Prevederi respectate la arderi de mirişti, vegetaţie uscată, resturi vegetale | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Urmare a numarului mare de arderi necontrolate pe tipul folosirii focului deschis pentru arderea miristilor, vegetatiei uscate si resturilor vegetale inregistrate in ultima perioada de timp;

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si a dipozitiilor generale aprobate prin Ordinul comun nr.579 / 605/2008 al Ministerului Internelor si Reformei Adimintrative si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu privire la reducerea riscului de producere, de limitare a propagarii si dezvoltarii incendiilor, precum si de protectie a bunurilor si mediului inconjurator;

Administratia Publica Locala aduce la cunoştiinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;

– parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

– asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

– pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;

– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

– supravegherea permanentă a arderii;

– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

– obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu si fara titlu, de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;

– obligatia de a aprinde si folosi focul deschis doar in vetrele special amenajate si semnalizate in acest scop de catre administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;

– in zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

    
Cauta
Retele Sociale