Conferinţă diseminare rezultate proiect „Azi copii, mâine cetăţeni” ! | Primăria oraşului Rovinari
Pagina contact
Arhivă
Adrese diverse

Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj a implementat în perioada 01 septembrie 2013 – 28 februarie 2014, proiectul „Azi, copii, mâine, cetățeni!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 mai 2013.

Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, a fost sprijinită, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria Orașului Rovinari şi Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari. Tema proiectului a reprezentat-o informarea tinerilor, de către tineri, asupra unor teme de interes general, în vederea dezvoltării personale și sociale a tuturor participanților implicați.

Obiectivele proiectului au constat în:

a) Utilizarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului « Tineri pentru viitor ! », (finanțat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012), în vederea dezvoltarii abilităților unui grup de 11 tineri, de a derula sesiuni de informare, bazate pe metodele educatiei non-formale.

b) Dezvoltarea personală și socială a unui grup-țintă de 25 de elevi, din cadrul Școlii Gimnaziale Rovinari Nr. 1 Rovinari, prin organizarea și implementarea unor sesiuni de informare de interes general și european, utilizând metodele educației non-formale.

c) Realizarea unui studiu privind nevoile de dezvoltare socială și personală a adolescenților, prin aplicarea a 100 de chestionare, în randul elevilor de clasele a VII-a si a VIII-a.

Vineri, 28 februarie, a avut loc, la sediul Primăriei Orașului Rovinari, întâlnirea de diseminare suplimentară a rezultatelor proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”. La eveniment au participat membrii echipei de proiect, reprezentanţi ai partenerilor, elevii din grupul-ţintă, specialiștii implicati în derularea proiectului și invitaţi din comunitatea locală.

Cu această ocazie, au fost promovate organismul finanțator, programul Tineret în Acțiune, și rezultatele obținute pe parcursul celor 6 luni de implementare. Întâlnirea a continuat cu dezbateri libere, privind necesitățile tinerilor și noile oportunități de finanțare ce ar putea veni în sprijinul soluționării acestora, punându-se accentul pe continuarea colaborării inițiate în cadrul proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”.

    
Cauta
Retele Sociale