– Adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ;

– Adeverinţă eliberată de Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Rovinari;

– Acte privind locuinţa: contract de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, alte documente care să ateste forma de deţinere sau utilizare a locuinţei. Cei care locuiesc la Vîrţ copie după actul de proprietate.

Procedura de acordare a pachetelor se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei. Beneficiază de pachete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se  situează până la 750 lei/membru.

Persoanele singure = 1 pachet;

Familiile compuse din 2 – 6 membrii = 2 pachete;

Familiile compuse din minim 7 membrii = 3 pachete;

PROGRAM ÎNSCRIERI LUNI – VINERI

10.00 – 15.30

    
Cauta
Retele Sociale